logo
O NAS
Polska reklama i poligrafiaO NAS

Bank plików

Wykorzystanie programów
W Banku oprogramowania znajdują się legalnie i bezpłatne wersje freeware oraz komercyjne wersje shareware, których wykorzystanie wymaga - najczęściej po okresie próbnym - wniesienia odpowiednich opłat na rzecz autora. Informacje o zasadach rozpowszechniania i ew. zakupu wersji shareware są dołączone do pakietów instalacyjnych lub są dostępne po zainstalowaniu oprogramowania.
Zabronione jest kopiowanie towarzyszących plikom na stronach signs.pl opisów.
Użytkownik pobiera i używa pliki wyłącznie na własną odpowiedzialność. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.
Wykorzystanie fontów
W Banku fontów znajdują się legalne i bezpłatne wersje freeware oraz komercyjne wersje shareware, których wykorzystanie wymaga - najczęściej po okresie próbnym - wniesienia odpowiednich opłat na rzecz autora. Informacje o zasadach rozpowszechniania i ew. zakupu wersji shareware znajdują się w oryginalnych plikach przygotowanych przez autorów, dołączonych do archiwów zawierających fonty.
Zabronione jest kopiowanie towarzyszących plikom na stronach signs.pl podglądów i opisów.
Użytkownik pobiera i używa pliki wyłącznie na własną odpowiedzialność. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.
Wykorzystanie klipartów i fotografii
Zasady wykorzystania prac regulują odpowiednie umowy licencyjne:
 • Umowa licencyjna dot. klipartów (PDF)
 • Umowa licencyjna dot. fotografii (PDF)

  W skrócie: Użytkownik jest upoważniony do bezpłatnego wykorzystania zawartych w Banku prac w przygotowywanych przez niego projektach, reklamach itp. oraz ma prawo modyfikować pobrane z Banku prace na użytek własnych projektów. Użytkownik nie nabywa autorskich praw majątkowych do pobranych z Banku prac, a zawartość Banku podlega pełnej ochronie prawnej.
  Dalsza dystrybucja prac jest zabroniona w wypadku fotografii, zaś w wypadku klipartów wektorowych możliwa na warunkach określonych w licencji oraz ew. dodatkowych warunkach podanych przez licencjodawcę (autora).
  Zabroniona jest sprzedaż, dzierżawa i wszelkie inne formy odpłatnej dystrybucji prac.
  Zabronione jest kopiowanie całości zasobów Banku w celu ich dalszego rozpowszechniania.
  Zabronione jest kopiowanie towarzyszących plikom na stronach signs.pl podglądów i opisów.
  Użytkownik pobiera i używa pliki wyłącznie na własną odpowiedzialność. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w licencji oraz tutaj.
  Dodawanie własnych klipartów
  Jeżeli korzystasz z zasobów naszego Banku przyślij nam również swoje prace! W tym dziale zamieszczamy jedynie kliparty wektorowe rozpowszechniane na zasadzie freeware.

  Co przysyłać?
  Dowolne prace, do których masz pełne prawa autorskie:
  • dowolne kliparty przedstawiające (obiekty, przedmioty, ludzie, zwierzęta, rośliny, budowle, widoki itp.)
  • kliparty okolicznościowe, świąteczne itp.
  • ozdoby, ramki, bulety, strzałki itp.
  • ozdobne liternictwo i inicjały (nie fonty!)
  • znaki i symbole informacyjne, kierunkowe, BHP itp.
  • rzuty samochodów do projektowania grafiki na pojazdach.
  Czego nie przysyłać?
  Prac, do których nie masz pełni praw:
  • pochodzących z pakietów komercyjnych
  • pochodzących z niewiadomych źródeł, Internetu, którym nie towarzyszy licencja regulująca zasady dystrybucji
  • nie należących do Ciebie znaków firmowych i towarowych, nawet jeśli jesteś autorem projektu; zamiast tego poinformuj swojego klienta, że powinien umieścić własny znak oficjalnie w dziale Logotypy
  • innych prac Twojego autorstwa, jeżeli nie masz prawa udzielać zgody na ich wykorzystanie (np. sprzedałeś projekt i wystawiłeś klientowi wyłączną licencję).
  Jeżeli znalazłeś w sieci bezpłatne kliparty, które moglibyśby umieścić w Banku, nie przysyłaj samych prac, a jedynie informację przez e-mail.

  Przygotowanie prac
  • Format: CDR v.7 lub CMX, teksty zamienione na krzywe, bez bitmap i zaawansowanych efektów specjalnych, możesz spakować wszystko do jednego archiwum.
  • Przeczytaj nasz artykuł o przygotowaniu prac w Corelu jeśli chcesz przystosować kliparty do cięcia na ploterze.
  • Jeżeli chcesz zawrzeć informacje o autorze lub zasadach dystrybucji pobierz, uzupełnij i spakuj razem z pracami plik czytaj.txt [Pobierz: czytaj.zip ]
  Umieszczenie w Banku własnych prac oznacza zgodę na zawarcie z nami poniższej Umowy Licencyjnej.
  Kliparty: Umowa z autorem prac
  Zamieszczenie własnych klipartów w Banku signs.pl oznacza zgodę na warunki poniższej umowy:
  1. Użytkownik oświadcza, że nadesłane prace są wynikiem jego samodzielnej twórczości i że przysługują mu wyłączne prawa autorskie do tych materiałów, a także, że nie są one obciążone żadnymi prawami ani roszczeniami osób trzecich, a w szczególności, że udzielenie przez użytkownika zgody na ich wykorzystanie nie wymaga zgody osób trzecich.
  2. Użytkownik akceptuje warunki obowiązującej w Banku signs.pl umowy licencyjnej dotyczącej klipartów (treść umowy - PDF) i udziela użytkownikom serwisu signs.pl na czas nieokreślony nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie z nadesłanych przez siebie prac w zakresie określonym tą umową. Dodatkowo Użytkownik udziela wydawcy i operatorowi serwisu signs.pl zgody na prowadzenie nieodpłatnej dystrybucji prac.
  3. Jeżeli użytkownik nie określi własnych zasad dalszej, publicznej dystrybucji prac, licencja obejmuje również prawo do dalszego, nieodpłatnego rozpowszechniania prac w dowolnej formie, włączając w to również publiczne rozpowszechnianie zmodyfikowanych przez licencjobiorców wersji.
  4. Użytkownik może określić własne zasady i warunki dalszej dystrybucji, jak np. konieczność dołączania pliku z informacją o autorze itp. Wydawca serwisu signs.pl zobowiązany jest umieścić notkę o takich zasadach na stronie z informacją o pracy, zaś sam plik udostępnić publicznie na serwerze.
  Fotografie: Umowa z autorem prac
  Zamieszczenie własnych fotografii w Banku signs.pl oznacza zgodę na warunki poniższej umowy:
  1. Użytkownik oświadcza, że nadesłane prace są wynikiem jego samodzielnej twórczości i że przysługują mu wyłączne prawa autorskie do tych materiałów, a także, że nie są one obciążone żadnymi prawami ani roszczeniami osób trzecich, a w szczególności, że udzielenie przez użytkownika zgody na ich wykorzystanie nie wymaga zgody osób trzecich.
  2. Użytkownik akceptuje warunki obowiązującej w Banku signs.pl umowy licencyjnej dotyczącej fotografii (treść umowy - PDF) i udziela użytkownikom serwisu signs.pl na czas nieokreślony nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie z nadesłanych przez siebie prac w zakresie określonym tą umową. Dodatkowo Użytkownik udziela wydawcy i operatorowi serwisu signs.pl zgody na prowadzenie nieodpłatnej dystrybucji prac.
  3. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do określania własnych, dodatkowych warunków licencji, w tym zasad dalszej dystrybucji prac przez licencjobiorców. Umowa licencyjna nie upoważnia licencjobiorców do dalszej dystrybucji prac ani do udzielania sublicencji.


 • REKLAMA
   
  Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2024 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764