logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Zamówienia publiczne

OfertaTerminData
ikonka

Świadczenie usług w zakresie przygotowania do druku (skład i łamanie) publikacji naukowych Polskiej Akademii Nauk w zakresie nauk humanistycznych i społecznych ikona Zamówienia Publiczne

Data: 13.12.2019, Termin: 23.12.2019 12:00
23.12.2019 12:0013.12.2019
ikonka

1. druk i dostawa miesięcznika „Poznański Informator Kulturalny Sportowy i Turystyczny IKS” od numeru 2/2020 do numeru 1/2021 (ISSN 1231-9139, czasopismo specjalistyczne), (12 numerów) ; 2. druk i dostawa ulotki (...) ikona Zamówienia Publiczne

Data: 13.12.2019, Termin: 03.01.2020 10:00
03.01.2020 10:0013.12.2019
ikonka

Usługa polegająca na wydrukowaniu jednej książki pt.: „Chronicles of terror vol. 7” ikona Zamówienia Publiczne

Data: 13.12.2019, Termin: 20.12.2019 16:00
20.12.2019 16:0013.12.2019
ikonka

Druk czterech numerów kwartalnika Karkonosze – Czasopismo Sudetów Zachodnich ikona Zamówienia Publiczne

Data: 13.12.2019, Termin: 24.12.2019 10:00
24.12.2019 10:0013.12.2019
ikonka

Druk i kolportaż tygodnika RATUSZ - Informacje Rady i Prezydenta Miasta Gdyni w 2020 roku ikona Zamówienia Publiczne

Data: 13.12.2019, Termin: 20.12.2019 10:00
20.12.2019 10:0013.12.2019
ikonka

Dostawa artykułów promocyjnych i reklamowych na potrzeby Politechniki Białostockiej ikona Zamówienia Publiczne

Data: 12.12.2019, Termin: 20.12.2019 08:30
20.12.2019 08:3012.12.2019
ikonka

Dostawy sukcesywne papieru i kartonu (offsetowego, powlekanego i ozdobnego) oraz tektury do druku, oprawy książek i czasopism do Zakładu Poligraficznego Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie ikona Zamówienia Publiczne

Data: 12.12.2019, Termin: 20.12.2019 10:00
20.12.2019 10:0012.12.2019
ikonka

„Wykonanie gadżetów promujących sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich” ikona Zamówienia Publiczne

Data: 12.12.2019, Termin: 19.12.2019 10:00
19.12.2019 10:0012.12.2019
ikonka

Dostawa materiałów promocyjnych WEAiIB - KC-zp. 272-807/19 ikona Zamówienia Publiczne

Data: 11.12.2019, Termin: 19.12.2019 09:30
19.12.2019 09:3011.12.2019
ikonka

Usługa zaprojektowania plakatów i ulotek, przetłumaczenia treści ulotek na język angielski i język ukraiński oraz dostawę wydrukowanych plakatów i ulotek w celu realizacji działań projektów (...) ikona Zamówienia Publiczne

Data: 11.12.2019, Termin: 19.12.2019 10:00
19.12.2019 10:0011.12.2019
ikonka

Druk i dostawa trzech publikacji ikona Zamówienia Publiczne

Data: 11.12.2019, Termin: 19.12.2019 09:00
19.12.2019 09:0011.12.2019
ikonka

Druk gazety „Kurier. Informator Powiatu Legionowskiego” w 2020 roku ikona Zamówienia Publiczne

Data: 11.12.2019, Termin: 19.12.2019 11:00
19.12.2019 11:0011.12.2019
ikonka

ŚWIADCZENIE USŁUGI DRUKU CYFROWEGO I OPRAWY PUBLIKACJI DLA WYDAWNICTWA NAUKOWEGO UKSW ikona Zamówienia Publiczne

Data: 11.12.2019, Termin: 19.12.2019 19:00
19.12.2019 19:0011.12.2019
ikonka

Wykonanie usługi drukowania biuletynu do wystawy „II Wojna Światowa” dla Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK ikona Zamówienia Publiczne

Data: 11.12.2019, Termin: 19.12.2019 11:30
19.12.2019 11:3011.12.2019
ikonka

Usługa druku katalogu i zaproszeń wraz z dostawą na potrzeby Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi ikona Zamówienia Publiczne

Data: 11.12.2019, Termin: 18.12.2019 10:00
18.12.2019 10:0011.12.2019
ikonka

DRUK KATALOGU CREATEX WRAZ Z DOSTAWĄ NA POTRZEBY AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. WŁADYSŁAWA STRZEMIŃSKIEGO W ŁODZI ikona Zamówienia Publiczne

Data: 11.12.2019, Termin: 18.12.2019 10:00
18.12.2019 10:0011.12.2019
ikonka

DOSTAWA MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH, WYDRUKÓW ORAZ PROJEKTÓW GRAFICZNYCH ikona Zamówienia Publiczne

Data: 11.12.2019, Termin: 19.12.2019 09:00
19.12.2019 09:0011.12.2019
ikonka

Sukcesywna dostawa materiałów reklamowych i promocyjnych: druk wielkoformatowy i niestandardowy dla Wałbrzyskiego Centrum Sportowo – Rekreacyjnego AQUA – ZDRÓJ przy ul. Ratuszowej 6 w Wałbrzychu ikona Zamówienia Publiczne

Data: 11.12.2019, Termin: 18.12.2019 10:00
18.12.2019 10:0011.12.2019
ikonka

Druk i kolportaż informatora miejskiego "Nasze Katowice" (2020) ikona Zamówienia Publiczne

Data: 10.12.2019, Termin: 18.12.2019 09:00
18.12.2019 09:0010.12.2019
ikonka

Dostawa toreb w dwóch wzorach oraz saszetek dla programu Polska Design ikona Zamówienia Publiczne

Data: 10.12.2019, Termin: 17.12.2019 11:00
17.12.2019 11:0010.12.2019
ikonka

Kompleksowa organizacja stoiska na Międzynarodowych Targach Nieruchomości i Inwestycji MIPIM 2020 w Cannes. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 06.12.2019, Termin: 13.12.2019 11:00
13.12.2019 11:0006.12.2019
ikonka

Przygotowanie i prowadzenie obsługi informacyjno-promocyjnej projektu o akronime HB-HTA-PL ikona Zamówienia Publiczne

Data: 06.12.2019, Termin: 16.12.2019 09:00
16.12.2019 09:0006.12.2019
ikonka

Wykonywanie odbitek kserograficznych ikona Zamówienia Publiczne

Data: 06.12.2019, Termin: 16.12.2019 12:00
16.12.2019 12:0006.12.2019
ikonka

Opracowanie graficzne biuletynu zachorowań i zgonów Mazowieckiego Rejestru Nowotworów za 2017 rok oraz opracowanie graficzne, druk i dostawa biuletynu Krajowego Rejestru Nowotworów pt.” Nowotwory złośliwe w Polsce (...) ikona Zamówienia Publiczne

Data: 06.12.2019, Termin: 13.12.2019 10:00
13.12.2019 10:0006.12.2019
ikonka

Usługa poligraficzna druku materiałów reklamowych Filharmonii Łódzkiej ikona Zamówienia Publiczne

Data: 06.12.2019, Termin: 13.12.2019 09:00
13.12.2019 09:0006.12.2019
ikonka

„Świadczenie usług drukarskich w 2020 roku dla Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu” ikona Zamówienia Publiczne

Data: 06.12.2019, Termin: 16.12.2019 12:00
16.12.2019 12:0006.12.2019
ikonka

Sukcesywne świadczenie usług drukarskich dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w I półroczu 2020 roku. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 06.12.2019, Termin: 17.12.2019 10:00
17.12.2019 10:0006.12.2019
ikonka

Sukcesywna produkcja i dostawa drukowanych materiałów popularyzacyjnych dla UDT ikona Zamówienia Publiczne

Data: 06.12.2019, Termin: 18.12.2019 11:00
18.12.2019 11:0006.12.2019
ikonka

"Druk i oprawa publikacji" ikona Zamówienia Publiczne

Data: 06.12.2019, Termin: 16.12.2019 11:00
16.12.2019 11:0006.12.2019
ikonka

Druk i dostawa wydawnictw turystycznych województwa łódzkiego ikona Zamówienia Publiczne

Data: 06.12.2019, Termin: 13.12.2019 10:00
13.12.2019 10:0006.12.2019
ikonka

Opracowanie graficzne biuletynu zachorowań i zgonów Mazowieckiego Rejestru Nowotworów za 2017 rok oraz opracowanie graficzne, druk i dostawa biuletynu Krajowego Rejestru Nowotworów pt.” Nowotwory złośliwe w Polsce (...) ikona Zamówienia Publiczne

Data: 06.12.2019, Termin: 13.12.2019 10:00
13.12.2019 10:0006.12.2019
ikonka

Zintegrowana kampania internetowa AB UWM wraz z analizą rynku docelowego i doborem narzędzi marketingowych. Wykonanie ulotek, plakatów, roll-upów w ramach projektu pt. „Umiędzynarodowienie Uniwersytetu (...) ikona Zamówienia Publiczne

Data: 05.12.2019, Termin: 13.12.2019 10:00
13.12.2019 10:0005.12.2019
ikonka

Opracowanie podkładów kartograficznych i planów miejscowości oraz 31 ulotek promujących szlaki kajakowe objęte promocją produktu turystycznego pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe” ikona Zamówienia Publiczne

Data: 05.12.2019, Termin: 16.12.2019 12:00
16.12.2019 12:0005.12.2019
ikonka

„Druk Bezpłatnego Tygodnika Miejskiego Twoje Tychy oraz Górnośląskiego Tygodnika Regionalnego Echo w 2020 roku”. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 05.12.2019, Termin: 13.12.2019 08:30
13.12.2019 08:3005.12.2019
ikonka

Wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni „Wieści z Ratusza” w 2020 roku ikona Zamówienia Publiczne

Data: 05.12.2019, Termin: 16.12.2019 09:30
16.12.2019 09:3005.12.2019
ikonka

Druk kalendarzy Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego na 2020 rok ikona Zamówienia Publiczne

Data: 05.12.2019, Termin: 12.12.2019 16:00
12.12.2019 16:0005.12.2019
ikonka

Usługi drukowania i dostawy druków ikona Zamówienia Publiczne

Data: 05.12.2019, Termin: 12.12.2019 12:00
12.12.2019 12:0005.12.2019
ikonka

Przygotowanie koncepcji prowadzenia kampanii marketingowej w Internecie dla Centrum ds. Organizacji i Obsługi Studiów w Języku Angielskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 05.12.2019, Termin: 12.12.2019 10:00
12.12.2019 10:0005.12.2019
ikonka

Realizację kampanii promocyjno – informacyjnej projektu współfinansowanego ze środków pochodzących z PO IiŚ pn. „Wzbogacenie oferty Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi poprzez modernizację (...) ikona Zamówienia Publiczne

Data: 04.12.2019, Termin: 12.12.2019 10:00
12.12.2019 10:0004.12.2019
ikonka

„Druk i dostawa materiałów na potrzeby Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku” ikona Zamówienia Publiczne

Data: 04.12.2019, Termin: 12.12.2019 10:00
12.12.2019 10:0004.12.2019
ikonka

Usługi wydawnicze i drukarskie dla Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury (Wystąpienia publiczne i medialne w wymiarze sprawiedliwości – praktyczny przewodnik) ikona Zamówienia Publiczne

Data: 04.12.2019, Termin: 16.12.2019 10:00
16.12.2019 10:0004.12.2019
ikonka

Usługi wydawnicze i drukarskie dla Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury(cztery zeszyty Kwartalnika) ikona Zamówienia Publiczne

Data: 04.12.2019, Termin: 16.12.2019 11:00
16.12.2019 11:0004.12.2019
ikonka

Dostawa materiałów promocyjnych w podziale na cztery zadania ikona Zamówienia Publiczne

Data: 04.12.2019, Termin: 11.12.2019 11:00
11.12.2019 11:0004.12.2019
ikonka

Wykonanie oraz dostawę artykułów wystawienniczych i informacyjno-promocyjnych ikona Zamówienia Publiczne

Data: 03.12.2019, Termin: 12.12.2019 10:00
12.12.2019 10:0003.12.2019
ikonka

Sukcesywna dostawa dyplomów i druków szkolnictwa wyższego na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ikona Zamówienia Publiczne

Data: 03.12.2019, Termin: 12.12.2019 12:00
12.12.2019 12:0003.12.2019
ikonka

Wydruk 144 plakatów o rozmiarach 120x180 cm oraz ich wywieszanie w 72 dwustronnych gablotach informacyjnych na terenie Rybnika ikona Zamówienia Publiczne

Data: 03.12.2019, Termin: 11.12.2019 10:30
11.12.2019 10:3003.12.2019
ikonka

„Dodruk i dostawa wydawnictw promocyjno-informacyjnych MSIT”, dla potrzeb Projektu pn.: „Utrzymanie Trwałości i Rozwój Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej „MSIT” w latach 2018-2020” ikona Zamówienia Publiczne

Data: 03.12.2019, Termin: 09.12.2019 12:00
09.12.2019 12:0003.12.2019
ikonka

Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby MOSiR „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o., wg zad. 1-4 ikona Zamówienia Publiczne

Data: 02.12.2019, Termin: 10.12.2019 10:00
10.12.2019 10:0002.12.2019
ikonka

Kompleksowe przygotowanie i realizacja akcji promocyjnej pn. „Ambasadorzy Polski” ikona Zamówienia Publiczne

Data: 02.12.2019, Termin: 10.12.2019 11:00
10.12.2019 11:0002.12.2019
ikonka

WYDAWNICTWA KARKONOSKIEGO PARKU NARODOWEGO – DRUK 5 KSIĄŻEK I 8 RODZAJÓW PLAKATÓW EDUKACYJNYCH ikona Zamówienia Publiczne

Data: 01.12.2019, Termin: 09.12.2019 13:00
09.12.2019 13:0001.12.2019
1 2 3 4 5
Strona 3 / 206 (ogłoszeń: 10268)
  Ogłoszenia użytkowników zweryfikowanych
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2020 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764