logo
KURIER
Polska reklama i poligrafiaKURIER

6. Akademia Liderów Biznesu Konica Minolta

  PR 04.07.2019, przeczytano 469 razy
ilustracjastrzałka
Uczestników 6. Akademii Liderów Biznesu wita Mateusz Woźniak - dyrektor ds. sprzedaży urządzeń produkcyjnych Konica Minolta Business Solutions Polska.

Około stu obecnych i potencjalnych klientów Konica Minolta wzięło udział w zorganizowanej już po raz szósty przez tę firmę Akademii Liderów Biznesu. Spotkania te przynoszą rodzimym drukarzom sporą dawkę wiedzy z obszaru szeroko rozumianej działalności biznesowej, zmian zachodzących na rynku (także w kontekście zachowań konsumentów) czy nowych technologii i są dla wielu z nich inspiracją. W tym roku, poza wystąpieniami ekspertów, towarzyszyły im praktyczne warsztaty z zakresu ekonomii doświadczeń oraz z haptyki.


Artykuł pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/6.-akademia-liderow-biznesu-konica-minolta,383111,artykul.html

- Akademia Liderów Biznesu to wydarzenie, które już na stałe wpisało się w kalendarz naszych spotkań – mówi Mateusz Woźniak, jeden z jego pomysłodawców, pełniący w polskim oddziale firmy funkcję dyrektora ds. sprzedaży urządzeń produkcyjnych. – Kilka lat temu uznaliśmy, że posiadającym bardzo duże kompetencje techniczne polskim drukarzom potrzebna jest odpowiednia porcja wiedzy stricte biznesowej, m.in. w zakresie prowadzenia negocjacji handlowych; motywowania, angażowania i inspirowania pracowników oraz klientów; ryzyka biznesowego czy kwestii socjologicznych, a także zmian zachodzących na rynku oraz sytuacji branży poligraficznej na tle całej gospodarki. W tym roku sporo miejsca poświęciliśmy na ekonomię doświadczeń i czynniki, jakie wpływają na zachowania konsumentów, a więc także zleceniodawców usług poligraficznych. Spotkanie wzbogaciliśmy również o część warsztatową. Cieszy nas, że 6. edycja Akademii Liderów Biznesu spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem. Nasi eksperci nie tylko przygotowali interesujące prelekcje, ale byli też do dyspozycji gości.

„Innowacje mają służyć zwiększeniu obrotów, nie tylko redukcji kosztów”

6. Akademię Liderów Biznesu otwierało wystąpienie Mateusza Woźniaka dotyczące kwestii związanych ze zmianami zachodzącymi na rynku konsumenckim, także w odniesieniu do komunikacji marketingowej przy wprowadzaniu i promowaniu produktów. Mówił on o zmianach w zwyczajach zakupowych, coraz bardziej wszechobecnej personalizacji, a w związku z tym o potrzebie szybkiego uczenia się i dostosowywania do nowych potrzeb zgłaszanych przez klientów:

- Wszystkie trendy wskazują na konieczność wprowadzenia zmian w procesach sprzedaży, jeszcze głębszego wsłuchiwania się w oczekiwania konsumentów, którzy stają się częścią swego rodzaju ekosystemu branży poligraficznej, bycia „zwinnym” i elastycznym. Rynek jest trudny, coraz bardziej wymagający, a innowacje – naszym zdaniem – mają być narzędziem służącym zwiększaniu obrotów, a nie wyłącznie generowaniu oszczędności. Tylko dzięki temu bowiem uda się zachować marżowość pozwalającą nie tylko przetrwać, ale też rozwijać się polskim drukarniom – mówił Mateusz Woźniak.

ilustracjastrzałka

„Jak transformacja cyfrowa zmienia poligrafię: trendy, technologie, innowacje”

Taki tytuł nosiła prezentacja wygłoszona przez Krzysztofa Urbanowicza – przedsiębiorcę, stratega marketingu internetowego i specjalistę w zakresie transformacji cyfrowej. Wskazał on pięć głównych obszarów tej transformacji –  klientów, organizację, technologię, konkurencję oraz propozycję wartości – oraz trzy filary, na których ona bazuje (ludzie, technologie, procesy).

- Strategia cyfrowej transformacji oparta na nich pomaga tworzyć atrakcyjne rozwiązania dla klientów i zachować przewagę konkurencyjną – mówił.

Przytoczył również szereg danych statystycznych związanych z tym procesem wskazując, że ok. 25% firm z Europy Środowej i Wschodniej nie wdraża obecnie bądź jest sceptyczna wobec transformacji cyfrowej (taki sam odsetek jednak twierdzi, że ją wdrożyło).

- Co więcej, dla dużej części polskich przedsiębiorstw poligraficznych i opakowaniowych transformacja cyfrowa ogranicza się do inwestycji w maszyny cyfrowe – podkreślał prelegent. – Tymczasem najtrudniejszą jej częścią nie jest technologia, ale zarządzanie biznesem poprzez zmiany.

Krzysztof Urbanowicz wymienił najważniejsze jego zdaniem błędy popełniane przez rodzime drukarnie: brak analizy potrzeb, brak zabezpieczenia przed cyberprzestępczością, zbytnia koncentracja na parku sprzętowym oraz przekonanie, że transformacja cyfrowa jest antidotum na wszystkie bolączki.

- Tymczasem to klienci są głównym motorem zmian zachodzących w drukarniach – mówił. – Maszyny cyfrowe dały możliwość wykonywania krótkich serii, skróciły czas realizacji zleceń i pozwoliły na utrzymanie kosztów produkcji spersonalizowanej na poziomie tych ponoszonych w produkcji masowej.

Następnie Krzysztof Urbanowicz wymienił kluczowe technologie w odniesieniu do sektora poligrafii, wskazał też na nowy wymiar konkurencji:

- W erze cyfryzacji wielu nowych graczy pojawiło się tam, gdzie nikt ich nie oczekiwał. Dlatego też każda firma może spodziewać się nagłego wyrośnięcia zupełnie nowych konkurentów, a tradycyjny podział na branże zacznie się zacierać – mówił. – W tej sytuacji innowacja i kreatywność będą kluczowe dla stworzenia trwałej przewagi konkurencyjnej w sektorze poligraficznym i etykietowym.

Na zakończenie wskazał na konieczność ewoluowania propozycji wartości, która w erze cyfryzacji musi dynamicznie dostosowywać się do wymagań klienta, wykorzystując nowe technologie i rozwiązania.

- W najbliższych latach 30% przychodów drukarń będzie pochodziło z usług innych niż poligraficzne. Mam tu na myśli przesyłki reklamowe, zarządzanie zamówieniami, zarządzanie bazami danych, usługi marketingowe, usługi internetowe itp. – podkreślał Krzysztof Urbanowicz.

Raport nt. trendów w poligrafii

Kwestie związane z trendami na rynku poligrafii – obecnymi oraz prognozowanym – znalazły się w kolejnej prezentacji, przygotowanej przez  Macieja Kraus, dyrektora zarządzającego oraz Ewę Zbierajewską – menedżera w Movens Advisory. Wskazywali oni na obecne trendy rynkowe, bazujące na markach, personalizacji, zmysłach, „smartfonizacji” oraz proekologiczności i recyklingu. Następnie zaś przedstawili raport analityczny, opracowany przez Movens Advisory na podstawie ankiet przekazanych polskim drukarniom i agencjom reklamowym. Znalazły się w nim zagadnienia takie jak: obecne oraz najbardziej perspektywiczne trendy dla rozwoju poligrafii (tu pytani wymieniali przede wszystkim druk cyfrowy, komunikację online oraz personalizację); postrzeganie jakości w poligrafii (tę odnoszono głównie do komunikacji z klientem, jakości druku/papieru oraz szybkiego czasu realizacji zlecenia); kwestia poszerzenia oferty o nowe, kreatywne usługi i technologie (gdzie prowadzący wskazali na relatywnie duży – niemal 50% – odsetek drukarń, które nie oferują w ogóle bądź oferują rzadko tego typu usługi); działania w zakresie cyberbezpieczeństwa (do braku takowych przyznało się ponad 20% badanych drukarń); stosowanie innowacyjnych modeli biznesowych (te wdrożyło nieco ponad 30% z ankietowanych firm poligraficznych); sytuacja rynkowa w 1. kwartale w odniesieniu do analogicznego okresu ubiegłego roku (największy wskaźnik odpowiedzi – 40% – wskazywał na stabilność w działalności; wzrost zasygnalizowało niemal 25%, spadek bądź stagnację – ponad 30% drukarń).

Zdaniem autorów raportu, wskazuje on na komfortową sytuację do rozwoju, transformacji cyfrowej i wprowadzania nowych technologii w branży poligraficznej. Jak podkreślali, ponad 1/3 drukarń pilnie potrzebuje zmian biznesowych, optymalizacji oferty oraz poprawy jakości obsługi klienta.

ilustracjastrzałka

Segmentacja – kastomizacja – unikatowość

Jednemu ze wskazanych w raporcie kluczowych trendów rynkowych – personalizacji – poświęcona była kolejna prezentacja, autorstwa Joanny Rewaj, menedżer ds. strategii i innowacji w Dragon Rouge. Wskazywała ona, że rozwój szeroko rozumianej indywidualizacji zachowań czy gustów jest ściśle związany z tendencjami, jakie cechują nowe pokolenia. W tym kontekście wymieniała m.in. rozwój mediów społecznościowych i rosnącą popularność smartfonów, dążenie do różnorodności i wyjątkowości oraz modę na tzw. fast fashion. Trendy te – zdaniem prelegentki – mają swoje odzwierciedlenie w procesach sprzedażowych, gdyż coraz ważniejszą rolę odgrywają w nich emocje.

Joanna Rewaj wskazała kilka aspektów związanych z potrzebą wyróżniania się przez konsumentów, a co za tym idzie – z działaniami podejmowanymi przez oferentów usług i produktów, by za nimi nadążyć. Pierwszym z nich jest segmentacja, od której jednak się odchodzi na rzecz kastomizacji i unikatowości. Jak podkreślała prelegentka, z badań rynkowych wynika, że ponad 80% konsumentów chętnie udostępniałoby swoje dane, by otrzymywać spersonalizowane oferty. Dla większości z nich (ponad 90%) mają też znaczenie rozwiązania rekomendowane przez innych.

Ekonomia doświadczeń w branży poligraficznej

Wątki te znalazły się również w prezentacji Iwo Zmyślonego, konsultanta ds. design thinking i specjalisty od psychologii kreatywności. Zatytułowana „Ekonomia doświadczeń – jak być zwinnym w świecie permanentnej zmiany”, zawierała rozważania na temat obrazu branży poligraficznej za kilka lat, tego kto przetrwa na coraz trudniejszym rynku, jakie będą potrzeby klientów, jak należy zmienić biznes, by nadal funkcjonować. Prelegent przekonywał, że konsumenci coraz częściej kierują się w swoich wyborach odczuciami, „kupują doświadczeniem”, zwracając uwagę na emocje, jakie towarzyszą im w procesie nabywania usług i towarów. W kontekście tzw. ekonomii doświadczeń (user experience) wskazywał na obecne trendy w marketingu produktów, przytaczane też we wcześniejszej prezentacji: segmentację, kastomizację, indywidualizację i personalizację (tę ostatnią w połączeniu z interakcją zachowań oraz wykorzystaniem tzw. big data). Wspomniał o otaczającym nas tzw. świecie VUCA, w którym gdzie dominują zmienność, niepewność, złożoność i niejasność.

- Przetrwają tylko zwinni – przekonywał Iwo Zmyślony, prezentując wnioski dla branży poligraficznej wynikające z obrazu współczesnego świata. – Należy być gotowym do zmiany, uczyć się od swoich klientów, odkrywać ich nowe potrzeby i dostosowywać się do nich, ale także poszukiwać i odkrywać nowych klientów. Potrzebna jest ko-kreacja, by zdobyć i utrzymać zaufanie klienta.

ilustracjastrzałka

Wśród prelegentów konferencji znalazł się m.in. Iwo Zmyślony - konsultant ds. design thinking i specjalista od psychologii kreatywności.

Podsumowując Iwo Zmyślony wskazywał, że trendy konsumenckie już dzisiaj wypierają z rynku duże marki na rzecz tych niszowych, lokalnych czy sezonowych.

- Z rynku wypierani są zwłaszcza ci producenci, którzy nie potrafią kastomizować oferty. Na rynku pozostaną klienci poszukujący rozwiązań dla personalizacji produktów i to jest przyszłość poligrafii. Przewagi nie będą gwarantować techniczne parametry, ale komunikacja i budowanie relacji.

Rozwój technologii AR i VR

Komunikację i interakcję z odbiorcą mają zagwarantować m.in. zaawansowane rozwiązania w zakresie tzw. rozszerzonej rzeczywistości (augmented reality), które uczestnikom spotkania przybliżył Mateusz Tokarski – współzałożyciel i jeden z dyrektorów zarządzających firmy Giant Lazer, specjalizującej się w zastosowaniach AR i VR w marketingu, przemyśle i logistyce. Zaprezentował on na konkretnych przykładach różne wdrożenia tych technologii, także w połączeniu z tradycyjnym drukiem, aplikacjami mobilnymi czy grafiką 3D.

Zachowania haptyczne w procesie sprzedaży

Ostatnią prelegentką 6. Akademii Liderów Biznesu była Brygida Dzidek, specjalizująca się w architekturze aplikacji haptycznych oraz interaktywnych. W swoim wystąpieniu, zatytułowanym „Inżynieria dotyku – jak wzbogacać wrażenia konsumenta oraz budować przywiązanie”, przedstawiła charakterystykę zachowań haptycznych, mechanikę dotyku i jego różnorodność oraz znaczenie w kontekście tzw. sprzedaży sensorycznej i zwiększania doznań odbiorców. Temat ten był szczegółowo kontynuowany podczas odbywających się drugiego dnia warsztatów z haptyki, odbywających się pod hasłem „Opakowanie jako zapowiedź przygody”.

- Cieszymy się, że Akademia Liderów Biznesu ponownie przyciągnęła osoby związane z różnymi segmentami produkcji poligraficznej: komercyjnym, dziełowym, opakowaniowym, etykietowym czy cyfrowym. Z myślą o każdym z nich posiadamy w swojej ofercie zaawansowane, dopasowane do potrzeb naszych klientów rozwiązania. Mamy nadzieję, że takimi spotkaniami, unikalnymi w skali całego rynku, pokazujemy jak nietuzinkową firmą jest Konica Minolta, choćby z uwagi na holistyczne podejście do biznesu jakiemu hołdujemy: chcemy oferować naszym klientom, a w zasadzie – partnerom biznesowym, wartość dodaną. Jednym z jej elementów jest Akademia Liderów Biznesu – podsumowuje Mateusz Woźniak.

Źródło: Konica Minolta Business Solutions Polska Sp.z o.o.

www.konicaminolta.pl

PR - Tekst opublikowany bezpłatnie na podstawie promocyjnych materiałów prasowych. Redakcja nie odpowiada za jego treść.

REKLAMA

Komentarze

Zaloguj się i dodaj komentarz

Najnowsze w tym dziale

Katalog „123... polskie plakaty, które warto znać” na papierze Antalis
W czerwcu br. Warszawa gościła European Design Festival. Interesującym elementem imprezy była zorganizowana przez Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej (STGU) w Wilanowie wystawa plakatów, otwierająca wydarzenie. Towarzyszyła jej publikacja – katalog plakatów – wydrukowana na papierze sprzedawanym przez Antalis.
Oki Europe: nowy pakiet oprogramowania Sendys Explorer
OKI Europe Ltd ogłosiła uruchomienie nowego pakietu oprogramowania SENDYS Explorer. Kompletne oprogramowanie, dostępne wyłącznie dla OKI, pozwala użytkownikom z dowolnej branży i organizacji na pełniejsze wykorzystanie możliwości drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych OKI. Od firm po handel detaliczny, organizacje opieki zdrowotnej i inne przedsiębiorstwa – wszyscy użytkownicy...
Urządzenie sztancujące Optima-K 106 w firmie RD
Wchodząca w skład Technopol Group drukarnia offsetowa RD Sp. z o.o. z Krotoszyna stała się pierwszym polskim użytkownikiem w pełni zautomatyzowanego urządzenia sztancującego Optima-K 106 marki Koenig & Bauer Iberica. Maszyna, pracująca tu od kilkunastu miesięcy, znacząco – jak podkreśla Rafał Czwojdziński, właściciel przedsiębiorstwa – zwiększyła jego potencjał...
Drukarnia Printma z nową foliarką Matrix
Drukarnia Printma to drukarnia cyfrowa z 15-letnim doświadczeniem w branży poligraficznej. Obecnie działa pod nową marką i w nowej lokalizacji, będąc kontynuacją Drukarni Bema Graphics s.c. W ostatnim czasie park maszynowy poszerzył się o foliarkę z dociskiem pneumatycznym MATRIX 530P angielskiego producenta VIVID LAMINATING. Urządzenie dostarczył i wdrożył wyłączny polski...
Wizytówki w technologii Multiloft dostępne w Chroma.pl
Wizytówki nadal stanowią istotny element budowania marki i renomy firmy. Mimo rozwoju komunikacji elektronicznej to one są potwierdzeniem osobistej relacji i zaproszeniem do komunikacji biznesowej. Dlatego ważny jest ich design i jakość wykonania. Można je podkreślić za pomocą technologii Multiloft, dostępnej w drukarni internetowej Chroma.pl.
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2019 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764