logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Zamówienia publiczne

OfertaTerminData
ikonka

Wydanie publikacji pn. "Kujawsko-pomorskie - przyroda i architektura" ikona Zamówienia Publiczne

Data: 08.07.2020, Termin: 17.07.2020 11:00
17.07.2020 11:0008.07.2020
ikonka

Dostawa artykułów reklamowych w ramach projektu "Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej" ikona Zamówienia Publiczne

Data: 08.07.2020, Termin: 16.07.2020 10:30
16.07.2020 10:3008.07.2020
ikonka

Wykonanie oraz dostawa gadżetów promocyjnych z nadrukiem promocyjnym dla Urzędu Miasta Lublin. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 08.07.2020, Termin: 15.07.2020 12:00
15.07.2020 12:0008.07.2020
ikonka

MATERIAŁY: ATRAMENTY, KASETY, TONERY I BĘBNY DO DRUKAREK ikona Zamówienia Publiczne

Data: 08.07.2020, Termin: 21.07.2020 09:30
21.07.2020 09:3008.07.2020
ikonka

MATERIAŁY: Dostawa taśm barwiących do specjalistycznych drukarek Kart i Legitymacji dla CKE AGH ikona Zamówienia Publiczne

Data: 08.07.2020, Termin: 15.07.2020 10:30
15.07.2020 10:3008.07.2020
ikonka

SPRZĘT: Dostawa drukarek ikona Zamówienia Publiczne

Data: 08.07.2020, Termin: 15.07.2020 10:30
15.07.2020 10:3008.07.2020
ikonka

Dostawa artykułów promocyjnych ikona Zamówienia Publiczne

Data: 06.07.2020, Termin: 14.07.2020 11:00
14.07.2020 11:0006.07.2020
ikonka

Usługi w zakresie druku wydawnictw Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina ikona Zamówienia Publiczne

Data: 06.07.2020, Termin: 14.07.2020 12:00
14.07.2020 12:0006.07.2020
ikonka

Wykonanie oraz dostawa drukowanych materiałów promujących ofertę turystyczną Lublina ikona Zamówienia Publiczne

Data: 06.07.2020, Termin: 14.07.2020 12:00
14.07.2020 12:0006.07.2020
ikonka

MATERIAŁY: Dostawa materiałów eksploatacyjnych, tonerów do drukarek, kserokopiarek, telefaksów, akcesoriów komputerowych oraz części eksploatacyjnych do drukarek dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu i (...) ikona Zamówienia Publiczne

Data: 06.07.2020, Termin: 15.07.2020 10:30
15.07.2020 10:3006.07.2020
ikonka

MATERIAŁY: DOSTARCZANIE BĘBNÓW DO DRUKAREK ikona Zamówienia Publiczne

Data: 06.07.2020, Termin: 14.07.2020 09:30
14.07.2020 09:3006.07.2020
ikonka

Usługa przygotowania, produkcji i emisji spotów telewizyjnych WUP w Poznaniu ikona Zamówienia Publiczne

Data: 05.07.2020, Termin: 14.07.2020 10:30
14.07.2020 10:3005.07.2020
ikonka

Usługa planowania i zakupu mediów na potrzeby realizacji kampanii „DLA LASU, DLA LUDZI”. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 05.07.2020, Termin: 13.07.2020 10:30
13.07.2020 10:3005.07.2020
ikonka

Usługi promocji usług świadczonych przez Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. na rzecz mieszkańców oraz zasad postępowania z odpadami w tym segregacji odpadów w gminie Gdańsk poprzez dyscyplinę sportową - piłkę (...) ikona Zamówienia Publiczne

Data: 03.07.2020, Termin: 14.07.2020 10:00
14.07.2020 10:0003.07.2020
ikonka

Przetarg nieograniczony na wykonanie, wydruk i dostawę materiałow poligraficznych do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 03.07.2020, Termin: 13.07.2020 10:00
13.07.2020 10:0003.07.2020
ikonka

MATERIAŁY: Dostawa wkładów barwiących ikona Zamówienia Publiczne

Data: 03.07.2020, Termin: 14.07.2020 12:00
14.07.2020 12:0003.07.2020
ikonka

SPRZĘT: Dostawa skanerów i drukarek etykiet z kodami kreskowymi dla Urzędu Miejskiego w Koszalinie ikona Zamówienia Publiczne

Data: 03.07.2020, Termin: 13.07.2020 10:00
13.07.2020 10:0003.07.2020
ikonka

SPRZĘT: Dostawa skanerów i drukarek ikona Zamówienia Publiczne

Data: 03.07.2020, Termin: 15.07.2020 09:00
15.07.2020 09:0003.07.2020
ikonka

Wydanie wersji papierowej/książkowej i elektronicznej/e-booka storytellingu (fabularyzowanego przewodnika) dla Szlaku Gryfitów w ramach projektu Baltic Heritage Routes / Bałtyckie trasy dziedzictwa, obejmujących (...) ikona Zamówienia Publiczne

Data: 03.07.2020, Termin: 14.07.2020 12:00
14.07.2020 12:0003.07.2020
ikonka

Usługa drukarska dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ikona Zamówienia Publiczne

Data: 03.07.2020, Termin: 14.07.2020 10:30
14.07.2020 10:3003.07.2020
ikonka

Dostawę wstępnie zadrukowanych blankietów Elektronicznej Legitymacji Studenckiej oraz Elektronicznej Legitymacji Doktoranckiej dla Politechniki Gdańskiej. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 03.07.2020, Termin: 10.07.2020 09:30
10.07.2020 09:3003.07.2020
ikonka

Przygotowanie i zrealizowanie kampanii podsumowującej efekty wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich 2020 ikona Zamówienia Publiczne

Data: 03.07.2020, Termin: 13.07.2020 11:00
13.07.2020 11:0003.07.2020
ikonka

Dostarczenie, utrzymanie oraz rozwój strony internetowej serwisu mapowego dla użytkowników dróg krajowych wraz z modułami dodatkowymi. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 02.07.2020, Termin: 17.07.2020 11:00
17.07.2020 11:0002.07.2020
ikonka

Dostawa materiałów promocyjnych z podziałem na 2 części. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 02.07.2020, Termin: 09.07.2020 12:00
09.07.2020 12:0002.07.2020
ikonka

Usługa drukowania offsetowego i cyfrowego materiałów informacyjnych i promocyjnych (mały format) na potrzeby Teatru Wielkiego - Opery Narodowej ikona Zamówienia Publiczne

Data: 02.07.2020, Termin: 10.07.2020 12:00
10.07.2020 12:0002.07.2020
ikonka

MATERIAŁY: Dostawa tuszy, tonerów i materiałów eksploatacyjnych dla Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie oraz Delegatur w Krośnie, Przemyślu i Tarnobrzegu. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 02.07.2020, Termin: 17.07.2020 10:00
17.07.2020 10:0002.07.2020
ikonka

MATERIAŁY: Dostawa tonerów i tuszy do urządzeń drukujących i urządzeń wielofunkcyjnych dla GDDKiA Oddział w Olsztynie wraz z podległymi Rejonami oraz odbiór i utylizacja zużytych materiałów eksploatacyjnych ikona Zamówienia Publiczne

Data: 02.07.2020, Termin: 14.07.2020 08:30
14.07.2020 08:3002.07.2020
ikonka

SPRZĘT: Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy drukarki laserowej dla jednostek UJ w Krakowie. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 02.07.2020, Termin: 09.07.2020 09:00
09.07.2020 09:0002.07.2020
ikonka

Zakup i sukcesywna dostawa druków sądowych, zwrotnych potwierdzeń odbioru, repertorium, okładek akt, teczek i innych druków do Sądu Okręgowego w Poznaniu oraz podległych Sądów Rejonowych ikona Zamówienia Publiczne

Data: 02.07.2020, Termin: 09.07.2020 11:30
09.07.2020 11:3002.07.2020
ikonka

MATERIAŁY: Dostawę artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i dysków dla SPSZOZ „Zdroje” w pakietach . ikona Zamówienia Publiczne

Data: 02.07.2020, Termin: 10.07.2020 11:00
10.07.2020 11:0002.07.2020
ikonka

Dostawa artykułów reklamowych projektu NAWA dla Wydziału Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej ikona Zamówienia Publiczne

Data: 01.07.2020, Termin: 14.07.2020 10:30
14.07.2020 10:3001.07.2020
ikonka

Dostawa gadżetów promocyjnych w postaci cukierków w personalizowanych etykietach i opakowaniach. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 01.07.2020, Termin: 09.07.2020 10:00
09.07.2020 10:0001.07.2020
ikonka

Dostawa materiałów promocyjnych dla KPP Polkowice ikona Zamówienia Publiczne

Data: 01.07.2020, Termin: 08.07.2020 11:00
08.07.2020 11:0001.07.2020
ikonka

Kampania reklamowa Europejskich Dni Dziedzictwa 2020 ikona Zamówienia Publiczne

Data: 01.07.2020, Termin: 10.07.2020 10:00
10.07.2020 10:0001.07.2020
ikonka

Kampania w Internecie promująca Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (RPO WSL) i Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) ikona Zamówienia Publiczne

Data: 01.07.2020, Termin: 14.07.2020 11:00
14.07.2020 11:0001.07.2020
ikonka

SPRZĘT: Dostawa, montaż i uruchomienie 3 fabrycznie nowych urządzeń wielofunkcyjnych z autentykacją wydruku za pomocą kart zbliżeniowych w ramach Projektu pn: Modernizacja i adaptacja zabytkowej siedziby Muzeum (...) ikona Zamówienia Publiczne

Data: 01.07.2020, Termin: 08.07.2020 10:00
08.07.2020 10:0001.07.2020
ikonka

SPRZĘT: Dostawa urządzenia drukującego oraz zapewnienie usługi serwisu na okres 36 miesięcy ikona Zamówienia Publiczne

Data: 01.07.2020, Termin: 13.07.2020 11:00
13.07.2020 11:0001.07.2020
ikonka

MATERIAŁY: Dostawy materiałów biurowych, tonerów i tuszy do drukarek oraz papieru termicznego w okresie 2 lat. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 01.07.2020, Termin: 08.07.2020 11:00
08.07.2020 11:0001.07.2020
ikonka

Druk, montaż i demontaż materiałów reklamowych na potrzeby festiwali NFM w roku 2020 ikona Zamówienia Publiczne

Data: 30.06.2020, Termin: 07.07.2020 10:00
07.07.2020 10:0030.06.2020
ikonka

POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA WYKONANIE I DOSTAWĘ MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH DO SIEDZIBY 44 WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO W MIEJSCOWOŚCI KROSNO ODRZAŃSKIE ikona Zamówienia Publiczne

Data: 30.06.2020, Termin: 06.07.2020 12:00
06.07.2020 12:0030.06.2020
ikonka

Druk, montaż i demontaż materiałów reklamowych na potrzeby festiwali NFM w roku 2020 ikona Zamówienia Publiczne

Data: 30.06.2020, Termin: 07.07.2020 10:00
07.07.2020 10:0030.06.2020
ikonka

Reklama w Internecie ikona Zamówienia Publiczne

Data: 30.06.2020, Termin: 09.07.2020 10:30
09.07.2020 10:3030.06.2020
ikonka

DOSTAWA ARTYKUŁÓW PROMOCYJNYCH DLA SIECI PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM ikona Zamówienia Publiczne

Data: 30.06.2020, Termin: 07.07.2020 11:00
07.07.2020 11:0030.06.2020
ikonka

Sukcesywna dostawa koszulek t-shirt oraz polo z logo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ikona Zamówienia Publiczne

Data: 30.06.2020, Termin: 07.07.2020 10:00
07.07.2020 10:0030.06.2020
ikonka

Usługa polegająca na wydrukowaniu 2 tytułów wydawnictw książkowych ikona Zamówienia Publiczne

Data: 30.06.2020, Termin: 07.07.2020 12:00
07.07.2020 12:0030.06.2020
ikonka

Usługa polegająca na wydrukowaniu 2 tytułów wydawnictw książkowych ikona Zamówienia Publiczne

Data: 30.06.2020, Termin: 07.07.2020 12:00
07.07.2020 12:0030.06.2020
ikonka

Druk i dostawa książki "Wspominając Akademię" tom 7 dla Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie ikona Zamówienia Publiczne

Data: 30.06.2020, Termin: 08.07.2020 11:30
08.07.2020 11:3030.06.2020
ikonka

Usługi druku, dystrybucji oraz promocja Albumu 40- lecie Solidarności ikona Zamówienia Publiczne

Data: 30.06.2020, Termin: 15.07.2020 13:30
15.07.2020 13:3030.06.2020
ikonka

MATERIAŁY: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kserokopiarek ikona Zamówienia Publiczne

Data: 30.06.2020, Termin: 08.07.2020 10:00
08.07.2020 10:0030.06.2020
ikonka

MATERIAŁY: Sukcesywna dostawa tuszy, tonerów oraz innych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących ikona Zamówienia Publiczne

Data: 30.06.2020, Termin: 09.07.2020 08:00
09.07.2020 08:0030.06.2020
1 2 3
Strona 1 / 235 (ogłoszeń: 11744)
  Ogłoszenia użytkowników zweryfikowanych
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2020 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764