logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Zamówienia publiczne

OfertaTerminData
ikonka

MATERIAŁY: Dostawa tonerów do drukarek, kserokopiarek i faksów należących do prokuratur okręgu kieleckiego. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 22.02.2024, Termin: 29.02.2024 10:00
29.02.2024 10:0022.02.2024
ikonka

SPRZĘT: Dzierżawa urządzeń drukujących, uruchomienie i utrzymanie systemu wydruku bezpiecznego i podążającego oraz kompleksowej obsługi serwisowej kserokopiarek ikona Zamówienia Publiczne

Data: 22.02.2024, Termin: 29.02.2024 09:00
29.02.2024 09:0022.02.2024
ikonka

Przygotowanie, zredagowanie, dystrybucja i promocja 26 wydań E-magazynu „Nasz Region” oraz organizacja trzech edycji plebiscytu „Łączy nas WIELkopolskiE” ikona Zamówienia Publiczne

Data: 22.02.2024, Termin: 04.03.2024 10:00
04.03.2024 10:0022.02.2024
ikonka

USŁUGA UTRZYMANIA STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO WWW.POLSA.GOV.PL PRZEZ OKRES 12 MIESIĘCY ikona Zamówienia Publiczne

Data: 22.02.2024, Termin: 01.03.2024 09:30
01.03.2024 09:3022.02.2024
ikonka

Organizacja cyklu wystaw plenerowych „Znamy się od dawna i mamy na to papiery. Polska, Islandia, Liechtenstein, Norwegia” ikona Zamówienia Publiczne

Data: 22.02.2024, Termin: 14.02.2024 10:00
14.02.2024 10:0022.02.2024
ikonka

Wykonanie usługi drukowania dla Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK na rok 2024 ikona Zamówienia Publiczne

Data: 22.02.2024, Termin: 29.02.2024 09:30
29.02.2024 09:3022.02.2024
ikonka

Udostępnienie pakietu 3 minut czasu emisyjnego na ekranach LCD w pojazdach Tramwajów Warszawskich ikona Zamówienia Publiczne

Data: 22.02.2024, Termin: 01.03.2024 11:00
01.03.2024 11:0022.02.2024
ikonka

Projekt, wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych oraz gadżetów promocyjnych w ramach projektu pt. „Umiejętności tworzą możliwości” ikona Zamówienia Publiczne

Data: 22.02.2024, Termin: 29.02.2024 10:00
29.02.2024 10:0022.02.2024
ikonka

Usługa przygotowania i organizacji VI edycji konkursu dla start-up’ów „Startuj z Mazowsza” ikona Zamówienia Publiczne

Data: 22.02.2024, Termin: 01.03.2024 10:00
01.03.2024 10:0022.02.2024
ikonka

Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących ikona Zamówienia Publiczne

Data: 21.02.2024, Termin: 28.02.2024 09:00
28.02.2024 09:0021.02.2024
ikonka

SPRZĘT: Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych wraz z usługą serwisowo-eksploatacyjną. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 21.02.2024, Termin: 28.02.2024 11:00
28.02.2024 11:0021.02.2024
ikonka

Usługa przygotowania i organizacji w roku 2024 cyklu eventów promocyjnych pod hasłem Zasmakuj studiowania w Łodzi z uczniami oraz przedstawicielami kadry dydaktycznej.... ikona Zamówienia Publiczne

Data: 21.02.2024, Termin: 28.02.2024 10:00
28.02.2024 10:0021.02.2024
ikonka

Usługi w zakresie promocji - kampania promocyjna na automatach paczkowych ikona Zamówienia Publiczne

Data: 21.02.2024, Termin: 27.02.2024 23:30
27.02.2024 23:3021.02.2024
ikonka

Druk i dystrybucja 4 numerów „Biuletynu Informacyjnego KOWR” ikona Zamówienia Publiczne

Data: 21.02.2024, Termin: 28.02.2024 10:00
28.02.2024 10:0021.02.2024
ikonka

Kampania outdoorowa w Krakowie na potrzeby Muzeum Historycznego Miasta Krakowa w zakresie wyklejania plakatów typu B1 oraz usługi druku, wyklejania i ekspozycji plakatów wielkoformatowych. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 21.02.2024, Termin: 28.02.2024 11:00
28.02.2024 11:0021.02.2024
ikonka

Druk, oprawa oraz dostawa książek dla Wydawnictwa Uniwersytetu Opolskiego ikona Zamówienia Publiczne

Data: 21.02.2024, Termin: 01.03.2024 10:00
01.03.2024 10:0021.02.2024
ikonka

Usługi składu, druku i dystrybucji publikacji wydawanych przez Instytut Dziedzictwa Solidarności w roku 2024 i 2025 ikona Zamówienia Publiczne

Data: 21.02.2024, Termin: 29.02.2024 15:00
29.02.2024 15:0021.02.2024
ikonka

U/05/2024 Sukcesywny druk i dostawa akcydensów, druków nietypowych oraz okolicznościowych ikona Zamówienia Publiczne

Data: 21.02.2024, Termin: 04.03.2024 10:00
04.03.2024 10:0021.02.2024
ikonka

Usługa druku publikacji książkowych dla Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 21.02.2024, Termin: 01.03.2024 10:00
01.03.2024 10:0021.02.2024
ikonka

Zakup i dostarczenie artykułów promocyjno-reklamowych ikona Zamówienia Publiczne

Data: 21.02.2024, Termin: 28.02.2024 11:00
28.02.2024 11:0021.02.2024
ikonka

Zaplanowanie i realizacja Kampanii edukacyjno-informacyjnej Dzielnicy Wisła ikona Zamówienia Publiczne

Data: 20.02.2024, Termin: 14.03.2024 11:30
14.03.2024 11:3020.02.2024
ikonka

Usługa drukowania katalogu wystawy czasowej (po)ŻYDOWSKIE… Sztetl Opatów oczami Majera Kirszenblata, w wersji polskiej i angielskiej ikona Zamówienia Publiczne

Data: 20.02.2024, Termin: 28.02.2024 12:00
28.02.2024 12:0020.02.2024
ikonka

Druk i dostawa publikacji książkowej z nadanym nr ISBN: Drudzy w mieście. Życie codzienne ludności polskiej w Legnicy 1945–1948. Znak sprawy: DW.536.1/1.2024.GM ikona Zamówienia Publiczne

Data: 20.02.2024, Termin: 27.02.2024 08:00
27.02.2024 08:0020.02.2024
ikonka

Druk publikacji z serii Myśl o Kulturze (CN: 4901) - Dyfuzja innowacji ikona Zamówienia Publiczne

Data: 20.02.2024, Termin: 27.02.2024 10:00
27.02.2024 10:0020.02.2024
ikonka

Druk i dostawa książki kulinarnej pt. „Sery Korycińskie – jak je ugryźć?” ikona Zamówienia Publiczne

Data: 20.02.2024, Termin: 29.02.2024 09:00
29.02.2024 09:0020.02.2024
ikonka

Wykonanie materiałów promocyjnych wraz z usługą ologowania oraz dostawą do siedziby Zamawiającego” ikona Zamówienia Publiczne

Data: 20.02.2024, Termin: 27.02.2024 08:00
27.02.2024 08:0020.02.2024
ikonka

Usługa zabudowy 126 m2 powierzchni wystawienniczej wraz z obsługą na potrzeby organizacji polskiego stoiska informacyjno-promocyjnego podczas targów THAIFEX Anuga Asia 2024... ikona Zamówienia Publiczne

Data: 18.02.2024, Termin: 26.02.2024 10:00
26.02.2024 10:0018.02.2024
ikonka

Opracowanie i organizacja akcji edukacyjnej „Lekcja o Funduszach Europejskich IX” ikona Zamówienia Publiczne

Data: 18.02.2024, Termin: 04.03.2024 10:00
04.03.2024 10:0018.02.2024
ikonka

MATERIAŁY: Zakup z dostawą tonerów, tuszy i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących ikona Zamówienia Publiczne

Data: 18.02.2024, Termin: 27.02.2024 11:00
27.02.2024 11:0018.02.2024
ikonka

Skład, druk i kolportaż gazetek osiedlowych w 2024 r. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 18.02.2024, Termin: 26.02.2024 09:00
26.02.2024 09:0018.02.2024
ikonka

Usługa w zakresie druku, oprawy introligatorskiej i dostawy publikacji naukowych ikona Zamówienia Publiczne

Data: 18.02.2024, Termin: 26.02.2024 10:00
26.02.2024 10:0018.02.2024
ikonka

Dostawa gadżetów reklamowych na dla AWF Warszawa ikona Zamówienia Publiczne

Data: 18.02.2024, Termin: 26.02.2024 08:00
26.02.2024 08:0018.02.2024
ikonka

Opracowanie, wydanie i dostawa publikacji informujących o programie Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 oraz o efektach wdrażania RPO WL na lata 2014-2020. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 18.02.2024, Termin: 27.02.2024 08:00
27.02.2024 08:0018.02.2024
ikonka

Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych z nadrukiem logotypu Miasta Skierniewice ikona Zamówienia Publiczne

Data: 18.02.2024, Termin: 26.02.2024 10:00
26.02.2024 10:0018.02.2024
ikonka

Sukcesywna dostawa cukierków krówek w opakowaniach papierowych z logotypami dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego ikona Zamówienia Publiczne

Data: 18.02.2024, Termin: 26.02.2024 11:00
26.02.2024 11:0018.02.2024
ikonka

Sukcesywna dostawa materiałów reklamowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego ikona Zamówienia Publiczne

Data: 18.02.2024, Termin: 26.02.2024 10:00
26.02.2024 10:0018.02.2024
ikonka

Dostawa materiałów promocyjnych dla Politechniki Opolskiej (BP, WWFiF). ikona Zamówienia Publiczne

Data: 18.02.2024, Termin: 26.02.2024 10:00
26.02.2024 10:0018.02.2024
ikonka

Sukcesywne wykonanie, druk i dostawa materiałów promocyjno – informacyjnych ikona Zamówienia Publiczne

Data: 18.02.2024, Termin: 26.02.2024 11:00
26.02.2024 11:0018.02.2024
ikonka

Dostawa gadżetów promocyjnych dla Politechniki Morskiej w Szczecinie ikona Zamówienia Publiczne

Data: 18.02.2024, Termin: 26.02.2024 10:00
26.02.2024 10:0018.02.2024
ikonka

Promocja miasta przez sport ikona Zamówienia Publiczne

Data: 16.02.2024, Termin: 23.02.2024 09:00
23.02.2024 09:0016.02.2024
ikonka

Druk materiałów informacyjno - promocyjnych dla Wydziału Promocji i Sportu Urzędu Miasta Płocka na rok 2024. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 16.02.2024, Termin: 23.02.2024 10:00
23.02.2024 10:0016.02.2024
ikonka

11/ZP/2024 Dostawa książek i czasopism naukowych dla Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego ikona Zamówienia Publiczne

Data: 16.02.2024, Termin: 28.02.2024 10:00
28.02.2024 10:0016.02.2024
ikonka

Świadczenie usług poligraficznych w zakresie druku cyfrowego książek i czasopism dla Wydawnictwa „Poznańskie Studia Polonistyczne” Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – 4 części. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 16.02.2024, Termin: 28.02.2024 10:00
28.02.2024 10:0016.02.2024
ikonka

Druk publikacji o charakterze informacyjnym ikona Zamówienia Publiczne

Data: 16.02.2024, Termin: 23.02.2024 09:00
23.02.2024 09:0016.02.2024
ikonka

Wydruk i wyklejenie billboardów w 2024 roku, stanowiących własność gminy wraz usługą czyszczenia ikona Zamówienia Publiczne

Data: 16.02.2024, Termin: 23.02.2024 10:00
23.02.2024 10:0016.02.2024
ikonka

Usługa kompleksowej obsługi kulinarnej polskiego stoiska narodowego podczas targów Food & Hotel Asia 2024 odbywających się w terminie 23-26 kwietnia 2024 r. w Singapurze ikona Zamówienia Publiczne

Data: 16.02.2024, Termin: 27.02.2024 10:00
27.02.2024 10:0016.02.2024
ikonka

Świadczenie usługi drukowania i sukcesywnych dostaw druków na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi ikona Zamówienia Publiczne

Data: 16.02.2024, Termin: 23.02.2024 09:00
23.02.2024 09:0016.02.2024
ikonka

Sukcesywna produkcja i dostawa drukowanych materiałów popularyzacyjnych ikona Zamówienia Publiczne

Data: 16.02.2024, Termin: 23.02.2024 11:00
23.02.2024 11:0016.02.2024
ikonka

Zakup 2844 sztuk pluszowych maskotek w kształcie zwierząt o realistycznym wyglądzie ikona Zamówienia Publiczne

Data: 16.02.2024, Termin: 23.02.2024 09:00
23.02.2024 09:0016.02.2024
ikonka

Dostawa materiałów promocyjnych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, z podziałem na 6 części. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 16.02.2024, Termin: 26.02.2024 10:00
26.02.2024 10:0016.02.2024
1 2 3
Strona 1 / 367 (ogłoszeń: 18321)
  Ogłoszenia użytkowników zweryfikowanych
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2024 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764