logo
KURIER
Polska reklama i poligrafiaKURIER

Europejska aktualizacja zasad odpowiedzialnej reklamy i komunikacji marketingowej

  PR 24.09.2020, przeczytano 278 razy
ilustracja

Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego przygotował i udostępnia polskie tłumaczenie dokumentów sporządzonych przez Cosmetics Europe, dotyczących zasad przewodnich odpowiedzialnej reklamy i komunikacji marketingowej. Nowe zapisy, dotyczące m.in. influencer marketingu, reklamy skierowanej do dzieci i nastolatków czy promowania korzyści dla środowiska płynących z zastosowania produktów, są aktualizacją zasad przyjętych przez Zarząd Kosmetycznych.pl w 2012 roku.


Artykuł pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/europejska-aktualizacja-zasad-odpowiedzialnej-reklamy-i-komunikacji-marketingowej,388544,artykul.html

Zmiany w potrzebach Europejczyków i nowe trendy w komunikacji społecznej sprawiły, że Cosmetics Europe aktywnie współpracując ze swoimi członkami, w tym z Polskim Związkiem Przemysłu Kosmetycznego, podjęły działania w celu zaktualizowania Karty i Zasad Przewodnich odpowiedzialnej reklamy i komunikacji marketingowej.

- Jest to kluczowe narzędzie samoregulacyjne, które kompleksowo uzupełnia ramy prawne – mówi Blanka Chmurzyńska-Brown, dyrektor generalna Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego. - Dla nas, jako organizacji, jest ono szalenie ważne. Zgodnie z naszym statutem członkowie związku są zobowiązani do przestrzegania dobrych obyczajów, w tym dobrych praktyk, kształtowanych m.in. poprzez zalecenia i samoregulacje opracowywane przez organizacje, do których związek należy – w szczególności właśnie Cosmetics Europe czy Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy.

Celem karty było i jest stworzenie wspólnych zasad dla przemysłu kosmetycznego w zakresie odpowiedzialnej reklamy i  komunikacji marketingowej w  Europie, a szczególnie uzupełnienie i tak już kompleksowych ram regulacyjnych, aby dodatkowo chronić konsumentów przed wprowadzającymi w błąd oświadczeniami i reklamą. Zaktualizowana wersja dokumentu, dostępna dla wszystkich wraz z infografiką na stronie Kosmetycznych.pl,  jest w dużej mierze inspirowana szerszymi ramami samoregulacyjnymi dotyczącymi reklamy i komunikacji marketingowej promowanymi przez Wewnętrzną Izbę Handlową (ICC) i European Advertising Standards Alliance (EASA).

Aktualna wersja karty skupia się na aspektach samoregulacji i próbuje lepiej odzwierciedlić wyzwania dzisiejszego, bardziej niż 8 lat temu, zdigitalizowanego świata. Nowe zapisy koncentrują się w szczególności na następujących obszarach:

  1. Ewolucja środowiska cyfrowego / influencer marketing. W odpowiedzi na znaczącą ewolucję środowiska cyfrowego (w tym wykorzystania sztucznej inteligencji) i ulepszone technologicznie praktyki reklamowe, a także pojawienie się nowych trendów społecznych w wykorzystaniu sieci społecznościowych i mediów do celów reklamowych, Karta ponownie podkreśla znaczenie uczciwości wizerunkowej (np. potrzebę upewnienia się, że stosowane techniki cyfrowe nie zmieniają obrazów modelek w taki sposób, że ich kształty lub cechy ciała stają się nierealistyczne i wprowadzające w błąd w odniesieniu do możliwego działania produktu) i odnosi się do promowania produktów przez influencerów, nawołując do praktyk, które pomogą konsumentom odróżnić autentyczne, bezstronne opinie prezentowane przez twórców internetowych od tych, którzy zajmują się marketingiem i sponsorowaną promocją.
  2. Reklama skierowana do wrażliwych grup społecznych (dzieci i nastolatków). Europejski przemysł kosmetyczny zobowiązuje się do promowania odpowiedzialnej reklamy i komunikacji marketingowej skierowanej do konsumentów wrażliwych, w tym dzieci i nastolatków, traktując ich z należytą starannością i godnością. Reklamy na platformach mediów społecznościowych lub za pośrednictwem aplikacji i gier na smartfony, które mogą przyciągać dzieci lub nastolatki, należy rozpatrywać bardzo uważnie pod względem skutków, jakie mogą na nie wywierać.
  3. Promowanie korzyści produktów dla środowiska. Komunikacja marketingowa powinna być tak sformułowana, aby umożliwić konsumentom dokonywanie zrównoważonych wyborów. Aby to osiągnąć, Karta zwraca szczególną uwagę na szereg aspektów dotyczących ogólnej prezentacji produktu (np. wizualizacje, kolory), wykorzystania obrazów, symboli i logo, a także dokładności, trafności, jasności i możliwość uzasadnienia deklaracji o wpływie produktu na środowisko.

Przypominamy, że pierwsza wersja Karty i Zasad Przewodnich Odpowiedzialnej Reklamy i Komunikacji Marketingowej została przyjęta w 2012 r. Jej celem było promowanie najlepszych praktyk w reklamach kosmetyków, podejmowanych w odpowiedzi na obawy konsumentów dotyczące potencjalnych negatywnych oddziaływań na pojedynczych ludzi i na społeczeństwo jako całość.

- Karta została opracowana przez Cosmetics Europe w  tym samym czasie, gdy Komisja Europejska przygotowywała projekt rozporządzenia 655/2013/WE, określającego wspólne kryteria – przypomina Blanka Chmurzyńska-Brown. - Wiele z  zasad uwzględnionych w tej pierwszej wersji, takich jak zgodność ze stanem faktycznym, prawdziwość udzielanych informacji, poparcie oświadczenia i świadomy wybór, zostało włączone do wspomnianego rozporządzenia, stając się tym samym wymaganiami prawnymi. Dlatego pojawiła się potrzeba gruntownej zmiany dokumentu, który obecnie koncentruje się na aspektach samoregulacji, a  nie jedynie na utrzymaniu zgodności z przepisami. Jestem pewna, że branża kosmetyczna w Polsce z łatwością dostosuje się do nowych zapisów.

ilustracjastrzałka

Źródło: Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego

www.kosmetyczni.pl

PR - Tekst opublikowany bezpłatnie na podstawie promocyjnych materiałów prasowych. Redakcja nie odpowiada za jego treść.

REKLAMA

Komentarze

Zaloguj się i dodaj komentarz

Najnowsze w tym dziale

Klienci VMLY&R Poland, wśród Interbrand Best Global Brands 2020
Samsung, IKEA, adidas, Danone, 3M i Colgate to wybrane brandy, jakie znalazły się w zestawieniu najwartościowszych marek świata - Interbrand Best Global Brands 2020. Łączy je jedno - za ich lokalną lub regionalną obsługę reklamową odpowiada agencja VMLY&R Poland.
​Marcin Dec został nowym prezesem Sigmy Bis, agencji mediowej PKN ORLEN i PZU. To ceniony menadżer z ponad 20-letnim międzynarodowym doświadczeniem w branży mediowo-reklamowej, który będzie odpowiedzialny za budowanie i rozwój relacji biznesowych z klientami, współtworzenie strategii oraz nadzorowanie najważniejszych projektów agencji. W zarządzie Sigmy...
T-Mobile rozpoczyna kampanię pokazującą transformację, jaką przeszła firma: od tradycyjnej korporacji telekomunikacyjnej do czołowej firmy technologicznej. Prezentuje także możliwości, jakie dzięki tej zmianie zyskują pracownicy, szczególnie ci specjalizujący się w obszarze IT. Hasłem przewodnim kampanii jest #IWILLNOTSTOP, podkreślające zaangażowanie...
„Porozmawiajmy o Pie@#&%!$”– Czesław Mozil i Maria Rotkiel w akcji ING

Najnowsza inicjatywa ING Banku Śląskiego zachęca do otwartej rozmowy na ważny społecznie temat – pieniędzy. Czy jest to dla nas naturalne i łatwe? A może jednak budzi wiele trudności i napięć – ING odkrywa różne perspektywy stawiając na stand-upy i podcasty.
Nowa reklama TV Banku Millennium
23 października rozpoczyna się emisja nowej reklamy telewizyjnej Pożyczki Gotówkowej Banku Millennium (RRSO 15,32%). W towarzystwie Radka Kotarskiego przekonamy się, że wspaniałe zbiory muzealne można podziwiać nie wychodząc z domu.
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2020 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764