logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Zamówienia publiczne

OfertaTerminData
ikonka

Druk i kolportaż informatora miejskiego "Nasze Katowice" (2020) ikona Zamówienia Publiczne

Data: 10.12.2019, Termin: 18.12.2019 09:00
18.12.2019 09:0010.12.2019
ikonka

Dostawa toreb w dwóch wzorach oraz saszetek dla programu Polska Design ikona Zamówienia Publiczne

Data: 10.12.2019, Termin: 17.12.2019 11:00
17.12.2019 11:0010.12.2019
ikonka

Kompleksowa organizacja stoiska na Międzynarodowych Targach Nieruchomości i Inwestycji MIPIM 2020 w Cannes. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 06.12.2019, Termin: 13.12.2019 11:00
13.12.2019 11:0006.12.2019
ikonka

Przygotowanie i prowadzenie obsługi informacyjno-promocyjnej projektu o akronime HB-HTA-PL ikona Zamówienia Publiczne

Data: 06.12.2019, Termin: 16.12.2019 09:00
16.12.2019 09:0006.12.2019
ikonka

Wykonywanie odbitek kserograficznych ikona Zamówienia Publiczne

Data: 06.12.2019, Termin: 16.12.2019 12:00
16.12.2019 12:0006.12.2019
ikonka

Opracowanie graficzne biuletynu zachorowań i zgonów Mazowieckiego Rejestru Nowotworów za 2017 rok oraz opracowanie graficzne, druk i dostawa biuletynu Krajowego Rejestru Nowotworów pt.” Nowotwory złośliwe w Polsce (...) ikona Zamówienia Publiczne

Data: 06.12.2019, Termin: 13.12.2019 10:00
13.12.2019 10:0006.12.2019
ikonka

Usługa poligraficzna druku materiałów reklamowych Filharmonii Łódzkiej ikona Zamówienia Publiczne

Data: 06.12.2019, Termin: 13.12.2019 09:00
13.12.2019 09:0006.12.2019
ikonka

„Świadczenie usług drukarskich w 2020 roku dla Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu” ikona Zamówienia Publiczne

Data: 06.12.2019, Termin: 16.12.2019 12:00
16.12.2019 12:0006.12.2019
ikonka

Sukcesywne świadczenie usług drukarskich dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w I półroczu 2020 roku. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 06.12.2019, Termin: 17.12.2019 10:00
17.12.2019 10:0006.12.2019
ikonka

Sukcesywna produkcja i dostawa drukowanych materiałów popularyzacyjnych dla UDT ikona Zamówienia Publiczne

Data: 06.12.2019, Termin: 18.12.2019 11:00
18.12.2019 11:0006.12.2019
ikonka

"Druk i oprawa publikacji" ikona Zamówienia Publiczne

Data: 06.12.2019, Termin: 16.12.2019 11:00
16.12.2019 11:0006.12.2019
ikonka

Druk i dostawa wydawnictw turystycznych województwa łódzkiego ikona Zamówienia Publiczne

Data: 06.12.2019, Termin: 13.12.2019 10:00
13.12.2019 10:0006.12.2019
ikonka

Opracowanie graficzne biuletynu zachorowań i zgonów Mazowieckiego Rejestru Nowotworów za 2017 rok oraz opracowanie graficzne, druk i dostawa biuletynu Krajowego Rejestru Nowotworów pt.” Nowotwory złośliwe w Polsce (...) ikona Zamówienia Publiczne

Data: 06.12.2019, Termin: 13.12.2019 10:00
13.12.2019 10:0006.12.2019
ikonka

Zintegrowana kampania internetowa AB UWM wraz z analizą rynku docelowego i doborem narzędzi marketingowych. Wykonanie ulotek, plakatów, roll-upów w ramach projektu pt. „Umiędzynarodowienie Uniwersytetu (...) ikona Zamówienia Publiczne

Data: 05.12.2019, Termin: 13.12.2019 10:00
13.12.2019 10:0005.12.2019
ikonka

Opracowanie podkładów kartograficznych i planów miejscowości oraz 31 ulotek promujących szlaki kajakowe objęte promocją produktu turystycznego pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe” ikona Zamówienia Publiczne

Data: 05.12.2019, Termin: 16.12.2019 12:00
16.12.2019 12:0005.12.2019
ikonka

„Druk Bezpłatnego Tygodnika Miejskiego Twoje Tychy oraz Górnośląskiego Tygodnika Regionalnego Echo w 2020 roku”. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 05.12.2019, Termin: 13.12.2019 08:30
13.12.2019 08:3005.12.2019
ikonka

Wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni „Wieści z Ratusza” w 2020 roku ikona Zamówienia Publiczne

Data: 05.12.2019, Termin: 16.12.2019 09:30
16.12.2019 09:3005.12.2019
ikonka

Druk kalendarzy Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego na 2020 rok ikona Zamówienia Publiczne

Data: 05.12.2019, Termin: 12.12.2019 16:00
12.12.2019 16:0005.12.2019
ikonka

Usługi drukowania i dostawy druków ikona Zamówienia Publiczne

Data: 05.12.2019, Termin: 12.12.2019 12:00
12.12.2019 12:0005.12.2019
ikonka

Przygotowanie koncepcji prowadzenia kampanii marketingowej w Internecie dla Centrum ds. Organizacji i Obsługi Studiów w Języku Angielskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 05.12.2019, Termin: 12.12.2019 10:00
12.12.2019 10:0005.12.2019
ikonka

Realizację kampanii promocyjno – informacyjnej projektu współfinansowanego ze środków pochodzących z PO IiŚ pn. „Wzbogacenie oferty Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi poprzez modernizację (...) ikona Zamówienia Publiczne

Data: 04.12.2019, Termin: 12.12.2019 10:00
12.12.2019 10:0004.12.2019
ikonka

„Druk i dostawa materiałów na potrzeby Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku” ikona Zamówienia Publiczne

Data: 04.12.2019, Termin: 12.12.2019 10:00
12.12.2019 10:0004.12.2019
ikonka

Usługi wydawnicze i drukarskie dla Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury (Wystąpienia publiczne i medialne w wymiarze sprawiedliwości – praktyczny przewodnik) ikona Zamówienia Publiczne

Data: 04.12.2019, Termin: 16.12.2019 10:00
16.12.2019 10:0004.12.2019
ikonka

Usługi wydawnicze i drukarskie dla Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury(cztery zeszyty Kwartalnika) ikona Zamówienia Publiczne

Data: 04.12.2019, Termin: 16.12.2019 11:00
16.12.2019 11:0004.12.2019
ikonka

Dostawa materiałów promocyjnych w podziale na cztery zadania ikona Zamówienia Publiczne

Data: 04.12.2019, Termin: 11.12.2019 11:00
11.12.2019 11:0004.12.2019
ikonka

Wykonanie oraz dostawę artykułów wystawienniczych i informacyjno-promocyjnych ikona Zamówienia Publiczne

Data: 03.12.2019, Termin: 12.12.2019 10:00
12.12.2019 10:0003.12.2019
ikonka

Sukcesywna dostawa dyplomów i druków szkolnictwa wyższego na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ikona Zamówienia Publiczne

Data: 03.12.2019, Termin: 12.12.2019 12:00
12.12.2019 12:0003.12.2019
ikonka

Wydruk 144 plakatów o rozmiarach 120x180 cm oraz ich wywieszanie w 72 dwustronnych gablotach informacyjnych na terenie Rybnika ikona Zamówienia Publiczne

Data: 03.12.2019, Termin: 11.12.2019 10:30
11.12.2019 10:3003.12.2019
ikonka

„Dodruk i dostawa wydawnictw promocyjno-informacyjnych MSIT”, dla potrzeb Projektu pn.: „Utrzymanie Trwałości i Rozwój Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej „MSIT” w latach 2018-2020” ikona Zamówienia Publiczne

Data: 03.12.2019, Termin: 09.12.2019 12:00
09.12.2019 12:0003.12.2019
ikonka

Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby MOSiR „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o., wg zad. 1-4 ikona Zamówienia Publiczne

Data: 02.12.2019, Termin: 10.12.2019 10:00
10.12.2019 10:0002.12.2019
ikonka

Kompleksowe przygotowanie i realizacja akcji promocyjnej pn. „Ambasadorzy Polski” ikona Zamówienia Publiczne

Data: 02.12.2019, Termin: 10.12.2019 11:00
10.12.2019 11:0002.12.2019
ikonka

WYDAWNICTWA KARKONOSKIEGO PARKU NARODOWEGO – DRUK 5 KSIĄŻEK I 8 RODZAJÓW PLAKATÓW EDUKACYJNYCH ikona Zamówienia Publiczne

Data: 01.12.2019, Termin: 09.12.2019 13:00
09.12.2019 13:0001.12.2019
ikonka

Druk metodą offsetową, konfekcjonowanie i wysyłka kalendarzy Biura Programu "Niepodległa" na rok 2020 ikona Zamówienia Publiczne

Data: 01.12.2019, Termin: 09.12.2019 12:00
09.12.2019 12:0001.12.2019
ikonka

Dostawa materiałów promocyjnych na imprezy upowszechniające wiedzę ekologiczną, warsztaty i szkolenia organizowane przez Poleski Park Narodowy w 2020 roku ikona Zamówienia Publiczne

Data: 29.11.2019, Termin: 09.12.2019 09:00
09.12.2019 09:0029.11.2019
ikonka

Wykonanie i dostarczenie materiałów popularyzujących informacje o województwie na potrzeby promocji turystycznej ikona Zamówienia Publiczne

Data: 29.11.2019, Termin: 09.12.2019 10:00
09.12.2019 10:0029.11.2019
ikonka

Realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej oraz edukacyjnej wraz z dostawą i dystrybucją gadżetów dla projektu „CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ ARKA” ikona Zamówienia Publiczne

Data: 29.11.2019, Termin: 10.12.2019 10:00
10.12.2019 10:0029.11.2019
ikonka

WYDAWNICTWA KARKONOSKIEGO PARKU NARODOWEGO – DRUK 5 KSIĄŻEK I 8 RODZAJÓW PLAKATÓW EDUKACYJNYCH ikona Zamówienia Publiczne

Data: 29.11.2019, Termin: 09.12.2019 13:00
09.12.2019 13:0029.11.2019
ikonka

Druk wraz z sukcesywną dostawą newslettera oraz zaproszeń na uroczystości ikona Zamówienia Publiczne

Data: 29.11.2019, Termin: 12.12.2019 11:00
12.12.2019 11:0029.11.2019
ikonka

Obsługa techniczno-logistyczna urządzeń promocyjnych w 2020 roku ikona Zamówienia Publiczne

Data: 28.11.2019, Termin: 06.12.2019 07:30
06.12.2019 07:3028.11.2019
ikonka

Dostawa materiałów informacyjno - promocyjnych opatrzonych właściwym logo ikona Zamówienia Publiczne

Data: 28.11.2019, Termin: 06.12.2019 11:00
06.12.2019 11:0028.11.2019
ikonka

Zaplanowanie kampanii polegającej na przygotowaniu, produkcji i emisji spotów radiowych, ogłoszeń prasowych, spotów na ekranach LCD w komunikacji miejskiej oraz przeprowadzenie kampanii w internecie dotyczących (...) ikona Zamówienia Publiczne

Data: 28.11.2019, Termin: 10.12.2019 10:00
10.12.2019 10:0028.11.2019
ikonka

Dostawa artykułów promocyjnych - kubków oraz filiżanek z logo. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 28.11.2019, Termin: 06.12.2019 10:00
06.12.2019 10:0028.11.2019
ikonka

Dostawa materiałów promocyjnych i reklamowych. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 28.11.2019, Termin: 06.12.2019 10:00
06.12.2019 10:0028.11.2019
ikonka

Wykonanie i dostawę materiałów reklamowych opatrzonych logo lub znakiem graficznym. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 28.11.2019, Termin: 06.12.2019 10:00
06.12.2019 10:0028.11.2019
ikonka

Usługa w zakresie druku,oprawy introligatorskiej i dostawy publikacji naukowej. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 28.11.2019, Termin: 06.12.2019 08:30
06.12.2019 08:3028.11.2019
ikonka

"Świadczenie usług drukarskich dla Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu, druk Ilustrowanego Leksykonu Gwary i Kultury Podhalańskiej, tom 12, autorstwa prof. Józefa Kąsia, nr ISBN 978-83-63341-95-4” (...) ikona Zamówienia Publiczne

Data: 28.11.2019, Termin: 06.12.2019 12:00
06.12.2019 12:0028.11.2019
ikonka

Druk i dostawa do siedziby Zamawiającej Informatora Urzędu Miejskiego – Wiadomości Ratuszowych, ulotek, afiszy informacyjnych oraz folderów ikona Zamówienia Publiczne

Data: 28.11.2019, Termin: 06.12.2019 10:00
06.12.2019 10:0028.11.2019
ikonka

Wykonanie druku publikacji ,,Wszystko to węgiel" wraz z dostawą do magazynu Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach ikona Zamówienia Publiczne

Data: 28.11.2019, Termin: 06.12.2019 10:00
06.12.2019 10:0028.11.2019
ikonka

Wykonanie zabudowy Polskiego Stoiska o powierzchni 36m2 promującego sektor usług prozdrowotnych, na targach ARAB HEALTH 2020 odbywających się w dniach 27-30 stycznia 2020 r. w Dubaju ikona Zamówienia Publiczne

Data: 27.11.2019, Termin: 03.12.2019 11:00
03.12.2019 11:0027.11.2019
ikonka

Dostawa gadżetów reklamowych ikona Zamówienia Publiczne

Data: 27.11.2019, Termin: 05.12.2019 11:00
05.12.2019 11:0027.11.2019
1 2 3
Strona 1 / 217 (ogłoszeń: 10809)
  Ogłoszenia użytkowników zweryfikowanych
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2019 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764