logo
KURIER
Polska reklama i poligrafiaKURIER

BADANIE: Barometr EFL na IV kwartał 2023. Co druga firma wciąż boi się inflacji

  PR 26.11.2023, przeczytano 351 razy
ilustracjastrzałka

Firmy w Polsce dostrzegają stopniowo spadającą inflację, gdyż obawy o rosnące ceny są najmniejsze w ciągu całego roku. Z Barometru EFL na IV kwartał tego roku wynika, że 44% firm uważa, że kondycja ich biznesu w najbliższych miesiącach pogorszy się przez inflację. To o 6 p.p. mniej niż kwartał wcześniej i 14 p.p. mniej niż pół roku temu. Zdecydowanie częściej takie obawy mają mikro przedsiębiorcy (49%) niż średnie firmy (28%). Najbardziej zagrożone inflacją czują firmy HoReCa i handlowe (odpowiednio 62% i 51% wskazań). Najmniej o swoją przyszłość obawiają się przedsiębiorstwa transportowe (29%).


Artykuł pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/barometr-efl-na-iv-kwartal-2023.-co-druga-firma-wciaz-boi-sie-inflacji,402235,artykul.html

– W 2023 rok wkraczaliśmy z inflacją na poziomie 17% rok do roku i stopami procentowymi na poziomie blisko 7%. Inflacja w październiku tego roku wyniosła 6,5%, a stopy procentowe zostały obniżone do poziomu poniżej 6%. Niższe wartości obu wskaźników z pewnością wpływają pozytywnie na opinie przedsiębiorców dotyczące ich przyszłości i kondycji biznesu. Poza tym, większość z nas życzy sobie pod koniec roku, aby następny był lepszy od poprzedniego. Wiele wskazuje na to, że może tak być, jednak wiele wyzwań pozostaje. Zaczynając od aspektów HR-owych – w przyszłym roku będziemy mieć do czynienia z aż dwukrotną podwyżką wynagrodzenia minimalnego, przez wciąż jednak utrzymujące się wysokie ceny, po czynniki zewnętrzne takie jak tocząca się wciąż wojna w Ukrainie czy na Bliskim Wschodzie. Z pewnością biznesowe życie będzie łatwiejsze, jeśli zostaną odblokowane środki unijne, która dadzą impuls do rozwoju zarówno firmom jak i samorządom, a w efekcie odczują to wszyscy Polacy – mówiWojciech Przybył, członek zarządu EFL

Firmy odczuwają niższą inflację

Z Barometru EFL na IV kwartał tego roku wynika, że inflacja, która w październiku 2023 roku wyniosła 6,5% (dane GUS), wciąż wywołuje obawy wśród polskich przedsiębiorców, jednak niższe niż kilka miesięcy wcześniej. 44% uważa, że „odbije się” ona negatywnie na prowadzonej działalności w najbliższych miesiącach. W stosunku do poprzedniego pomiaru (III kwartał br.) grupa ta jest mniejsza o 6,5 p.p. (50,5% w III kwartale br.). Zwiększył się natomiast odsetek przedsiębiorców przewidujących stagnację sytuacji (z 37,5% do 47%).

Biorąc pod uwagę wielkość firmy – podobnie jak kwartał wcześniej im większa firma tym mniej obawia się negatywnego wpływu inflacji na swój biznes. 28% średnich firm uważa, że przez wysoką inflację ich działalność gospodarcza w najbliższych miesiącach może ulec pogorszeniu. W grupie małych firm ten odsetek wynosi 48%, a wśród mikro – 49%.

Transport czuje się najpewniej

Największy odsetek przedsiębiorców, którzy obawiają się o negatywny wpływ inflacji na prowadzony biznes, występuje w HoReCa. Aż 62% hotelarzy i restauratorów obawia się rosnących cen. Jest to jedyna branża wśród badanych, w których te obawy w ujęciu kwartalnym zwiększyły się. W III kwartale br. wyrażało je 59% firm.

Wśród 4 z 6 badanych sektorów (budownictwo, handel, transport i usługi) widać natomiast spadające obawy o wpływ inflacji na prowadzony biznes. Najmniej o swoją przyszłość obawiają się firmy transportowe, wśród których tylko 29% zapytanych boi się negatywnego wpływu rosnących cen na działalność. To aż o 18 p.p. mniej niż w III kwartale br. W budownictwie 38% firm obawia się inflacji (- 3 p.p.), w handlu 51% (-8 p.p.), a w usługach 42% (-10 p.p.).

W przemyśle 41% firma obawia się inflacji i jest to dokładnie taki sam wynik jak kwartał wcześniej.

Z wojną w tle

Ostatni tegoroczny pomiar Barometru EFL pokazuje także, że mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce czują się coraz bardziej oswojone ze skutkami toczonej za naszą wschodnią granicą wojną. 13% ankietowanych odpowiedziało, że w związku z wojną na terytorium Ukrainy, kondycja ich firmy w ciągu najbliższych sześciu miesiącach pogorszy się. W III kwartale br. uważało tak 17% przedsiębiorców. Większość, bo 83%, odpowiedziała, że ich sytuacja pozostanie bez zmian, a nikt nie wskazuje na poprawę kondycji.

Główny odczyt Barometru EFL na III kwartał 2023 roku wynosi 50,4 pkt. i jest o 2,3 pkt. wyższy niż poprzedni pomiar. 

Źródło: EFL

ww.efl.pl

Dodatkowe informacje:

Barometr EFL jest syntetycznym wskaźnikiem informującym o skłonności firm z sektora MŚP do wzrostu (tj. rozwoju rozumianego, jako stawianie sobie przez przedsiębiorstwa celów związanych ze wzrostem sprzedaży i produkcji, ekspansją na nowe rynki i maksymalizacją zysków, co jest związane z inwestycjami w środki trwałe). Prognozowana na dany kwartał kondycja finansowa firm MŚP daje punkt odniesienia do wnioskowania o zakładanym kierunku zmian, które sprzyjają wzrostowi lub działają hamująco na rozwój firm. Badanie przygotowywane jest przez Ecorys na zlecenie Europejskiego Funduszu Leasingowego SA., a jego wyniki są publikowane co kwartał. Jego uczestnicy to mikro, małe i średnie firmy terenu całej Polski. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa 600 mikro, małych i średnich firm. Aktualna edycja badania odbyła się od 1 do 27 września 2023 roku.

PR - Tekst opublikowany bezpłatnie na podstawie promocyjnych materiałów prasowych. Redakcja nie odpowiada za jego treść.

REKLAMA

Komentarze

Zaloguj się i dodaj komentarz

Najnowsze w tym dziale

Kto zarabia za dużo? Politycy i influencerzy na cenzurowanym
Zawody związane z polityką nie cieszą się w Polsce sympatią - według najnowszego raportu No Fluff Jobs „Ranking zawodów 2024. Jak Polki i Polacy oceniają wybrane profesje?” 86 proc. badanych uważa, że politycy i polityczki zarabiają za dużo, a u 70 proc. zawód ten budzi negatywne skojarzenia. Zdaniem 39 proc. ta praca ma małe znaczenie dla społeczeństwa....
Unijny akt o usługach cyfrowych: jest postępowanie przeciwko Tiktokowi
Od 17 lutego br. akt o usługach cyfrowych zaczął powszechnie obowiązywać we wszystkich krajach członkowskich UE, w tym również w Polsce. Unijne rozporządzenie reguluje działalność dostawców usług w internecie i ma przede wszystkim zwiększyć ochronę użytkowników, dzięki czemu ich prawa w sieci będą ściślej przestrzegane....
Przedłużające się postępowania gospodarcze zmorą MSP
Skrócenie trwania postępowań w sprawach gospodarczych do maksymalnie sześciu miesięcy, uproszczenie systemu podatkowego, większa stabilność prawa i trzymanie się vacatio legis oraz ograniczenie instytucji tymczasowego aresztowania – to część postulatów zawartych w „Nowej polityce gospodarczej”, który została opracowana...
Rzecznik informował już, iż zgodnie z literalną interpretacją przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych przedsiębiorcy, którzy korzystali z Małego ZUS (od lutego 2020 r. – Małego ZUS Plus) w latach 2019-2021, a następnie przez dwa lata: 2022, 2023 opłacali standardowe składki na ubezpieczenia społeczne, od stycznia 2024 r. mają prawo ponownie skorzystać z Małego...
W ostatnich latach gwałtowne wzrosty cen stały się codziennością dla firm i ich klientów.  Aktualne prognozy brzmią jednak optymistycznie. NBP przewiduje, że widoczny obecnie spadek inflacji utrzyma się, a to oznacza, spowolnienie wzrostu cen. Czy życie codzienne w 2024 roku będzie tańsze? Jak kształtować się będą raty kredytów? Czy w przyszłości czekają...
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2024 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764