logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Zamówienia publiczne

OfertaTerminData
ikonka

Wykonanie portalu wraz z wdrożeniem i wprowadzeniem danych z bieżących zasobów oraz gwarancją utrzymania, w ramach realizacji projektu „Poprawa komunikacji pomiędzy Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w (...) ikona Zamówienia Publiczne

Data: 20.07.2019, Termin: 29.07.2019 09:30
29.07.2019 09:3020.07.2019
ikonka

Opracowanie merytoryczne oraz graficzne a także skład, druk i dostarczenie folderu „Weekend z przyrodą w Łódzkiem" w ramach projektu „Kolejowe Niedziele - promocja walorów przyrodniczych Województwa Łódzkiego (...) ikona Zamówienia Publiczne

Data: 20.07.2019, Termin: 01.08.2019 10:00
01.08.2019 10:0020.07.2019
ikonka

Usługa emisji spotu informacyjnego dot. PO WER na ekranach kin ikona Zamówienia Publiczne

Data: 20.07.2019, Termin: 29.07.2019 11:00
29.07.2019 11:0020.07.2019
ikonka

Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie profesjonalnego, nowoczesnego, responsywnego sklepu internetowego dla Agencji Mienia Wojskowego ikona Zamówienia Publiczne

Data: 19.07.2019, Termin: 30.07.2019 11:00
30.07.2019 11:0019.07.2019
ikonka

Przygotowanie składu, opracowanie graficzne, techniczne i językowe publikacji oraz przygotowanie do druku, druk, dostawa i wysyłka publikacji PARP, a także zapis elektroniczny publikacji ikona Zamówienia Publiczne

Data: 19.07.2019, Termin: 30.07.2019 10:30
30.07.2019 10:3019.07.2019
ikonka

USŁUGA WYKONANIA MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WRAZ Z ICH DOSTAWĄ ikona Zamówienia Publiczne

Data: 19.07.2019, Termin: 29.07.2019 10:00
29.07.2019 10:0019.07.2019
ikonka

Dostawa artykułów promocyjnych z logo Święta Szlaku Orlich Gniazd - Juromania ikona Zamówienia Publiczne

Data: 19.07.2019, Termin: 30.07.2019 12:00
30.07.2019 12:0019.07.2019
ikonka

Świadczenie usługi polegającej na przygotowaniu koncepcji, redakcji i wydaniu trzech dodatków promocyjnych związanych z działalnością Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ikona Zamówienia Publiczne

Data: 19.07.2019, Termin: 26.07.2019 10:00
26.07.2019 10:0019.07.2019
ikonka

Wykonanie i dostawa gadżetów reklamowych z logo Polskiego Radia S.A. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 19.07.2019, Termin: 29.07.2019 10:00
29.07.2019 10:0019.07.2019
ikonka

Usługa wykonanie oraz dostawa materiałów reklamowych dla RADIA UWM FM Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ikona Zamówienia Publiczne

Data: 19.07.2019, Termin: 29.07.2019 10:00
29.07.2019 10:0019.07.2019
ikonka

Usługa polegająca na wydrukowaniu dwóch tytułów wydawnictw książkowych ikona Zamówienia Publiczne

Data: 19.07.2019, Termin: 24.07.2019 12:00
24.07.2019 12:0019.07.2019
ikonka

Usługa w zakresie druku, oprawy introligatorskiej i dostawy publikacji naukowych ikona Zamówienia Publiczne

Data: 19.07.2019, Termin: 26.07.2019 11:00
26.07.2019 11:0019.07.2019
ikonka

DRUK ULOTEK, NAKLEJEK, INFORMATORA, KALENDARZA ORAZ ROLLUPÓW STANOWIĄCYCH ELEMENT KAMPANII SPOŁECZNEJ PN. „WIDZISZ-REAGUJ! JEŚLI NIE TY, TO KTO?’WRAZ Z ICH DOSTAWĄ DO SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGO ikona Zamówienia Publiczne

Data: 19.07.2019, Termin: 26.07.2019 10:00
26.07.2019 10:0019.07.2019
ikonka

Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych z logo MGMiŻŚ ikona Zamówienia Publiczne

Data: 19.07.2019, Termin: 29.07.2019 11:00
29.07.2019 11:0019.07.2019
ikonka

Wykonanie i dostawa materiałów popularyzujących informacje turystyczne o województwie na potrzeby Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w ramach projektu „Kolejowe (...) ikona Zamówienia Publiczne

Data: 19.07.2019, Termin: 29.07.2019 10:00
29.07.2019 10:0019.07.2019
ikonka

Wykonanie kampanii edukacyjnej i informacyjno-promocyjnej dla projektu „Zagospodarowanie cieków wodnych w Gminie Porąbka” ikona Zamówienia Publiczne

Data: 19.07.2019, Termin: 06.08.2019 09:00
06.08.2019 09:0019.07.2019
ikonka

Dostawa gadżetów reklamowych z logo ikona Zamówienia Publiczne

Data: 19.07.2019, Termin: 31.07.2019 11:00
31.07.2019 11:0019.07.2019
ikonka

Wykonanie oraz dostawa sukcesywna materiałów promocyjnych na potrzeby Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 19.07.2019, Termin: 26.07.2019 10:00
26.07.2019 10:0019.07.2019
ikonka

Zakup gadżetów reklamowych na potrzeby Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie ikona Zamówienia Publiczne

Data: 19.07.2019, Termin: 26.07.2019 11:00
26.07.2019 11:0019.07.2019
ikonka

Wykonanie oraz dostawa sukcesywna materiałów promocyjnych na potrzeby Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 18.07.2019, Termin: 26.07.2019 10:00
26.07.2019 10:0018.07.2019
ikonka

Wykonanie i dostawa 1000 zestawów promocyjnych składających się z teczki, pinów i flagi ikona Zamówienia Publiczne

Data: 18.07.2019, Termin: 26.07.2019 10:00
26.07.2019 10:0018.07.2019
ikonka

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostarczenie do siedziby Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi materiałów promocyjnych dotyczących Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 18.07.2019, Termin: 25.07.2019 10:30
25.07.2019 10:3018.07.2019
ikonka

Kompleksowe świadczenie usług organizacyjnych oraz promocyjnych w związku z udziałem Województwa Łódzkiego w Expo Horticultural 2019 w Pekinie w ramach projektu Promocja gospodarcza łódzkich strategicznych (...) ikona Zamówienia Publiczne

Data: 18.07.2019, Termin: 25.07.2019 10:00
25.07.2019 10:0018.07.2019
ikonka

Zakup gadżetów reklamowych na potrzeby Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie ikona Zamówienia Publiczne

Data: 18.07.2019, Termin: 26.07.2019 11:00
26.07.2019 11:0018.07.2019
ikonka

Swiadczenie usługi druku offsetowego materiałów promocyjnych na potrzeby FRSE, w podziale na części. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 18.07.2019, Termin: 26.07.2019 10:00
26.07.2019 10:0018.07.2019
ikonka

Wykonanie druku i oprawy oraz dostawa książki "MuzeumLubomirskich 1823-1940. Zbiór malarstwa."- druk offsetowy- dla Wydawnictwa Ossolineum ikona Zamówienia Publiczne

Data: 18.07.2019, Termin: 30.07.2019 09:00
30.07.2019 09:0018.07.2019
ikonka

Druk książki z nadanym numerem ISBN: „Galaktyka Gutenberga” M. McLuhana ikona Zamówienia Publiczne

Data: 18.07.2019, Termin: 26.07.2019 10:00
26.07.2019 10:0018.07.2019
ikonka

Nadruk na fartuchach wraz z dostawą na potrzeby Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi ikona Zamówienia Publiczne

Data: 18.07.2019, Termin: 25.07.2019 10:00
25.07.2019 10:0018.07.2019
ikonka

Druk kalendarza i planera na rok 2020 ikona Zamówienia Publiczne

Data: 18.07.2019, Termin: 25.07.2019 11:00
25.07.2019 11:0018.07.2019
ikonka

Wykonanie usług drukarskich na potrzeby Muzeum Narodowego w Gdańsku, druku publikacji pt. Close Your Eyes. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 18.07.2019, Termin: 25.07.2019 11:30
25.07.2019 11:3018.07.2019
ikonka

Usługa kompleksowego zaprojektowania i opracowania graficznego oraz druku ulotek i plakatów Krajowego Funduszu Szkoleniowego ikona Zamówienia Publiczne

Data: 18.07.2019, Termin: 25.07.2019 10:30
25.07.2019 10:3018.07.2019
ikonka

Druk materiałów informacyjno-promocyjnych RPOWP na lata 2014-2020 ikona Zamówienia Publiczne

Data: 18.07.2019, Termin: 25.07.2019 10:00
25.07.2019 10:0018.07.2019
ikonka

ZP/BZP/226/2019- Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Działu Informacji i Promocji Politechniki Wrocławskiej. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 18.07.2019, Termin: 25.07.2019 10:00
25.07.2019 10:0018.07.2019
ikonka

Kampania reklamowa zewnętrzna do promocji cyfrowego katalogu zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie w ramach projektu „Bliżej Kultury” ikona Zamówienia Publiczne

Data: 18.07.2019, Termin: 25.07.2019 12:00
25.07.2019 12:0018.07.2019
ikonka

Dostawa smyczy z nadrukiem informacyjnym dla uczestników projektu "Ciekawi świata - nowe możliwości" ikona Zamówienia Publiczne

Data: 18.07.2019, Termin: 25.07.2019 09:30
25.07.2019 09:3018.07.2019
ikonka

CRZP/144/2019/AEZ Dostawa gadżetów reklamowych - 3 ikona Zamówienia Publiczne

Data: 18.07.2019, Termin: 26.07.2019 10:00
26.07.2019 10:0018.07.2019
ikonka

Wykonanie oraz dostawa gadżetów promocyjnych dla Miasta Chorzów ikona Zamówienia Publiczne

Data: 18.07.2019, Termin: 26.07.2019 11:00
26.07.2019 11:0018.07.2019
ikonka

Dostawa papieru zabezpieczonego przeznaczonego do drukowania dyplomów wg bieżących potrzeb Zamawiającego ikona Zamówienia Publiczne

Data: 18.07.2019, Termin: 25.07.2019 10:30
25.07.2019 10:3018.07.2019
ikonka

Rol-Szansa 2019 – Unowocześniamy rolnictwo i obszary wiejskie ikona Zamówienia Publiczne

Data: 17.07.2019, Termin: 23.07.2019 14:30
23.07.2019 14:3017.07.2019
ikonka

Kompleksowa usługa polegająca na wynajęciu namiotu wraz z podłogą, wykonaniu projektu oraz zabudowy stoiska wystawienniczego wraz z transportem, montażem i demontażem namiotu i stoiska na potrzeby promocji (...) ikona Zamówienia Publiczne

Data: 17.07.2019, Termin: 24.07.2019 10:00
24.07.2019 10:0017.07.2019
ikonka

Usługa polegająca na wydrukowaniu dwóch tytułów wydawnictw książkowych ikona Zamówienia Publiczne

Data: 17.07.2019, Termin: 24.07.2019 12:00
24.07.2019 12:0017.07.2019
ikonka

Wykonanie i dostawa trzech elementów tekstylnych z nadrukiem, wchodzących w skład dedykowanego projektu pn. „Krakowska Wyprawka 2019” dla Wydziału Komunikacji Społecznej - powtórzenie ikona Zamówienia Publiczne

Data: 17.07.2019, Termin: 24.07.2019 13:00
24.07.2019 13:0017.07.2019
ikonka

Wykonanie i dostawa trzech elementów tekstylnych z nadrukiem, wchodzących w skład dedykowanego projektu pn. „Krakowska Wyprawka 2019” dla Wydziału Komunikacji Społecznej - powtórzenie ikona Zamówienia Publiczne

Data: 17.07.2019, Termin: 24.07.2019 13:00
24.07.2019 13:0017.07.2019
ikonka

Wykonanie materiałów szkoleniowych i promocyjnych wraz z dostawą dla Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej ikona Zamówienia Publiczne

Data: 17.07.2019, Termin: 24.07.2019 10:00
24.07.2019 10:0017.07.2019
ikonka

Usługa druku i dostawy ikona Zamówienia Publiczne

Data: 16.07.2019, Termin: 23.07.2019 10:00
23.07.2019 10:0016.07.2019
ikonka

Wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych z logo AMW ikona Zamówienia Publiczne

Data: 16.07.2019, Termin: 08.08.2019 11:00
08.08.2019 11:0016.07.2019
ikonka

Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku III ikona Zamówienia Publiczne

Data: 16.07.2019, Termin: 23.07.2019 10:00
23.07.2019 10:0016.07.2019
ikonka

Dostawa artykułów promocyjnych w ramach projektu „MOST DANYCH Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy etap II: Open Research Data” ikona Zamówienia Publiczne

Data: 16.07.2019, Termin: 24.07.2019 09:30
24.07.2019 09:3016.07.2019
ikonka

Wykonanie i dostawa gadżetów promocyjnych oraz flag w barwach narodowych ikona Zamówienia Publiczne

Data: 16.07.2019, Termin: 26.07.2019 09:00
26.07.2019 09:0016.07.2019
ikonka

Wydanie publikacji pn. "Przyroda województwa kujawsko-pomorskiego". ikona Zamówienia Publiczne

Data: 13.07.2019, Termin: 23.07.2019 11:00
23.07.2019 11:0013.07.2019
1 2 3
Strona 1 / 200 (ogłoszeń: 9969)
  Ogłoszenia użytkowników zweryfikowanych
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2019 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764