logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Zamówienia publiczne

OfertaTerminData
ikonka

MATERIAŁY: Sukcesywna dostawa papieru do drukarek, kserokopiarek, faksów i teczek do akt dla SGGW w Warszawie ikona Zamówienia Publiczne

Data: 08.05.2020, Termin: 25.05.2020 09:00
25.05.2020 09:0008.05.2020
ikonka

MATERIAŁY: Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących na rok 2020 do 45 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Wędrzynie ikona Zamówienia Publiczne

Data: 08.05.2020, Termin: 18.05.2020 10:00
18.05.2020 10:0008.05.2020
ikonka

Przetarg nieograniczony na usługę zaprojektowania i druku nalepek w ramach projektu „Wypracowanie modeli współpracy szkoły zawodowej z uczelnią wyższą dla zawodów technik elektronik i technik mechatronik” ikona Zamówienia Publiczne

Data: 08.05.2020, Termin: 18.05.2020 09:00
18.05.2020 09:0008.05.2020
ikonka

"Dostawa materiałów informacyjno - promocyjnych opatrzonych właściwym logo” (2 części) ikona Zamówienia Publiczne

Data: 08.05.2020, Termin: 15.05.2020 11:00
15.05.2020 11:0008.05.2020
ikonka

Usługi agencji kreatywnej w związku z prowadzoną przez Zamawiającego Kampanią „DLA LASU, DLA LUDZI” ikona Zamówienia Publiczne

Data: 08.05.2020, Termin: 15.05.2020 10:30
15.05.2020 10:3008.05.2020
ikonka

Sukcesywna dostawa materiałów promocyjnych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego ikona Zamówienia Publiczne

Data: 07.05.2020, Termin: 15.05.2020 10:00
15.05.2020 10:0007.05.2020
ikonka

Opracowanie projektu graficznego wraz z wydrukiem i dostawą materiałów informacyjno-edukacyjnych (ulotek, plakatów, broszur) ikona Zamówienia Publiczne

Data: 07.05.2020, Termin: 15.05.2020 12:00
15.05.2020 12:0007.05.2020
ikonka

Usługa drukowania naklejek ikona Zamówienia Publiczne

Data: 07.05.2020, Termin: 15.05.2020 10:30
15.05.2020 10:3007.05.2020
ikonka

Usługa wykonania dokumentacji fotograficznej wraz z opcją wykonania sesji zdjęciowej w profesjonalnym studio fotograficznym na potrzeby Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej będącego na zaopatrzeniu 26 Wojskowego (...) ikona Zamówienia Publiczne

Data: 07.05.2020, Termin: 15.05.2020 10:00
15.05.2020 10:0007.05.2020
ikonka

Druk i dostawa czterech numerów czasopisma „Wiadomości ASP” ikona Zamówienia Publiczne

Data: 07.05.2020, Termin: 19.05.2020 11:30
19.05.2020 11:3007.05.2020
ikonka

Dostawa wkładów barwiących do drukarek, kopiarek i faksów, materiałów biurowych, naczyń i sztućców jednorazowych, materiałów z tworzyw sztucznych, druków różnych, taśm do drukarek, maszyn biurowych, etykiet (...) ikona Zamówienia Publiczne

Data: 07.05.2020, Termin: 19.05.2020 12:30
19.05.2020 12:3007.05.2020
ikonka

Usługa druku wraz z przygotowaniem do druku publikacji w ramach projektu „Strategiczne partnerstwo dla rozwoju kompetencji w obszarze technologii 3D” realizowanego w programie ERASMUS+ ikona Zamówienia Publiczne

Data: 07.05.2020, Termin: 14.05.2020 13:00
14.05.2020 13:0007.05.2020
ikonka

MATERIAŁY: Dostawa materiałów ekploatacyjnych do urządzeń drukujących lub kopiujących dla potrzeb Wielkopolskiego Oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ikona Zamówienia Publiczne

Data: 06.05.2020, Termin: 15.05.2020 10:00
15.05.2020 10:0006.05.2020
ikonka

Sukcesywna dostawa materiałów promocyjnych dla programów funkcjonujących w ramach FRSE w podziale na części ikona Zamówienia Publiczne

Data: 06.05.2020, Termin: 13.05.2020 10:00
13.05.2020 10:0006.05.2020
ikonka

Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnej w ramach projektu pn.: „Łączy nas Bóbr” ikona Zamówienia Publiczne

Data: 05.05.2020, Termin: 14.05.2020 10:00
14.05.2020 10:0005.05.2020
ikonka

Dostawa artykulów promocyjnych ikona Zamówienia Publiczne

Data: 05.05.2020, Termin: 14.05.2020 10:00
14.05.2020 10:0005.05.2020
ikonka

MATERIAŁY: Sukcesywną dostawę artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek dla SPZOZ w Łukowie ikona Zamówienia Publiczne

Data: 05.05.2020, Termin: 13.05.2020 10:00
13.05.2020 10:0005.05.2020
ikonka

Wykonanie usług drukarskich ikona Zamówienia Publiczne

Data: 05.05.2020, Termin: 14.05.2020 10:00
14.05.2020 10:0005.05.2020
ikonka

Opracowanie i druk publikacji promocyjnej ikona Zamówienia Publiczne

Data: 05.05.2020, Termin: 13.05.2020 10:00
13.05.2020 10:0005.05.2020
ikonka

Wykonanie oraz dostawa drukowanych materiałów promocyjnych dla Gminy Lublin – 3 części. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 05.05.2020, Termin: 14.05.2020 11:00
14.05.2020 11:0005.05.2020
ikonka

Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów informacyjno – promocyjnych, tablic informacyjnych oraz strony internetowej dla projektu „Modernizacja infrastruktury kolejowej linii WKD – poprzez budowę drugiego (...) ikona Zamówienia Publiczne

Data: 04.05.2020, Termin: 18.05.2020 09:00
18.05.2020 09:0004.05.2020
ikonka

Usługi poligraficzne - druk „Przewodnika po Zamku cesarskim w Poznaniu", w ramach zadania: „Konserwacja reprezentacyjnych wnętrz zachodniej części dawnego zamku cesarskiego w Poznaniu". ikona Zamówienia Publiczne

Data: 04.05.2020, Termin: 12.05.2020 11:00
12.05.2020 11:0004.05.2020
ikonka

Usługi poligraficzne - druk albumu ZAMEK CESARSKI W POZNANIU, w ramach zadania: „Konserwacja reprezentacyjnych wnętrz zachodniej części dawnego zamku cesarskiego w Poznaniu”. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 04.05.2020, Termin: 12.05.2020 10:00
12.05.2020 10:0004.05.2020
ikonka

Sukcesywna dostawa oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego przeznaczonych do ustawienia na drogach wojewódzkich ikona Zamówienia Publiczne

Data: 02.05.2020, Termin: 12.05.2020 09:00
12.05.2020 09:0002.05.2020
ikonka

Druk i dostawa gazety, schematów sieci komunikacyjnej, plakatów i piktogramów do Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej ikona Zamówienia Publiczne

Data: 02.05.2020, Termin: 19.05.2020 10:00
19.05.2020 10:0002.05.2020
ikonka

4WOG.1200.2712.39.2020 Wykonanie materiałów promocyjnych dla WSzW w Katowicach i WSzW w Opolu w podziale na 2 zadania ikona Zamówienia Publiczne

Data: 30.04.2020, Termin: 11.05.2020 09:00
11.05.2020 09:0030.04.2020
ikonka

Dostawa usługi wydruku na urządzeniach wielofunkcyjnych na potrzeby rekrutacji kandydatów na studia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie ikona Zamówienia Publiczne

Data: 30.04.2020, Termin: 08.05.2020 10:00
08.05.2020 10:0030.04.2020
ikonka

Druk i dostawa map i wydawnictw promocyjno-informacyjnych MSIT, dla potrzeb Projektu pn.: „Utrzymanie Trwałości i Rozwój Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej „MSIT” w latach 2018-2020 ikona Zamówienia Publiczne

Data: 30.04.2020, Termin: 11.05.2020 12:00
11.05.2020 12:0030.04.2020
ikonka

Druk książek w oprawie kartonowej i oprawie twardej dla Wydawnictwa Sejmowego wraz z ich dostawą. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 30.04.2020, Termin: 14.05.2020 10:00
14.05.2020 10:0030.04.2020
ikonka

Usługa druku wraz z dostawą informatora promującego Wydział Rzeźby i Intermediów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku ikona Zamówienia Publiczne

Data: 30.04.2020, Termin: 12.05.2020 11:00
12.05.2020 11:0030.04.2020
ikonka

MATERIAŁY: Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych ikona Zamówienia Publiczne

Data: 30.04.2020, Termin: 08.05.2020 10:30
08.05.2020 10:3030.04.2020
ikonka

MATERIAŁY: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek ikona Zamówienia Publiczne

Data: 30.04.2020, Termin: 08.05.2020 11:00
08.05.2020 11:0030.04.2020
ikonka

MATERIAŁY: Zakup (dostawa) materiałów eksploatacyjnych, urządzeń drukujących wraz z usługą polegającą na opiece serwisowej oraz opieka serwisowa urządzeń drukujących (własność Zamawiającego) - 3 zadania ikona Zamówienia Publiczne

Data: 30.04.2020, Termin: 11.05.2020 08:30
11.05.2020 08:3030.04.2020
ikonka

SPRZĘT: Dostawa w formie leasingu finansowego dwóch fabrycznie nowych urządzeń produkcyjnych (jedno do druku czarno-białego, drugie do druku kolorowego) wraz z kontraktem serwisowym na potrzeby IERiGŻ-PIB ikona Zamówienia Publiczne

Data: 30.04.2020, Termin: 12.05.2020 10:00
12.05.2020 10:0030.04.2020
ikonka

USŁUGA WYDANIA MONOGRAFII ikona Zamówienia Publiczne

Data: 30.04.2020, Termin: 14.05.2020 11:00
14.05.2020 11:0030.04.2020
ikonka

Zaprojektowanie, wykonanie i dystrybucja tablic, certyfikatów dla jednostek POZ w ramach projektu „Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki” (...) ikona Zamówienia Publiczne

Data: 30.04.2020, Termin: 08.05.2020 10:00
08.05.2020 10:0030.04.2020
ikonka

Dostawa artykułów promocyjnych ikona Zamówienia Publiczne

Data: 30.04.2020, Termin: 11.05.2020 12:00
11.05.2020 12:0030.04.2020
ikonka

Wykonanie oraz dostawa materiałów reklamowych do Biura ds. Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 29.04.2020, Termin: 08.05.2020 10:00
08.05.2020 10:0029.04.2020
ikonka

Wykonanie usług drukarskich dla Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku ikona Zamówienia Publiczne

Data: 29.04.2020, Termin: 07.05.2020 09:30
07.05.2020 09:3029.04.2020
ikonka

Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń kopiujących i drukujących dla potrzeb OR AMW w Bydgoszczy. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 29.04.2020, Termin: 08.05.2020 11:00
08.05.2020 11:0029.04.2020
ikonka

Dostawa opakowań do sterylizacji oraz testów kontrolnych. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 29.04.2020, Termin: 08.05.2020 10:00
08.05.2020 10:0029.04.2020
ikonka

Wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych na potrzeby zadania polegającego na wzmocnieniu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych ikona Zamówienia Publiczne

Data: 28.04.2020, Termin: 12.05.2020 11:00
12.05.2020 11:0028.04.2020
ikonka

Wykonanie i dostawa 1000 zestawów promocyjnych składających się z teczki, pinów i proporczyka. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 28.04.2020, Termin: 11.05.2020 10:00
11.05.2020 10:0028.04.2020
ikonka

Dostawa materiałów promocyjnych wraz z umieszczeniem nadruku. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 28.04.2020, Termin: 11.05.2020 10:00
11.05.2020 10:0028.04.2020
ikonka

Usługa opracowania graficznego, korekty, składu, druku, dostawy i dystrybucji biuletynu informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Urzędu Marszałkowskiego (...) ikona Zamówienia Publiczne

Data: 28.04.2020, Termin: 11.05.2020 11:00
11.05.2020 11:0028.04.2020
ikonka

Projekt graficzny, druk oraz dostawa ulotek i naklejek w ramach projektu pn. Rozbudowa Zespołu Szkół Muzycznych w Tarnowie o salę koncertową ikona Zamówienia Publiczne

Data: 28.04.2020, Termin: 06.05.2020 11:00
06.05.2020 11:0028.04.2020
ikonka

Wykonanie druku materiałów informacyjnych dla Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń na lata 2020-2021 ikona Zamówienia Publiczne

Data: 28.04.2020, Termin: 05.05.2020 10:00
05.05.2020 10:0028.04.2020
ikonka

Skład, korekta, druk i dostawa publikacji „Architektura drewniana w Białymstoku” ikona Zamówienia Publiczne

Data: 28.04.2020, Termin: 08.05.2020 12:00
08.05.2020 12:0028.04.2020
ikonka

Opracowanie systemu identyfikacji wizualnej dla Miasta Kołobrzeg ikona Zamówienia Publiczne

Data: 28.04.2020, Termin: 08.05.2020 11:00
08.05.2020 11:0028.04.2020
ikonka

Wykonanie i dostawa trzech elementów tekstylnych z nadrukiem, wchodzących w skład dedykowanego projektu pn. „Krakowska Wyprawka 2020” dla Wydziału Komunikacji Społecznej ikona Zamówienia Publiczne

Data: 03.05.2020, Termin: 12.05.2020 11:00
12.05.2020 11:0003.05.2020
1 2 3 4 5
Strona 3 / 230 (ogłoszeń: 11479)
  Ogłoszenia użytkowników zweryfikowanych
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2020 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764