logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Zamówienia publiczne

OfertaTerminData
ikonka

Zakup i dostawa materiałów promocyjnych ikona Zamówienia Publiczne

Data: 28.02.2020, Termin: 10.03.2020 10:00
10.03.2020 10:0028.02.2020
ikonka

Dostawa oznakowanych materiałów promocyjnych na potrzeby Oddziału regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 28.02.2020, Termin: 10.03.2020 11:00
10.03.2020 11:0028.02.2020
ikonka

Usługi poligraficzne ikona Zamówienia Publiczne

Data: 28.02.2020, Termin: 09.03.2020 10:00
09.03.2020 10:0028.02.2020
ikonka

Usługi druku wielkoformatowego UV i eko solwentowego materiałów informacyjno-promocyjnych na papierach, foliach, siatkach, banerach wraz z dostawą, naklejaniem z montażem, demontażem i monitoringiem dla Centrum (...) ikona Zamówienia Publiczne

Data: 28.02.2020, Termin: 10.03.2020 10:00
10.03.2020 10:0028.02.2020
ikonka

Zaprojektowanie i wykonanie serwisu internetowego wspomagającego pracę pracowników socjalnych. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 27.02.2020, Termin: 06.03.2020 11:00
06.03.2020 11:0027.02.2020
ikonka

Przygotowanie projektów graficznych dwóch numerów (27 i 28) e-magazynu „Bliżej Brukseli”, tłumaczenie tekstów i dokonanie ich składu dla dwóch wersji językowych (polskiej i angielskiej) oraz aktualizacja i (...) ikona Zamówienia Publiczne

Data: 27.02.2020, Termin: 06.03.2020 13:00
06.03.2020 13:0027.02.2020
ikonka

Dostawa fabrycznie nowych koszulek technicznych z nadrukiem na potrzeby organizacji Warszawskiej Triady Biegowej „Zabiegaj o Pamięć” w 2020 r. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 27.02.2020, Termin: 06.03.2020 10:00
06.03.2020 10:0027.02.2020
ikonka

Usługi drukowania dla Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej ikona Zamówienia Publiczne

Data: 27.02.2020, Termin: 06.03.2020 10:00
06.03.2020 10:0027.02.2020
ikonka

Dostawa kopert, papieru firmowego i innych druków zamawianych na potrzeby Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej ikona Zamówienia Publiczne

Data: 27.02.2020, Termin: 06.03.2020 12:00
06.03.2020 12:0027.02.2020
ikonka

Dostawa worko-plecaków bawełnianych z nadrukiem na potrzeby imprez organizowanych w 2020 roku. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 27.02.2020, Termin: 05.03.2020 10:00
05.03.2020 10:0027.02.2020
ikonka

Skład, druk i dostawa Biuletynu Miasta Zgorzelec ikona Zamówienia Publiczne

Data: 27.02.2020, Termin: 05.03.2020 10:00
05.03.2020 10:0027.02.2020
ikonka

Druk monografii naukowej pt.: "Mikrostrukturalna i mechaniczno-elektrochemiczna korozja materiałów konstrukcyjnych" - KC-zp.272-107/20 ikona Zamówienia Publiczne

Data: 27.02.2020, Termin: 05.03.2020 10:00
05.03.2020 10:0027.02.2020
ikonka

Druk i dostawa materiałów informacyjno- promocyjnych w 2020 roku. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 27.02.2020, Termin: 06.03.2020 11:00
06.03.2020 11:0027.02.2020
ikonka

Druk monografii naukowej pt. "Uszlachetnianie odlewniczych stopów aluminium - wybrane zagadnienia" - KC-zp.272-106/20 ikona Zamówienia Publiczne

Data: 27.02.2020, Termin: 05.03.2020 09:30
05.03.2020 09:3027.02.2020
ikonka

Wydruk plakatów, ulotek, kartek świątecznych, listów i zaproszeń ikona Zamówienia Publiczne

Data: 27.02.2020, Termin: 04.03.2020 10:00
04.03.2020 10:0027.02.2020
ikonka

Kampania wizerunkowa Centrum Nauki Kopernik ikona Zamówienia Publiczne

Data: 27.02.2020, Termin: 10.03.2020 12:00
10.03.2020 12:0027.02.2020
ikonka

Organizacja i przeprowadzenie kampanii medialnej promującej oferty partnerów projektu w Internecie na terenie Polski ikona Zamówienia Publiczne

Data: 26.02.2020, Termin: 05.03.2020 10:00
05.03.2020 10:0026.02.2020
ikonka

Usługi w zakresie promocji - kampania outdoorowa ikona Zamówienia Publiczne

Data: 25.02.2020, Termin: 06.03.2020 12:00
06.03.2020 12:0025.02.2020
ikonka

Dostawa artykułów promocyjnych dla Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej ikona Zamówienia Publiczne

Data: 25.02.2020, Termin: 04.03.2020 10:30
04.03.2020 10:3025.02.2020
ikonka

Przygotowanie, wydanie oraz dostawa publikacji promocyjnych na temat polsko-rosyjskich publikacji prezentujących produkty turystyczne, w ramach projektu nr PR/1/008/2018 ‘Tourism beyond the boundaries – tourism (...) ikona Zamówienia Publiczne

Data: 25.02.2020, Termin: 03.03.2020 10:00
03.03.2020 10:0025.02.2020
ikonka

Sukcesywne wykonywanie i dostawa druków i formularzy urzędowych na potrzeby Urzędu Miasta Płocka w 2020 r. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 25.02.2020, Termin: 04.03.2020 11:00
04.03.2020 11:0025.02.2020
ikonka

Usługa opracowania i przeprowadzenia kampanii promocyjnej projektu. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 25.02.2020, Termin: 03.03.2020 13:30
03.03.2020 13:3025.02.2020
ikonka

Przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej Województwa Podkarpackiego podczas imprez sportowych z udziałem klubów sportowych z województwa podkarpackiego, które w danej dyscyplinie znajdują się na (...) ikona Zamówienia Publiczne

Data: 24.02.2020, Termin: 04.03.2020 10:00
04.03.2020 10:0024.02.2020
ikonka

Przedmiotem zamówienia jest dostawa druków i formularzy służbowych dla jednostek Policji województwa dolnośląskiego. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 24.02.2020, Termin: 05.03.2020 11:00
05.03.2020 11:0024.02.2020
ikonka

„Świadczenie usług w zakresie druku, oprawy introligatorskiej i dostawy do siedziby Zamawiającego publikacji naukowych Polskiej Akademii Nauk” ikona Zamówienia Publiczne

Data: 24.02.2020, Termin: 03.03.2020 11:00
03.03.2020 11:0024.02.2020
ikonka

Organizacja konferencji informacyjnej dla projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. „Budowa infrastruktury portowej do odbioru ścieków sanitarnych ze statków w Porcie Gdynia" ikona Zamówienia Publiczne

Data: 23.02.2020, Termin: 05.03.2020 10:30
05.03.2020 10:3023.02.2020
ikonka

Oznakowanie szlaku turystycznego na terenie Nadleśnictwa Strzelce Krajeńskie w ramach zadania „Powstanie szlaku pieszo-rowerowego „Puszczy Gorzowskiej” (modernizacja i powstanie nowej infrastruktury (...) ikona Zamówienia Publiczne

Data: 23.02.2020, Termin: 03.03.2020 09:30
03.03.2020 09:3023.02.2020
ikonka

Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Programu CED ikona Zamówienia Publiczne

Data: 21.02.2020, Termin: 03.03.2020 11:30
03.03.2020 11:3021.02.2020
ikonka

Promocja Gminy Miasto Włocławek poprzez sport. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 21.02.2020, Termin: 02.03.2020 09:30
02.03.2020 09:3021.02.2020
ikonka

Dostarczenie materiałów promocyjnych. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 21.02.2020, Termin: 02.03.2020 10:00
02.03.2020 10:0021.02.2020
ikonka

Opracowanie i wykonanie materiałów reklamowych na potrzeby Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 21.02.2020, Termin: 02.03.2020 09:00
02.03.2020 09:0021.02.2020
ikonka

Świadczenie usług poligraficznych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej ikona Zamówienia Publiczne

Data: 21.02.2020, Termin: 02.03.2020 09:30
02.03.2020 09:3021.02.2020
ikonka

Wyłonienie wykonawcy w zakresie druku i oprawy publikacji Ch. A. Padesky, D. Greenberger pt.: „Umysł ponad nastrojem. Zmień nastrój poprzez zmianę sposobu myślenia”, ISBN: 978-83-233-4212-0, wyd. 2 dodruk, wraz (...) ikona Zamówienia Publiczne

Data: 21.02.2020, Termin: 02.03.2020 12:00
02.03.2020 12:0021.02.2020
ikonka

Świadczenie usługi druku i dostawy czasopisma VIATA ACADEMICA wydawanego przez Wydawnictwo UPJPII w Krakowie ikona Zamówienia Publiczne

Data: 21.02.2020, Termin: 02.03.2020 11:00
02.03.2020 11:0021.02.2020
ikonka

Druk i dostawa broszur ankietowych ikona Zamówienia Publiczne

Data: 21.02.2020, Termin: 02.03.2020 10:00
02.03.2020 10:0021.02.2020
ikonka

Naświetlanie płyt CTP, druk i oprawa dziesięciu książek ikona Zamówienia Publiczne

Data: 21.02.2020, Termin: 02.03.2020 11:00
02.03.2020 11:0021.02.2020
ikonka

Promocja miasta Ostrowca Świętokrzyskiego poprzez sport - piłkę siatkową kobiet ikona Zamówienia Publiczne

Data: 20.02.2020, Termin: 28.02.2020 09:30
28.02.2020 09:3020.02.2020
ikonka

Wykonanie gadżetów z przeznaczeniem na cele promocyjne Miasta Katowice. Zamówienie składa się z 22 części. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 20.02.2020, Termin: 28.02.2020 08:00
28.02.2020 08:0020.02.2020
ikonka

Dostawa artykułów reklamowych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ikona Zamówienia Publiczne

Data: 20.02.2020, Termin: 03.03.2020 10:30
03.03.2020 10:3020.02.2020
ikonka

Druk katalogu wystawy czasowej o Muranowie i atlasu Muranowa w wersji polskiej i angielskiej ikona Zamówienia Publiczne

Data: 20.02.2020, Termin: 28.02.2020 12:00
28.02.2020 12:0020.02.2020
ikonka

Druk i dostawa Zeszytów Dydaktycznych dla uczestników warsztatów Green Guerillaz City Activists - Zielona miejska partyzantka - Warsztat IV - w ramach projektu „Nature is my Homeland - międzynarodowe działania (...) ikona Zamówienia Publiczne

Data: 20.02.2020, Termin: 28.02.2020 09:30
28.02.2020 09:3020.02.2020
ikonka

Usługa opracowania, wydrukowania i dystrybucji albumu dobrych praktyk dla WUP w Łodzi ikona Zamówienia Publiczne

Data: 20.02.2020, Termin: 02.03.2020 12:00
02.03.2020 12:0020.02.2020
ikonka

Wydruk gazetki Osiedla Rataje w 2020 r ikona Zamówienia Publiczne

Data: 20.02.2020, Termin: 28.02.2020 10:00
28.02.2020 10:0020.02.2020
ikonka

Usługa drukowania ulotek i materiałów promocyjnych dla potrzeb Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego ikona Zamówienia Publiczne

Data: 20.02.2020, Termin: 04.03.2020 12:00
04.03.2020 12:0020.02.2020
ikonka

Kampania pn. „Region - działania informacyjno-promocyjne dotyczące najważniejszych wydarzeń Województwa Lubuskiego w mediach drukowanych” ikona Zamówienia Publiczne

Data: 19.02.2020, Termin: 27.02.2020 10:00
27.02.2020 10:0019.02.2020
ikonka

Świadczenie usług związanych z działaniami komunikacyjnymi Instytutu Adama Mickiewicza w mediach społecznościowych oraz obsługą strony internetowej IAM ikona Zamówienia Publiczne

Data: 18.02.2020, Termin: 26.02.2020 11:00
26.02.2020 11:0018.02.2020
ikonka

Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 18.02.2020, Termin: 26.02.2020 11:30
26.02.2020 11:3018.02.2020
ikonka

Usługa opracowania i realizacji kampanii informacyjno-promocyjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ikona Zamówienia Publiczne

Data: 18.02.2020, Termin: 28.02.2020 10:00
28.02.2020 10:0018.02.2020
ikonka

Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby promocji Białegostoku – kocyki niemowlęce ikona Zamówienia Publiczne

Data: 18.02.2020, Termin: 26.02.2020 09:30
26.02.2020 09:3018.02.2020
ikonka

Usługi drukowania wraz z dostawą dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ikona Zamówienia Publiczne

Data: 18.02.2020, Termin: 26.02.2020 10:00
26.02.2020 10:0018.02.2020
1 2 3
Strona 1 / 223 (ogłoszeń: 11110)
  Ogłoszenia użytkowników zweryfikowanych
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2020 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764