logo
KURIER
Polska reklama i poligrafiaKURIER

Dzień Otwarty w firmie Top-Druk

  PR 04.07.2014, przeczytano 3698 razy
ilustracjastrzałka
fot. Świat Druku

W czerwcu w firmie Top-Druk w Łomży odbyło się spotkanie branżowe, którego organizatorami były: Agfa Graphics, Derya (polski przedstawiciel Ryobi), Infosystems SA i Siemens Finance Sp. z o.o.


Artykuł pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/dzien-otwarty-w-firmie-top-druk,22107,artykul.html

Okazją ku temu były niedawne inwestycje tej drukarni w zaawansowane rozwiązania technologiczne: pełnoformatowy system CtP Agfa Avalon N8-22S sterowany najnowszą wersją oprogramowania Apogee Manage 8.0 oraz czterokolorową arkuszową maszynę offsetową Ryobi 924 D w formacie A1+, wyposażoną w wieżę lakierującą. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele kilkunastu drukarń offsetowych średniej wielkości, zainteresowani konfiguracją sprzętową, dostosowaną do wymagań zakładów poligraficznych aktywnie pozyskujących zlecenia z Internetu. Aspekt merytoryczny uzupełniły wystąpienia firm wspierających drukarnie w pozyskiwaniu dotacji unijnych (Infosystems SA) oraz finansowaniu inwestycji (Siemens Finance Sp. z o.o.). Spotkanie zakończyło się imprezą integracyjną w hotelu „Labirynt”.

Dokładnie przed rokiem firmy Agfa Graphics, Derya, Infosystems SA i Siemens Finance zorganizowały tego rodzaju spotkanie w drukarni PB Media w Lidzbarku Warmińskim. Wśród jego uczestników był m.in. Ryszard Zelkowski – właściciel firmy Top-Druk, który tym razem wystąpił w roli gospodarza imprezy o podobnym charakterze. Fakt ten podkreślał – witając przybyłych do Łomży gości – Piotr Gabrylewicz, dyrektor działu maszyn offsetowych w firmie Derya. Następnie przedstawił krótko agendę spotkania oraz cele, jakie przyświecały jego organizatorom: „Chcemy wspólnie zaprezentować Państwu, jak w efektywny sposób można rozszerzyć portfolio usług oraz wejść na rynek zleceń internetowych, inwestując we właściwie dopasowaną, elastyczną i zaawansowaną technologicznie konfigurację sprzętową. Szczególnie istotna, zwłaszcza w przypadku zamówień pozyskiwanych w systemie web-to-print, jest tu optymalizacja rozmieszczenia prac na arkuszu w formacie A1, pozwalająca na znaczące oszczędności w porównaniu z tradycyjnym formatem B1”.

Zanim rozpoczęły się prezentacje firm, głos zabrali Romuald Piecha – prezes firmy Derya oraz Kohei Yatsumoto – szef sprzedaży międzynarodowej w firmie Ryobi. Ten drugi podziękował firmie Top-Druk za wybór maszyny serii 920 przy podejmowaniu decyzji o nowych, kluczowych dla przyszłości zakładu inwestycjach sprzętowych. Wręczył również Ryszardowi Zelkowskiemu tradycyjny upominek, mający podkreślać rozpoczętą współpracę drukarni z japońskim dostawcą.

Pierwsza prezentacja, której autorem był Maciej Baur – Product Manager w polskim oddziale Agfa Graphics – była poświęcona kompleksowemu systemowi CtP tej firmy wdrożonemu w drukarni Top-Druk. Implementacja miała miejsce kilka tygodni temu, wtedy również rozpoczęła tu pracę maszyna drukująca Ryobi, co pozwoliło na szybkie przejście z wieloma zleceniami akcydensowymi na format A1. Maciej Baur w kilku słowach scharakteryzował specyfikę produkcji realizowanej w firmie Top-Druk, wskazując na jej różnorodność, tak pod względem formatów jak i nakładów – zwłaszcza po wejściu drukarni na rynek zamówień internetowych.

W ich sprawnej i niezawodnej obsłudze ma pomóc system CtP, składający się z pełnoformatowej naświetlarki Avalon N8-22S (jej wydajność przy formacie stosowanych tu płyt sięga 24 egz./h), wywoływarki Elantrix 125 SX, proofera Epson Stylus 4900 oraz sterującego całością oprogramowania Apogee Manage 8.0. To ostatnie, będące swego rodzaju „centrum dowodzenia” studiem prepress, wyposażone jest m.in. w moduły: weryfikacji poprawności plików – Apogee Preflight, zautomatyzowanej impozycji – Apogee Impose, natywnego rastrowania – PDF Render, zarządzania prooferem – Integrated Proofing oraz wstępnego nastawiania kałamarzy farbowych poprzez protokół CIP3 – InkDrive.

Maciej Baur zwrócił również uwagę na raster Sublima, pozwalający na uzyskiwanie płyt o liniaturze do 350 lpi. W Top-Druku znajdują zastosowanie niewymagające wypalania płyty Enery Elite Pro (o których bieżące dostawy dba autoryzowany dystrybutor Agfa Graphics – firma Use), charakteryzujące się wysoką czułością, odpornością (nakłady do 400 tys. odbitek, do 150 tys. przy farbach UV), rozdzielczością, a także niskim zużyciem chemii (wpływającej na wysoką żywotność kąpieli). Płyty naświetlane są w urządzeniu Avalon N8-22S, wyposażonym w 64 niezależne diody (co zapewnia pracę urządzenia nawet po uszkodzeniu jednej z nich), system automatycznej kontroli wyważenia bębna oraz dostosowywania do różnych formatów płyt, funkcje oprogramowania wewnętrznego, zintegrowany kompresor oraz niezależne stoły - wejściowy i wyjściowy.

Jak dodał Jarosław Suchodolski – regionalny szef sprzedaży Agfa Graphics, odpowiedzialny za kontrakt z firmą Top-Druk i będący jednym z inicjatorów zorganizowanego w niej spotkania – konfiguracja ta pozwala łomżyńskiej drukarni na bezproblemową obsługę wielu prac w ciągu jednej zmiany: „Bazujący na silniku rastrującym Adobe APPE 3.0 system Apogee zapewnia bardzo szybkie przetwarzanie zleceń, zaś prędkość i format naświetlarki powodują, że może ona efektywnie wytwarzać formy drukowe, z powodzeniem dostosowując się do wydajności zapewnianej przez maszynę drukującą. Całe rozwiązanie cechuje bardzo wysoki stopień automatyzacji, czyniąc je kompatybilnym z infrastrukturą drukarni”.

Jako drugi z referatem wystąpił Jarosław Licznerski – dyrektor generalny firmy Infosystems SA, który skupił się na różnych aspektach związanych z działalnością wchodzącego w jej skład Departamentu Funduszy Europejskich (DFE). Na wstępie przedstawił główne założenia funduszy unijnych w perspektywie lat 2014-2020, zwracając uwagę na znamienny fakt, że pomimo obniżenia budżetu Unii Europejskiej na te cele z 975 mln euro (w latach 2007-2013) do 960 mld euro, środki dla Polski wzrosły – analogicznie – ze 102 mld do 106 mld euro. Następnie przedstawił układ programów operacyjnych (jest ich w sumie osiem, w tym dwa nowe – powstałe na bazie Innowacyjnej Gospodarki: Polska Cyfrowa i Inteligentny Rozwój) oraz porównał wybrane działania w ramach perspektyw na lata 2007-2013 i 2014-2020. Poinformował też o planowanym podziale funduszy europejskich na poszczególne programy krajowe (wskazując na zdecydowaną dominację programu Infrastruktura i Środowisko) oraz na regiony (w tym miejscu zaprezentowana została mapa pomocy regionalnej z uwzględnieniem wielkości przedsiębiorstw z poszczególnych województw).

Jarosław Licznerski zaznaczył, że w ciągu najbliższych 2-3 lat przewiduje się zdecydowanie wyższy stopień wykorzystania funduszy unijnych przez polskie firmy poligraficzne (47%) niż to miało miejsce w minionych 2-3 latach (27%). Następnie zaprezentował statystyki dotyczące naszej branży, z podziałem na programy (zdecydowana przewaga programów regionalnych) oraz na realizowane cele (środki trwałe i nieruchomości – 62%, prace badawczo-rozwojowe i patenty – 27%, systemy IT – 11%).

W zakresie tych ostatnich już od jedenastu lat firma Infosystems SA służy swoją pomocą i specjalnie w tym celu w roku 2009 powołała Departament Funduszy Unijnych. Jego pracownicy szczycą się pozyskaniem dofinansowania o łącznej kwocie ponad 216 mln zł. „Cechuje nas odpowiedzialność, innowacyjność i wszechstronność, a najlepszą referencją dla DFE jest ilość środków, jakie dzięki naszej pomocy otrzymali rodzimi przedstawiciele branży poligraficznej” – zakończył Jarosław Licznerski i zaprosił zebrane firmy do kontynuowania współpracy przy pozyskiwaniu środków unijnych w przyszłości.

Trzecie wystąpienie – Sylwestra Wildnera i Michała Wierzbowskiego z Siemens Finance Sp. z o.o. – stanowiło zwięzłą prezentację tej firmy, działającej na polskim rynku od piętnastu lat i wchodzącej w skład światowego koncernu Siemens AG. Jej oferta, skierowana m.in. do branży poligraficznej, jest bardzo szeroka: obejmuje indywidualne i elastyczne rozwiązania w zakresie pożyczek i leasingu (w różnych walutach – PLN, EUR i CHF), nawet na dziesięć lat. Jak poinformowano, Siemens Finance Sp. z o.o. już drugi rok z rzędu zajmuje pierwsze miejsce wśród firm leasingowych, finansujących inwestycje tego sektora w naszym kraju. W roku 2013 wartość podpisanych przez nią umów wyniosła – wg danych ZPL – ponad 80 mln PLN. Oznacza to wzrost o ok. 35% w porównaniu z rokiem 2012, kiedy to firma sfinansowała sprzęt poligraficzny o wartości ponad 50 mln PLN, a zarazem stanowi niemal 10% wszystkich sfinansowanych przez nią w ub.r. inwestycji (ich łączna wartość wyniosła 895 mln PLN).

Siemens Finance Sp. z o.o. zatrudnia 130 osób i działa na terenie całej Polski. Zdaniem prelegentów, pozycja lidera, jaką zajmuje na rynku poligraficznym, nie jest przypadkowa: „Mamy w ręku wiele atutów, z których kluczowym jest przynależność do grupy kapitałowej Siemens i związane z tym najwyższe bezpieczeństwo finansowe naszych klientów. Jesteśmy jednocześnie bardzo elastyczni oferując szereg niestandardowych produktów, np. dedykowanych dostawcom sprzętu poligraficznego, nie tylko jego użytkownikom. Chodzi o pakiety dodatkowych usług w postaci tzw. „vendor leasing”. Wiele lat obecności w tej branży przekłada się na znajomość jej specyfiki, bogate doświadczenia i ścisłą współpracę z czołowymi dostawcami maszyn i urządzeń, także cyfrowych. Całości dopełniają proceduralne ułatwienia jakie oferujemy: wysoki limit lokalnej decyzyjności kredytowej, bardzo szybki czas wydawania decyzji o przyznaniu finansowania – w rodzimej walucie mogą one sięgać nawet równowartości kwoty 5 mln EUR – oraz uproszczona ścieżka oceny na transakcje do kwoty 125 tys. EUR”.

Ostatnim, kulminacyjnym punktem spotkania w firmie Top-Druk była – przebiegająca pod mottem „Drukuje jak B1, a kosztuje jak B2” – prezentacja maszyny Ryobi 924 D, którą poprowadził Piotr Gabrylewicz. Szczególną uwagę zwrócił na unikalny format zadruku oferowany przez to urządzenie: „Mamy tu do czynienia z najbardziej uniwersalnym formatem na rynku, pozwalającym na osiągnięcie znaczącej przewagi konkurencyjnej w stosunku do klasycznej maszyny B1. Najważniejsze jej zalety to: nawet do 40% niższa kwota inwestycji bezpośredniej, 30% redukcja całkowitych kosztów produkcji, niższe o 27% koszty zakupu płyt, znacząca energooszczędność (35-40% mniejsze zużycie niż przy maszynach B1) oraz niższe o 35% potrzeby w zakresie miejsca niezbędnego na posadowienie maszyny. To ostatnie wynika z jej kompaktowych gabarytów, nawet z uwzględnieniem wieży lakierującej. Warto również podkreślić inne aspekty inwestycji w model Ryobi 924: idealny stosunek kosztów narządzania do kosztów zlecenia, jedną z najlepszych na rynku integracji z cyfrową przygotowalnią i systemami web-to-print oraz solidną konstrukcję i minimalne koszty obsługi”.

Dostarczona do firmy Top-Druk maszyna Ryobi 924 D obsługuje arkusze o formacie maksymalnym 920 x 640 mm (C1). Oznacza to z jednej strony możliwość obsługi arkuszy o formacie 630 x 880 mm - najczęściej spotykanych w drukarniach offsetowych pracujących w formacie B1, z drugiej zaś – umieszczenie na jednym arkuszu ośmiu użytków A4. Maszyna pracuje z prędkością maksymalną 16,2 tys. ark/h i jest wyposażona w szereg systemów, zwiększających jej automatyzację, m.in. w zakresie szybkiego przezbrojenia prac, zajmującego średnio 5-10 minut.

Piotr Gabrylewicz zaznaczył, że obecnie w Polsce pracują już cztery maszyny Ryobi serii 920, a w najbliższych tygodniach rozpoczną się instalacje kolejnych dwóch: „Co więcej, właśnie podpisaliśmy kontrakt na pierwszą w naszym kraju maszynę ośmiozespołową w formacie A1+. Nasze sukcesy w tym obszarze wskazują na wysoką wiarygodność i efektywność ekonomiczną maszyn Ryobi 920. Dodatkowym atutem jest bliskość zarówno europejskiej siedziby Ryobi, jak też jej centralnego magazynu części zamiennych – w obu przypadkach są to Niemcy. Mamy zatem nadzieję, że kolejne miesiące przyniosą nam następne wdrożenia tych unikalnych rozwiązań”.

O elastyczności i jakości oferowanej przez maszynę Ryobi 924 D można było się przekonać już chwilę później, gdy został na niej wydrukowany specjalny plakat, upamiętniający czerwcowe spotkanie. Znalazły się na nim zdjęcia wykonane na początku imprezy, a do druku wykorzystano płyty Agfa Energy Elite Pro, naświetlone w trakcie jej trwania. Zgromadzeni goście mogli przekonać się, że dzięki połączeniu maszyny Ryobi z systemem CtP firmy Agfa Graphics czas przygotowania maszyny do druku wyniósł zaledwie 3 minuty. Natomiast prezentacja pierwszych wydrukowanych arkuszy pokazała, że już 7. z nich był wykonany z prawidłowym natężeniem barwnym.

Zwieńczeniem dnia była wspólna biesiada w hotelu „Labirynt”, będąca okazją do nieformalnych dyskusji i wymiany poglądów na temat rozwiązań technologicznych, zaprezentowanych w firmie Top-Druk. „Bardzo dziękujemy panu Ryszardowi Zelkowskiemu za gościnę oraz wszystkim gościom, którzy przyjęli nasze zaproszenie. Mamy nadzieję, że historia się powtórzy i że wśród uczestników czerwcowego Dnia Otwartego był przyszły użytkownik konfiguracji podobnej do tej, jaką z powodzeniem wdrożyła firma Top-Druk” – podsumował Piotr Gabrylewicz.

Źródło: PAI PrintinPoland.com

PR - Tekst opublikowany bezpłatnie na podstawie promocyjnych materiałów prasowych. Redakcja nie odpowiada za jego treść.

REKLAMA

Komentarze

Zaloguj się i dodaj komentarz
avatar użytkownika
,

Czy ktoś jest w stanie powiedzieć:
- ile kosztuje taka maszyna?
- ile trzeba przekręcić miesięcznie żeby wyjść na "zero"?

Najnowsze w tym dziale

OKI Europe nawiązuje współpracę z Kernow Coatings i Baker Materials
Firma OKI Europe Limited nawiązała strategiczną współpracę partnerską z firmami Kernow Coatings i Baker Materials w celu dalszego rozwoju i zaspokojenia potrzeb klientów w zakresie specjalistycznych nośników do drukowania wytrzymałych etykiet do różnych zastosowań.
Zaproszenie na Durst Wallpaper VIP Event
LFP Industrial Solutions zaprasza na wydarzenie poświęcone drukowi tapet, które odbędzie w Brixen, siedzibie producenta Durst w dniach 8-9.03.2023. Event, który potrwa dwa dni jest idealną sposobnością dla przedstawicieli drukarń poszukujących innowacyjnych i konkurencyjnych rozwiązań w zakresie druku i konfekcjonowania tapet.
Esto. Tektura w cyfrowym wymiarze
W niełatwych dla całej branży poligraficznej czasach, niezwykle ważne dla każdej drukarni jest nie tylko zachowanie czy też zwiększenie produktywności, lecz także ciągły rozwój, chociażby poprzez rozbudowę swojego parku maszynowego. Niestety obecnie inwestycje w nowe rozwiązania technologiczne mogą okazać się pod względem finansowym prawdziwym wyzwaniem. W tej sytuacji...
Colordynamics inwestuje w dwa hybrydowe plotery drukujące Agfa Jeti H3300 UHS LED z myślą o bardziej wydajnej produkcji materiałów POP/POS
Północnoamerykańska drukarnia wielkoformatowa zwiększyła prędkość realizowanej produkcji o 250% dzięki niedawnej inwestycji w dwa wysokowydajne, hybrydowe plotery inkjetowe firmy Agfa – Jeti Tauro H3300 UHS LED. Jak zapewnia jej kierownictwo, za sprawą tej inwestycji firma chce pozyskać kolejne zlecenia z rynku POP/POS, oferując swoim obecnym i potencjalnym klientom z...
Stora Enso podpisuje umowę dotyczącą sprzedaży papierni Hylte i rezygnuje ze zbycia zakładów Anjala
Stora Enso poinformowała o podpisaniu umowy sprzedaży papierni Hylte (Szwecja) i wszystkich wchodzących w jej skład zasobów firmie Sweden Timber, działającej w branży drzewnej. Wartość transakcji opiewa na ok. 18 mln euro, a jej sfinalizowanie ma nastąpić w 1. półroczu br. Jeżeli chodzi o papiernię Anjala (Finlandia), kierownictwo koncernu podjęło decyzję o...
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2023 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764