logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Zamówienia publiczne

OfertaTerminData
ikonka

Budowa stoisk wystawienniczych Województwa Wielkopolskiego według projektu Zamawiającego na wystawę marki Wielkopolska na targach INDEX oraz SOLAR POWER INTERNATIONAL ikona Zamówienia Publiczne

Data: 16.06.2019, Termin: 26.06.2019 10:00
26.06.2019 10:0016.06.2019
ikonka

Wykonanie, zainstalowaniei uruchomienie wystawy czasowej pt.Walka i Cierpienie. Obywatele polscy podczas II wojny światowej ikona Zamówienia Publiczne

Data: 16.06.2019, Termin: 24.06.2019 10:30
24.06.2019 10:3016.06.2019
ikonka

Transport materiałów promocyjnych ikona Zamówienia Publiczne

Data: 16.06.2019, Termin: 25.06.2019 11:00
25.06.2019 11:0016.06.2019
ikonka

Usługa polegająca na wydrukowaniu 2 tytułów wydawnictw książkowych ikona Zamówienia Publiczne

Data: 16.06.2019, Termin: 24.06.2019 12:00
24.06.2019 12:0016.06.2019
ikonka

Wydruk i dostawa albumów promocyjnych Zadanie 2. Wydruk i dostawa notesów oraz innych materiałów promocyjnych ikona Zamówienia Publiczne

Data: 16.06.2019, Termin: 24.06.2019 10:00
24.06.2019 10:0016.06.2019
ikonka

Usługa drukarska dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ikona Zamówienia Publiczne

Data: 16.06.2019, Termin: 27.06.2019 09:30
27.06.2019 09:3016.06.2019
ikonka

Druk albumu ikona Zamówienia Publiczne

Data: 16.06.2019, Termin: 24.06.2019 10:00
24.06.2019 10:0016.06.2019
ikonka

Dostawa znaków, elementów oznakowania, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z instalacją na drodze wojewódzkiej nr 809 (odc. Krasienin – Lublin) ikona Zamówienia Publiczne

Data: 16.06.2019, Termin: 25.06.2019 11:30
25.06.2019 11:3016.06.2019
ikonka

Przetarg nieograniczony na usługę zaprojektowania i druku plakatów, nalepek oraz zaprojektowania i wyprodukowania tablic informacyjnych w ramach projektu „Innowacyjna szkoła – kreatywny uczeń”. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 16.06.2019, Termin: 24.06.2019 09:00
24.06.2019 09:0016.06.2019
ikonka

Przetarg nieograniczony na usługę zaprojektowania i druku plakatów oraz nalepek w ramach projektu „Wypracowanie modeli współpracy szkoły zawodowej z uczelnią wyższą dla zawodów technik elektronik i technik (...) ikona Zamówienia Publiczne

Data: 16.06.2019, Termin: 24.06.2019 12:00
24.06.2019 12:0016.06.2019
ikonka

Kampania informacyjno-promocyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 ikona Zamówienia Publiczne

Data: 16.06.2019, Termin: 24.06.2019 11:00
24.06.2019 11:0016.06.2019
ikonka

Usługi drukowania i powiązane ikona Zamówienia Publiczne

Data: 16.06.2019, Termin: 26.06.2019 12:00
26.06.2019 12:0016.06.2019
ikonka

Dostawa upominków z logo Mazowsza ikona Zamówienia Publiczne

Data: 16.06.2019, Termin: 26.06.2019 09:30
26.06.2019 09:3016.06.2019
ikonka

Zakup, opracowanie graficzne, druk i dostawy materiałów informacyjnych i promocyjnych dla uczestników wydarzeń i spotkań organizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w dwóch częściach ikona Zamówienia Publiczne

Data: 16.06.2019, Termin: 25.06.2019 11:00
25.06.2019 11:0016.06.2019
ikonka

Wykonanie i dostawa artykułów promocyjnych na potrzeby Gabinetu Marszałka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w 2019 roku z podziałem na części ikona Zamówienia Publiczne

Data: 16.06.2019, Termin: 25.06.2019 09:30
25.06.2019 09:3016.06.2019
ikonka

Zakup usługi polegającej na realizacji trzech filmów promocyjnych dla Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie ikona Zamówienia Publiczne

Data: 16.06.2019, Termin: 27.06.2019 12:00
27.06.2019 12:0016.06.2019
ikonka

Wykonanie i dostawa gadżetów promocyjnych. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 16.06.2019, Termin: 24.06.2019 12:00
24.06.2019 12:0016.06.2019
ikonka

Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich woj. Lubuskiego na rok 2019. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 16.06.2019, Termin: 24.06.2019 10:00
24.06.2019 10:0016.06.2019
ikonka

Dostawa artykułów promocyjnych dla Instytutu Adama Mickiewicza ikona Zamówienia Publiczne

Data: 16.06.2019, Termin: 24.06.2019 13:00
24.06.2019 13:0016.06.2019
ikonka

Świadczenie usług publikacji ikona Zamówienia Publiczne

Data: 15.06.2019, Termin: 25.06.2019 13:30
25.06.2019 13:3015.06.2019
ikonka

Kampania billboardowa ikona Zamówienia Publiczne

Data: 15.06.2019, Termin: 02.07.2019 08:30
02.07.2019 08:3015.06.2019
ikonka

Dostawa pucharów, statuetek i medali dla uczestników imprez sportowych w roku 2019 ikona Zamówienia Publiczne

Data: 15.06.2019, Termin: 24.06.2019 09:30
24.06.2019 09:3015.06.2019
ikonka

Wydruk, nagranie i dostawa materiałów dydaktycznych do nauki języka polskiego, jako obcego na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców ikona Zamówienia Publiczne

Data: 15.06.2019, Termin: 25.06.2019 10:00
25.06.2019 10:0015.06.2019
ikonka

Usługa druku, wykonania, dostawy oraz montażu tablic granicznych Radłowsko-Wierzchosławickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu ikona Zamówienia Publiczne

Data: 15.06.2019, Termin: 25.06.2019 10:00
25.06.2019 10:0015.06.2019
ikonka

Dostawa materiałów poligraficznych na potrzeby działalności kulturalnej Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie ikona Zamówienia Publiczne

Data: 15.06.2019, Termin: 25.06.2019 10:00
25.06.2019 10:0015.06.2019
ikonka

druk i dostawa biletów do Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej ikona Zamówienia Publiczne

Data: 15.06.2019, Termin: 26.06.2019 10:00
26.06.2019 10:0015.06.2019
ikonka

Dostawa materiałów poligraficznych na potrzeby działalności kulturalnej Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie ikona Zamówienia Publiczne

Data: 15.06.2019, Termin: 25.06.2019 10:00
25.06.2019 10:0015.06.2019
ikonka

Dostawa gadżetów promocyjnych ikona Zamówienia Publiczne

Data: 15.06.2019, Termin: 24.06.2019 10:00
24.06.2019 10:0015.06.2019
ikonka

Wykonanie, oznaczenie i dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby realizacji zadań w ramach PT PROW 2014-2020 oraz PT PO „Rybactwo i Morze ikona Zamówienia Publiczne

Data: 15.06.2019, Termin: 25.06.2019 11:00
25.06.2019 11:0015.06.2019
ikonka

RZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW PROMOCYJNYCH ikona Zamówienia Publiczne

Data: 15.06.2019, Termin: 26.06.2019 10:00
26.06.2019 10:0015.06.2019
ikonka

Druk offsetowy jednokolorowy (czarny) bloku (wnętrza) książki wraz z okładką kolorową, oprawą i dostawą dla części tytułów (posiadających numer ISBN lub ISSN) wydawanych przez Wydawnictwo UJ, w Krakowie ikona Zamówienia Publiczne

Data: 14.06.2019, Termin: 24.06.2019 10:00
24.06.2019 10:0014.06.2019
ikonka

Druk (z plików PDF) i oprawa książki: Valeska von Tiele- Winckler. Tradycje rodzinne… ikona Zamówienia Publiczne

Data: 14.06.2019, Termin: 19.06.2019 11:00
19.06.2019 11:0014.06.2019
ikonka

Druku w języku angielskim publikacji „Kalejdoskopowy świat. Z historii kiermaszów sztuki ludowej w Zakopanem w latach 1968-2017” autorstwa Jolanty Flach ikona Zamówienia Publiczne

Data: 14.06.2019, Termin: 25.06.2019 12:00
25.06.2019 12:0014.06.2019
ikonka

DOSTAWA GADŻETÓW REKLAMOWYCH ikona Zamówienia Publiczne

Data: 13.06.2019, Termin: 24.06.2019 08:30
24.06.2019 08:3013.06.2019
ikonka

Przygotowanie graficzne, produkcja oraz dostawa materiałów promujących projekt „Kooperacyjne Opolskie – profesjonalne otoczenie biznesu II”. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 13.06.2019, Termin: 24.06.2019 09:00
24.06.2019 09:0013.06.2019
ikonka

Wykonanie gadżetów z przeznaczeniem na cele promocyjne Miasta Katowice (24 części) ikona Zamówienia Publiczne

Data: 13.06.2019, Termin: 21.06.2019 08:00
21.06.2019 08:0013.06.2019
ikonka

Wyposażenie sali wystawienniczej w zespole pałacowo-parkowym w Goszczu ikona Zamówienia Publiczne

Data: 13.06.2019, Termin: 19.06.2019 12:00
19.06.2019 12:0013.06.2019
ikonka

Wykonanie działań ochronnych: wykonanie i montaż tablic edukacyjno-informacyjnych, wraz z demontażem starych tablic, w rezerwacie przyrody (RP) Góra Gipsowa i w rezerwacie przyrody (RP) Olszak. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 13.06.2019, Termin: 25.06.2019 10:00
25.06.2019 10:0013.06.2019
ikonka

Druk książki z nadanym numerem ISBN pod tytułem: "Wspólna Europa" ikona Zamówienia Publiczne

Data: 13.06.2019, Termin: 19.06.2019 10:00
19.06.2019 10:0013.06.2019
ikonka

Druk publikacji pt. " Panna na Oblęgorku i na frankach Nobla" ikona Zamówienia Publiczne

Data: 13.06.2019, Termin: 19.06.2019 09:00
19.06.2019 09:0013.06.2019
ikonka

36 miesięczna usługa wydruku wraz z systemem drukowania centralnego, obejmującego flotę urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek (sprzęt) oraz systemu zarządzania i monitorowania wydruków ikona Zamówienia Publiczne

Data: 13.06.2019, Termin: 19.06.2019 10:00
19.06.2019 10:0013.06.2019
ikonka

Dostawa materiałów promocyjnych ikona Zamówienia Publiczne

Data: 12.06.2019, Termin: 21.06.2019 10:00
21.06.2019 10:0012.06.2019
ikonka

Organizacja i przeprowadzenie kampanii outdoorowej PO WER 2014-2020 ikona Zamówienia Publiczne

Data: 12.06.2019, Termin: 19.06.2019 10:30
19.06.2019 10:3012.06.2019
ikonka

Opracowanie koncepcji kreatywnej i wykonanie spotów informacyjno-promocyjnych oraz realizacja kampanii internetowej na potrzeby Centrum Unijnych Projektów Transportowych ikona Zamówienia Publiczne

Data: 12.06.2019, Termin: 24.06.2019 10:00
24.06.2019 10:0012.06.2019
ikonka

Wykonanie i dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych w ramach projektu „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny…” ikona Zamówienia Publiczne

Data: 12.06.2019, Termin: 19.06.2019 09:30
19.06.2019 09:3012.06.2019
ikonka

Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych dla Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy ikona Zamówienia Publiczne

Data: 12.06.2019, Termin: 19.06.2019 10:00
19.06.2019 10:0012.06.2019
ikonka

Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska ikona Zamówienia Publiczne

Data: 12.06.2019, Termin: 19.06.2019 10:00
19.06.2019 10:0012.06.2019
ikonka

Dostawa zestawów upominków okolicznościowych ikona Zamówienia Publiczne

Data: 12.06.2019, Termin: 18.06.2019 10:00
18.06.2019 10:0012.06.2019
ikonka

Zakup czasu antenowego w telewizji ogólnopolskiej oraz produkcja programów na żywo ikona Zamówienia Publiczne

Data: 12.06.2019, Termin: 18.06.2019 10:00
18.06.2019 10:0012.06.2019
ikonka

Przygotowanie i realizacja kampanii informacyjno – promocyjnej Muzeum, zgodnie z założonym briefem ikona Zamówienia Publiczne

Data: 12.06.2019, Termin: 18.06.2019 10:00
18.06.2019 10:0012.06.2019
1 2 3
Strona 1 / 196 (ogłoszeń: 9765)
  Ogłoszenia użytkowników zweryfikowanych
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2019 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764