logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Zamówienia publiczne

OfertaTerminData
ikonka

Wykonanie oraz dostawę materiałów promocyjno-informacyjnych. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 16.08.2019, Termin: 26.08.2019 10:00
26.08.2019 10:0016.08.2019
ikonka

Dostawa materiałów promocyjnych w podziale na cztery zadania ikona Zamówienia Publiczne

Data: 15.08.2019, Termin: 22.08.2019 11:00
22.08.2019 11:0015.08.2019
ikonka

Dostawa materiałów promocyjnych dla trzech projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ikona Zamówienia Publiczne

Data: 15.08.2019, Termin: 22.08.2019 11:00
22.08.2019 11:0015.08.2019
ikonka

Dostawa materiałów promocyjnych ikona Zamówienia Publiczne

Data: 15.08.2019, Termin: 04.09.2019 10:30
04.09.2019 10:3015.08.2019
ikonka

Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych dla Biura Rzecznika Praw Dziecka w dwóch częściach ikona Zamówienia Publiczne

Data: 15.08.2019, Termin: 22.08.2019 15:00
22.08.2019 15:0015.08.2019
ikonka

Dostawa materiałów promocyjnych- IV ikona Zamówienia Publiczne

Data: 15.08.2019, Termin: 26.08.2019 10:00
26.08.2019 10:0015.08.2019
ikonka

Zrealizowanie kampanii reklamowej Partnerów projektu w prasie branżowej na potrzeby realizacji projektu pn. „Invest in Bit CITY2. Promocja potencjału gospodarczego oraz atrakcyjności inwestycyjnej województwa (...) ikona Zamówienia Publiczne

Data: 15.08.2019, Termin: 22.08.2019 10:00
22.08.2019 10:0015.08.2019
ikonka

Dostawa notesów II Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Europy Środkowo-Wschodniej EUFONIE ikona Zamówienia Publiczne

Data: 15.08.2019, Termin: 22.08.2019 10:00
22.08.2019 10:0015.08.2019
ikonka

Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych do Urzędu Miejskiego w Białymstoku w rocznicę odbudowy idei samorządności i samorządu w Polsce 1919-2019”. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 15.08.2019, Termin: 22.08.2019 08:30
22.08.2019 08:3015.08.2019
ikonka

Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby konferencji/spotkań i innych działań informacyjno-promocyjnych dotyczących RPO WL na lata 2014-2020, z podziałem na części [OP-IV.272.64.2019.MSY] ikona Zamówienia Publiczne

Data: 15.08.2019, Termin: 27.08.2019 11:00
27.08.2019 11:0015.08.2019
ikonka

Druk kolorowanki ikona Zamówienia Publiczne

Data: 14.08.2019, Termin: 22.08.2019 10:00
22.08.2019 10:0014.08.2019
ikonka

Druk i oprawa trzech nakładów książek: Edmund Monsiel…, Teresa Murak…, Niezapomniane… ikona Zamówienia Publiczne

Data: 14.08.2019, Termin: 23.08.2019 13:00
23.08.2019 13:0014.08.2019
ikonka

Zakup czasu reklamowego ikona Zamówienia Publiczne

Data: 14.08.2019, Termin: 22.08.2019 10:00
22.08.2019 10:0014.08.2019
ikonka

Przetarg nieograniczony na dostawę toreb bawełnianych płaskich ikona Zamówienia Publiczne

Data: 14.08.2019, Termin: 21.08.2019 11:30
21.08.2019 11:3014.08.2019
ikonka

Kampania reklamowa zewnętrzna do promocji cyfrowego katalogu zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie w ramach projektu „Bliżej Kultury” ikona Zamówienia Publiczne

Data: 14.08.2019, Termin: 22.08.2019 12:00
22.08.2019 12:0014.08.2019
ikonka

Usługa promocji i organizacji Międzynarodowego Kongresu Biogospodarki ikona Zamówienia Publiczne

Data: 14.08.2019, Termin: 21.08.2019 10:00
21.08.2019 10:0014.08.2019
ikonka

Dostawa materiałów reklamowych z nadrukiem na potrzeby Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Łódzkiej. Część nr 1 – Standardowe materiały reklamowe. Część nr 2 – Dziewiarskie materiały (...) ikona Zamówienia Publiczne

Data: 14.08.2019, Termin: 21.08.2019 13:00
21.08.2019 13:0014.08.2019
ikonka

Druk i dostawa plakatów wielkoformatowych dla Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego ikona Zamówienia Publiczne

Data: 14.08.2019, Termin: 21.08.2019 10:00
21.08.2019 10:0014.08.2019
ikonka

Przygotowanie i realizacja kampanii promocyjno-edukacyjnej realizowanej w ramach projektu pn. „Rozbudowa RIPOK w Gilwie Małej oraz rozwój systemu selektywnej zbiórki bioodpadów” ikona Zamówienia Publiczne

Data: 13.08.2019, Termin: 23.08.2019 10:00
23.08.2019 10:0013.08.2019
ikonka

PRZEPROWADZENIE KAMPANII REKLAMOWEJ PROJEKTU INNOVATION COACH W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH Z WYKORZYSTANIEM NARZĘDZI SEO I SEM ikona Zamówienia Publiczne

Data: 13.08.2019, Termin: 22.08.2019 13:00
22.08.2019 13:0013.08.2019
ikonka

Zakup powierzchni reklamowej oraz powierzchni na zamieszczanie ogłoszeń i nekrologów w 2019 r. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 13.08.2019, Termin: 20.08.2019 10:00
20.08.2019 10:0013.08.2019
ikonka

Usługa druku i dostawa publikacji książkowej pt.: "Nigdzie/Nowhere" ikona Zamówienia Publiczne

Data: 13.08.2019, Termin: 21.08.2019 10:00
21.08.2019 10:0013.08.2019
ikonka

Dostawa materiałów promocyjnych wraz z umieszczeniem nadruku. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 13.08.2019, Termin: 21.08.2019 10:00
21.08.2019 10:0013.08.2019
ikonka

Wykonanie usług drukarskich ikona Zamówienia Publiczne

Data: 13.08.2019, Termin: 22.08.2019 08:30
22.08.2019 08:3013.08.2019
ikonka

Dostawy dyplomów i druków objętych katalogiem MNiSzW oraz uchwał Senatu UP w Lublinie na lata 2020 – 2022. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 13.08.2019, Termin: 04.09.2019 10:00
04.09.2019 10:0013.08.2019
ikonka

Stworzenie wizerunku projektu „Innovation Coach” oraz obsługa medialna ikona Zamówienia Publiczne

Data: 13.08.2019, Termin: 22.08.2019 13:00
22.08.2019 13:0013.08.2019
ikonka

Usługa druku katalogu wraz z dostawą na potrzeby Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi ikona Zamówienia Publiczne

Data: 12.08.2019, Termin: 20.08.2019 10:00
20.08.2019 10:0012.08.2019
ikonka

Przygotowanie graficzne i druk materiałów promocyjnych ikona Zamówienia Publiczne

Data: 12.08.2019, Termin: 20.08.2019 09:30
20.08.2019 09:3012.08.2019
ikonka

DRUK ULOTEK, NAKLEJEK, INFORMATORA, KALENDARZA ORAZ ROLLUPÓW STANOWIĄCYCH ELEMENT KAMPANII SPOŁECZNEJ „WIDZISZ-REAGUJ! JEŚLI NIE TY, TO KTO?’WRAZ Z ICH DOSTAWĄ DO SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGO ikona Zamówienia Publiczne

Data: 12.08.2019, Termin: 19.08.2019 10:00
19.08.2019 10:0012.08.2019
ikonka

Organizacja i przeprowadzenie kampanii promującej województwo warmińsko – mazurskie w Internecie ikona Zamówienia Publiczne

Data: 10.08.2019, Termin: 19.08.2019 10:00
19.08.2019 10:0010.08.2019
ikonka

Promocja Miasta Olsztyna poprzez sport podczas rozgrywek PlusLigi piłki siatkowej mężczyzn. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 10.08.2019, Termin: 21.08.2019 10:30
21.08.2019 10:3010.08.2019
ikonka

Promocja miasta Ostrowca Świętokrzyskiego poprzez sport ikona Zamówienia Publiczne

Data: 10.08.2019, Termin: 19.08.2019 09:30
19.08.2019 09:3010.08.2019
ikonka

Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej podczas zawodów w biegach przeszkodowych organizowanych na terenie Gdyni w III kwartale 2019 roku ikona Zamówienia Publiczne

Data: 10.08.2019, Termin: 19.08.2019 09:30
19.08.2019 09:3010.08.2019
ikonka

Dostawa materiałów promocyjnych w podziale na 5 zadań ikona Zamówienia Publiczne

Data: 10.08.2019, Termin: 19.08.2019 11:00
19.08.2019 11:0010.08.2019
ikonka

Opracowanie projektów graficznych materiałów promocyjnych projektu Innovation Coach finansowanego w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 09.08.2019, Termin: 20.08.2019 13:00
20.08.2019 13:0009.08.2019
ikonka

Dostawa materiałów promocyjnych i brandingowych z podziałem na części [OP-IV.272.66.2019.MSY] ikona Zamówienia Publiczne

Data: 09.08.2019, Termin: 19.08.2019 12:00
19.08.2019 12:0009.08.2019
ikonka

Dostawa materiałów promocyjnych ikona Zamówienia Publiczne

Data: 09.08.2019, Termin: 20.08.2019 10:00
20.08.2019 10:0009.08.2019
ikonka

Usługa w zakresie druku, oprawy introligatorskiej i dostwy publikacji naukowej ikona Zamówienia Publiczne

Data: 09.08.2019, Termin: 19.08.2019 12:00
19.08.2019 12:0009.08.2019
ikonka

Dostawa materiałów promocyjnych dla potrzeb Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego ikona Zamówienia Publiczne

Data: 09.08.2019, Termin: 19.08.2019 10:00
19.08.2019 10:0009.08.2019
ikonka

Dostawa druków małoformatowych materiałów reklamowych na potrzeby Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego w sezonie 2019/2020 ikona Zamówienia Publiczne

Data: 09.08.2019, Termin: 19.08.2019 11:00
19.08.2019 11:0009.08.2019
ikonka

Tworzenie projektów graficznych materiałów promocyjnych ikona Zamówienia Publiczne

Data: 08.08.2019, Termin: 20.08.2019 13:00
20.08.2019 13:0008.08.2019
ikonka

Świadczenie usług w zakresie realizacji działań komunikacyjnych w ramach realizowanych przez IAM programów: Polska Design i projektów specjalnych IAM o wysokim potencjale komunikacyjnym. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 08.08.2019, Termin: 20.08.2019 13:00
20.08.2019 13:0008.08.2019
ikonka

Organizacja II międzyregionalnych warsztatów tematycznych, w związku z realizacją projektu pn. „Zachowanie i promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez Zielone Szlaki” – OUR WAY, finansowanego z (...) ikona Zamówienia Publiczne

Data: 08.08.2019, Termin: 19.08.2019 10:00
19.08.2019 10:0008.08.2019
ikonka

Usługa udostępnienia powierzchni reklamowych oraz publikacji w mediach elektronicznych ikona Zamówienia Publiczne

Data: 08.08.2019, Termin: 20.08.2019 12:00
20.08.2019 12:0008.08.2019
ikonka

Druk i dostawa książki literacko – fotograficznej pt.: „NIESWOJOŚĆ” ikona Zamówienia Publiczne

Data: 08.08.2019, Termin: 19.08.2019 10:00
19.08.2019 10:0008.08.2019
ikonka

Druk katalogu wydawniczego NCK (ang.) bez nadanego numeru ISBN ikona Zamówienia Publiczne

Data: 08.08.2019, Termin: 16.08.2019 11:00
16.08.2019 11:0008.08.2019
ikonka

Wykonanie drukowanych materiałów informacyjno-promocyjnych w ramach projektu „Wsparcie internacjonalizacji MŚP oraz promocji gospodarczej regionu na obszarze funkcjonowania Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz”. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 08.08.2019, Termin: 19.08.2019 08:00
19.08.2019 08:0008.08.2019
ikonka

Dostawa poszetek Niepodległej inspirowanych stylem dwudziestolecia międzywojennego ikona Zamówienia Publiczne

Data: 08.08.2019, Termin: 19.08.2019 13:00
19.08.2019 13:0008.08.2019
ikonka

Druk książki „Monte Cassino. Walki 2 Korpusu Polskiego”, z nadanym numerem ISBN ikona Zamówienia Publiczne

Data: 08.08.2019, Termin: 16.08.2019 10:00
16.08.2019 10:0008.08.2019
ikonka

Usługa zaprojektowania, wykonania kalendarzy na rok 2020 wraz z dostawą i rozładunkiem w siedzibie zamawiającego. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 08.08.2019, Termin: 21.08.2019 11:00
21.08.2019 11:0008.08.2019
1 2 3
Strona 1 / 203 (ogłoszeń: 10126)
  Ogłoszenia użytkowników zweryfikowanych
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2019 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764