logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Zamówienia publiczne

OfertaTerminData
ikonka

Dostawa materiałów reklamowych dla Sekcji Promocji i Kultury Politechniki Opolskiej ikona Zamówienia Publiczne

Data: 23.08.2019, Termin: 02.09.2019 10:00
02.09.2019 10:0023.08.2019
ikonka

WYKONANIE TABLIC I BANERÓW WRAZ Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM ORAZ WYKONANIE DRUKU SOLWENTOWEGO NA NOŚNIKU TYPU FOLIA SAMOPRZYLEPNA Z DOSTAWĄ I WYKLEJENIEM NA NIERUCHOMOŚCIACH Z ZASOBU OREG AMW WE WROCŁAWIU ikona Zamówienia Publiczne

Data: 23.08.2019, Termin: 10.09.2019 10:00
10.09.2019 10:0023.08.2019
ikonka

Przetarg nieograniczony na usługę zaprojektowania i druku plakatów oraz nalepek w ramach projektu „Wypracowanie modeli współpracy szkoły zawodowej z uczelnią wyższą dla zawodów technik elektronik i technik (...) ikona Zamówienia Publiczne

Data: 23.08.2019, Termin: 03.09.2019 09:00
03.09.2019 09:0023.08.2019
ikonka

Opracowanie, skład oraz druk katalogu lubuskich przedsiębiorców MŚP (wystawców) na pięć imprez targowych realizowanych w kraju i za granicą. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 23.08.2019, Termin: 30.08.2019 11:00
30.08.2019 11:0023.08.2019
ikonka

Dostawa druków offsetowych (wraz z papierem i oprawą) wydawnictw MNK w okresie wrzesień – grudzień 2019 ikona Zamówienia Publiczne

Data: 23.08.2019, Termin: 30.08.2019 11:00
30.08.2019 11:0023.08.2019
ikonka

Promocja gminy Żmigród poprzez sport ikona Zamówienia Publiczne

Data: 23.08.2019, Termin: 30.08.2019 09:30
30.08.2019 09:3023.08.2019
ikonka

DOSTAWA GADŻETÓW PROMOCYJNYCH Z LOGO AMW DO AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO ODDZIAŁU REGIONALNY WE WROCŁAWIU ikona Zamówienia Publiczne

Data: 23.08.2019, Termin: 03.09.2019 10:00
03.09.2019 10:0023.08.2019
ikonka

Dostawa artykułów i gadżetów reklamowych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ikona Zamówienia Publiczne

Data: 23.08.2019, Termin: 30.08.2019 09:30
30.08.2019 09:3023.08.2019
ikonka

Dostawa materiałów promocyjnych II Międzynarodowego Festiwal Muzyki Europy Środkowo – Wschodniej EUFONIE – gra domino z identyfikacją Festiwalu ikona Zamówienia Publiczne

Data: 22.08.2019, Termin: 30.08.2019 10:00
30.08.2019 10:0022.08.2019
ikonka

Opracowanie projektu, przygotowanie, wykonanie, montaż i bieżącą obsługę stoiska wystawienniczo – promocyjnego o powierzchni 42 m2 na Międzynarodowe Targi Expo Real 2019 odbywające się w dniach 7-9 (...) ikona Zamówienia Publiczne

Data: 22.08.2019, Termin: 29.08.2019 09:00
29.08.2019 09:0022.08.2019
ikonka

Tworzenie projektów graficznych materiałów promocyjnych ikona Zamówienia Publiczne

Data: 22.08.2019, Termin: 30.08.2019 08:00
30.08.2019 08:0022.08.2019
ikonka

Przygotowanie kreatywnej koncepcji, skład, wydruk i dostawa kalendarzy ściennych na 2020 rok dla Metra Warszawskiego Sp. z o.o. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 22.08.2019, Termin: 29.08.2019 12:00
29.08.2019 12:0022.08.2019
ikonka

Wydruk oraz dostawa kalendarzy ikona Zamówienia Publiczne

Data: 22.08.2019, Termin: 02.09.2019 10:00
02.09.2019 10:0022.08.2019
ikonka

Druk i dostawa materiałów wydawniczych na potrzeby Tatrzańskiego Parku Narodowego ikona Zamówienia Publiczne

Data: 22.08.2019, Termin: 03.09.2019 09:30
03.09.2019 09:3022.08.2019
ikonka

Wykonanie druku i oprawy oraz dostawa książki „Katalog jubileuszowy Biblioteki Narodowej” – druk offsetowy – dla Wydawnictwa Ossolineum ikona Zamówienia Publiczne

Data: 22.08.2019, Termin: 30.08.2019 09:00
30.08.2019 09:0022.08.2019
ikonka

Druk wydawnictw własnych IPPT PAN (w tym czasopism, IPPT Reports, książek i materiałów reklamowych) ikona Zamówienia Publiczne

Data: 22.08.2019, Termin: 05.09.2019 13:00
05.09.2019 13:0022.08.2019
ikonka

Usługi polegające na przygotowaniu do druku, druku, oprawie oraz dostarczeniu do siedziby Zamawiającego publikacji z zakresu działalności informacyjnej, promocyjnej i edukacyjnej. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 22.08.2019, Termin: 29.08.2019 12:00
29.08.2019 12:0022.08.2019
ikonka

Usługa druku katalogu wraz z dostawą na potrzeby Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi ikona Zamówienia Publiczne

Data: 22.08.2019, Termin: 29.08.2019 10:00
29.08.2019 10:0022.08.2019
ikonka

Dostawa artykułów promujących Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ikona Zamówienia Publiczne

Data: 22.08.2019, Termin: 29.08.2019 10:00
29.08.2019 10:0022.08.2019
ikonka

Wydruk i dostawę materiałów niezbędnych do zorganizowania wysyłki zaproszeń w ramach pilotażowego badania PICCOLINO Study dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie, (...) ikona Zamówienia Publiczne

Data: 22.08.2019, Termin: 29.08.2019 10:00
29.08.2019 10:0022.08.2019
ikonka

USŁUGI W ZAKRESIE EKSPOZYCJI REKLAMY NA POTRZEBY WYDARZEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ PÓŁNOCNE CENTRUM SZTUKI TEATR KOMEDIA W WARSZAWIE ikona Zamówienia Publiczne

Data: 22.08.2019, Termin: 29.08.2019 10:00
29.08.2019 10:0022.08.2019
ikonka

Opracowanie folderów o polskich parkach narodowych (w wersji cyfrowej) oraz zaprojektowanie i wykonanie tablic promujących te foldery ikona Zamówienia Publiczne

Data: 22.08.2019, Termin: 02.09.2019 12:00
02.09.2019 12:0022.08.2019
ikonka

ZP/54/2019 „Dostawy druków medycznych oraz druków powszechnego użytku dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi" ikona Zamówienia Publiczne

Data: 22.08.2019, Termin: 29.08.2019 09:00
29.08.2019 09:0022.08.2019
ikonka

Dostawa materiałów promujących dla CED - plecak promujący program CED. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 21.08.2019, Termin: 29.08.2019 11:00
29.08.2019 11:0021.08.2019
ikonka

Organizacja i przeprowadzenie przedsięwzięć dla przedsiębiorców z województwa kujawsko-pomorskiego oraz podmiotów zagranicznych celem promocji potencjału gospodarczego regionu w ramach projektu pn. (...) ikona Zamówienia Publiczne

Data: 20.08.2019, Termin: 30.08.2019 10:00
30.08.2019 10:0020.08.2019
ikonka

Dostawa materiałów promocyjnych II Międzynarodowego Festiwal Muzyki Europy Środkowo – Wschodniej EUFONIE – torba bawełniana i długopis z identyfikacją Festiwalu ikona Zamówienia Publiczne

Data: 20.08.2019, Termin: 28.08.2019 11:00
28.08.2019 11:0020.08.2019
ikonka

Druk wraz z dostawą do Kancelarii Senatu albumu pod tytułem „Senat – architektura i sztuka. Wnętrza senackie na przestrzeni pięciu wieków”. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 20.08.2019, Termin: 29.08.2019 12:00
29.08.2019 12:0020.08.2019
ikonka

Usługa naświetlania, druku i oprawy teki edukacyjnej IPN pod tytułem „Agresja sowiecka na Polskę i okupacja wschodnich terenów Rzeczypospolitej (1939-1941)” wraz z dostarczeniem ikona Zamówienia Publiczne

Data: 20.08.2019, Termin: 29.08.2019 10:00
29.08.2019 10:0020.08.2019
ikonka

Wykonanie projektów graficznych okładek i zawartości publikacji, szaty graficznej, korekty tekstu, składu, łamania, przygotowania do druku pakietu publikacji (łącznie 2 broszury) pod nazwą Profilaktyka w POZ - (...) ikona Zamówienia Publiczne

Data: 20.08.2019, Termin: 29.08.2019 13:00
29.08.2019 13:0020.08.2019
ikonka

Usługa druku dla CED i EDO w podziale na trzy zadania. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 20.08.2019, Termin: 27.08.2019 10:30
27.08.2019 10:3020.08.2019
ikonka

Wykonanie i dostawa drukowanych folderów promocyjnych „Legendy Lublina i Łucka” dla Gminy Lublin w ramach projektu: „Nowe życie starego miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w (...) ikona Zamówienia Publiczne

Data: 20.08.2019, Termin: 27.08.2019 11:30
27.08.2019 11:3020.08.2019
ikonka

Działania informacyjno-promocyjne dla projektu „Gospodarka wodno-kanalizacyjna w aglomeracji Jordanów” - realizowane z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej projektu w ramach 5 Osi Priorytetowej Ochrona (...) ikona Zamówienia Publiczne

Data: 20.08.2019, Termin: 28.08.2019 12:00
28.08.2019 12:0020.08.2019
ikonka

Wykonanie grafik i ilustracji do materiałów wystawienniczo-promocyjnych ikona Zamówienia Publiczne

Data: 19.08.2019, Termin: 29.08.2019 09:30
29.08.2019 09:3019.08.2019
ikonka

PRZEBUDOWA, MODERNIZACJA I MIGRACJA STRONY INTERNETOWEJ FILMOTEKI NARODOWEJ – INSTYTUTU AUDIOWIZUALNEGO NA ADRES WWW.FINA.GOV.PL. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 19.08.2019, Termin: 26.08.2019 10:00
26.08.2019 10:0019.08.2019
ikonka

Świadczenie usług w zakresie realizacji działań komunikacyjnych w ramach realizowanych przez IAM programów: Programu Don’t Panic!We’re from Poland oraz Programu Polska Music z uwzględnieniem projektów (...) ikona Zamówienia Publiczne

Data: 19.08.2019, Termin: 26.08.2019 13:00
26.08.2019 13:0019.08.2019
ikonka

Wykonanie oraz dostawę materiałów promocyjno-informacyjnych. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 16.08.2019, Termin: 26.08.2019 10:00
26.08.2019 10:0016.08.2019
ikonka

Dostawa materiałów promocyjnych w podziale na cztery zadania ikona Zamówienia Publiczne

Data: 15.08.2019, Termin: 22.08.2019 11:00
22.08.2019 11:0015.08.2019
ikonka

Dostawa materiałów promocyjnych dla trzech projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ikona Zamówienia Publiczne

Data: 15.08.2019, Termin: 22.08.2019 11:00
22.08.2019 11:0015.08.2019
ikonka

Dostawa materiałów promocyjnych ikona Zamówienia Publiczne

Data: 15.08.2019, Termin: 04.09.2019 10:30
04.09.2019 10:3015.08.2019
ikonka

Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych dla Biura Rzecznika Praw Dziecka w dwóch częściach ikona Zamówienia Publiczne

Data: 15.08.2019, Termin: 22.08.2019 15:00
22.08.2019 15:0015.08.2019
ikonka

Dostawa materiałów promocyjnych- IV ikona Zamówienia Publiczne

Data: 15.08.2019, Termin: 26.08.2019 10:00
26.08.2019 10:0015.08.2019
ikonka

Zrealizowanie kampanii reklamowej Partnerów projektu w prasie branżowej na potrzeby realizacji projektu pn. „Invest in Bit CITY2. Promocja potencjału gospodarczego oraz atrakcyjności inwestycyjnej województwa (...) ikona Zamówienia Publiczne

Data: 15.08.2019, Termin: 22.08.2019 10:00
22.08.2019 10:0015.08.2019
ikonka

Dostawa notesów II Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Europy Środkowo-Wschodniej EUFONIE ikona Zamówienia Publiczne

Data: 15.08.2019, Termin: 22.08.2019 10:00
22.08.2019 10:0015.08.2019
ikonka

Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych do Urzędu Miejskiego w Białymstoku w rocznicę odbudowy idei samorządności i samorządu w Polsce 1919-2019”. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 15.08.2019, Termin: 22.08.2019 08:30
22.08.2019 08:3015.08.2019
ikonka

Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby konferencji/spotkań i innych działań informacyjno-promocyjnych dotyczących RPO WL na lata 2014-2020, z podziałem na części [OP-IV.272.64.2019.MSY] ikona Zamówienia Publiczne

Data: 15.08.2019, Termin: 27.08.2019 11:00
27.08.2019 11:0015.08.2019
ikonka

Druk kolorowanki ikona Zamówienia Publiczne

Data: 14.08.2019, Termin: 22.08.2019 10:00
22.08.2019 10:0014.08.2019
ikonka

Druk i oprawa trzech nakładów książek: Edmund Monsiel…, Teresa Murak…, Niezapomniane… ikona Zamówienia Publiczne

Data: 14.08.2019, Termin: 23.08.2019 13:00
23.08.2019 13:0014.08.2019
ikonka

Zakup czasu reklamowego ikona Zamówienia Publiczne

Data: 14.08.2019, Termin: 22.08.2019 10:00
22.08.2019 10:0014.08.2019
ikonka

Przetarg nieograniczony na dostawę toreb bawełnianych płaskich ikona Zamówienia Publiczne

Data: 14.08.2019, Termin: 21.08.2019 11:30
21.08.2019 11:3014.08.2019
ikonka

Kampania reklamowa zewnętrzna do promocji cyfrowego katalogu zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie w ramach projektu „Bliżej Kultury” ikona Zamówienia Publiczne

Data: 14.08.2019, Termin: 22.08.2019 12:00
22.08.2019 12:0014.08.2019
1 2 3
Strona 1 / 204 (ogłoszeń: 10171)
  Ogłoszenia użytkowników zweryfikowanych
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2019 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764