logo
KURIER
Polska reklama i poligrafiaKURIER

Facet na 100 PRO - trzecia edycja kampanii

  PR 09.06.2024, przeczytano 152 razy

Z okazji zbliżającego się Dnia Ojca, rusza tegoroczna, trzecia edycja kampanii Facet na 100 PRO. Jej organizatorem jest Fundacja Share the Care, która wspólnie z Gillette - partnerem strategicznym akcji, przypomina o tym jak ważna jest rola taty w życiu dzieci, ale też jak ojcostwo służy samym mężczyznom.


Artykuł pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/facet-na-100-pro---trzecia-edycja-kampanii,404535,artykul.html

Zaangażowane ojcostwo odnosi się do aktywnej i świadomej roli mężczyzn w wychowywaniu i życiu swoich dzieci. Obejmuje zarówno codzienne czynności opiekuńcze, jak i uczestnictwo w edukacji, wsparcie emocjonalne oraz budowanie silnej więzi z dzieckiem.

Współcześni mężczyźni chcą aktywnie uczestniczyć w życiu swoich dzieci, co przynosi korzyści nie tylko dzieciom, ale jest również dobre dla nich samych. Tegoroczna kampania „Facet na 100 PRO” odbywa się pod hasłem „Jestem tatą na 100%. Bo chcę”. Ma na celu podkreślenie, że ojcostwo to nie tylko obowiązek, ale przede wszystkim przyjemność i możliwość budowania głębokich, emocjonalnych więzi z dziećmi.

Partnerem strategicznym tegorocznej kampanii, po raz kolejny, jest Gillette - marka, która każdego dnia wspiera mężczyzn, aby wyglądali, czuli się i byli jak najlepsi.

Dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek ludzie szukają inspiracji w innych. Szukają wzorów do naśladowania. Wierzymy w siłę tzw. role models, a szczególnie w ich znaczenie dla młodego pokolenia, które szuka pozytywnych przykładów, do których może aspirować” – mówi Federico Casati, dyrektor marki Gillette w Europie Środkowej.

Od chwili, gdy mężczyzna po raz pierwszy bierze do ręki maszynkę do golenia Gillette, pomagamy mu wyglądać, czuć się i być w najlepszej formie. Nasz kultowy slogan „The Best A Man Can Get” to nie tylko obietnica marki dotycząca doskonałego golenia, ale także nasze zaangażowanie w zapewnienie młodym chłopcom i mężczyznom możliwości bycia najlepszą wersją siebie, cokolwiek to dla nich oznacza” – dodaje przedstawiciel Gillette.

Uosobieniem misji marki jest ostatnia kampania „Bo chcę”. W spocie reklamowym zobaczyć możemy nowego ambasadora marki – Mateusza Damięckiego, który mówi o tym, że realizowanie się w roli taty jest dla niego przyjemnością, a nie obowiązkiem. Zajmuje się swoimi synami, bo chce. „Ojcostwo to dla mnie przede wszystkim dużo radości i szczęścia. Ale to również odpowiedzialność, którą rozumiem jako wchodzenie w relację z dzieckiem. Ważne jest bycie z dzieckiem, uczenie się siebie nawzajem i czuwanie nad tym, aby czegoś nie przeoczyć. Bo czasu nie da się cofnąć. To duża odpowiedzialność, ale jest ona naprawdę przyjemna. Kiedy widzi się efekty tego zaangażowania, satysfakcja jest ogromna” – przyznaje Mateusz Damięcki.

Czy zaangażowane ojcostwo staje się normą?

Trend zaangażowane ojcostwa jest coraz bardziej zauważalny. Mężczyźni coraz częściej angażują się już od momentu ciąży – widać ich razem z mami w gabinetach ginekologiczno-położniczych oraz na porodówkach. Widać ich na wizytach lekarskich przy okazji szczepień oraz kiedy dzieci chorują, na zebraniach w przedszkolach i szkołach.

Cykliczne badanie Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę „Tata” potwierdza to, co widzimy za oknem – ojcowie widzą dla siebie coraz większą przestrzeń do zaangażowania w życie swoich dzieci. 85% ojców uważa, że zarówno matka, jak i ojciec powinni w równym stopniu rozmawiać z dzieckiem o jego problemach. 83,7% twierdzi, że ważne decyzje dotyczące dziecka powinny być podejmowane wspólnie. W zakresie zabawy i pomocy w nauce, odpowiednio 81,6% i 78,2% ojców opowiada się za równym podziałem zadań.

Od kiedy w kwietniu 2023 roku, weszła w życie dyrektywa work-life balance, mężczyźni coraz częściej korzystają z urlopu rodzicielskiego. Zgodnie z danymi opublikowanymi we wspólnym raporcie ZUS i Fundacji Share the Care „Tata na rodzicielskim. Co mówią liczby o ojcostwie w Polsce”, w ubiegłym roku 19 tysięcy mężczyzn skorzystało z urlopu rodzicielskiego a liczba ta stale rośnie – w styczniu i lutym to kolejne 9 tysięcy. Z kolei z urlopu ojcowskiego w 2023 roku skorzystało 67% ojców.

Ojcowie coraz bardziej świadomie przygotowują się do swojej nowej roli. „Nasza fundacja prowadzi regularne webinary dla rodziców na temat partnerstwa w rodzicielstwie i praw rodziców po urodzeniu się dziecka. Kiedyś brały w nich udział przede wszystkim mamy. Dziś przynajmniej połowa uczestników to mężczyźni” – mówi Małgorzata Adamowicz z Fundacji Share the Care.

Te liczby z pewnością odzwierciedlają przekonania ojców, ich potrzebę i aspiracje do tego, aby odgrywać ważniejszą rolę w życiu swoich dzieci. W rzeczywistości, nadal ojców postrzega się jako głównych żywicieli rodziny. Kiedy aktywność rodzicielska kobiet po urodzeniu pierwszego dziecka spada z 73% do 69%, mężczyzn rośnie z 75% do 85%” – zauważa Karolina Andrian i zwraca uwagę na to, że większe zaangażowanie ojców w opiekę nad dziećmi, powinno iść w parze z wyższą aktywnością kobiet na rynku pracy. „Aby to się wyrównywało, ważne są kampanie społeczne uświadamiające obu stronom, że potrzeba realizowania się w życiu rodzinnym i zawodowym są ważne zarówno dla mam, jak i ojców, a ta równowaga służy wszystkim” – podkreśla przedstawicielka Fundacji.

Idea kampanii Facet na 100 PRO

Właśnie startuje 3 edycja kampanii „Facet na 100 PRO”. Inspiracją dla tego projektu były wnioski z badania jakościowego przeprowadzonego na zlecenie Fundacji Share the Care w 2021 roku przed wejściem w życie dyrektywy work-life balance. „Zaskoczyło nas wtedy to, że choć zmienia się rola ojca w życiu dziecka, to nadal dla większości badanych więź dziecka z matką była traktowana jako ważniejsza niż z ojcem, szczególnie w pierwszym roku życia dziecka. Ojcowie nie zdawali sobie sprawy z tego, że mają do odegrania w życiu swoich dzieci swoją niezależną od mamy rolę. Zszokowało nas to, że wielu z nich uważało się za gorsze zastępstwo mamy” – mówi Karolina Andrian, prezeska Fundacji Share the Care.

Kampania „Facet na 100 PRO” ma na celu budowanie świadomości ojców na temat ich unikalnej roli w życiu swoich dzieci od samego początku.

To bardzo ważne, żeby podkreślać, że to zaangażowanie taty jest ważne od samego początku. Nie dopiero wtedy, kiedy dziecko zaczyna się komunikować werbalnie, ale właśnie wtedy, kiedy maluch jeszcze nie umie mówić, a zaangażowanie oznacza głównie czynności pielęgnacyjne, tulenie i gaworzenie” – podkreśla Renata Szredzińska, prezeska Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę i dodaje, że dzieci, które mają ojców zaangażowanych od początku w opiekę, czerpią z tej bezpiecznej więzi emocjonalnej przez całe życie.

To przede wszystkim przekłada się na większe zaufanie do taty. Dziecko zyskuje kolejną osobę oprócz mamy, do której może się zwrócić w trudnych dla siebie momentach, też w późniejszym życiu. I to jest ważne. W tej chwili w Polsce mówimy dużo o kryzysie zdrowia psychicznego dzieci. Ważne, żeby pamiętać, że dzieci, które miały ojców zaangażowanych od początku, rzadziej rozwijają problemy ze zdrowiem psychicznym, rzadziej podejmują zachowania autodestrukcyjne, jak samo okaleczanie się czy podejmowanie prób samobójczych. Dzieci, które mają dobry kontakt z tatą, właśnie też wynikający z tego jego zaangażowania od początku, mają wyższe kompetencje społeczne, lepiej sobie radzą w relacjach z rówieśnikami, potrafią bardziej konstruktywnie rozwiązywać konflikty. Są też lepsze w mediacji, bo mają wzorce i od mamy, i od taty, a nie tylko od jednego głównego opiekuna. Rozwój emocjonalny tych dzieci jest też na wyższym poziomie. To są dzieci, które przejawiają wyższe poczucie własnej wartości, bo są ważne dla dwóch osób, a nie tylko dla jednej. Takie dzieci, które mają dobry kontakt z obydwojgiem rodziców, rzadziej popełniają przestępstwa, podejmują zachowania ryzykowne czy sięgają po używki w wieku nastoletnim. Podział urlopu rodzicielskiego między mamę i tatę to jest naprawdę świetna profilaktyka wielu problemów" – wylicza Renata Szredzińska.

Korzyści dla ojców

Dobra relacja ojca z dzieckiem w coraz większym stopniu realizuje potrzeby psychologiczne ojców. Jest źródłem ich satysfakcji, dlatego zajmują się dziećmi bo chcą, a nie dlatego, że muszą.

Niemiecki socjolog Urlich Beck uważa, że w wyniku zmian społecznych dotyczących rodziny relacja między dzieckiem a rodzicem staje się ostatnim, nierozerwalnym, niepodlegającym wymianie, pierwotnym stosunkiem społecznym. Partnerzy przychodzą i odchodzą. Dziecko pozostaje.

Aktywny udział w wychowaniu dzieci pozwala ojcom na budowanie głębszych, bardziej znaczących relacji z dziećmi. Ojcowie, którzy korzystają z urlopów rodzicielskich, często raportują większe zaangażowanie emocjonalne i lepsze zrozumienie potrzeb swoich dzieci.

Badania również wskazują, że zaangażowanie w opiekę nad dziećmi może przyczynić się do poprawy zdrowia psychicznego ojców, zmniejszając poziom stresu i depresji. Bliskie relacje rodzinne działają jako bufor przeciwko stresowi i mogą poprawiać ogólne samopoczucie.

Ojcowie, którzy aktywnie uczestniczą w życiu swoich dzieci, często doświadczają większej satysfakcji z życia oraz większego poczucia spełnienia. Angażowanie się w rodzicielstwo daje im poczucie celu i przynosi radość z obserwowania, jak ich dzieci się rozwijają.

Rodzicielstwo daje też szansę na zmianę perspektywy i tworzy przestrzeń do refleksji. Dla mężczyzn zajmowanie się dziećmi jest dobre, ponieważ mogą się przed nimi otworzyć, również emocjonalnie. Sami często byli wychowywani tak, by byli twardzi i tłumili w sobie emocje, dlatego wielu ojców zaangażowanych w wychowywanie swoich dzieci odkrywa w sobie emocje, z których istnienia nie zdawali sobie sprawy, i jest to dobre dla ich własnego rozwoju emocjonalnego i zdrowia psychicznego.

Oprócz perspektywy psychologicznej i kształtowania się więzi na relacje ojca z dzieckiem można spojrzeć z perspektywy stabilności finansowej całej rodziny, ważnej dla rozwoju dziecka.

Zaangażowanie ojca w opiekę nad dzieckiem pozwala matce na rozwój zawodowy. Zaś utrzymywanie się rodziny z pracy dwóch osób jest bezpieczniejsze – w przypadku gdy jedna osoba straci pracę, zachoruje, umrze czy nawet będzie potrzebowała się przekwalifikować, nie traci się całego dochodu rodziny.

Jednocześnie takie rozwiązanie wspiera mężczyzn, którzy przestają być jedynymi żywicielami rodziny. O ile uczestniczenie ojca w opiece nad dzieckiem wspiera matkę i zdejmuje z niej ciężar całkowitej odpowiedzialności za dziecko, o tyle partycypacja matki w utrzymaniu rodziny wspiera ojca i zdejmuje z niego stres związany z całkowitą odpowiedzialnością za finanse rodziny.

Daje to mężczyznom większą swobodę i równowagę pomiędzy pracą a życiem, przede wszystkim życiem rodzinnym, która jest dobra i zdrowa dla każdego człowieka niezależnie od płci. Zapobiega też wypaleniu zawodowemu i może nawet pozytywnie wpłynąć na ich pracę.

Zarówno psychologowie biznesu, managerowie, jak i sami ojcowie po urlopach rodzicielskich przyznają, że w trakcie opieki nad dziećmi na pełen etat zyskują inną perspektywę i kompetencje, które potem przydają się w pracy zawodowej.

Liczne badania potwierdzają to, że urlop rodzicielski to najlepsze szkolenie z kompetencji miękkich a w dobie dyskusji o nowym typie przywództwa, to czego uczymy się jako rodzice pozytywnie wpływa na jakość naszej pracy. Umiejętności takie jak empatia, uważne słuchanie, cierpliwość, wielozadaniowość to cechy lidera XXI wieku.

Co wspiera ojców w realizacji ich potrzeb?

W badaniach, zarówno jakościowych, jak i ilościowych, widać, że ojcom brakuje przestrzeni do rozmów z innymi ojcami o ojcostwie i towarzyszących im emocjach związanych z narodzinami dzieci oraz wychowywaniem dzieci.

W ramach kampanii „Facet na 100”, Fundacja po raz pierwszy organizuje wydarzenie dla ojców, bo, jak podkreśla, najwyższy czas przenieść dyskusję na temat blasków i trudów bycia tatą we współczesnym świecie na wyższy poziom. Dlaczego? ”Bo – drodzy panowie – często słyszymy, że brakuje Wam przestrzeni, żeby porozmawiać o tym co Was trapi, co motywuje, co cieszy a co wkurza w byciu zaangażowanym tatą. Specjalnie dla Was, w ramach kampanii ‘Facet na 100 PRO’ szykujemy wydarzenie, podczas którego będziecie mogli dać upust swoim emocjom, oczekiwaniom i refleksjom na temat bliskości, relacji, partnerstwa, work-life balance, pracy i pieniędzy” – zachęca Karolina Andrian i namawia panów, aby na wydarzenie przyszli ze swoimi partnerkami. „Liczymy na to, że ten event stanie się impulsem do rozmowy między partnerami o potrzebach obu stron. Bo z tymi rozmowami jest naprawdę słabo” – dodaje przedstawicielka Fundacji.

W ramach kampanii startuje również kolejna edycja grupy GROW. To cykl spotkań online, podczas których ojcowie mogą spotykać się, rozmawiać o swoich obawach, problemach, dzielić się trudnościami i szukać wsparcia w swoim męskim gronie. Grupa jest bezpłatna i prowadzona przez dr Kamila Janowicza, psychologa, Ambasadora i członka Rady Programowej Fundacji Share the Care. Pierwsze spotkanie informacyjno-rekrutacyjne do grupy - "Jak budować bliską więź z dzieckiem i wspierać jego rozwój" odbędzie się 20.06 w godz. 20:00-21:30. Szczegóły i zapisy na stronie kampanii Facet na 100 PRO.

Akcję wspierają ojcowie-influencerzy, którzy są tatą na 100 %, bo chcą. Są to Jarek Kania z Ojcowskiej Strony Mocy, Maciej Lisowski – MATATA, Kamil Janowicz (Father_ing), Łukasz Dominiak (Who’s Your Daddy), Tomasz Smaczny (Tasty Way of Life), Tomasz Rusek (Tata na Macierzyńskim) oraz Dominik Szymański znany z „Top Model”. W kampanię angażują się również znane mamy – m.in.: aktorka Dorota Czaja, Marzena Pilarz-Herzyk, czyli Mama Prawniczka, które z autopsji wiedzą, że partnerstwo przynosi korzyści wszystkim stronom.

Źródło: Gillette

PR - Tekst opublikowany bezpłatnie na podstawie promocyjnych materiałów prasowych. Redakcja nie odpowiada za jego treść.

REKLAMA

Komentarze

Zaloguj się i dodaj komentarz

Najnowsze w tym dziale

BenQ SW242Q: profesjonalny 24” monitor fotograficzny
Firma BenQ wprowadza na polski rynek nowej generacji profesjonalny monitor fotograficzny z 24 calowym panelem IPS 2560x1600 z cienką, matową powłoką antyodblaskową. Panel jest certyfikowany przez TÜV Rheinland pod względem skuteczności tłumienia odbić – ma Anti-Reflection TUV Certificate, co w praktyce daje efekt przypominający papier. W połączeniu z oprogramowaniem...
Fortuna Czarne ponownie z Pomarańczą, także na kontekstowych OOH
„Nie potrzebujesz tu celebryty, by celebrować jej szlachetny smak” – to jedno z haseł ostatniej kampanii piw Fortuna Czarne. Koncepcja komunikacji została na tyle dobrze przyjęta, że Browar Fortuna zdecydował się na jej kontynuację, powierzając zadanie ponownie agencji Pomarańcza.
Haribo: 10-lecie reklam opartych na koncepcie Kids’ Voices
Marka HARIBO prezentuje jubileuszowy film przedstawiający kreatywny proces twórczy powstawania kultowych reklam HARIBO opartych na koncepcie, w którym dorośli mówią dziecięcymi głosami i odnajdują w sobie prawdziwą dziecięcą radość. Pomysł Kids’ Voices został wprowadzony do komunikacji marki w 2014 roku i pojawił się w 40 reklamach HARIBO w 19 krajach....
Madogz wchodzi w eventy
MADOGZ Events oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie organizacji eventów, wydarzeń biznesowych oraz aktywacji marek. Podmiot działa w ramach grupy spółek skupionej wokół agencji MADOGZ, która realizuje zintegrowane kampanie marketingowe.
Oferta na lato w kampanii Orange i Leo Burnett
W czerwcu ruszyła zrealizowana przez agencję Leo Burnett nowa odsłona kampanii Orange, promująca ofertę przygotowaną na lato. Orange proponuje w niej nie tylko światłowód, ale także Netflix i nielimitowaną ilość GB w smartfonie w prezencie przez 6 miesięcy oraz nielimitowany internet 5G w Planie L z wybranymi modelami smartfonów 50% taniej.
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2024 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764