logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Zamówienia publiczne

OfertaTerminData
ikonka

Obsługa nośników reklamowych na potrzeby kampanii outdoorowej wydarzenia pt. „40 lat Solidarności” ikona Zamówienia Publiczne

Data: 18.09.2020, Termin: 28.09.2020 10:00
28.09.2020 10:0018.09.2020
ikonka

Wykonanie i dostawa oznakowanych gadżetów promocyjnych na potrzeby Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu ikona Zamówienia Publiczne

Data: 18.09.2020, Termin: 28.09.2020 11:00
28.09.2020 11:0018.09.2020
ikonka

Usługa w zakresie druku, oprawy introligatorskiej i dostawy publikacji naukowych ikona Zamówienia Publiczne

Data: 18.09.2020, Termin: 28.09.2020 11:30
28.09.2020 11:3018.09.2020
ikonka

Usługę druku książki „Muzeum relacyjne” dla Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku ikona Zamówienia Publiczne

Data: 18.09.2020, Termin: 28.09.2020 11:00
28.09.2020 11:0018.09.2020
ikonka

Usługa druku cyfrowego i dostawy książek dla Wydawnictw AGH - Kc-zp.272-325/20. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 18.09.2020, Termin: 28.09.2020 11:30
28.09.2020 11:3018.09.2020
ikonka

SPRZĘT: Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania (Drukarki monochromatyczne, urządzenia wielofunkcyjne). ikona Zamówienia Publiczne

Data: 18.09.2020, Termin: 28.09.2020 12:00
28.09.2020 12:0018.09.2020
ikonka

Wykonanie wraz z dostawą do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie materiałów promocyjnych (łącznie 5000 szt). ikona Zamówienia Publiczne

Data: 18.09.2020, Termin: 25.09.2020 10:00
25.09.2020 10:0018.09.2020
ikonka

Wdrożenie systemu internetowego wspomagającego realizację kampanii „Rowerowy Maj” wraz ze świadczeniem usług programistycznych w zakresie utrzymania prawidłowego funkcjonowania systemu oraz jego rozwoju ikona Zamówienia Publiczne

Data: 17.09.2020, Termin: 29.09.2020 12:00
29.09.2020 12:0017.09.2020
ikonka

Zakup i dostawa artykułów promocyjnych na potrzeby Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w 2020 roku ikona Zamówienia Publiczne

Data: 17.09.2020, Termin: 25.09.2020 10:00
25.09.2020 10:0017.09.2020
ikonka

POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA WYKONANIE NAMIOTÓW PROMOCYJNYCH DLA WSZW W ZIELONEJ GÓRZE ikona Zamówienia Publiczne

Data: 17.09.2020, Termin: 23.09.2020 12:00
23.09.2020 12:0017.09.2020
ikonka

Dostawa artykułów promocyjnych ikona Zamówienia Publiczne

Data: 17.09.2020, Termin: 25.09.2020 10:00
25.09.2020 10:0017.09.2020
ikonka

Dostawa promocyjnych nośników reklamowych oraz wyposażenia stoiska promocyjnego Województwa Lubelskiego w podziale na 2 części zamówienia. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 17.09.2020, Termin: 25.09.2020 11:00
25.09.2020 11:0017.09.2020
ikonka

"Usługi w zakresie promocji - przygotowanie i produkcja filmów promocyjnych" ikona Zamówienia Publiczne

Data: 17.09.2020, Termin: 28.09.2020 12:00
28.09.2020 12:0017.09.2020
ikonka

Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych dla Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 17.09.2020, Termin: 28.09.2020 10:00
28.09.2020 10:0017.09.2020
ikonka

Drukowanie broszur z zakresu powszechnej samoobrony ikona Zamówienia Publiczne

Data: 17.09.2020, Termin: 25.09.2020 09:00
25.09.2020 09:0017.09.2020
ikonka

Usługi drukowania i powiązane ikona Zamówienia Publiczne

Data: 17.09.2020, Termin: 28.09.2020 12:00
28.09.2020 12:0017.09.2020
ikonka

SPRZĘT: Dostawa urządzeń biurowych dla Małopolskiego Oddziału Regionalnego i Biur Powiatowych ARiMR w województwie małopolskim ikona Zamówienia Publiczne

Data: 17.09.2020, Termin: 29.09.2020 10:00
29.09.2020 10:0017.09.2020
ikonka

Wykonanie materiałów wspierających realizację procesu planistycznego na potrzeby projektu POIS.02.04.00-00-0193/16 pn. „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000”. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 17.09.2020, Termin: 24.09.2020 09:30
24.09.2020 09:3017.09.2020
ikonka

Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ikona Zamówienia Publiczne

Data: 17.09.2020, Termin: 28.09.2020 10:00
28.09.2020 10:0017.09.2020
ikonka

Zakup i wykonanie materiałów promocyjnych dla Urzędu Miasta Krakowa ikona Zamówienia Publiczne

Data: 17.09.2020, Termin: 24.09.2020 11:00
24.09.2020 11:0017.09.2020
ikonka

Wykonanie, oznakowanie, opakowanie i dostawa do siedziby WS PB w Gdańsku materiałów informacyjno-promocyjnych ikona Zamówienia Publiczne

Data: 17.09.2020, Termin: 24.09.2020 10:30
24.09.2020 10:3017.09.2020
ikonka

Świadczenie usługi druku offsetowego materiałów promocyjnych na potrzeby FRSE. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 17.09.2020, Termin: 24.09.2020 10:00
24.09.2020 10:0017.09.2020
ikonka

Opracowanie, druk i dostawa wydawnictwa pn. „Mapa zdrapka z atrakcjami turystycznymi województwa podkarpackiego” ikona Zamówienia Publiczne

Data: 17.09.2020, Termin: 24.09.2020 10:00
24.09.2020 10:0017.09.2020
ikonka

ZP/106/2020 – Dostawa nalepek i etykiet dla Instytutu „CZMP” ikona Zamówienia Publiczne

Data: 16.09.2020, Termin: 24.09.2020 10:00
24.09.2020 10:0016.09.2020
ikonka

Wykonanie i dostarczenie do siedziby Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi materiałów informacyjno-promocyjnych z logotypami Poznaj Dobrą Żywność i Polska smakuje. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 16.09.2020, Termin: 23.09.2020 09:00
23.09.2020 09:0016.09.2020
ikonka

MATERIAŁY: Sukcesywna dostawa papieru do urządzeń biurowych na potrzeby Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ikona Zamówienia Publiczne

Data: 16.09.2020, Termin: 28.09.2020 11:00
28.09.2020 11:0016.09.2020
ikonka

MATERIAŁY: DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK, KSEROKOPIAREK, URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH (TONERY, TUSZE) NA POTRZEBY SĄDU REJONOWEGO GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU ikona Zamówienia Publiczne

Data: 16.09.2020, Termin: 25.09.2020 09:00
25.09.2020 09:0016.09.2020
ikonka

Usługi poligraficzne dla Wydawnictwa Naukowego UAM: druk cyfrowy, oprawa twarda i broszurowa ikona Zamówienia Publiczne

Data: 16.09.2020, Termin: 01.10.2020 10:00
01.10.2020 10:0016.09.2020
ikonka

Opracowanie graficzne, skład, łamanie i przygotowanie do druku 8 publikacji - zamówienie z podziałem na 7 części ikona Zamówienia Publiczne

Data: 16.09.2020, Termin: 23.09.2020 12:00
23.09.2020 12:0016.09.2020
ikonka

Usługa druku, oprawy i dostawy książek i wydawnictw nutowych – rzuty i wznowienia III i IV kwartał 2020 + Kilar + Muzyka Skalnego Podhala + Uwerturki ikona Zamówienia Publiczne

Data: 16.09.2020, Termin: 24.09.2020 11:00
24.09.2020 11:0016.09.2020
ikonka

Przeprowadzenie kampanii promocyjnej Powszechnego Spisu Rolnego 2020 na terenie województwa zachodniopomorskiego na potrzeby Urzędu Statystycznego w Szczecinie ikona Zamówienia Publiczne

Data: 16.09.2020, Termin: 25.09.2020 12:00
25.09.2020 12:0016.09.2020
ikonka

Druk kalendarzy biurkowych i notesów dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ikona Zamówienia Publiczne

Data: 16.09.2020, Termin: 25.09.2020 10:30
25.09.2020 10:3016.09.2020
ikonka

„Usługa public relations i promocję marki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku od 1.10.2020 r do 31.12.2021r.” ikona Zamówienia Publiczne

Data: 15.09.2020, Termin: 22.09.2020 10:00
22.09.2020 10:0015.09.2020
ikonka

Wykonanie i dostarczenie materiałów filmowych promujących efekty Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Polska-Słowacja 2014-2020 ikona Zamówienia Publiczne

Data: 15.09.2020, Termin: 22.09.2020 13:30
22.09.2020 13:3015.09.2020
ikonka

Przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnych w sieci reklamowej w wiodącej w Polsce wyszukiwarce internetowej oraz w mediach społecznościowych na profilach Zamawiającego, dotyczących Zintegrowanego Systemu (...) ikona Zamówienia Publiczne

Data: 15.09.2020, Termin: 22.09.2020 12:00
22.09.2020 12:0015.09.2020
ikonka

Usługa związana z publikacjami Informatora Turystycznego Województwa Lubelskiego i Atlasu Rowerowego Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo ikona Zamówienia Publiczne

Data: 15.09.2020, Termin: 22.09.2020 12:00
22.09.2020 12:0015.09.2020
ikonka

Druk i dostawa monografii pt. „Listy Milenijne” ikona Zamówienia Publiczne

Data: 15.09.2020, Termin: 22.09.2020 10:00
22.09.2020 10:0015.09.2020
ikonka

Dostawa gadżetów firmowych na potrzeby OR Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie ikona Zamówienia Publiczne

Data: 14.09.2020, Termin: 24.09.2020 12:00
24.09.2020 12:0014.09.2020
ikonka

Wykonanie oraz dostawa materiałów promocyjnych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 11.09.2020, Termin: 21.09.2020 10:00
21.09.2020 10:0011.09.2020
ikonka

Dostawa sprzętu komputerowego, sprzętu fotograficznego oraz kiosku informacyjnego. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 11.09.2020, Termin: 28.09.2020 11:00
28.09.2020 11:0011.09.2020
ikonka

MATERIAŁY: Dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek ikona Zamówienia Publiczne

Data: 11.09.2020, Termin: 22.09.2020 10:00
22.09.2020 10:0011.09.2020
ikonka

Wykonanie, oznakowanie, opakowanie i dostawa do siedziby Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 w Krakowie materiałów informacyjno-promocyjnych ikona Zamówienia Publiczne

Data: 11.09.2020, Termin: 21.09.2020 10:30
21.09.2020 10:3011.09.2020
ikonka

Druk i oprawa publikacji „Pro Memoria IV. Profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego spoczywający na cmentarzach Krakowa i Małopolski. 1803–2019” wraz z dostawą nakładu dla potrzeb Wydawnictwa UJ w Krakowie ikona Zamówienia Publiczne

Data: 11.09.2020, Termin: 22.09.2020 09:00
22.09.2020 09:0011.09.2020
ikonka

Druk i dostawa książki pt. Zamek Malbork w czasach wielkich mistrzów oraz zarys jego dziejów. Vademecum dla zwiedzających (wersja PL, wersja EN) dla Muzeum Zamkowego w Malborku. Znak sprawy: ZP.2611.4.2020.bm ikona Zamówienia Publiczne

Data: 11.09.2020, Termin: 22.09.2020 09:00
22.09.2020 09:0011.09.2020
ikonka

Sukcesywna dostawa elementów wystawienniczych, kalendarzy oraz materiałów biurowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego ikona Zamówienia Publiczne

Data: 11.09.2020, Termin: 18.09.2020 10:00
18.09.2020 10:0011.09.2020
ikonka

Zakup wraz z dostawą kalendarzy na 2021 rok dla Centrali oraz 16 Oddziałów Regionalnych i 5 Centrów Rehabilitacji Rolników, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ikona Zamówienia Publiczne

Data: 10.09.2020, Termin: 18.09.2020 09:30
18.09.2020 09:3010.09.2020
ikonka

Dostawa zestawu szklanych gablot ekspozycyjnych do budynku Centrum Informacji Turystycznej przy ul. Korzeniowskiego 2 w Nowej Soli. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 10.09.2020, Termin: 21.09.2020 12:00
21.09.2020 12:0010.09.2020
ikonka

Dostawa gadżetów firmowych na potrzeby Biura Prezesa Agencji Mienia Wojskowego – zamówienie w podziale na 3 części ikona Zamówienia Publiczne

Data: 10.09.2020, Termin: 18.09.2020 10:00
18.09.2020 10:0010.09.2020
ikonka

Przygotowanie projektów, wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych z logotypami w ramach projektu „Healthy Boost – współpraca wielosektorowa na rzecz poprawy zdrowia i samopoczucia w miastach” w ramach (...) ikona Zamówienia Publiczne

Data: 10.09.2020, Termin: 30.09.2020 09:00
30.09.2020 09:0010.09.2020
ikonka

Wykonanie oraz dostawa sukcesywna materiałów promocyjnych na potrzeby Biura ds. Mediów i Promocji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 10.09.2020, Termin: 18.09.2020 10:00
18.09.2020 10:0010.09.2020
1 2 3
Strona 1 / 244 (ogłoszeń: 12171)
  Ogłoszenia użytkowników zweryfikowanych
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2020 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764