logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Zamówienia publiczne

OfertaTerminData
ikonka

Druk dwóch czasopism pt. „Kwartalnik Historii Żydów” ikona Zamówienia Publiczne

Data: 27.08.2021, Termin: 06.09.2021 11:00
06.09.2021 11:0027.08.2021
ikonka

Dostawa materiałów promocyjnych ikona Zamówienia Publiczne

Data: 27.08.2021, Termin: 10.09.2021 11:00
10.09.2021 11:0027.08.2021
ikonka

Świadczenie usług spedycji i przewozu materiałów promocyjnych ikona Zamówienia Publiczne

Data: 27.08.2021, Termin: 03.09.2021 10:00
03.09.2021 10:0027.08.2021
ikonka

Sukcesywna dostawa materiałów promocyjnych z logo PG ikona Zamówienia Publiczne

Data: 27.08.2021, Termin: 07.09.2021 10:00
07.09.2021 10:0027.08.2021
ikonka

Promocja Zamawiającego przez Wykonawcę podczas zawodów sportowych o mistrzostwo II ligi piłkarskiej ikona Zamówienia Publiczne

Data: 27.08.2021, Termin: 06.09.2021 12:00
06.09.2021 12:0027.08.2021
ikonka

Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych z nadrukiem do siedziby Zamawiającego ikona Zamówienia Publiczne

Data: 27.08.2021, Termin: 03.09.2021 10:00
03.09.2021 10:0027.08.2021
ikonka

„Druk, oprawa oraz dostawa książek z serii Biblioteka Narodowa: Marii Dąbrowskiej „Noce i dnie” oraz „Wybór poezji” Tadeusza Różewicza dla Wydawnictwa Ossolineum” ikona Zamówienia Publiczne

Data: 27.08.2021, Termin: 03.09.2021 09:00
03.09.2021 09:0027.08.2021
ikonka

Wykonanie i dostawa ścianek promocyjno-informacyjnych zamawianych na potrzeby Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej ikona Zamówienia Publiczne

Data: 26.08.2021, Termin: 02.09.2021 10:00
02.09.2021 10:0026.08.2021
ikonka

Kampanie promocyjne Centrum Nauki Kopernik - Usługi Reklamowe ikona Zamówienia Publiczne

Data: 26.08.2021, Termin: 02.09.2021 10:30
02.09.2021 10:3026.08.2021
ikonka

Dostawa artykułów informacyjno-promocyjnych na potrzeby Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ikona Zamówienia Publiczne

Data: 26.08.2021, Termin: 06.09.2021 12:00
06.09.2021 12:0026.08.2021
ikonka

Opracowania projektów graficznych wraz z umieszczeniem odpowiednich logotypów oraz dostarczenie artykułów promocyjno-reklamowych finansowanych ze środków Funduszu Pracy ikona Zamówienia Publiczne

Data: 26.08.2021, Termin: 09.09.2021 10:00
09.09.2021 10:0026.08.2021
ikonka

Wykonanie oraz dostawa gadżetów promocyjnych z nadrukiem promocyjnym dla Gminy Lublin- 5 części. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 26.08.2021, Termin: 02.09.2021 10:00
02.09.2021 10:0026.08.2021
ikonka

DRUK MATERIAŁÓW PROMOCYJNO-INFORMACYJNYCH NA POTRZEBY AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. WŁADYSŁAWA STRZEMIŃSKIEGO W ŁODZI ikona Zamówienia Publiczne

Data: 26.08.2021, Termin: 02.09.2021 10:00
02.09.2021 10:0026.08.2021
ikonka

Dostawa gadżetów firmowych na potrzeby Biura Prezesa Agencji Mienia Wojskowego ikona Zamówienia Publiczne

Data: 25.08.2021, Termin: 06.09.2021 11:00
06.09.2021 11:0025.08.2021
ikonka

Zorganizowanie kampanii, warsztatów oraz przygotowanie folderów informacyjnych w ramach projektu „Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w woj. kuj.-pom.” ikona Zamówienia Publiczne

Data: 24.08.2021, Termin: 02.09.2021 10:00
02.09.2021 10:0024.08.2021
ikonka

Organizacja i przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych dla inwestycji realizowanych w ramach ramach projektów ikona Zamówienia Publiczne

Data: 24.08.2021, Termin: 01.09.2021 13:00
01.09.2021 13:0024.08.2021
ikonka

Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej podczas turnieju gimnastyki artystycznej ikona Zamówienia Publiczne

Data: 24.08.2021, Termin: 02.09.2021 09:30
02.09.2021 09:3024.08.2021
ikonka

Dostawa gadżetów reklamowych - 2 ikona Zamówienia Publiczne

Data: 24.08.2021, Termin: 01.09.2021 10:00
01.09.2021 10:0024.08.2021
ikonka

SPRZĘT: Dostawa materiałów eksploatacyjnych i urządzeń biurowych dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu ikona Zamówienia Publiczne

Data: 23.08.2021, Termin: 31.08.2021 09:00
31.08.2021 09:0023.08.2021
ikonka

Usługa opracowania, stworzenia, wydrukowania i dystrybucji egzemplarzy papierowych oraz dostarczenia części nakładu również przeniesienie na Zamawiającego praw własności intelektualnej do publikacji, ikona Zamówienia Publiczne

Data: 23.08.2021, Termin: 31.08.2021 11:00
31.08.2021 11:0023.08.2021
ikonka

Druk banera na potrzeby Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi ikona Zamówienia Publiczne

Data: 23.08.2021, Termin: 30.08.2021 10:00
30.08.2021 10:0023.08.2021
ikonka

Prowadzenie promocji projektu i działań informacyjno-edukacyjnych” w ramach projektu pn. „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 23.08.2021, Termin: 30.08.2021 12:00
30.08.2021 12:0023.08.2021
ikonka

Świadczenie usług marketingowych i pośrednictwa sprzedażowego ikona Zamówienia Publiczne

Data: 23.08.2021, Termin: 30.08.2021 10:00
30.08.2021 10:0023.08.2021
ikonka

Projekt, wydruk oraz dostawa kalendarzy informacyjno – promocyjnych na 2022 r. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 20.08.2021, Termin: 31.08.2021 10:00
31.08.2021 10:0020.08.2021
ikonka

Świadczenie usługi związanej z zakupem przestrzeni reklamowej w prasie drukowanej oraz na portalach internetowych na potrzeby kampanii informacyjnych realizowanych przez MRiPS ikona Zamówienia Publiczne

Data: 19.08.2021, Termin: 27.08.2021 10:00
27.08.2021 10:0019.08.2021
ikonka

„Opracowanie koncepcji oraz strategii realizacji kampanii promocyjnej województwa podlaskiego na rynkach zagranicznych” ikona Zamówienia Publiczne

Data: 19.08.2021, Termin: 31.08.2021 12:00
31.08.2021 12:0019.08.2021
ikonka

Świadczenie usługi związanej z zakupem przestrzeni reklamowej w prasie drukowanej oraz na portalach internetowych na potrzeby kampanii informacyjnych realizowanych przez MRiPS ikona Zamówienia Publiczne

Data: 19.08.2021, Termin: 27.08.2021 10:00
27.08.2021 10:0019.08.2021
ikonka

„Pośrednictwo w zakupie powierzchni reklamowej - kampania na portalu horyzontalnym” ikona Zamówienia Publiczne

Data: 19.08.2021, Termin: 26.08.2021 11:30
26.08.2021 11:3019.08.2021
ikonka

Sukcesywna dostawa materiałów promocyjnych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego (53/ZP/2021) ikona Zamówienia Publiczne

Data: 19.08.2021, Termin: 27.08.2021 10:00
27.08.2021 10:0019.08.2021
ikonka

„Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego Opolskie 2030 oraz Opolskiej Karty Rodziny i Seniora” ikona Zamówienia Publiczne

Data: 19.08.2021, Termin: 27.08.2021 08:30
27.08.2021 08:3019.08.2021
ikonka

Usługa wykonnaia materiałów promocyjnych na potrzeby jednostek wojskowych i instytucji będących na zaopatrzeniu 15 WOG w Szczecinie. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 19.08.2021, Termin: 26.08.2021 10:00
26.08.2021 10:0019.08.2021
ikonka

Usługa wykonania materiałów promocyjnych ikona Zamówienia Publiczne

Data: 19.08.2021, Termin: 26.08.2021 09:30
26.08.2021 09:3019.08.2021
ikonka

Promocja miasta Ostrowca Świętokrzyskiego poprzez sport. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 19.08.2021, Termin: 27.08.2021 10:00
27.08.2021 10:0019.08.2021
ikonka

Zakup i dostarczenie artykułów promocyjno-reklamowych ikona Zamówienia Publiczne

Data: 19.08.2021, Termin: 27.08.2021 10:00
27.08.2021 10:0019.08.2021
ikonka

Druk dwóch czasopism pt. „Kwartalnik Historii Żydów” ikona Zamówienia Publiczne

Data: 19.08.2021, Termin: 27.08.2021 10:00
27.08.2021 10:0019.08.2021
ikonka

Druk kalendarza dziennego biurkowego oraz książki o tematyce restytucyjnej. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 19.08.2021, Termin: 27.08.2021 10:00
27.08.2021 10:0019.08.2021
ikonka

Skład, druk i oprawa materiałów w ramach operacji pn. "Kujawsko-Pomorskie Forum Turystyki Wiejskiej - Historia dzieje się dziś". ikona Zamówienia Publiczne

Data: 19.08.2021, Termin: 27.08.2021 10:00
27.08.2021 10:0019.08.2021
ikonka

Opracowanie graficzne, skład komputerowy, korekta językowa, przygotowanie do druku, druk i dostawa publikacji "Opolska wieś 1997-2021. Leksykon opolskich sołectw należących do programu odnowy wsi" ikona Zamówienia Publiczne

Data: 19.08.2021, Termin: 27.08.2021 09:00
27.08.2021 09:0019.08.2021
ikonka

Druk, magazynowanie i dostawa formularzy „zwrotne potwierdzenie odbioru”, zwanych „potwierdzeniem odbioru”, wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego ikona Zamówienia Publiczne

Data: 19.08.2021, Termin: 31.08.2021 10:00
31.08.2021 10:0019.08.2021
ikonka

Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii edukacyjno-promocyjnej pn. „Czyste powietrze - lepsze życie” ikona Zamówienia Publiczne

Data: 18.08.2021, Termin: 25.08.2021 12:00
25.08.2021 12:0018.08.2021
ikonka

USŁUGA WYKONANIA WRAZ Z DOSTAWĄ MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH ikona Zamówienia Publiczne

Data: 18.08.2021, Termin: 27.08.2021 09:00
27.08.2021 09:0018.08.2021
ikonka

Druk i oprawa dwóch nakładów książek: Album na 40-lecie NZS, Twarze powstańców ikona Zamówienia Publiczne

Data: 18.08.2021, Termin: 25.08.2021 10:00
25.08.2021 10:0018.08.2021
ikonka

Wykonanie aplikacji mobilnej oraz strony internetowej w ramach realizacji Wystaw Stałych Centrum Edukacji Tradycji im. J. Potockiego w Muzeum –Zamek w Łańcucie (Oranżeria oraz Ujeżdżalnia). ikona Zamówienia Publiczne

Data: 16.08.2021, Termin: 03.09.2021 09:00
03.09.2021 09:0016.08.2021
ikonka

Przygotowanie i realizacja koncepcji strategicznej i kreatywnej kampanii o szerokim zasięgu informującej o efektach wdrażania projektów dot. zwalczania pandemii COVID-19 w ramach RPO WKP 2014-2020 ikona Zamówienia Publiczne

Data: 16.08.2021, Termin: 25.08.2021 09:00
25.08.2021 09:0016.08.2021
ikonka

„Wykonanie projektów UX oraz projektów graficznych systemu Intranet” ikona Zamówienia Publiczne

Data: 16.08.2021, Termin: 24.08.2021 10:00
24.08.2021 10:0016.08.2021
ikonka

Druk i dostawa map i wydawnictw promocyjno-informacyjnych MSIT, dla potrzeb Projektu pn.: „Utrzymanie Trwałości i Rozwój Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej „MSIT” w latach 2021-2022 ikona Zamówienia Publiczne

Data: 16.08.2021, Termin: 23.08.2021 12:00
23.08.2021 12:0016.08.2021
ikonka

Druk katalogu wystawy pt. „Sztukmistrz. C. Norwid – rysunki” (CN 4901) ikona Zamówienia Publiczne

Data: 16.08.2021, Termin: 24.08.2021 10:00
24.08.2021 10:0016.08.2021
ikonka

Realizacja filmu promującego turystykę rowerową w Polsce ikona Zamówienia Publiczne

Data: 13.08.2021, Termin: 23.08.2021 10:00
23.08.2021 10:0013.08.2021
ikonka

Opracowanie scenariuszy z produkcją i częściową emisją materiałów audiowizualnych i audycji radiowych oraz opracowanie, korekta i publikacja artykułów informacyjno – edukacyjnych (z podz. na 3 zad.). ikona Zamówienia Publiczne

Data: 13.08.2021, Termin: 09.09.2021 11:00
09.09.2021 11:0013.08.2021
ikonka

„Dostawa druków offsetowych” Cz. 1„Dostawa druków offsetowych materiałów promocyjnych MNK w okresie wrzesień - grudzień 2021” Cz. 2 „Druk offsetowy wydawnictw MNK w okresie: wrzesień-grudzień 2021” ikona Zamówienia Publiczne

Data: 13.08.2021, Termin: 24.08.2021 10:00
24.08.2021 10:0013.08.2021
1 2 3 4 5
Strona 3 / 273 (ogłoszeń: 13605)
  Ogłoszenia użytkowników zweryfikowanych
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2021 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764