logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Zamówienia publiczne

OfertaTerminData
ikonka

Dostawa materiałów promocyjnych akcji Narodowe Czytanie 2019 ikona Zamówienia Publiczne

Data: 30.07.2019, Termin: 07.08.2019 10:00
07.08.2019 10:0030.07.2019
ikonka

Przygotowanie i realizacja kampanii promocyjnej i public relations w związku z 80 rocznicą wybuchu II wojny światowej. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 30.07.2019, Termin: 06.08.2019 10:00
06.08.2019 10:0030.07.2019
ikonka

Sukcesywna dostawa materiałów reklamowych i promocyjnych dla programów funkcjonujących w ramach FRSE. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 30.07.2019, Termin: 07.08.2019 10:00
07.08.2019 10:0030.07.2019
ikonka

Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów poligraficznych i reklamowych z nadrukiem do siedziby Zamawiającego ikona Zamówienia Publiczne

Data: 30.07.2019, Termin: 06.08.2019 10:00
06.08.2019 10:0030.07.2019
ikonka

Nadruk na fartuchach wraz z dostawą na potrzeby Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi ikona Zamówienia Publiczne

Data: 30.07.2019, Termin: 06.08.2019 10:00
06.08.2019 10:0030.07.2019
ikonka

Wykonanie druku publikacji ,,Hortus electronicus" wraz z dostawą do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach ikona Zamówienia Publiczne

Data: 30.07.2019, Termin: 09.08.2019 10:00
09.08.2019 10:0030.07.2019
ikonka

Usługa druku książki pod tytułem „Captains of Illustration. 100 Years of Children’s Books from Poland” wraz z dostawą dla Instytutu Adama Mickiewicza ikona Zamówienia Publiczne

Data: 30.07.2019, Termin: 08.08.2019 13:00
08.08.2019 13:0030.07.2019
ikonka

Kalendarz Akademicki dla studentów Politechniki Warszawskiej realizowany w celu promocji Uczelni ikona Zamówienia Publiczne

Data: 30.07.2019, Termin: 07.08.2019 12:00
07.08.2019 12:0030.07.2019
ikonka

Przygotowanie do druku i wydruk broszur promocyjnych Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 wraz z ich dostawą ikona Zamówienia Publiczne

Data: 30.07.2019, Termin: 08.08.2019 10:30
08.08.2019 10:3030.07.2019
ikonka

Dostarczenie wybranych usług w zakresie organizacji wydarzenia plenerowego Europejskich Dni Współpracy 2019 Programu Interreg V-A Polska Słowacja 2014 -2020 dla 300 osób w dniach 6-8 września 2019 r. w (...) ikona Zamówienia Publiczne

Data: 30.07.2019, Termin: 07.08.2019 10:30
07.08.2019 10:3030.07.2019
ikonka

Dostawa 250 sztuk urządzenia typu "PowerBank" z grawerunkiem - KC-zp. 272-486/19 ikona Zamówienia Publiczne

Data: 30.07.2019, Termin: 06.08.2019 11:00
06.08.2019 11:0030.07.2019
ikonka

Działania informacyjno-promocyjne dla projektu „Gospodarka wodno-kanalizacyjna w aglomeracji Jordanów” - 2 (dwie) części - realizowane z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej projektu w ramach 5 Osi (...) ikona Zamówienia Publiczne

Data: 30.07.2019, Termin: 06.08.2019 12:00
06.08.2019 12:0030.07.2019
ikonka

Druk książki „Monte Cassino. Walki 2 Korpusu Polskiego”, z nadanym numerem ISBN ikona Zamówienia Publiczne

Data: 27.07.2019, Termin: 05.08.2019 11:00
05.08.2019 11:0027.07.2019
ikonka

Usługa produkcji i dostawy gadżetów: koszulek z linii Dziedzictwo Muzyki Polskiej ikona Zamówienia Publiczne

Data: 27.07.2019, Termin: 05.08.2019 11:00
05.08.2019 11:0027.07.2019
ikonka

druk materiałów promocyjnych związanych z Kulturą Dostępną w Kinach ikona Zamówienia Publiczne

Data: 27.07.2019, Termin: 05.08.2019 10:00
05.08.2019 10:0027.07.2019
ikonka

Opracowanie i stworzenie aplikacji mobilnej oraz strony internetowej w ramach projektu ,,Weź głęboki oddech” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (...) ikona Zamówienia Publiczne

Data: 26.07.2019, Termin: 06.08.2019 10:00
06.08.2019 10:0026.07.2019
ikonka

Usługa zamieszczenia baneru internetowego dot. PO WER na portalach internetowych. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 26.07.2019, Termin: 05.08.2019 11:00
05.08.2019 11:0026.07.2019
ikonka

Przygotowanie i wykonanie wystawy strojów „POGÓRZANIE I SĄSIEDZI” - STROJE LUDOWE Z REGIONÓW POLSKI I SŁOWACJI realizowanej w ramach projektu pn.: „Muzea Otwarte – rozszerzenie możliwości programowych (...) ikona Zamówienia Publiczne

Data: 26.07.2019, Termin: 12.08.2019 13:00
12.08.2019 13:0026.07.2019
ikonka

Przewodnik po ekspozycji Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB oparty o internetową aplikację mobilną z elementami grywalizacji. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 26.07.2019, Termin: 06.08.2019 10:00
06.08.2019 10:0026.07.2019
ikonka

Wykonanie, dostawa i montaż tablic edukacyjnych i informacyjnych wraz z drewnianymi stelażami – II postępowanie, ikona Zamówienia Publiczne

Data: 26.07.2019, Termin: 01.08.2019 09:30
01.08.2019 09:3026.07.2019
ikonka

Wykonanie makiet niezbędnych do realizacji wystawy „Tożsamość. 100 lat polskiej architektury”. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 26.07.2019, Termin: 05.08.2019 12:00
05.08.2019 12:0026.07.2019
ikonka

Przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnych dotyczących 27 edycji Europejskich Dni Dziedzictwa i konkursu Zabytkomania ikona Zamówienia Publiczne

Data: 26.07.2019, Termin: 05.08.2019 10:00
05.08.2019 10:0026.07.2019
ikonka

Sukcesywna dostawa materiałów promocyjnych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego ikona Zamówienia Publiczne

Data: 26.07.2019, Termin: 07.08.2019 09:00
07.08.2019 09:0026.07.2019
ikonka

Zorganizowanie wydarzenia w zakresie informacji i promocji Funduszy Europejskich obejmującego organizację w dniu 28 września 2019 r. dwóch biegów wokół Jeziora Maltańskiego w Poznaniu wraz z imprezami (...) ikona Zamówienia Publiczne

Data: 26.07.2019, Termin: 05.08.2019 10:00
05.08.2019 10:0026.07.2019
ikonka

Wykonanie i dostawa terminarzy promocyjnych ikona Zamówienia Publiczne

Data: 26.07.2019, Termin: 05.08.2019 10:00
05.08.2019 10:0026.07.2019
ikonka

Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej ikona Zamówienia Publiczne

Data: 26.07.2019, Termin: 06.08.2019 11:00
06.08.2019 11:0026.07.2019
ikonka

Dostawa cukierków promocyjnych w spersonalizowanej etykiecie/opakowaniu ikona Zamówienia Publiczne

Data: 26.07.2019, Termin: 05.08.2019 10:00
05.08.2019 10:0026.07.2019
ikonka

Kampania zwiększająca widoczność efektów polityki spójności w ramach RPO WO 2014-2020 oraz promująca możliwości udziału w projektach. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 26.07.2019, Termin: 06.08.2019 11:00
06.08.2019 11:0026.07.2019
ikonka

Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej podczas maratonu ikona Zamówienia Publiczne

Data: 26.07.2019, Termin: 05.08.2019 09:30
05.08.2019 09:3026.07.2019
ikonka

Usługa wykonania kalendarzy na 2020 rok wraz z dostawą i rozładunkiem w siedzibie Zamawiającego ikona Zamówienia Publiczne

Data: 26.07.2019, Termin: 05.08.2019 11:00
05.08.2019 11:0026.07.2019
ikonka

Publikacja ogłoszeń prasowych na potrzeby Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie ikona Zamówienia Publiczne

Data: 26.07.2019, Termin: 02.08.2019 10:00
02.08.2019 10:0026.07.2019
ikonka

Druk materiałów reklamowych według bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego ikona Zamówienia Publiczne

Data: 26.07.2019, Termin: 05.08.2019 10:00
05.08.2019 10:0026.07.2019
ikonka

Wyłonienie wykonawcy w zakresie druku offsetowego jednokolorowego (czarnego) bloku (wnętrza) książki wraz z okładką kolorową, oprawą i dostawą dla części tytułów (posiadających numer ISBN lub ISSN) (...) ikona Zamówienia Publiczne

Data: 26.07.2019, Termin: 07.08.2019 10:00
07.08.2019 10:0026.07.2019
ikonka

Wykonanie druków kart mieszkańca oraz druków opłat dla Domów Studenckich Politechniki Częstochowskiej ikona Zamówienia Publiczne

Data: 26.07.2019, Termin: 08.08.2019 09:30
08.08.2019 09:3026.07.2019
ikonka

Przygotowanie analizy marketingowej w oparciu o dane i informacje pozyskane od pasażerów transportu publicznego w miastach położonych na terenie województwa pomorskiego – w metropolii trójmiejskiej oraz na jej (...) ikona Zamówienia Publiczne

Data: 26.07.2019, Termin: 09.08.2019 10:00
09.08.2019 10:0026.07.2019
ikonka

Druk i sukcesywna dostawa książek wraz z materiałem ilustracyjnym, czasopism i informatorów dla Wydawnictwa Uniwersytetu Opolskiego ikona Zamówienia Publiczne

Data: 26.07.2019, Termin: 02.08.2019 10:00
02.08.2019 10:0026.07.2019
ikonka

Dostawa materiałów promocyjnych Miasta Rzeszowa ikona Zamówienia Publiczne

Data: 26.07.2019, Termin: 02.08.2019 11:00
02.08.2019 11:0026.07.2019
ikonka

Przetarg nieograniczony na wytworzenie i dostarczenie materiałów promocyjnych dla projektu pn. „Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodą w przestrzeni miejskiej Radomia” w ramach projektu (...) ikona Zamówienia Publiczne

Data: 26.07.2019, Termin: 02.08.2019 10:00
02.08.2019 10:0026.07.2019
ikonka

Wykonanie i dostawa materiałów opatrzonych logo lub znakiem graficznym na potrzeby dialogu społecznego ikona Zamówienia Publiczne

Data: 25.07.2019, Termin: 05.08.2019 10:00
05.08.2019 10:0025.07.2019
ikonka

Dostawa, wdrożenie oraz utrzymanie i rozwój systemu do zarządzania produkcją w ZWP MRPiPS ikona Zamówienia Publiczne

Data: 25.07.2019, Termin: 02.08.2019 10:00
02.08.2019 10:0025.07.2019
ikonka

Opracowanie i wykonanie materiałów promocyjno-informacyjnych w ramach projektu pn. „Ochrona zagrożonych gatunków nietoperzy w ramach sieci Natura 2000 w województwie podkarpackim” ikona Zamówienia Publiczne

Data: 25.07.2019, Termin: 02.08.2019 12:00
02.08.2019 12:0025.07.2019
ikonka

Opracowanie projektu, przygotowanie, wykonanie, montaż i bieżącą obsługę stoiska wystawienniczo – promocyjnego o powierzchni 42 m2 na Międzynarodowe Targi Expo Real 2019 odbywające się w dniach 7-9 (...) ikona Zamówienia Publiczne

Data: 25.07.2019, Termin: 02.08.2019 10:00
02.08.2019 10:0025.07.2019
ikonka

Usługa dystrybucja pakietów (książka i broszura) oraz materiałów promocyjnych (plakatów, kart, naklejek, przypinek, stojaków składanych) do bibliotek na terenie Polski ikona Zamówienia Publiczne

Data: 25.07.2019, Termin: 01.08.2019 11:00
01.08.2019 11:0025.07.2019
ikonka

Dostawa materiałów reklamowych na konferencje - krówki, plecaki, kubki. - KC-zp.272-495/19 ikona Zamówienia Publiczne

Data: 25.07.2019, Termin: 02.08.2019 10:00
02.08.2019 10:0025.07.2019
ikonka

Druk i dostawa publikacji dla Muzeum Gdańska ikona Zamówienia Publiczne

Data: 25.07.2019, Termin: 02.08.2019 10:00
02.08.2019 10:0025.07.2019
ikonka

Usługa wydruku 50 000 sztuk Kopert życia wraz z konfekcjonowaniem (pakowaniem) w gotowe zestawy oraz dostawą ikona Zamówienia Publiczne

Data: 25.07.2019, Termin: 02.08.2019 12:00
02.08.2019 12:0025.07.2019
ikonka

Usługi drukowania/poligraficzne dla Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie świadczone w sezonie koncertowym 2019/2020 ikona Zamówienia Publiczne

Data: 25.07.2019, Termin: 01.08.2019 11:00
01.08.2019 11:0025.07.2019
ikonka

4WOG.1200.2712.79.2019 Wykonanie materiałów promocyjnych oraz nagród rzeczowych – w podziale na 7 zadań. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 25.07.2019, Termin: 01.08.2019 09:00
01.08.2019 09:0025.07.2019
ikonka

Przeprowadzenie kampanii promującej Polskę w kontekście turystyki kulinarnej. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 25.07.2019, Termin: 01.08.2019 10:00
01.08.2019 10:0025.07.2019
ikonka

Zrealizowanie kampanii reklamowej Partnerów projektu w prasie branżowej na potrzeby realizacji projektu pn. „Invest in Bit CITY2. Promocja potencjału gospodarczego oraz atrakcyjności inwestycyjnej województwa (...) ikona Zamówienia Publiczne

Data: 25.07.2019, Termin: 05.08.2019 11:00
05.08.2019 11:0025.07.2019
1 2 3 4 5
Strona 3 / 203 (ogłoszeń: 10118)
  Ogłoszenia użytkowników zweryfikowanych
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2019 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764