logo
KURIER
Polska reklama i poligrafiaKURIER

„W trosce o społeczeństwo i środowisko” – Grupa Agora prezentuje interaktywny „Raport odpowiedzialności za 2020 r.”

  PR 12.07.2021, przeczytano 236 razy
ilustracja

„Codziennie odpowiedzialni – w trosce o społeczeństwo i środowisko” – tak brzmi hasło przewodnie raportu opisującego kluczowe działania w obszarze CSR, które Grupa Agora i Agora S.A. podejmowały w 2020 r. Publikacja prezentuje m.in. jak zespół Agory przeciwdziałał skutkom pandemii COVID-19 oraz walczył o wolność słowa i równość płci. W publikacji znalazły się również cele strategiczne w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu, których realizacji Spółka podjęła się w 2021 r.


Artykuł pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/_w-trosce-o-spoleczenstwo-i-srodowisko_-%E2%80%93-grupa-agora-prezentuje-interaktywny-_raport-odpowiedzialnosci-za-2020-r._,392239,artykul.html

– Burzliwy rok 2020 skupił naszą uwagę na zapewnieniu bezpieczeństwa naszym pracownikom oraz wsparciu odbiorców naszych mediów, klientów i partnerów biznesowych. Prócz zmagań związanych z ekonomicznymi i społecznymi skutkami pandemii koronawirusa ubiegły rok wypełniły działania na rzecz zapobiegania postępującym zmianom klimatu, ochrony praw człowieka i wolności słowa, które konsekwentnie realizujemy w ramach licznych projektów i partnerstw od ponad 30 lat – podkreśla w liście otwierającym raport Bartosz Hojka, prezes zarządu Agory. – Dziś wszyscy mamy nadzieję, że powoli wkraczamy w „nową normalność”. Przed nami wciąż wiele niewiadomych, ale i czytelne drogowskazy, którymi dla Agory są: Europejski Zielony Ład, Porozumienie Paryskie dotyczące ochrony środowiska, a zwłaszcza Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ, szczególnie w zakresie równości płci i poszanowania praw człowieka. Dlatego w 2021 roku, podobnie jak w 2020, chcemy działać w myśl zasady „Codziennie odpowiedzialni – w trosce o społeczeństwo i środowisko”.  

„Raport odpowiedzialności za rok 2020 Grupy Agora S.A. oraz spółki Agora S.A.” to publikacja przedstawiająca realizację strategii CSR Agory w 2020 r. Strategia ta od lat konsekwentnie rozwijana jest pod hasłem „Codziennie odpowiedzialni”, w którym „odpowiedzialność” definiowana jest jako zrównoważony rozwój, wpływ na otoczenie i tworzenie wartości dla społeczeństwa. Raport koncentruje się na obszarach wynikających wprost z czynników ESG (Environmental, Social, Governance), czyli związanych z działaniami na rzecz środowiska, wpływem społecznym i ochroną praw człowieka oraz odpowiedzialnym zarządzaniem i etyką biznesu opartych na założeniach Agendy 2030 ONZ na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju.

ilustracjastrzałka

Działania prowadzone w każdym z tych obszarów oraz wyznaczone do realizacji cele zostały opisane w 5 częściach tematycznych tworzących Raport.

W pierwszej z nich zaprezentowane zostały działania biznesowe Grupy Agora w 2020 r., jak również wartości i zasady panujące w organizacji, w tym przestrzeganie ładu korporacyjnego czy zarządzanie ryzykiem niefinansowym.

Druga część – „Odpowiedzialność” – prezentuje podejście Agory do zrównoważonego rozwoju i dotychczasową realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju. Obecnie priorytetem są działania w ramach Celów związanych z projektami na rzecz:

ilustracjastrzałka

W Raporcie przedstawiona została również strategia CSR Grupy Agora na lata 2021-2022, w której wiodącą kwestią pozostaje dbałość o społeczeństwo, środowisko i etykę biznesu przy większym nakierowaniu na realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ dotyczących przede wszystkim zdrowia i rozwoju pracowników, równości płci i walki z nierównościami społecznymi oraz działań na rzecz neutralności klimatycznej. Dodatkowo, w obszarze „Odpowiedzialność” zaprezentowane zostały standardy Agory w relacjach z otoczeniem, w tym w szczególności z klientami, dostawcami towarów i usług, partnerami biznesowymi, akcjonariuszami oraz uczestnikami rynku kapitałowego.

Ważnym obszarem raportu jest „Miejsce pracy i prawa człowieka”, w którym znaleźć można m.in. informacje dotyczące struktury zatrudnienia, rozwoju zawodowego i szkoleń dla pracowników, jak również działania zmierzające do zachowania równowagi pomiędzy pracą a życiem osobistym (work-life balance). W rozdziale zaprezentowane zostały też działania Agory podejmowane w dobie pandemii COVID-19, zapewniające bezpieczeństwo i zdrowie pracowników czy praktyki na rzecz tworzenia różnorodnego, chroniącego prawa człowieka miejsca pracy, w którym obowiązują najwyższe standardy etyczne. To m.in. informacje na temat „Kodeksu etyki Agory”, „Polityki Różnorodności” i systemu zgłaszania nieprawidłowości.

Jednym z istotnych elementów, które przyczyniają się do rozwoju Agory, są działania społeczne zarysowane w części „Zaangażowanie społeczne”. W 2020 r. w ramach dobrych praktyk w tym obszarze spółki, marki i media Grupy Agora podejmowały przede wszystkim inicjatywy na rzecz walki ze skutkami pandemii koronawirusa w Polsce – przykłady tych projektów zostały zaprezentowane w specjalnej sekcji raportu „Nasza odpowiedzialność w dobie pandemii COVID-19”. Równolegle zespół Grupy Agora inicjował, kontynuował oraz wspierał akcje społeczne, kulturalne i edukacyjne. Angażował się także w działalność charytatywną – o tych działaniach można przeczytać w sekcji „Nasza odpowiedzialność wobec społeczeństwa”.

ilustracjastrzałka

W Grupie Agora – zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju oraz przyjętymi strategicznymi kierunkami odpowiedzialności od wielu lat – rozwijane są również działania na rzecz ochrony środowiska, opisane w rozdziale „Troska o środowisko”. W tej części można poznać wpływ środowiskowy poszczególnych obszarów działalności Grupy Agora oraz liczne projekty prośrodowiskowe, które media i marki Agory podejmowały w minionym roku. Dodatkowo, w rozdziale zdefiniowane zostały podstawowe obszary bezpośredniego wpływu Agory na klimat, jak również dotychczasowe i planowane działania organizacji na rzecz dążenia do neutralności klimatycznej.  

„Raport odpowiedzialności za 2020 r. Grupy Agora S.A. oraz spółki Agora S.A.” jest dostępny w formie interaktywnej strony internetowej w polskiej i angielskiej wersji językowej. Na stronie znajduje się również formularz, w którym wszyscy czytelnicy i czytelniczki publikacji mogą wyrazić swoją opinię na jej temat, jak również oczekiwania odnośnie publikacji za 2021 r.

Raport obejmuje informacje i skonsolidowane dane niefinansowe grupy kapitałowej Agora i jej jednostki dominującej spółki Agora S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. W przeciwieństwie do lat poprzednich, nie przygotowano odrębnego sprawozdania niefinansowego dla spółki Agora S.A. Publikacja jest piątym tego typu raportem, który został przygotowany przez zespół komunikacji korporacyjnej Agory S.A., w oparciu o międzynarodowe standardy raportowania niefinansowego GRI Standards na poziomie podstawowym (CORE), bez poddania zewnętrznej weryfikacji.

Źródło: Agora S.A.

www.agora.pl

PR - Tekst opublikowany bezpłatnie na podstawie promocyjnych materiałów prasowych. Redakcja nie odpowiada za jego treść.

REKLAMA

Komentarze

Zaloguj się i dodaj komentarz

Najnowsze w tym dziale

TikTok zmienia sposób, w jaki marki komunikują się z odbiorcami. Platforma udostępnia przestrzeń niekończącej się rozrywki, która pozwala firmom odkryć nową grupę odbiorców i dopasować treści reklamowe do ich oczekiwań i preferencji. Rozpoczynająca się wkrótce najnowsza kampania marketingowa ma na celu pokazanie, że TikTok to efektywna platforma...
Profilaktyka, zdrowe nawyki żywieniowe, aktywność fizyczna, dbałość o siebie i bliskich – wszystko to, niezależnie od warunków, w jakich funkcjonujemy, powinno być jak najwyżej na liście priorytetów odpowiedzialnego człowieka. Mimo tego w 2020 r. na każde 100 tysięcy Polek ok. 41 umarło na nowotwór piersi. I choć leczenie tej choroby jest skuteczne,...
We wrześniu i październiku 2021 r. dowiemy się, jakie decyzje polityczne podjęli w głosowaniach Niemcy, Czesi i Węgrzy. O nadchodzących wyborach parlamentarnych u naszych południowych i zachodnich sąsiadów oraz o węgierskich prawyborach, ich konsekwencjach i przebiegu będzie można przeczytać na łamach „Gazety Wyborczej” i Wyborcza.pl. Relacje dla...
Gazeta.pl ma ambicję, aby być najbardziej zielonym medium w Polsce. Jednym z działań realizowanych w tym celu jest akcja „Reklama dla klimatu”, która od 2020 r. promuje ekologiczne postawy przedsiębiorców. Dotychczas w jej ramach na stronie głównej portalu za symboliczną złotówkę prezentowane były kampanie firm podejmujących inicjatywy na...
Klimatyczna nagroda dla dziennikarki „PB”
Forum Ekonomiczne, którego 30. edycja odbywa się w dniach 7-9 września 2021 w Karpaczu, po raz pierwszy w historii przyznało nagrody dla dziennikarzy. Wręczono je w trzech kategoriach: "Klimat i środowisko", "Polityka" oraz "Gospodarka". Nagrodę w kategorii "Klimat i środowisko" otrzymała dziennikarka „Pulsu Biznesu” Magdalena...
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2021 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764