logo
KURIER
Polska reklama i poligrafiaKURIER

Badania Stora Enso na temat wielorazowych opakowań

  PR 10.11.2023, przeczytano 319 razy
ilustracjastrzałka

W ostatnim czasie Stora Enso przeprowadziła badania rynkowe na temat opakowań wielokrotnego użytku. Wzięło w nich udział ponad 7000 osób w wieku od 18 do 64 lat, zamieszkujących Wielką Brytanię, Niemcy, Włochy, Polskę i Szwecję. Jak pokazują opublikowane przez firmę wyniki1, aż 77% respondentów pozytywnie odniosło się do kwestii zastosowania wielokrotnych opakowań w życiu codziennym.


Artykuł pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/badania-stora-enso-na-temat-wielorazowych-opakowan,402021,artykul.html

Stora Enso podkreśla, że opakowania wielorazowego użytku są już obecne w naszym życiu codziennym, np. w branży gastronomicznej (kawa na wynos) czy w kontekście środków czystości do użytku domowego, samodzielnie napełnianych przez klientów w dedykowanych temu punktach. Firma dodaje, że – zakładając potencjalne zmiany w przepisach prawnych obowiązujących w Europie – tego typu opakowania mają szansę pojawić się w większym stopniu w restauracjach i punktach sprzedaży detalicznej. Stora Enso - zadając w swoich badaniach następujące pytania: co może spowodować znaczące rozpowszechnienie wielorazowych opakowań w codziennej rutynie życiowej i jakie materiały stosowane w ich produkcji byłyby tu preferowane - dostrzega fakt, że konsumenci są otwarci na tego typu rozwiązania. Prezentując ich wyniki, firma podkreśla bardzo wysoki (77%) odsetek odpowiedzi, wskazujących na pozytywne nastawienie konsumentów do tego typu rozwiązań. Jednak, gdy przeanalizowano bardziej drobiazgowe pytania, okazało się, że istnieje kilka czynników ograniczających. Z punktu widzenia klienta są to powszechność wdrożenia wielorazowych opakowań; głównie z uwagi na kwestie czystości i wygody. To – jak dodaje Stora Enso – stanowi prawdziwe wyzwanie dla właścicieli marek i sieci sprzedaży detalicznej, które muszą uwzględnić – wdrażając systemy ponownego wykorzystywania opakowań i komunikowania się z rynkiem – informacje o tego typu procesach.

Stora Enso wskazuje na jeszcze jeden ważny jej zdaniem aspekt, związany z samą terminologią. Jak pokazały badania, wielu konsumentów ma problem z właściwą interpretacją słowa „ponowny użytek” i jego praktycznym znaczeniem: część myli bowiem możliwość ponownego wykorzystania tego samego opakowania np. na użytek domowy z przekazywaniem zużytych opakowań sklepom w celu ich ponownego napełnienia i wprowadzenia na rynek. Co więcej, 75% respondentów postrzega recykling opakowań jako formę ich ponownego wykorzystania, zwłaszcza w kontekście przedmiotów codziennego użytku, poddawanych odzyskowi na szeroką skalę, takich jak papier. 78% zapytanych osób zastanawia się też nad względami higienicznymi tego typu rozwiązania i pakowania danego produktu w pojemnik wielokrotnego użytku. Z kolei 22% badanych stwierdziło, że zwrot zużytych opakowań do wyznaczonego punktu byłby dla nich problematyczny i wymagał zbyt dużo zaangażowania.

Respondenci zostali zapytani też o rodzaje materiałów, z których – ich zdaniem – powinno być wykonane opakowanie wielorazowe. Badania pokazały, że tego typu rozwiązanie nie jest w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb i oczekiwań konsumentów, ale w kontekście różnych kategorii związanych z produktami spożywczymi preferowaną opcją jest opakowanie kartonowe. Stora Enso podkreśla jednocześnie, że duże znaczenie dla wyborów dokonywanych przez konsumentów ma odzyskiwalność: ponad połowa respondentów uznała karton za preferowany wariant z uwagi na możliwość jego recyklingu (51% odpowiedzi) i łatwość w jego realizacji (52%).

Wnioski z badań – zdaniem Stora Enso

Firma wskazuje, że zjawisko ponownego wykorzystywania różnych przedmiotów nabiera coraz bardziej wyraźnego kształtu w odniesieniu do całego rynku europejskiego i będzie miało wpływ na obraz branży opakowaniowej już w niedalekiej przyszłości. Konsumenci są zaintrygowani tego typu rozwiązaniami, w związku z czym zarówno właściciele marek jak i sieci detalicznych muszą wziąć pod uwagę szereg czynników: np. jak właściwie komunikować się z konsumentami względem sposobu czyszczenia opakowań i ich zwrotu, czy też jakiego rodzaju materiały wybrać z myślą o produkcji opakowań. Stora Enso wskazuje np. na opakowanie wielorazowe wykonane z plastiku i potencjalne wątpliwości z nim związane po stronie osoby, która wspiera zastępowanie tworzyw sztucznych innymi materiałami. Kolejne kwestie ważne z punktu widzenia całego systemu to cykl życia opakowania wielorazowego i jego wpływ na środowisko naturalne po utylizacji; możliwość recyklingu w sytuacji gdy opakowanie nie nadaje się do dalszego użytkowania; zwiększenie wytrzymałości i żywotności opakowania wielorazowego w celu zwiększenia jego popularności wśród konsumentów.

Stora Enso wskazuje, że zarówno opakowanie wielorazowe jak też opakowanie wykonane z materiałów odnawialnych, pochodzących z recyklingu (np. rozwiązań bazujących na włóknach) mają swoje miejsce w kontekście przyszłego kształtu całej branży opakowaniowej. Firma dodaje, że materiały wykonane z włókiem mają kluczową rolę do odegrania w systemach ponownego wykorzystywania opakowań, takich jak kartonowe pojemniki na mydło czy detergenty. Zdaniem Stora Enso, tego typu materiały odnawialne wspierają w znaczący sposób wiele aplikacji, dzięki którym ograniczany bądź minimalizowany jest poziom tworzyw sztucznych – także za sprawą innowacyjnych powłok barierowych. Dla właścicieli marek, którzy decydują o rodzaju opakowania, wybór materiału staje się jedną z kluczowych zmiennych. Stora Enso podkreśla, że preferencje konsumentów są tu dość klarowne, jednak będąc właścicielem marki, kluczowym jest zrozumienie, że właściwy wybór materiału zależy od końcowego zastosowania i wpływu opakowania na otoczenie w kontekście całego cyklu życia.

Źródło: Stora Enso Polska

www.storaenso.com

PR - Tekst opublikowany bezpłatnie na podstawie promocyjnych materiałów prasowych. Redakcja nie odpowiada za jego treść.

REKLAMA

Komentarze

Zaloguj się i dodaj komentarz

Najnowsze w tym dziale

Scodix Ultra 6000 SHD w AN Studio
Scodix wraz z firmą Digiprint ogłosiły sprzedaż kolejnej maszyny Scodix Ultra 6000 SHD. Model w formacie B1 oparty o technologię Smart High Definition jest pierwszą tego typu maszyną na polskim rynku. Dzięki szerokiej gamie produktów, od opakowań po kalendarze i materiały POS, maszyna Scodix zapewni AN Studio elastyczność w uszlachetnianiu wielu produktów za pomocą ponad 10...
Sun Chemical na 17. Akademii Zarządzania Barwą: zarządzanie kolorem z Suncolorbox
Zestaw aplikacji i usług z obszaru color managementu, jakie pod wspólną nazwą SunColorBox oferuje firma Sun Chemical to narzędzie, które stosują już setki klientów z całego świata, m.in. z Polski. Tym razem korzyści związane z jego wdrożeniem poznali uczestnicy 17. Akademii Zarządzania Barwą – konferencji organizowanej dorocznie przez firmę Polski...
Raja: Zielono rewolucja nagrodzona Diamentem
Zaskakujący papierowy stretch, wytrzymały papier bąbelkowy zamiast folii, mocna taśma spinająca, także z… papieru i wreszcie ekologiczne koperty z wkładem amortyzującym - co łączy te rzeczy? Wszystkie wzbogacają katalog produktów firmy RAJA. Dowodzą one, że innowacyjne myślenie i odpowiedzialność środowiskowa mogą iść w parze z prowadzeniem skutecznego...
J.S. Hamilton wśród Złotych Sponsorów Sustainability Packaging Summit 2023
W dniach 14-15 listopada br. w Amsterdamie odbywała się konferencja Sustainability Packaging Summit, poświęcona wdrażaniu zasad zrównoważonego rozwoju w opakowaniach i ich roli w zmieniającym się świecie. Wśród Złotych Sponsorów wydarzenia, w którym wzięło udział kilkaset osób z całego świata, znalazła się firma J.S. Hamilton –...
Canon uzyskuje certyfikat SBTi za cel redukcji emisji CO2
Plany firmy Canon dotyczące redukcji emisji CO2 zostały uznane przez inicjatywę Science Based Targets SBTi za zgodne z porozumieniem paryskim, które zakłada dążenie do ograniczenia wzrostu globalnej temperatury o 1,5°C.
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2023 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764