logo
KURIER
Polska reklama i poligrafiaKURIER

„Roll-up gate”: Amnesty International zaniepokojona reakcją Ziobry na stanowisko RPO

   13.08.2016, przeczytano 1264 razy

Amnesty International opublikowała oświadczenie, w którym odnosi się do ostatniej reakcji Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. RPO zabrał głos w sprawie kwestionowanego przez Ziobrę wyroku skazującego drukarza, który odmówił wykonania zlecenia na roll up dla fundacji LGBT. Poniżej przytaczamy pełen tekst oświadczenia:


Artykuł pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/_roll-up-gate_%3A-amnesty-international-zaniepokojona-reakcja-ziobry-na-stanowisko-rpo,29589,artykul.html

Amnesty International wyraża zaniepokojenie wypowiedzią Pana Ministra Zbigniewa Ziobry dla Polskiej Agencji Prasowej opublikowanej dnia 10 sierpnia br., w której Pan Minister publicznie zakwestionował działania Rzecznika Praw Obywatelskich i opinię przedstawioną w sprawie odmówienia wykonania usługi zleconej przez Fundację LGBT Business Forum, która jest przedmiotem postępowania przed Sądem Rejonowym w Łodzi.

Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na straży praw i wolności człowieka i jest w swojej działalności niezawisły i niezależny od innych organów państwowych, co zagwarantowano w Konstytucji RP.

Pełniąc swoją rolę Rzecznik Praw Obywatelskich może również wystąpić do sądu z opinią w sprawach indywidualnych, a do kompetencji niezawisłego sądu należy decyzja jak się do tej opinii odniesie.

Minimalne standardy dla funkcjonowania urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich, określone również w dokumentach międzynarodowych, obejmują m.in. funkcjonalną i instytucjonalną niezależność od rządu i autonomię urzędu Rzecznika.

Rzecznik Praw Obywatelskich podejmuje sprawy dotyczące praw osób należących do różnych grup społecznych w bardzo szerokim zakresie, bada, czy wskutek działania lub zaniechania organów, organizacji i instytucji, obowiązanych do przestrzegania i realizacji tych wolności i praw, nie nastąpiło naruszenie prawa i stoi na straży realizacji zasady równego traktowania. Dlatego żadne naciski, szczególnie ze strony władzy wykonawczej, nie powinny mieć miejsca.

Źródło: Amnesty International Polska

amnesty.org.pl

REKLAMA

Komentarze

Zaloguj się i dodaj komentarz

Najnowsze w tym dziale

Barometr EFL: firmy w Polsce znajdują się w stagnacji
Pierwszy tegoroczny odczyt Barometru EFL wyniósł 48,5 pkt. i jest o 1,3 pkt. wyższy niż w ostatnim kwartale ubiegłego roku. Eksperci zwracają uwagę, że tegoroczny wynik nie odbiega od poziomu Barometru w pierwszych kwartałach poprzednich lat. Od 2019 roku odczyty w styczniu są „pod kreską”, czyli poniżej progu 50 pkt., co wskazuje na słabe nastroje polskich...
Polska: bez recesji, ale nadal z wysoką inflacją
Według prognoz EY, polska gospodarka uniknie recesji w br., notując wzrost PKB o 0,5%. W pierwszej połowie roku czeka nas stagnacja, po której nastąpi nieznaczne ożywienie. Czynnikiem hamującym wzrost będzie przede wszystkim nadal bardzo wysoka inflacja, przewyższająca wzrost płac. Efektem będzie kontynuacja już doświadczanego spadku realnych wynagrodzeń, co ogranicza...
Havas Prosumer „Siła Wspólnot”
Raporty Havas Prosumer to część globalnej inicjatywy wymiany informacji i badania trendów agencji Havas. W kolejnym raporcie, opracowanym przez Havas Media Group, pt. „Siła Wspólnot” agencja zbadała jakie znaczenie dla Polaków mają społeczności, które wspólnoty poza narodowymi i lokalnymi są dla nas najważniejsze oraz jak budować zaangażowanie konsumentów przy pomocy...
Niemal co czwarta firma liczy się z pogorszeniem terminowości płatności. W Europie Zachodniej, co piąta faktura opłacana jest z opóźnieniem, natomiast w Europie Wschodniej – nawet co czwarta.
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2023 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764