logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Zamówienia publiczne

OfertaTerminData
ikonka

Dostawa materiałów, sprzętu i gadżetów edukacyjnych z przeznaczeniem na popularyzację edukacji na Mazowszu ikona Zamówienia Publiczne

Data: 21.10.2021, Termin: 29.10.2021 10:00
29.10.2021 10:0021.10.2021
ikonka

Dostawa materiałów promocyjnych do promocji projektu, pamięci Flash USB z wygrawerowaniem dwóch logotypów. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 21.10.2021, Termin: 29.10.2021 10:00
29.10.2021 10:0021.10.2021
ikonka

Zakup gadżetów reklamowych z logo AMW dla Oddziału Regionalnego Warszawa” ikona Zamówienia Publiczne

Data: 21.10.2021, Termin: 29.10.2021 11:00
29.10.2021 11:0021.10.2021
ikonka

SPRZĘT: Dostawa wraz z montażem, instalacją oraz uruchomieniem ”ściany video” z procesorem graficznym na potrzeby monitorowania stanu bezpieczeństwa systemów informatycznych GIOŚ ikona Zamówienia Publiczne

Data: 21.10.2021, Termin: 29.10.2021 10:00
29.10.2021 10:0021.10.2021
ikonka

Usługa opracowania i emisji spotów promocyjnych, opracowania i wykonania materiałów promocyjnych oraz przeprowadzenia kampanii promocyjnej ikona Zamówienia Publiczne

Data: 21.10.2021, Termin: 29.10.2021 13:00
29.10.2021 13:0021.10.2021
ikonka

MATRIAŁY: „Sukcesywna dostawa tonerów, tuszy i materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby GDDKiA Oddział w Łodzi wraz z Rejonami” ikona Zamówienia Publiczne

Data: 21.10.2021, Termin: 02.11.2021 11:00
02.11.2021 11:0021.10.2021
ikonka

Wykonanie materiałów promocyjno-reklamowych wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego ikona Zamówienia Publiczne

Data: 21.10.2021, Termin: 29.10.2021 10:00
29.10.2021 10:0021.10.2021
ikonka

SPRZĘT: Zakup monochromatycznych laserowych urządzeń wielofunkcyjnych wraz z dostawą na potrzeby OR KRUS w Lublinie oraz podległych Placówek Terenowych. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 21.10.2021, Termin: 29.10.2021 10:00
29.10.2021 10:0021.10.2021
ikonka

MATERIAŁY: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek ikona Zamówienia Publiczne

Data: 21.10.2021, Termin: 29.10.2021 09:00
29.10.2021 09:0021.10.2021
ikonka

Druk i oprawa czterech nakładów książek: Obraz medialny…, Biografie…, Kopice…, Teatr plastycznej metafory… oraz jednego nakładu plannera niedatowanego ikona Zamówienia Publiczne

Data: 21.10.2021, Termin: 29.10.2021 10:00
29.10.2021 10:0021.10.2021
ikonka

Usługa druku wraz z dostawą publikacji dla Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku ikona Zamówienia Publiczne

Data: 21.10.2021, Termin: 29.10.2021 11:00
29.10.2021 11:0021.10.2021
ikonka

Usługa opracowania graficznego, przygotowania do druku oraz druk Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 roku (SRWL 2030) oraz tłumaczenie, opracowanie graficzne, przygotowanie (...) ikona Zamówienia Publiczne

Data: 21.10.2021, Termin: 29.10.2021 12:00
29.10.2021 12:0021.10.2021
ikonka

Druk publikacji pt. Po 1945 roku. Przegląd grafiki artystycznej ze zbiorów Muzeum Narodowego w Kielcach oraz wykonanie druków do wystawy czasowej, kalendarzy i kartki świątecznej ikona Zamówienia Publiczne

Data: 21.10.2021, Termin: 29.10.2021 09:00
29.10.2021 09:0021.10.2021
ikonka

Opracowanie i druk folderu - Cittaslow. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 21.10.2021, Termin: 29.10.2021 10:00
29.10.2021 10:0021.10.2021
ikonka

Druk książki "Lacon" z serii Biblioteka Staropolskiej Myśli Politycznej (CN 4901) ikona Zamówienia Publiczne

Data: 21.10.2021, Termin: 29.10.2021 10:00
29.10.2021 10:0021.10.2021
ikonka

Druk i dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku ikona Zamówienia Publiczne

Data: 21.10.2021, Termin: 02.11.2021 10:00
02.11.2021 10:0021.10.2021
ikonka

Projekt, skład, wydruk oraz dostawa kalendarzy informacyjno – promocyjnych na 2022 r. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 20.10.2021, Termin: 27.10.2021 10:00
27.10.2021 10:0020.10.2021
ikonka

Realizacja promocyjnych materiałów fotograficznych związanych z Funduszami Europejskimi i innymi działaniami realizowanymi w Ministerstwie Funduszy ikona Zamówienia Publiczne

Data: 20.10.2021, Termin: 29.10.2021 10:00
29.10.2021 10:0020.10.2021
ikonka

Produkcja i emisja audycji radiowych oraz spotów radiowych na temat Projektu Doradztwa Energetycznego w rozgłośniach radiowych na terenie województwa mazowieckiego ikona Zamówienia Publiczne

Data: 20.10.2021, Termin: 28.10.2021 10:00
28.10.2021 10:0020.10.2021
ikonka

Wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego kalendarzy według specyfikacji zawartej w opisie przedmiotu zamówienia ikona Zamówienia Publiczne

Data: 20.10.2021, Termin: 27.10.2021 10:00
27.10.2021 10:0020.10.2021
ikonka

[U/21/2021] Wykonanie projektu identyfikacji wizualnej Międzynarodowego Centrum Badawczo-Rozwojowego Uniwersytetu Opolskiego ikona Zamówienia Publiczne

Data: 20.10.2021, Termin: 27.10.2021 10:00
27.10.2021 10:0020.10.2021
ikonka

Przeprowadzenie promocji w mediach dwóch projektów współfinansowanych środkami Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 ikona Zamówienia Publiczne

Data: 20.10.2021, Termin: 28.10.2021 10:00
28.10.2021 10:0020.10.2021
ikonka

Opracowanie graficzne, przygotowanie do druku, druk i dostawa do siedziby Zamawiającego (wraz z przeniesieniem własności) kalendarzy ściennych trójdzielnych na rok 2022 na potrzeby Programu. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 20.10.2021, Termin: 28.10.2021 10:00
28.10.2021 10:0020.10.2021
ikonka

Druk książki z serii Myśl o Kulturze (CN: 4901 90 00) ikona Zamówienia Publiczne

Data: 20.10.2021, Termin: 28.10.2021 10:00
28.10.2021 10:0020.10.2021
ikonka

Wykonanie projektów graficznych, usługi druku wraz z dostawą materiałów wystawienniczych z przeznaczeniem do umieszczenia na wystawach ikona Zamówienia Publiczne

Data: 20.10.2021, Termin: 29.10.2021 10:00
29.10.2021 10:0020.10.2021
ikonka

Usługa druku przewodnika „Rowerowe Świętokrzyskie” wraz z dostawą i rozładunkiem w siedzibie Zamawiającego ikona Zamówienia Publiczne

Data: 20.10.2021, Termin: 28.10.2021 11:00
28.10.2021 11:0020.10.2021
ikonka

Wykonanie i dostawa druków dla Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie z podziałem na 2 części. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 20.10.2021, Termin: 28.10.2021 10:00
28.10.2021 10:0020.10.2021
ikonka

Druk publikacji ikona Zamówienia Publiczne

Data: 20.10.2021, Termin: 27.10.2021 10:00
27.10.2021 10:0020.10.2021
ikonka

Druk i dostawa broszury towarzyszącej wystawie „Reconciliation for Europe”. Znak sprawy: DOP.250.10.2021.ASF ikona Zamówienia Publiczne

Data: 20.10.2021, Termin: 26.10.2021 10:00
26.10.2021 10:0020.10.2021
ikonka

Projektowanie, drukowanie i dostawa kalendarzy na potrzeby Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego ikona Zamówienia Publiczne

Data: 20.10.2021, Termin: 27.10.2021 10:00
27.10.2021 10:0020.10.2021
ikonka

Usługa druku materiałów promocyjnych i poligraficznych na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru ikona Zamówienia Publiczne

Data: 20.10.2021, Termin: 26.10.2021 10:00
26.10.2021 10:0020.10.2021
ikonka

SPRZĘT: Dostawa drukarki 3D ikona Zamówienia Publiczne

Data: 20.10.2021, Termin: 27.10.2021 10:00
27.10.2021 10:0020.10.2021
ikonka

ZP/1193/U/21 świadczenie usług druku materiałów reklamowych i książek na rzecz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, z prawem opcji ikona Zamówienia Publiczne

Data: 20.10.2021, Termin: 08.11.2021 10:00
08.11.2021 10:0020.10.2021
ikonka

Dostawa materiałów promocyjnych w ramach projektu MOST DANYCH – Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy – etap II: Open Research Data ikona Zamówienia Publiczne

Data: 18.10.2021, Termin: 26.10.2021 11:00
26.10.2021 11:0018.10.2021
ikonka

SPRZĘT: Dzierżawa dwóch urządzeń kopertujących oraz jednego urządzenia drukującego na potrzeby Centrum Obsługi Druku w Raciborzu ikona Zamówienia Publiczne

Data: 18.10.2021, Termin: 26.10.2021 10:00
26.10.2021 10:0018.10.2021
ikonka

MATERIAŁY: DOSTAWA MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO DRUKAREK ATRAMENTOWYCH, LASEROWYCH, URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH ikona Zamówienia Publiczne

Data: 18.10.2021, Termin: 26.10.2021 09:30
26.10.2021 09:3018.10.2021
ikonka

Usługa wykonania i dostawy kalendarzy na 2022 rok na potrzeby WUP w Zielonej Górze ikona Zamówienia Publiczne

Data: 18.10.2021, Termin: 26.10.2021 09:00
26.10.2021 09:0018.10.2021
ikonka

MATERIAŁY: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek i faksów. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 18.10.2021, Termin: 26.10.2021 09:00
26.10.2021 09:0018.10.2021
ikonka

Dostawa druków potwierdzenia odbioru korespondencji w sprawach egzekucyjnych, podatkowych i karnych skarbowych, na rzecz wszystkich izb administracji skarbowej, KAS i MF. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 18.10.2021, Termin: 27.10.2021 09:00
27.10.2021 09:0018.10.2021
ikonka

Druk, oprawa i dostawa książek, broszur, sprawozdań, magazynów i biuletynów na potrzeby UTK ikona Zamówienia Publiczne

Data: 18.10.2021, Termin: 05.11.2021 11:00
05.11.2021 11:0018.10.2021
ikonka

„Druk, oprawa oraz dostawa książki z serii Biblioteka Narodowa: Fiodor Dostojewski, Bracia Karamazow, tłum. Aleksander Wat, oprac. Józef Smaga dla Wydawnictwa Ossolineum” ikona Zamówienia Publiczne

Data: 18.10.2021, Termin: 26.10.2021 09:00
26.10.2021 09:0018.10.2021
ikonka

Przygotowanie graficzne, wykonanie oraz dostawa materiałów promujących projekt „EUROPE DIRECT Opole” ikona Zamówienia Publiczne

Data: 13.10.2021, Termin: 20.10.2021 09:00
20.10.2021 09:0013.10.2021
ikonka

„Wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w 2021 roku.” ikona Zamówienia Publiczne

Data: 12.10.2021, Termin: 20.10.2021 11:00
20.10.2021 11:0012.10.2021
ikonka

Dostawa artykułów promocyjnych ikona Zamówienia Publiczne

Data: 12.10.2021, Termin: 21.10.2021 10:00
21.10.2021 10:0012.10.2021
ikonka

Promocja Projektu pt. Rozbudowa dr. woj. Nr 751 w m. Suchedniów – Wzdół Rządowy/Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 Suchedniów – Ostrowiec Św. na odcinku od km 0+000 do km 6+530 na terenie Gminy... ikona Zamówienia Publiczne

Data: 12.10.2021, Termin: 20.10.2021 10:00
20.10.2021 10:0012.10.2021
ikonka

Dostawa gadżetów reklamowych - 3 ikona Zamówienia Publiczne

Data: 12.10.2021, Termin: 20.10.2021 10:00
20.10.2021 10:0012.10.2021
ikonka

Dostawa druków/materiałów reklamowych na potrzeby Narodowego Forum Muzyki. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 12.10.2021, Termin: 19.10.2021 10:00
19.10.2021 10:0012.10.2021
ikonka

Wykonanie projektów graficznych, skład, wydanie drukiem i dostawa do siedziby Zamawiającego sześciu folderów edukacyjno-informacyjnych RPN oraz wieloplanszowego kalendarza ściennego ikona Zamówienia Publiczne

Data: 12.10.2021, Termin: 20.10.2021 10:00
20.10.2021 10:0012.10.2021
ikonka

MATERIAŁY: Dostawa sukcesywna: część 1 – artykułów papierniczo-biurowych; część 2 – papieru kserograficznego, papieru foto i folii do drukowania. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 12.10.2021, Termin: 20.10.2021 09:00
20.10.2021 09:0012.10.2021
ikonka

Świadczenie usług poligraficznych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie ikona Zamówienia Publiczne

Data: 12.10.2021, Termin: 19.10.2021 09:30
19.10.2021 09:3012.10.2021
1 2 3
Strona 1 / 279 (ogłoszeń: 13912)
  Ogłoszenia użytkowników zweryfikowanych
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2021 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764