logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Zamówienia publiczne

OfertaTerminData
ikonka

Organizacja i przeprowadzenie festiwalu ekologicznego - kampanii telewizyjnej - eventu o tematyce ekologicznej, uzdrowiskowej, klimatycznej oraz promującej walory regionu łódzkiego (...) ikona Zamówienia Publiczne

Data: 29.07.2021, Termin: 06.08.2021 10:00
06.08.2021 10:0029.07.2021
ikonka

Dostawa druków i materiałów promocyjnych - KC-zp. 272-397/21 ikona Zamówienia Publiczne

Data: 29.07.2021, Termin: 06.08.2021 09:00
06.08.2021 09:0029.07.2021
ikonka

Kampania promocyjna – Promocja miasta Jastrzębie-Zdrój przez licencjonowany drużynowy klub sportowy ikona Zamówienia Publiczne

Data: 29.07.2021, Termin: 06.08.2021 10:00
06.08.2021 10:0029.07.2021
ikonka

MATERIAŁY: Dostawa artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i urządzeń wielofunkcyjnych ikona Zamówienia Publiczne

Data: 29.07.2021, Termin: 06.08.2021 09:00
06.08.2021 09:0029.07.2021
ikonka

Projekt, skład graficzny, druk oraz dostarczenie kalendarzy książkowych na 2022 r. dla Centralnego Punktu Informacyjnego. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 29.07.2021, Termin: 06.08.2021 10:00
06.08.2021 10:0029.07.2021
ikonka

Druk i dostawa plakatu z układem suwalskiej komunikacji miejskiej ikona Zamówienia Publiczne

Data: 29.07.2021, Termin: 16.08.2021 09:00
16.08.2021 09:0029.07.2021
ikonka

Druk i dostawa książki pt. Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, 1950–2020. Geneza, historia, znaczenie dla ochrony dziedzictwa ikona Zamówienia Publiczne

Data: 29.07.2021, Termin: 11.08.2021 12:30
11.08.2021 12:3029.07.2021
ikonka

Sukcesywny druk cyfrowy i offsetowy na potrzeby planu wydawniczego Politechniki Lubelskiej na rok 2021/2022 ikona Zamówienia Publiczne

Data: 29.07.2021, Termin: 06.08.2021 10:00
06.08.2021 10:0029.07.2021
ikonka

Przygotowanie i przeprowadzenie w Internecie działań promocyjnych kampanii informacyjno-edukacyjnej „Czas pracy kierowców a wypadki drogowe” ikona Zamówienia Publiczne

Data: 28.07.2021, Termin: 09.08.2021 10:00
09.08.2021 10:0028.07.2021
ikonka

Organizacja i przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych dla inwestycji realizowanej w ramach projektu ikona Zamówienia Publiczne

Data: 28.07.2021, Termin: 06.08.2021 13:00
06.08.2021 13:0028.07.2021
ikonka

Dostawa materiałów promocyjnych ikona Zamówienia Publiczne

Data: 28.07.2021, Termin: 04.08.2021 10:00
04.08.2021 10:0028.07.2021
ikonka

„Kampania promocyjna atrakcji turystycznych woj. lubuskiego w Internecie i prasie.” ikona Zamówienia Publiczne

Data: 28.07.2021, Termin: 05.08.2021 11:00
05.08.2021 11:0028.07.2021
ikonka

„Promocja miasta Świdnicy poprzez sport” ikona Zamówienia Publiczne

Data: 28.07.2021, Termin: 05.08.2021 09:00
05.08.2021 09:0028.07.2021
ikonka

Dostawa oprogramowań graficznych i do projektowania. Oznaczenie sprawy: IA1/D/21/102/EK ikona Zamówienia Publiczne

Data: 28.07.2021, Termin: 05.08.2021 09:00
05.08.2021 09:0028.07.2021
ikonka

MATERIAŁY: Zakup i sukcesywna dostawa materiałów kancelaryjno– biurowych, papieru biurowego, papieru ozdobnego, papieru do plotera, kopert, papieru offsetowego, papieru do druku cyfrowego oraz niszczarek ikona Zamówienia Publiczne

Data: 28.07.2021, Termin: 12.08.2021 12:00
12.08.2021 12:0028.07.2021
ikonka

Druk i kolportaż na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy 8 nr informatora Kurier Wolski postępowanie numer 28/ZP/21. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 28.07.2021, Termin: 09.08.2021 09:00
09.08.2021 09:0028.07.2021
ikonka

Przygotowanie do druku i druk broszur promocyjnych Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 wraz z ich dostawą. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 27.07.2021, Termin: 04.08.2021 10:00
04.08.2021 10:0027.07.2021
ikonka

Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych zamawianych na potrzeby projektu pt. „Development of the Master level of Sport Management with special emphsis on the field of Sports” (MOSMEN) ikona Zamówienia Publiczne

Data: 27.07.2021, Termin: 04.08.2021 10:00
04.08.2021 10:0027.07.2021
ikonka

Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych w ramach projektu InPlaMed ikona Zamówienia Publiczne

Data: 27.07.2021, Termin: 04.08.2021 11:00
04.08.2021 11:0027.07.2021
ikonka

Świadczenie usług poligraficznych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego ikona Zamówienia Publiczne

Data: 27.07.2021, Termin: 10.08.2021 10:00
10.08.2021 10:0027.07.2021
ikonka

Promocja i marketing projektu: „Interdyscyplinarna i komparatystyczna diagnoza problemów wtórnych (...)” ikona Zamówienia Publiczne

Data: 27.07.2021, Termin: 06.08.2021 09:00
06.08.2021 09:0027.07.2021
ikonka

Opracowanie, druk oraz dostawa dwujęzycznego, polsko-niemieckiego albumu dla Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014 -2020 dot. projektów dofinansowanych z Programu oraz usługi powiązane. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 27.07.2021, Termin: 03.08.2021 10:00
03.08.2021 10:0027.07.2021
ikonka

Dostawa artykułów biurowych i materiałów archiwizacyjnych na potrzeby Opolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR oraz 11 Biur Powiatowych ikona Zamówienia Publiczne

Data: 26.07.2021, Termin: 09.08.2021 09:00
09.08.2021 09:0026.07.2021
ikonka

Świadczenie usług planowania mediów, zakupu mediów i stworzenia kreacji w ramach kampanii promującej platformę streamingową 35mm.online dla Projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa ikona Zamówienia Publiczne

Data: 27.07.2021, Termin: 27.08.2021 11:00
27.08.2021 11:0027.07.2021
ikonka

Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych w związku z realizacją projektu pn. „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych. III edycja” ikona Zamówienia Publiczne

Data: 23.07.2021, Termin: 16.08.2021 12:00
16.08.2021 12:0023.07.2021
ikonka

Wykonanie oraz dostawa oznakowanych gadżetów promocyjnych na potrzeby Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu oraz projektów współfinansowanych ze środków europejskich ikona Zamówienia Publiczne

Data: 23.07.2021, Termin: 04.08.2021 09:00
04.08.2021 09:0023.07.2021
ikonka

Wykonanie oraz dostawa materiałów promocyjnych dla jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy ikona Zamówienia Publiczne

Data: 23.07.2021, Termin: 10.08.2021 10:00
10.08.2021 10:0023.07.2021
ikonka

Świadczenie usługi druku offsetowego materiałów promocyjnych na potrzeby FRSE w podziale na części. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 23.07.2021, Termin: 30.07.2021 10:00
30.07.2021 10:0023.07.2021
ikonka

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH Z LOGOTYPAMI DLA AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU ikona Zamówienia Publiczne

Data: 23.07.2021, Termin: 04.08.2021 12:00
04.08.2021 12:0023.07.2021
ikonka

MATERIAŁY: Dostawa materiałów biurowych oraz kopert dla Prokuratury Okręgowej w Poznaniu i podległych jej jednostek ikona Zamówienia Publiczne

Data: 23.07.2021, Termin: 02.08.2021 09:00
02.08.2021 09:0023.07.2021
ikonka

Dostawa materiałów poligraficznych i grawerskich dla potrzeb jednostek będących na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej Nr 6021. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 23.07.2021, Termin: 04.08.2021 09:00
04.08.2021 09:0023.07.2021
ikonka

Druk książki „Z Breslau do Jerozolimy. Channah Erika Tworoger - siostrzenica Edyty Stein”. Znak sprawy: DPI.250.08.2021.MJ ikona Zamówienia Publiczne

Data: 23.07.2021, Termin: 16.08.2021 10:00
16.08.2021 10:0023.07.2021
ikonka

Druk książki z serii Jubileusze pt. „Stanisław Lem – fantastyka naukowa i fikcje nauki” (CN 4901) ikona Zamówienia Publiczne

Data: 23.07.2021, Termin: 02.08.2021 10:00
02.08.2021 10:0023.07.2021
ikonka

Wykonanie opracowania graficznego, komputerowego składu, łamania i przygotowania do druku oraz druk publikacji ikona Zamówienia Publiczne

Data: 23.07.2021, Termin: 02.08.2021 10:00
02.08.2021 10:0023.07.2021
ikonka

Opracowanie oraz przygotowanie wersji do druku i druk broszury informacyjnej dotyczącej RIS 2030 w ramach projektu współfinansowanego ze środków RPO WM na lata 2014 – 2020 ikona Zamówienia Publiczne

Data: 23.07.2021, Termin: 04.08.2021 10:00
04.08.2021 10:0023.07.2021
ikonka

Zaprojektowanie i wykonanie wystawy „Poland - the Heart of Europe” na Światowej Wystawie Expo Dubaj 2022. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 21.07.2021, Termin: 12.08.2021 10:00
12.08.2021 10:0021.07.2021
ikonka

„Usługa wykonania, skompletowania i dostarczenia upominków promujących ekonomię społeczną na Mazowszu w postaci trzech rodzajów pakietów prezentowych”. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 21.07.2021, Termin: 03.08.2021 11:00
03.08.2021 11:0021.07.2021
ikonka

Umowa ramowa na świadczenie usług w zakresie drukowania i wysyłki pod wskazane adresy materiałów poligraficznych wraz z usługami towarzyszącymi ikona Zamówienia Publiczne

Data: 21.07.2021, Termin: 28.07.2021 10:00
28.07.2021 10:0021.07.2021
ikonka

Usługi poligraficzne – druk plakatów, programów (wersja w języku polskim i angielskim), ulotki, katalogu, broszury, mapki (wersja w języku polskim) dla Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 21.07.2021, Termin: 28.07.2021 10:00
28.07.2021 10:0021.07.2021
ikonka

Naświetlanie płyt CTP, druk i oprawę książki J. Karwata i M. Rezlera (red.) pod tytułem Encyklopedia Powstania Wielkopolskiego ikona Zamówienia Publiczne

Data: 21.07.2021, Termin: 28.07.2021 09:00
28.07.2021 09:0021.07.2021
ikonka

Opracowanie merytoryczne, graficzne, druk, dystrybucja i wykonanie e-wydania publikacji pt. WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ w Wielkopolsce – dobre praktyki. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 21.07.2021, Termin: 29.07.2021 09:00
29.07.2021 09:0021.07.2021
ikonka

Druk notesu na potrzeby Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi ikona Zamówienia Publiczne

Data: 20.07.2021, Termin: 27.07.2021 13:00
27.07.2021 13:0020.07.2021
ikonka

Wykonanie, dostawa i montaż w terenie wyposażenia technicznego ścieżek edukacyjnych Izby Edukacji Leśnej Instytutu Badawczego Leśnictwa, z podziałem na części (I – IX) ikona Zamówienia Publiczne

Data: 20.07.2021, Termin: 03.08.2021 10:00
03.08.2021 10:0020.07.2021
ikonka

Realizacja kampanii promocyjnej „Radia PiK” S.A. „Gramy z wami” na nośnikach reklamy zewnętrznej na terenie miast: Bydgoszczy, Torunia, Włocławka oraz w okolicy głównych dróg na terenie woj. kuj-pom. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 19.07.2021, Termin: 27.07.2021 12:00
27.07.2021 12:0019.07.2021
ikonka

Kampania edukacyjna dla projektu „Ochrona obszarów nadwodnych poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z kampanią informacyjno-edukacyjną w Gminie Skoczów” ikona Zamówienia Publiczne

Data: 19.07.2021, Termin: 30.07.2021 09:00
30.07.2021 09:0019.07.2021
ikonka

Zakup i dostawy materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do drukarek komputerowych oraz innych urządzeń biurowych, artykułów biurowych. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 19.07.2021, Termin: 30.07.2021 10:00
30.07.2021 10:0019.07.2021
ikonka

Dostawa drukowanych publikacji dla Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku ikona Zamówienia Publiczne

Data: 19.07.2021, Termin: 27.07.2021 12:00
27.07.2021 12:0019.07.2021
ikonka

Druk wydawnictw dla Muzeum Narodowego w Lublinie oraz dostarczenie do siedziby Zamawiającego (magazyn wydawnictw – ul. Zamkowa 9, Lublin) wraz z rozładunkiem: zadanie 1 i zadanie 2. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 19.07.2021, Termin: 27.07.2021 10:00
27.07.2021 10:0019.07.2021
ikonka

Przeprowadzenie kampanii promocyjnej Narodowego Spisu Powszechnego 2021 na terenie województwa pomorskiego na potrzeby Urzędu Statystycznego w Gdańsku w podziale na 3 części ikona Zamówienia Publiczne

Data: 19.07.2021, Termin: 26.07.2021 10:00
26.07.2021 10:0019.07.2021
ikonka

Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promującej sektor Ekonomii Społecznej w województwie zachodniopomorskim ikona Zamówienia Publiczne

Data: 16.07.2021, Termin: 30.07.2021 10:00
30.07.2021 10:0016.07.2021
1 2 3
Strona 1 / 273 (ogłoszeń: 13605)
  Ogłoszenia użytkowników zweryfikowanych
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2021 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764