logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Zamówienia publiczne

OfertaTerminData
ikonka

POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA WYKONANIE I DOSTAWĘ MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH ikona Zamówienia Publiczne

Data: 03.04.2020, Termin: 14.04.2020 12:00
14.04.2020 12:0003.04.2020
ikonka

MATERIAŁY: Zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących, kserograficznych dla 14 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Poznaniu ikona Zamówienia Publiczne

Data: 03.04.2020, Termin: 17.04.2020 09:00
17.04.2020 09:0003.04.2020
ikonka

Druk książki z serii „Myśl o kulturze” z nadanym numerem ISBN (CN 4901), pt. Życie laboratoryjne. Konstruowanie faktów naukowych ikona Zamówienia Publiczne

Data: 03.04.2020, Termin: 14.04.2020 11:00
14.04.2020 11:0003.04.2020
ikonka

Druk „Polish Culture Yearbook 2019" z nadanym numerem ISSN (obecnie CN 4902) ikona Zamówienia Publiczne

Data: 03.04.2020, Termin: 14.04.2020 10:00
14.04.2020 10:0003.04.2020
ikonka

Dostawa druków i produktów podobnych (wojskowe formularze branżowe) oraz legitymacji wojskowych dla jednostki będącej na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej Nr 6021. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 03.04.2020, Termin: 22.04.2020 09:00
22.04.2020 09:0003.04.2020
ikonka

MATERIAŁY: Sukcesywna dostawa wraz z rozładunkiem i wniesieniem materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu ikona Zamówienia Publiczne

Data: 03.04.2020, Termin: 14.04.2020 08:00
14.04.2020 08:0003.04.2020
ikonka

Promocja Miasta Chorzów w Internecie przez klub znajdujący się w co najmniej 3. lidze piłki nożnej mężczyzn ikona Zamówienia Publiczne

Data: 02.04.2020, Termin: 14.04.2020 10:30
14.04.2020 10:3002.04.2020
ikonka

Dostawa i montaż wiaty przystankowej wraz z nasadzeniami na terenie miasta Opola w roku 2020 w ramach zadania pn. „Zielone przystanki w Opolu” oraz pielęgnacja posadzonych roślin w ramach zadania „Pielęgnacja (...) ikona Zamówienia Publiczne

Data: 02.04.2020, Termin: 20.04.2020 09:00
20.04.2020 09:0002.04.2020
ikonka

MATERIAŁY: Sukcesywna dostawa papieru kserograficznego dla Urzędu Miejskiego w Słupsku ikona Zamówienia Publiczne

Data: 02.04.2020, Termin: 16.04.2020 10:00
16.04.2020 10:0002.04.2020
ikonka

Wykonanie oraz dostawa drukowanych materiałów promocyjnych dla Gminy Lublin – 3 części. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 02.04.2020, Termin: 15.04.2020 11:00
15.04.2020 11:0002.04.2020
ikonka

Usługa druku i dostawy publikacji dla dzieci w ramach VIII osi priorytetowej Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 ikona Zamówienia Publiczne

Data: 02.04.2020, Termin: 16.04.2020 11:00
16.04.2020 11:0002.04.2020
ikonka

MATERIAŁY: Dostawy sukcesywne materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek ikona Zamówienia Publiczne

Data: 02.04.2020, Termin: 10.04.2020 09:00
10.04.2020 09:0002.04.2020
ikonka

MATERIAŁY: Dostawa papieru do drukowania ikona Zamówienia Publiczne

Data: 02.04.2020, Termin: 15.04.2020 09:00
15.04.2020 09:0002.04.2020
ikonka

SPRZĘT: Dostawa drukarek 3D do krośnieńskich szkół podstawowych w ramach projektu pn. „Moja wiedza – moja przyszłość” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, (...) ikona Zamówienia Publiczne

Data: 02.04.2020, Termin: 10.04.2020 10:00
10.04.2020 10:0002.04.2020
ikonka

MATERIAŁY: Dostawy artykułów biurowych i papierniczych. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 01.04.2020, Termin: 14.04.2020 09:00
14.04.2020 09:0001.04.2020
ikonka

MATERIAŁY: DOSTAWA PAPIERU KSERO ORAZ DO DRUKOWANIA DO URZĄDZEŃ BIUROWYCH I DRUKAREK KOMPUTEROWYCH ikona Zamówienia Publiczne

Data: 01.04.2020, Termin: 16.04.2020 09:30
16.04.2020 09:3001.04.2020
ikonka

SPRZĘT: Dostawa drukarki 3D dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ikona Zamówienia Publiczne

Data: 01.04.2020, Termin: 15.04.2020 10:00
15.04.2020 10:0001.04.2020
ikonka

MATERIAŁY: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek ikona Zamówienia Publiczne

Data: 01.04.2020, Termin: 21.04.2020 10:00
21.04.2020 10:0001.04.2020
ikonka

MATERIAŁY: Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek, telefaksów i skanerów ikona Zamówienia Publiczne

Data: 01.04.2020, Termin: 20.04.2020 11:00
20.04.2020 11:0001.04.2020
ikonka

MATERIAŁY: Zakup materiałów ekploatacyjnych do urządzeń biurowych na okres 24 miesięcy ikona Zamówienia Publiczne

Data: 01.04.2020, Termin: 14.04.2020 08:30
14.04.2020 08:3001.04.2020
ikonka

MATERIAŁY: DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO URZĄDZEŃ BIUROWYCH ikona Zamówienia Publiczne

Data: 01.04.2020, Termin: 09.04.2020 10:00
09.04.2020 10:0001.04.2020
ikonka

Wykonanie, dostawa i montaż wiat przystankowych oraz gablot reklamowych na terenie miasta Opola w roku 2020 w ramach zadania pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury przystankowej ikona Zamówienia Publiczne

Data: 01.04.2020, Termin: 17.04.2020 09:00
17.04.2020 09:0001.04.2020
ikonka

MATERIAŁY: Dostawa materiałów biurowych ikona Zamówienia Publiczne

Data: 31.03.2020, Termin: 16.04.2020 10:00
16.04.2020 10:0031.03.2020
ikonka

Wykonywanie druku plakatów, roll-upów, ulotek, zaproszeń, itp. na potrzeby IPN ikona Zamówienia Publiczne

Data: 31.03.2020, Termin: 17.04.2020 10:00
17.04.2020 10:0031.03.2020
ikonka

Świadczenie usług poligraficznych dla Uniwersytetu Szczecińskiego w zakresie druku i dostawy książek oraz czasopism specjalistycznych w okresie od 01.06.2020r. do 31.05.2021r. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 31.03.2020, Termin: 21.04.2020 09:30
21.04.2020 09:3031.03.2020
ikonka

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie druku jednokolorowego (czarny) i wielokolorowego książek posiadających numer ISBN, wraz z okładką kolorową, oprawą i dostawą dla części tytułów wydawanych przez Wydawnictwo UJ (...) ikona Zamówienia Publiczne

Data: 31.03.2020, Termin: 09.04.2020 10:00
09.04.2020 10:0031.03.2020
ikonka

MATERIAŁY: Dostawa papieru do urządzeń drukujących dla 22. BLT w Malborku ikona Zamówienia Publiczne

Data: 31.03.2020, Termin: 09.04.2020 10:00
09.04.2020 10:0031.03.2020
ikonka

Usługi poligraficzne polegające na: powielaniu, fotokopiowaniu, pracach introligatorskich oraz wykańczalniczych świadczonych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 30.03.2020, Termin: 08.04.2020 13:00
08.04.2020 13:0030.03.2020
ikonka

Wydruk i dostawa materiałów promocyjno - informacyjnych dla potrzeb Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Tarnowa ikona Zamówienia Publiczne

Data: 30.03.2020, Termin: 08.04.2020 11:00
08.04.2020 11:0030.03.2020
ikonka

SPRZĘT: Świadczenie usługi dzierżawy, wraz z serwisem i dostawą materiałów eksploatacyjnych, 300 sztuk fabrycznie nowych drukarek monochromatycznych formatu A4 dla Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z (...) ikona Zamówienia Publiczne

Data: 28.03.2020, Termin: 15.04.2020 10:00
15.04.2020 10:0028.03.2020
ikonka

SPRZĘT: Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę drukarek 3D oraz skanera 3D ikona Zamówienia Publiczne

Data: 28.03.2020, Termin: 06.04.2020 08:30
06.04.2020 08:3028.03.2020
ikonka

MATERIAŁY: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, urządzeń wielofunkcyjnych, faksów oraz papieru xero A4 dla 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego oraz jednostek będących na jej zaopatrzeniu w 2020 (...) ikona Zamówienia Publiczne

Data: 28.03.2020, Termin: 06.04.2020 09:30
06.04.2020 09:3028.03.2020
ikonka

SPRZĘT: Dostawa zestawu do termotransferu i sublimacyjnej ikona Zamówienia Publiczne

Data: 28.03.2020, Termin: 20.04.2020 12:00
20.04.2020 12:0028.03.2020
ikonka

MATERIAŁY: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących – 2 pakiety ikona Zamówienia Publiczne

Data: 28.03.2020, Termin: 06.04.2020 10:00
06.04.2020 10:0028.03.2020
ikonka

„Promocja Miasta Starachowice poprzez sport – piłkę nożną” ikona Zamówienia Publiczne

Data: 27.03.2020, Termin: 06.04.2020 10:30
06.04.2020 10:3027.03.2020
ikonka

Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych dla IPN ikona Zamówienia Publiczne

Data: 26.03.2020, Termin: 21.04.2020 10:00
21.04.2020 10:0026.03.2020
ikonka

Przeprowadzenie kampanii promocyjnej radiowo - internetowej dla projektu "Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie", (...) ikona Zamówienia Publiczne

Data: 26.03.2020, Termin: 03.04.2020 10:00
03.04.2020 10:0026.03.2020
ikonka

"Wykonanie, dostawa i montaż oznakowania szlaku kajakowego w ramach projektu PL-BY-UK" ikona Zamówienia Publiczne

Data: 26.03.2020, Termin: 06.04.2020 12:00
06.04.2020 12:0026.03.2020
ikonka

Wydanie publikacji na temat Contemporary economics challenges w ramach projektu „Rozwój gospodarczy poprzez aktywną współpracę między szkołami wyższymi a przedsiębiorstwami w polsko-niemieckim regionie (...) ikona Zamówienia Publiczne

Data: 26.03.2020, Termin: 03.04.2020 10:30
03.04.2020 10:3026.03.2020
ikonka

Usługa druku wraz z dostawą dwóch numerów czasopisma „Sztuka i Dokumentacja” Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku ikona Zamówienia Publiczne

Data: 26.03.2020, Termin: 03.04.2020 11:00
03.04.2020 11:0026.03.2020
ikonka

Opracowanie i wydanie e-magazynu oraz wydań papierowych magazynu informacyjnego „Fundusze Europejskie na Mazowszu” RPO WM 2014-2020 ikona Zamówienia Publiczne

Data: 26.03.2020, Termin: 15.04.2020 10:00
15.04.2020 10:0026.03.2020
ikonka

Stworzenie platformy cyfrowej w ramach projektu Energia Młodych Innowatorów wraz z obsługą graficzną i redakcyjną ikona Zamówienia Publiczne

Data: 25.03.2020, Termin: 03.04.2020 12:00
03.04.2020 12:0025.03.2020
ikonka

Dostawa materiałów promocyjnych dla Działu Informacji i Promocji Politechniki Wrocławskiej ikona Zamówienia Publiczne

Data: 25.03.2020, Termin: 03.04.2020 10:00
03.04.2020 10:0025.03.2020
ikonka

Druk materiałów promocyjno - informacyjnych ikona Zamówienia Publiczne

Data: 25.03.2020, Termin: 14.04.2020 08:30
14.04.2020 08:3025.03.2020
ikonka

Transport i obsługa modułowego systemu wystawienniczego Clever Frame® Województwa Małopolskiego podczas wydarzeń współorganizowanych przez Departament Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Urzędu (...) ikona Zamówienia Publiczne

Data: 25.03.2020, Termin: 02.04.2020 13:00
02.04.2020 13:0025.03.2020
ikonka

Sukcesywna dostawa tektury szarej 3 W fala C z nadrukiem w formie kartonu bezkońcowego dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie ikona Zamówienia Publiczne

Data: 25.03.2020, Termin: 01.04.2020 10:00
01.04.2020 10:0025.03.2020
ikonka

Opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego wraz z cyfrową platformą i aplikacją mobilną, umożliwiającego dostęp do informacji o obecnym i prognozowanym stanie jakości powietrza oraz zagrożeniach (...) ikona Zamówienia Publiczne

Data: 24.03.2020, Termin: 08.04.2020 10:00
08.04.2020 10:0024.03.2020
ikonka

Opracowanie graficzne i wydanie czterech kolejnych numerów czasopisma „Magura” wraz z drukiem i dostawą do siedziby Zamawiającego współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 2.4 priorytetu (...) ikona Zamówienia Publiczne

Data: 24.03.2020, Termin: 01.04.2020 11:30
01.04.2020 11:3024.03.2020
ikonka

Wykonanie zestawu tablic "Łemkowskie sady" i "Magurskie łąki" ikona Zamówienia Publiczne

Data: 24.03.2020, Termin: 02.04.2020 10:30
02.04.2020 10:3024.03.2020
ikonka

Dostawa artykułów biurowych i druków ikona Zamówienia Publiczne

Data: 24.03.2020, Termin: 03.04.2020 11:00
03.04.2020 11:0024.03.2020
1 2 3
Strona 1 / 226 (ogłoszeń: 11268)
  Ogłoszenia użytkowników zweryfikowanych
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2020 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764