logo
KURIER
Polska reklama i poligrafiaKURIER

„Roll-up gate”: Łódzki drukarz prawomocnie skazany

   29.05.2017, przeczytano 1254 razy
ilustracja

Drukarz z Łodzi, który odmówił wykonania roll up’u Fundacji LGBT Business Forum, został prawomocnie skazany. Sąd Okręgowy w Łodzi utrzymał w mocy wyrok sądu pierwszej instancji uznając, że każdy ma prawo liczyć na równe traktowanie bez względu na orientację seksualną, a porządek moralny należy oddzielić od porządku prawnego.


Artykuł pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/_roll-up-gate_%3A-lodzki-drukarz-prawomocnie-skazany,32636,artykul.html

Wyrok w sprawie drukarza z Łodzi jest historyczny. Daje nadzieję na ukształtowanie się nowej linii orzeczniczej polskich sądów, w której nie ma miejsca na dyskryminowanie osób LGBT w dostępie do usług – komentuje wyrok adw. Paweł Knut z KPH, która prowadziła sprawę.

„Odmawiam wykonania roll up’u z otrzymanej grafiki. Nie przyczyniamy się do promocji ruchów LGBT naszą pracą”. Maila o takiej treści otrzymała Fundacja LGBT Business Forum w odpowiedzi na przesłany drukarni projekt roll up’u. W lipcu 2016 roku Sąd Rejonowy w Łodzi uznał, że pracownik drukarni popełnił wykroczenie. Drukarz został wówczas ukarany grzywną w wysokości 200 zł.

Głos w sprawie zabrał minister Ziobro, a następnie do postępowania włączyła się Prokuratura Okręgowa w Łodzi. Sprawa trafiła raz jeszcze do sądu, który ponownie uznał drukarza za winnego. W uzasadnieniu wyroku sędzia sądu rejonowego, Marek Pietruszka wyraźnie wskazał, że motywacją drukarza było „negatywne postrzeganie osób LGBT”. Podkreślił również, że posiadane przez drukarza przekonania nie oznaczały, że mógł on odmówić Fundacji usługi.

Po tym jak sąd rejonowy zdecydował, że drukarza, który odmówił wykonania usługi organizacji LGBT, jest winny popełnienia wykroczenia, do sądu wpłynęły trzy apelacje. Złożyli je prokuratura, obrońca i oskarżyciel posiłkowy. Na rozprawie 26 maja, sędzia sądu okręgowego Grzegorz Gała utrzymał wyrok sądu pierwszej instancji stwierdzając, że

Uzasadniając decyzję sędzia powołał się na art. 138 Kodeksu wykroczeń, zgodnie z którym „Kto, zajmując się zawodowo świadczeniem usług, żąda i pobiera za świadczenie zapłatę wyższą od obowiązującej albo umyślnie bez uzasadnionej przyczyny odmawia świadczenia, do którego jest obowiązany, podlega karze grzywny”. Swoim wyrokiem sąd potwierdził możliwość korzystania z tego artykułu  w kontekście dyskryminacji osób LGBT w dostępie do usług.

Konsekwencje precedensowego wyroku z Łodzi

Polski system prawny jest ufundowany m.in. na zasadzie równego traktowania. Wyrok łódzkiego sądu ma ogromne znaczenie bowiem przysłuży się kształtowaniu społecznego poszanowania dla tej zasady – stwierdza adw. Paweł Knut z Kampanii Przeciw Homofobii. - Takiej, która obejmie ochroną przed dyskryminacją również te grupy społeczne, które nie mogą korzystać z ochrony w dostępie do dóbr i usług udzielanej za pomocą innych przepisów, w tym za pomocą tzw. ustawy równościowej. Wyrok łódzkiego sądu to kolejny argument przemawiający za pilną koniecznością znowelizowania ustawy równościowej i uwspólnienia standardu ochrony dla wszystkich grup mniejszościowych – podsumowuje adw. Knut.

Całe postępowanie było monitorowane przez przedstawicieli szeregu organizacji pozarządowych: Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego oraz Court Watch Polska.

Źródło: KPH

www.kph.org.pl

REKLAMA

Komentarze

Zaloguj się i dodaj komentarz
,

Nier rozumiem.
Skoro, jak twierdzi adwokat, wyrok zapadł na podstawie prawa, które już jest i obowiązuje, to po co piać o jakiejś nowej ustawie?
Żeby wkurzać heteryków czy żeby wycisnąć więcej?

avatar użytkownika
,

Żeby wycisnąć więcej. Zauważ, że wyrok nie zapadł wprost na podstawie obowiązującego prawa, ale był wynikiem zinterpretowania tego prawa przez sąd - stąd mowa o "linii orzeczniczej". Sądy mają w tym zakresie pewną swobodę, a to oznacza, że rozstrzygnięcie przyjęte w tej sprawie nie wynika automatycznie z przepisów. Może wynikać - ale nie musi.

W tym wypadku sądy, w ramach przysługujących im prerogatyw, trzykrotnie orzekały jednak, że zachowanie usługodawcy motywowane orientacją seksualną było niedopuszczalne. Skoro tak wygląda praktyka orzecznictwa w tej sprawie, nie dziwota, że adwokat reprezentujący środowiska LGBT wskazuje na zasadność uwzględnienia kwestii orientacji seksualnej w ustawie równościowej. Dzięki temu ochrona praw mniejszości seksualnych byłaby na bazie przepisów gwarantowana, a nie zaledwie możliwa.
  

,

Wyroki zawsze zapadają poprzez interpretację konkretnych paragrafów.
Więc w tej sprawie nie wydarzyło się nic precedensowego, poza tym, że sporna treść była dla kogoś otwarcie nieakceptowalna.
Prawo było, zostało prawidłowo zinterpretowane i zastosowane, zapadł wyrok.
Dalsze nawoływania są zbędne i mogą być odbierane jako głos mniejszości lgbt wołający o specjalne traktowanie.

A przecież oni nie chcą być traktowani specjalnie, bo wtedy się oburzają.
  

avatar użytkownika
,

Gdyby było jak twierdzisz, ustawa równościowa nie byłaby potrzebna. Okazało się jednak, że mimo istnienia prawa w oparciu o które rozstrzygano sprawę drukarza, grupy mniejszościowe nie są dostatecznie chronione przed dyskryminacją. Po to powołano tę ustawę - aby zabezpieczyć kwestie, które dostatecznie zabezpieczone standardowymi przepisami nie były.  

,

Ale kto tak twierdzi?
Zwolennicy tej ustawy?
  

avatar użytkownika
,

Pomyślmy - może... przeciwnicy?  

,

Zwolennicy WOT też twierdzą, że ta formacja jest potrzebna a nawet niezbędna.  

avatar użytkownika
,

A Ty dyskutujesz o słuszności ustawy dyskryminacyjnej, czy też oceniasz propozycję aby rozszerzyć jej działanie na kwestie orientacji seksualnej - bo straciliśmy już orientację...?   

,

Powątpiewam w konieczność tworzenia nowego prawa, skoro wyrok zapadł bez większych perturbacji na podstawie tego, które już od dawna jest. I działa, czego wyrok jest dowodem.  

avatar użytkownika
,

A co to ma wspólnego z postawioną przez Ciebie tezą że chodzi o wkurzanie kogoś? Kto wkurza? Prawnik reprezentujący KPH który wskazuje, że rozstrzygnięcia sądów dowiodły iż dyskryminacja ze względu na orientację seksualną jest równie niedopuszczalna jak pozostałe formy dyskryminacji ujęte w ustawie równościowej? Czy może twórcy ustawy równościowej i ci którzy doprowadzili do jej przyjęcia?
  

,

Prawnik gadający kocopoły o konieczności zmiany prawa może wkurzać tych, którzy czekają na WAŻNIEJSZE regulacje prawne.
  

avatar użytkownika
,

A może to Ty się po prostu wkurzyłeś?  

,

Ja nie pytam swoich klientów z kim sypiają.
  

avatar użytkownika
,

Ale czy się wkurzyłeś tak od siebie?  

,

Jako jego uczestnik, rynek obserwuję z uwagą, ale bez szczególnej ekscytacji.  

avatar użytkownika
,

Chmmm - to może znasz kogoś innego, kto zdenerwował się propozycją mecenasa? Może słyszałeś o takich, co się zdenerwowali?  

,

Zajrzyj na inne portale od czasu do czasu.  

avatar użytkownika
,

I co tam dają na tych portalach?  

,

Te informacyjne, informują, nie jednowymiarowo, jak tu na Signs, z naciskiem na kontekst reklamowy, ale wielopłaszczyznowo, z uwzględnieniem sytuacji społecznej.

Można się wiele dowiedzieć o akcjach i reakcjach.
  

avatar użytkownika
,

Tak? I co to za reakcje? Komuś nie spodobał się pomysł dopisania kwestii orientacji seksualnej do ustawy antydyskryminacyjnej? To znaczy że mniejszości seksualne mają zrezygnować z zabiegania o ochronę, a sama propozycja świadczy o chęci "wkurzania heretyków"?   

,

Zobacz sobie na YT teledysk ku pamięci George Michaela.
I poczytaj komentarze pod nim.
  

avatar użytkownika
,

Chcesz powiedzieć że z powodu tych komentarzy mniejszości seksualne powinny odstąpić od walki o zapewnienie prawnej ochrony przed dyskryminacją? Bo ktoś może hejtować na youtubie?! Tylko mniejszości seksualne - czy mniejszości w ogóle? ein Volk, ein Reich, ein Führer?  

,

Masz na myśli dystryminację czy poszerzanie katalogu uprawnień?  

avatar użytkownika
,

Ustawa równościowa służy Twoim zdaniem poszerzaniu uprawnień mniejszości kosztem większości? Jeśli tak - to jest jasne dlaczego propozycja tego prawnika Cię zdenerwowała. Przedstawiciele mniejszości spotykający się z przejawami dyskryminacji i niedostateczną ochroną prawną mogą jednak uważać inaczej i czuć potrzebę zwracania się o taką ochronę nie po to by kogoś wkurzać, ale by móc normalnie żyć. Bierzesz to pod uwagę, czy sądzisz że wszyscy muszą myśleć i myślą jak Ty?  

,

Pisanie o tym co ja rzekomo myślę kiepsko Ci wychodzi.
Może jednak ograniczysz się do pisania w swoim imieniu?
  

avatar użytkownika
,

Gdybyś umiał uzasadnić swoją tezę nikt nie zastanawiałby się co masz na myśli. Teza, że postawienie postulatu rozszerzenia zakresu ochrony ze strony ustawy równościowej służy wkurzaniu kogoś jest równie zrozumiała i przekonująca jak to, że ów postulat służy powiększeniu populacji pszczół w Małopolsce.  

,

To czy ja cokolwiek uzasadniam, zależy wyłącznie ode mnie.
Jako autor decyduję o formie wypowiedzi oraz zakresie.

I nic to nie zmienia w kwestii tego, że TY powinieneś pisać wyłącznie w swoim imieniu.
  

avatar użytkownika
,

Nikt nie ma ambicji ani potrzeby aby pisać w Twoim imieniu - nie pochlebiaj sobie. Zostałeś poproszony o potwierdzenie czy zdajesz sobie sprawę jakie logiczne konsekwencje wynikają z Twojej tezy. Niezależnie od tego jaką formę wypowiedzi zechcesz nam zafundować, decydując się na zabranie głosu musisz liczyć się z tym że ktoś zada Ci takie pytanie. Jeśli Ci to przeszkadza - po prostu się nie wypowiadaj.  

,

Jak to mówią na mieście, prosić zawsze można.  

avatar użytkownika
,

Ano właśnie - dziękujemy że przyjąłeś to do wiadomości.  

,

A wydałem potwierdzenie przyjęcia?  

Najnowsze w tym dziale

Coraz silniejszy wpływ konsumentów na działanie firm i kształtowanie marek
Konsumenci stają się dziś recenzentami, a nawet współtwórcami marek – oceniają eksperci przy okazji przypadającego 15 marca Światowego Dnia Konsumenta. Istotnym narzędziem w ich rękach są media społecznościowe. Szczególnie przedstawiciele pokolenia Z chętnie wymieniają się tam opiniami – zarówno tymi pochlebnymi, jak i krytycznymi – o różnych produktach i usługach...
Średnie wynagrodzenie realnie niższe o ponad 1000 zł
5814,16 zł brutto - tyle wynosi realna siła nabywcza średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, określona przez GUS na 6883,96 zł.
Uprzejmie informujemy, że belgijski organ ochrony danych (APD) dobrowolnie zawiesił sześciomiesięczny okres wdrażania planu działania IAB Europe. W związku z tym przestaje obowiązywać termin 11 lipca 2023 r., w którym IAB Europe ma wdrożyć plan działania.
„Marka jest kobietą”
Czy rynek odpowiada na potrzeby współczesnych kobiet? Czy wciąż kobiety to najwięksi decydenci zakupowi? Jeśli tak, to o zakupie czego najczęściej decyduje płeć piękna? Jakie oczekiwania mają kobiety wobec komunikacji marek?  I na koniec, co kobiety myślą o feminatywach?
Globalny rynek kreatorów stron podwoi wartość do 2032 roku
Business Growth Reports opublikował raport na temat kreatorów stron internetowych. Są to narzędzia, dzięki którym można przygotować i uruchomić własną stronę internetową bez wiedzy z zakresu programowania. Jest to drugi, po WordPressie, najchętniej wybierany sposób na uruchomienie strony przez małych przedsiębiorców w USA. Jednak kreatory raptownie doganiają WordPress z roku...
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2023 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764