logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Zamówienia publiczne

OfertaTerminData
ikonka

Dostawa gadżetów promocyjnych i upominków firmowych oraz trofeum wg indywidualnego projektu na potrzeby Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie w 2021 roku ikona Zamówienia Publiczne

Data: 04.03.2021, Termin: 17.03.2021 09:00
17.03.2021 09:0004.03.2021
ikonka

Usługa w zakresie wykonania projektów graficznych w ramach projektu SPIN – Małopolskie Centra Transferu Wiedzy wsparciem dla przedsiębiorców ikona Zamówienia Publiczne

Data: 04.03.2021, Termin: 11.03.2021 12:00
11.03.2021 12:0004.03.2021
ikonka

Wyłonienie wykonawcy w zakresie druku i oprawy publikacji pt.: „Umysł ponad nastrojem. Zmień nastrój poprzez zmianę sposobu myślenia”, dla potrzeb Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 04.03.2021, Termin: 12.03.2021 10:00
12.03.2021 10:0004.03.2021
ikonka

Aktualizacja, wydruk, montaż planów szczegółowych oraz wkładek taxi w punktach informacyjnych Miejskiego Systemu Informacji ikona Zamówienia Publiczne

Data: 04.03.2021, Termin: 12.03.2021 10:00
12.03.2021 10:0004.03.2021
ikonka

MATERIAŁY: Dostawa papieru do urządzeń kopiująco - drukujących na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz na rzecz instytucji kultury ikona Zamówienia Publiczne

Data: 04.03.2021, Termin: 12.03.2021 11:00
12.03.2021 11:0004.03.2021
ikonka

ŚWIADCZENIE USŁUG POLIGRAFICZNYCH DLA POTRZEB JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNIWERSYTETU ROLNICZEGO IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 04.03.2021, Termin: 19.03.2021 10:00
19.03.2021 10:0004.03.2021
ikonka

Wykonanie oraz dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby projektu bioprodukty z biomasy lignocelulozowej pozyskanej z gruntów marginalnych w celu wypełnienia luki obecnej w narodowej biogospodarce. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 04.03.2021, Termin: 11.03.2021 10:00
11.03.2021 10:0004.03.2021
ikonka

Przeprowadzenie działań informatycznych, digitalizacyjnych i promocyjnych w ramach projektu „Dziedzictwo kulturowe i naturalne w gminie Siennica Różana" ikona Zamówienia Publiczne

Data: 04.03.2021, Termin: 15.03.2021 10:00
15.03.2021 10:0004.03.2021
ikonka

Wydruk i dostawa materiałów reklamowych oraz dostawa nagród do wrocławskich szkół podstawowych i przedszkoli w ramach rywalizacji rowerowej „Rowerowy maj” ikona Zamówienia Publiczne

Data: 04.03.2021, Termin: 11.03.2021 10:00
11.03.2021 10:0004.03.2021
ikonka

SPRZĘT: Sukcesywna dostawa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego ikona Zamówienia Publiczne

Data: 04.03.2021, Termin: 11.03.2021 09:00
11.03.2021 09:0004.03.2021
ikonka

Druk i dostawa materiałów na potrzebyUrzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego I ikona Zamówienia Publiczne

Data: 04.03.2021, Termin: 11.03.2021 10:00
11.03.2021 10:0004.03.2021
ikonka

Opracowanie składu komputerowego, wydrukowanie i sukcesywna dostawa czterech numerów czasopisma uczelnianego „Bialski Przegląd Akademicki” ikona Zamówienia Publiczne

Data: 03.03.2021, Termin: 10.03.2021 11:00
10.03.2021 11:0003.03.2021
ikonka

Opracowanie graficzne i wydanie dwóch kolejnych numerów czasopisma „Magura” wraz z drukiem i dostawą do siedziby Zamawiającego ikona Zamówienia Publiczne

Data: 03.03.2021, Termin: 12.03.2021 12:00
12.03.2021 12:0003.03.2021
ikonka

SPRZĘT: Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych w ramach projektu "E-gminy w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym" ikona Zamówienia Publiczne

Data: 03.03.2021, Termin: 10.03.2021 10:00
10.03.2021 10:0003.03.2021
ikonka

Przeprowadzenie kampanii promocyjnej na terenie województwa świętokrzyskiego dot. Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 w prasie, radiu oraz mediach społecznościowych Facebook ikona Zamówienia Publiczne

Data: 01.03.2021, Termin: 09.03.2021 09:00
09.03.2021 09:0001.03.2021
ikonka

Usługa zaplanowania, przygotowania oraz zrealizowania kampanii internetowej promującej efekty wdrażania RPO WL na lata 2014-2020 oraz informującej o perspektywie finansowej na lata 2021-2027 ikona Zamówienia Publiczne

Data: 01.03.2021, Termin: 11.03.2021 11:00
11.03.2021 11:0001.03.2021
ikonka

Druk książki pt. „Architektura dwudziestolecia” (CN 4901). ikona Zamówienia Publiczne

Data: 01.03.2021, Termin: 09.03.2021 10:00
09.03.2021 10:0001.03.2021
ikonka

Druk i dostawa katalogów powystawowych oraz książki w ramach projektu „Nature is my Homeland" ikona Zamówienia Publiczne

Data: 26.02.2021, Termin: 08.03.2021 10:00
08.03.2021 10:0026.02.2021
ikonka

Druk i dostawa miesięcznika LAR ikona Zamówienia Publiczne

Data: 26.02.2021, Termin: 08.03.2021 10:00
08.03.2021 10:0026.02.2021
ikonka

MATERIAŁY: Dostawa papieru zabezpieczonego przeznaczonego do drukowania dyplomów wg bieżących potrzeb Zamawiającego ikona Zamówienia Publiczne

Data: 26.02.2021, Termin: 12.03.2021 10:00
12.03.2021 10:0026.02.2021
ikonka

Druk i dystrybucja plakatów ikona Zamówienia Publiczne

Data: 26.02.2021, Termin: 08.03.2021 11:30
08.03.2021 11:3026.02.2021
ikonka

Zakup i dostawa materiałów promocyjnych ikona Zamówienia Publiczne

Data: 25.02.2021, Termin: 09.03.2021 10:00
09.03.2021 10:0025.02.2021
ikonka

Usługa promocyjna Województwa Warmińsko-Mazurskiego podczas rozgrywek Superligi piłki ręcznej kobiet. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 25.02.2021, Termin: 05.03.2021 10:00
05.03.2021 10:0025.02.2021
ikonka

SZP/242-11/2021 Sukcesywna na podstawie jednostkowych zamówień usługa polegająca na druku i dostawie książek, czasopism, broszur oraz akcydensów na potrzeby Politechniki Wrocławskiej - zadania. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 25.02.2021, Termin: 05.03.2021 10:00
05.03.2021 10:0025.02.2021
ikonka

Usługa druku czasopisma Akademickie Aktualności Morskie – cztery numery. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 25.02.2021, Termin: 08.03.2021 10:00
08.03.2021 10:0025.02.2021
ikonka

Usługa druku Zeszytów Naukowych AMS ikona Zamówienia Publiczne

Data: 25.02.2021, Termin: 08.03.2021 10:00
08.03.2021 10:0025.02.2021
ikonka

Dostawa wraz z wykonaniem druków ścisłego zarachowania dla Politechniki Gdańskiej ikona Zamówienia Publiczne

Data: 25.02.2021, Termin: 11.03.2021 12:00
11.03.2021 12:0025.02.2021
ikonka

Wykonanie usługi drukowania wydawnictwa „Filozofia i Zagłada” ikona Zamówienia Publiczne

Data: 25.02.2021, Termin: 05.03.2021 11:30
05.03.2021 11:3025.02.2021
ikonka

Drukowanie (wraz z oprawą) czasopism: „Gazeta SGH”, „e-mentor”, „Magiel”, „Kulturalna Mapa Warszawy”, z zastosowaniem druku offsetowego i materiałów własnych drukarni ikona Zamówienia Publiczne

Data: 25.02.2021, Termin: 05.03.2021 10:00
05.03.2021 10:0025.02.2021
ikonka

MATERIAŁY: Dostawa artykułów biurowych i druków ikona Zamówienia Publiczne

Data: 25.02.2021, Termin: 05.03.2021 11:00
05.03.2021 11:0025.02.2021
ikonka

Prowadzenie kampanii reklamowej w zakresie marketingu i promocji oraz przygotowanie 3 spotów promocyjnych Samorządowego Kongresu Gospodarczego, II Forum Regionów Trójmorza z podziałem na części. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 24.02.2021, Termin: 03.03.2021 11:00
03.03.2021 11:0024.02.2021
ikonka

Realizacja usług marketingowych w zakresie kreacji i produkcji materiałów informacyjno-promocyjnych dla aktywności wizerunkowych, promocyjnych, reklamowych i informacyjnych realizowanych przez BRG ikona Zamówienia Publiczne

Data: 24.02.2021, Termin: 10.03.2021 12:00
10.03.2021 12:0024.02.2021
ikonka

Realizacja działań promocyjnych na rzecz Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w podziale na dwie części. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 24.02.2021, Termin: 03.03.2021 10:00
03.03.2021 10:0024.02.2021
ikonka

Druk publikacji Rocznik Muzeum Tom XXVIII ikona Zamówienia Publiczne

Data: 24.02.2021, Termin: 04.03.2021 09:30
04.03.2021 09:3024.02.2021
ikonka

Usługa wykonania i dostarczenia materiałów informacyjno- edukacyjnych dla Działu Promocji i Profilaktyki Onkologicznej ŚCO w Kiecach ikona Zamówienia Publiczne

Data: 24.02.2021, Termin: 05.03.2021 09:00
05.03.2021 09:0024.02.2021
ikonka

Przygotowanie do druku, wykonanie oraz dostarczenie czasopism ikona Zamówienia Publiczne

Data: 24.02.2021, Termin: 03.03.2021 10:00
03.03.2021 10:0024.02.2021
ikonka

Druk i dostawa informatora społecznego „MiastO! Żyje” w 2021 roku. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 24.02.2021, Termin: 02.03.2021 11:00
02.03.2021 11:0024.02.2021
ikonka

Promocję Miasta Olsztyna poprzez sport podczas rozgrywek w Plus Lidze piłki siatkowej mężczyzn ikona Zamówienia Publiczne

Data: 24.02.2021, Termin: 02.03.2021 11:00
02.03.2021 11:0024.02.2021
ikonka

MATERIAŁY: Dostawa materiałów eksploatacyjnych - tuszy i tonerów ikona Zamówienia Publiczne

Data: 24.02.2021, Termin: 02.03.2021 12:00
02.03.2021 12:0024.02.2021
ikonka

MATERIAŁY: Dostawa materiałów biurowych i papieru kserograficznego dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego ikona Zamówienia Publiczne

Data: 24.02.2021, Termin: 02.03.2021 12:00
02.03.2021 12:0024.02.2021
ikonka

Zakup powierzchni reklamowych na całoroczne potrzeby działań promocyjnych realizowanych przez Wrocławskie Inwestycje ikona Zamówienia Publiczne

Data: 19.02.2021, Termin: 11.03.2021 09:00
11.03.2021 09:0019.02.2021
ikonka

Usługa składu i druku Pisma Samorządu Województwa Lubelskiego „Lubelskie.pl” ikona Zamówienia Publiczne

Data: 19.02.2021, Termin: 02.03.2021 11:00
02.03.2021 11:0019.02.2021
ikonka

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek i faksów ikona Zamówienia Publiczne

Data: 19.02.2021, Termin: 01.03.2021 09:00
01.03.2021 09:0019.02.2021
ikonka

Wykonanie oraz dostawa sukcesywna tekstyliów reklamowych z logo UWM na potrzeby Biura ds. Mediów i Promocji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 19.02.2021, Termin: 26.02.2021 10:00
26.02.2021 10:0019.02.2021
ikonka

Usługi promocji w Internecie ikona Zamówienia Publiczne

Data: 18.02.2021, Termin: 24.02.2021 23:30
24.02.2021 23:3018.02.2021
ikonka

Usługa druku i oprawy ikona Zamówienia Publiczne

Data: 18.02.2021, Termin: 25.02.2021 10:00
25.02.2021 10:0018.02.2021
ikonka

MATERIAŁY: Dostawy artykułów biurowych i papieru do drukarek. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 18.02.2021, Termin: 26.02.2021 10:30
26.02.2021 10:3018.02.2021
ikonka

Usługa promocyjna Województwa Warmińsko-Mazurskiego podczas rozgrywek Superligi tenisa stołowego mężczyzn, Ekstraklasy tenisa stołowego kobiet oraz I ligi tenisa stołowego mężczyzn ikona Zamówienia Publiczne

Data: 15.02.2021, Termin: 23.02.2021 10:00
23.02.2021 10:0015.02.2021
ikonka

Promocja Miasta Chorzów przez sport podczas imprez sportowych, związanych z uczestnictwem zespołu w najwyższej lidze rozgrywkowej organizowanej przez Polski Związek Piłki Ręcznej ikona Zamówienia Publiczne

Data: 15.02.2021, Termin: 25.02.2021 10:00
25.02.2021 10:0015.02.2021
ikonka

„Promocja miasta Świdnicy poprzez sport” ikona Zamówienia Publiczne

Data: 15.02.2021, Termin: 23.02.2021 09:00
23.02.2021 09:0015.02.2021
1 2 3
Strona 1 / 262 (ogłoszeń: 13067)
  Ogłoszenia użytkowników zweryfikowanych
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2021 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764