logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Zamówienia publiczne

OfertaTerminData
ikonka

Usługa druku wraz z dostawą katalogów dla Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku ikona Zamówienia Publiczne

Data: 20.11.2019, Termin: 28.11.2019 11:30
28.11.2019 11:3020.11.2019
ikonka

Druk i dostawa przewodnika historycznego dla Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” ikona Zamówienia Publiczne

Data: 20.11.2019, Termin: 27.11.2019 14:00
27.11.2019 14:0020.11.2019
ikonka

Druk i dostawa broszur dla Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” ikona Zamówienia Publiczne

Data: 20.11.2019, Termin: 27.11.2019 10:00
27.11.2019 10:0020.11.2019
ikonka

Druk i dostawa książek dla Muzeum Zamkowego w Malborku z podziałem na części. Znak sprawy ZP.2611.12.2019.bm ikona Zamówienia Publiczne

Data: 20.11.2019, Termin: 28.11.2019 09:00
28.11.2019 09:0020.11.2019
ikonka

Usługa utworzenia platformy internetowej w celu przeprowadzenia zadania „Dobrowolna certyfikacja kolposkopistów realizujących Program profilaktyki raka szyjki macicy." PN-235/19/DW/MZ ikona Zamówienia Publiczne

Data: 19.11.2019, Termin: 27.11.2019 10:00
27.11.2019 10:0019.11.2019
ikonka

Przygotowanie projektu zabudowy Polskiego Stoiska Narodowego oraz wykonanie zabudowy stoiska na targach IMTM 2020 w Tel Awiwie. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 19.11.2019, Termin: 03.12.2019 10:00
03.12.2019 10:0019.11.2019
ikonka

Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych zamawianych na potrzeby projektu pt.: „Dydaktyczna inicjatywa doskonałości” realizowanego przez Państwową Szkołę Wyższą im. Papieża Jana Pawła II w Białej (...) ikona Zamówienia Publiczne

Data: 19.11.2019, Termin: 27.11.2019 12:00
27.11.2019 12:0019.11.2019
ikonka

Dostawa materiałów reklamowych na potrzeby Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej ikona Zamówienia Publiczne

Data: 19.11.2019, Termin: 27.11.2019 10:00
27.11.2019 10:0019.11.2019
ikonka

Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych i reklamowych dla Centrum Projektów Europejskich (Wspólnego Sekretariatu Technicznego Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 w podziale na 2 części. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 19.11.2019, Termin: 27.11.2019 10:30
27.11.2019 10:3019.11.2019
ikonka

Druk i dostawa publikacji dla Działu Badawczego Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” ikona Zamówienia Publiczne

Data: 19.11.2019, Termin: 26.11.2019 14:00
26.11.2019 14:0019.11.2019
ikonka

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów promocyjnych – 300 szt. plecaków z nadrukiem dla Politechniki Wrocławskiej. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 19.11.2019, Termin: 27.11.2019 10:00
27.11.2019 10:0019.11.2019
ikonka

Druk i dostawa wydawnictw oraz miesięcznika „Twój Doradca Rolniczy Rynek” (TDRR) na rzecz Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu ikona Zamówienia Publiczne

Data: 19.11.2019, Termin: 29.11.2019 09:00
29.11.2019 09:0019.11.2019
ikonka

Druk ,,Wiara i Mundur’’ oraz ,,Nasza Służba’’ ikona Zamówienia Publiczne

Data: 19.11.2019, Termin: 27.11.2019 08:30
27.11.2019 08:3019.11.2019
ikonka

DRUK MONOGRAFII KATEDRY KOMPOZYCJI WRAZ Z DOSTAWĄ NA POTRZEBY AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. WŁADYSŁAWA STRZEMIŃSKIEGO W ŁODZI ikona Zamówienia Publiczne

Data: 19.11.2019, Termin: 27.11.2019 10:00
27.11.2019 10:0019.11.2019
ikonka

Przygotowanie do druku oraz druk ulotek i plakatów informacyjnych nt. Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej ikona Zamówienia Publiczne

Data: 19.11.2019, Termin: 28.11.2019 11:00
28.11.2019 11:0019.11.2019
ikonka

Modernizacja i rozbudowa oprogramowania Platformy e-Usług Publicznych FINN 8 SQL (PeUP SEKAP) w zakresie dostosowania do wymagań ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji (...) ikona Zamówienia Publiczne

Data: 18.11.2019, Termin: 26.11.2019 10:00
26.11.2019 10:0018.11.2019
ikonka

4WOG.1200.2712.129.2019 Wykonanie usług drukarskich i introligatorskich w podziale na 2 zadania ikona Zamówienia Publiczne

Data: 18.11.2019, Termin: 26.11.2019 09:00
26.11.2019 09:0018.11.2019
ikonka

Drukowanie Dwutygodnika Samorządowego Gminy Trzebnica pt. Panorama Trzebnicka ikona Zamówienia Publiczne

Data: 18.11.2019, Termin: 26.11.2019 11:30
26.11.2019 11:3018.11.2019
ikonka

Zakup i dostarczanie zadrukowanych kopert na dokumentację medyczną oraz na zdjęcia RTG ikona Zamówienia Publiczne

Data: 18.11.2019, Termin: 27.11.2019 10:00
27.11.2019 10:0018.11.2019
ikonka

Świadczenie usług poligraficznych dla Uniwersytetu Szczecińskiego (druku i dostawa ulotek, zaproszeń, plakatów, teczek, wizytówek, listowników, notesów, czasopism promocyjnych oraz innych materiałów drukowanych) (...) ikona Zamówienia Publiczne

Data: 18.11.2019, Termin: 26.11.2019 09:30
26.11.2019 09:3018.11.2019
ikonka

Druk i dostawa dwóch publikacji Pracowni Rozwoju Nowego Produktu Wydziału Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie ikona Zamówienia Publiczne

Data: 18.11.2019, Termin: 26.11.2019 10:00
26.11.2019 10:0018.11.2019
ikonka

Modernizacja Skansenu Miniatur Szlaku Piastowskiego w Pobiedziskach”- wykonanie makiet wraz z dostawą i montażem w ramach projektu „Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. (...) ikona Zamówienia Publiczne

Data: 18.11.2019, Termin: 25.11.2019 11:00
25.11.2019 11:0018.11.2019
ikonka

Usługa w zakresie druku, oprawy introligatorskiej i dostawy publikacji naukowej ikona Zamówienia Publiczne

Data: 18.11.2019, Termin: 26.11.2019 12:00
26.11.2019 12:0018.11.2019
ikonka

Dostawa ekologicznych woreczków wielorazowych związanych z Kulturą Dostępną w Kinach ikona Zamówienia Publiczne

Data: 18.11.2019, Termin: 25.11.2019 10:00
25.11.2019 10:0018.11.2019
ikonka

Przygotowanie oraz przeprowadzenie ogólnopolskiej społecznej kampanii promocyjnej, która ma na celu zainicjować budowę silnej marki Korpusu Solidarności ikona Zamówienia Publiczne

Data: 15.11.2019, Termin: 25.11.2019 11:00
25.11.2019 11:0015.11.2019
ikonka

Opracowanie koncepcji oraz wykonanie reklamy świetlnej osiedla Kochanowskiego w Kielcach ikona Zamówienia Publiczne

Data: 15.11.2019, Termin: 25.11.2019 10:00
25.11.2019 10:0015.11.2019
ikonka

Dostawa materiałów promocyjnych oraz gadżetów reklamowych z podziałem na części. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 15.11.2019, Termin: 22.11.2019 11:00
22.11.2019 11:0015.11.2019
ikonka

SZKOŁA ĆWICZEŃ W SUCHYM LESIE – GRAFICZNE OPRACOWANIE OBUDOWY DYDAKTYCZNEJ I REALIZACJA SZKOLNYCH DYDAKTYCZNYCH FILMÓW EDUKACYJNYCH ikona Zamówienia Publiczne

Data: 15.11.2019, Termin: 26.11.2019 09:00
26.11.2019 09:0015.11.2019
ikonka

Druk i dostawa do Kancelarii Senatu akcydensów oraz materiałów informacyjnych ikona Zamówienia Publiczne

Data: 15.11.2019, Termin: 26.11.2019 12:00
26.11.2019 12:0015.11.2019
ikonka

DRUK PUBLIKACJI WRAZ Z DOSTAWĄ NA POTRZEBY AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. WŁADYSŁAWA STRZEMIŃSKIEGO W ŁODZI ikona Zamówienia Publiczne

Data: 15.11.2019, Termin: 25.11.2019 10:00
25.11.2019 10:0015.11.2019
ikonka

Wydanie publikacji drukiem ikona Zamówienia Publiczne

Data: 15.11.2019, Termin: 26.11.2019 09:00
26.11.2019 09:0015.11.2019
ikonka

Dostawa drukowanych publikacji dla Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku ikona Zamówienia Publiczne

Data: 15.11.2019, Termin: 25.11.2019 13:00
25.11.2019 13:0015.11.2019
ikonka

Usługi w zakresie drukowania pozycji wydawniczych, tj. materiałów informacyjnych, okolicznościowych i reklamowych o wydziałach, uczelni i jej działaniu, wymagających przygotowania do druku ikona Zamówienia Publiczne

Data: 15.11.2019, Termin: 26.11.2019 12:00
26.11.2019 12:0015.11.2019
ikonka

Dodruk publikacji dla Muzeum Piaśnickiego w Wejherowie Oddział Muzeum Stutthof w Sztutowie Niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady (1939-1945), posiadających nr ISBN z podziałem na 2 części. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 15.11.2019, Termin: 25.11.2019 09:00
25.11.2019 09:0015.11.2019
ikonka

Wykonanie materiałów z logo metra - przypinki, torby ikona Zamówienia Publiczne

Data: 15.11.2019, Termin: 22.11.2019 12:00
22.11.2019 12:0015.11.2019
ikonka

Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby Krajowego Biura Wyborczego ikona Zamówienia Publiczne

Data: 15.11.2019, Termin: 22.11.2019 12:00
22.11.2019 12:0015.11.2019
ikonka

„Kampania reklamowa zewnętrzna Muzeum Książąt Czartoryskich w ramach projektu Przeszłość Przyszłości” ikona Zamówienia Publiczne

Data: 15.11.2019, Termin: 22.11.2019 12:00
22.11.2019 12:0015.11.2019
ikonka

Dostawa materiałów promocyjnych, które zostaną wykorzystane podczas przeprowadzania akcji informacyjno-edukacyjno-promocyjnych związanych z ochroną powietrza ikona Zamówienia Publiczne

Data: 14.11.2019, Termin: 22.11.2019 09:30
22.11.2019 09:3014.11.2019
ikonka

Przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej, w tym działania z zakresu PR, Projektu pn. „Modernizacja i adaptacja zabytkowej siedziby Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie na potrzeby (...) ikona Zamówienia Publiczne

Data: 14.11.2019, Termin: 22.11.2019 10:00
22.11.2019 10:0014.11.2019
ikonka

Wykonanie i dostarczenie gadżetów promocyjnych w związku z promocją sportowej działalności Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 14.11.2019, Termin: 22.11.2019 10:00
22.11.2019 10:0014.11.2019
ikonka

Zakup materiałów promocyjnych ikona Zamówienia Publiczne

Data: 14.11.2019, Termin: 22.11.2019 10:00
22.11.2019 10:0014.11.2019
ikonka

Dostawa ologowanych materiałów promocyjnych na potrzeby Centrum Innowacji i Transferu Technologii ikona Zamówienia Publiczne

Data: 14.11.2019, Termin: 22.11.2019 10:00
22.11.2019 10:0014.11.2019
ikonka

Wykonanie i dostawa oznakowanych gadżetów promocyjnych na potrzeby promocji „Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej” ikona Zamówienia Publiczne

Data: 14.11.2019, Termin: 22.11.2019 11:00
22.11.2019 11:0014.11.2019
ikonka

Przygotowanie do druku i druk mapy turystycznej Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo ikona Zamówienia Publiczne

Data: 14.11.2019, Termin: 22.11.2019 10:00
22.11.2019 10:0014.11.2019
ikonka

Usługa wydruku, opakowania i dostawy ulotek promujących ochronę powietrza ikona Zamówienia Publiczne

Data: 14.11.2019, Termin: 22.11.2019 09:30
22.11.2019 09:3014.11.2019
ikonka

Druk i dostawa publikacji prezentującej prace powstałe podczas realizacji programu dydaktycznego Pracowni Projektowania Interakcji na Wydziale Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie ikona Zamówienia Publiczne

Data: 14.11.2019, Termin: 22.11.2019 10:00
22.11.2019 10:0014.11.2019
ikonka

Usługi drukowania publikacji posiadającej numer ISBN dla Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej ikona Zamówienia Publiczne

Data: 14.11.2019, Termin: 22.11.2019 10:00
22.11.2019 10:0014.11.2019
ikonka

Usługa wykonania według projektu pięciu sztuk rollupów oraz zaprojektowania i wykonania trzech sztuk rollupów ikona Zamówienia Publiczne

Data: 14.11.2019, Termin: 22.11.2019 08:00
22.11.2019 08:0014.11.2019
ikonka

Zakup usługi wykonania i dostawy materiałów promocyjnych związanych z upowszechnianiem kultury na Mazowszu ikona Zamówienia Publiczne

Data: 13.11.2019, Termin: 21.11.2019 09:30
21.11.2019 09:3013.11.2019
ikonka

Wykonanie i dostawa druków dla Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie z podziałem na 2 części: Część 1: Wykonanie i dostawa albumu „A wojna nad Polską szalała…”; Część 2: Wykonanie i dostawa (...) ikona Zamówienia Publiczne

Data: 13.11.2019, Termin: 21.11.2019 11:00
21.11.2019 11:0013.11.2019
1 2 3 4 5
Strona 3 / 203 (ogłoszeń: 10118)
  Ogłoszenia użytkowników zweryfikowanych
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2019 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764