logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Zamówienia publiczne

OfertaTerminData
ikonka

Sukcesywne wykonywanie wraz z dostawą druków firmowych dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ikona Zamówienia Publiczne

Data: 07.05.2019, Termin: 15.05.2019 11:00
15.05.2019 11:0007.05.2019
ikonka

Druk i oprawa książki : Królestwo niebieskie. Arkadiusz Gola ikona Zamówienia Publiczne

Data: 07.05.2019, Termin: 13.05.2019 11:00
13.05.2019 11:0007.05.2019
ikonka

Dostawa druków offsetowych oraz materiałów promocyjnych w okresie maj-lipiec 2019 ikona Zamówienia Publiczne

Data: 07.05.2019, Termin: 14.05.2019 11:00
14.05.2019 11:0007.05.2019
ikonka

Dostawa materiałów promocyjnych i reklamowych dla Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki ikona Zamówienia Publiczne

Data: 07.05.2019, Termin: 14.05.2019 10:00
14.05.2019 10:0007.05.2019
ikonka

URUCHOMIENIE, UDOSTĘPNIENIE ORAZ UTRZYMANIE PLATFORMY INTERNETOWEJ WRAZ Z APLIKACJĄ MOBILNĄ ikona Zamówienia Publiczne

Data: 04.05.2019, Termin: 14.05.2019 10:00
14.05.2019 10:0004.05.2019
ikonka

Wykonanie oraz dostawa gadżetów promocyjnych z nadrukiem promocyjnym dla Gminy Lublin – 6 części ikona Zamówienia Publiczne

Data: 04.05.2019, Termin: 10.05.2019 10:30
10.05.2019 10:3004.05.2019
ikonka

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221.000 euro na usługę transportu, montażu i demontażu stoiska targowego wraz z zapewnieniem obsługi technicznej w trakcie targów CEBIT Russia 2019 w Moskwie (Rosja). ikona Zamówienia Publiczne

Data: 03.05.2019, Termin: 15.05.2019 12:00
15.05.2019 12:0003.05.2019
ikonka

Dostawa tablicy pamiątkowej i albumu w celu realizacji promocji Projektu: „Rozwój działalności artystycznej i edukacyjnej NFM poprzez zakup sprzętu i wyposażenia” ikona Zamówienia Publiczne

Data: 03.05.2019, Termin: 09.05.2019 10:00
09.05.2019 10:0003.05.2019
ikonka

Produkcja 14 eventów realizowanych we współpracy z partnerem mediowym o zasięgu ogólnopolskim, obsługa działań Zamawiającego w czasie eventów, produkcja materiałów reklamowych wykorzystywanych na eventach ikona Zamówienia Publiczne

Data: 03.05.2019, Termin: 10.05.2019 09:30
10.05.2019 09:3003.05.2019
ikonka

Aktualizacja, opracowanie merytoryczne, graficzne, wydruk i dostawa opracowań sektorowych wraz z listą przedsiębiorstw województwa opolskiego w ramach Projektu pn. KOOP II ikona Zamówienia Publiczne

Data: 03.05.2019, Termin: 10.05.2019 09:00
10.05.2019 09:0003.05.2019
ikonka

Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów poligraficznych i reklamowych z nadrukiem do siedziby Zamawiającego ikona Zamówienia Publiczne

Data: 03.05.2019, Termin: 08.05.2019 10:00
08.05.2019 10:0003.05.2019
ikonka

Dostawa druków biletowych dla Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego ikona Zamówienia Publiczne

Data: 03.05.2019, Termin: 10.05.2019 10:00
10.05.2019 10:0003.05.2019
ikonka

Druk publikacji pt. „Galeria malarstwa polskiego oraz europejskiej sztuki zdobniczej” w ramach projektu „Pałac w muzeum, Muzeum w Pałacu. Ochrona, zachowanie i udostępnienie na cele publiczne zabytków ruchomych (...) ikona Zamówienia Publiczne

Data: 03.05.2019, Termin: 10.05.2019 09:00
10.05.2019 09:0003.05.2019
ikonka

Druk książek oraz albumu na potrzeby Biura Mediów i Promocji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 03.05.2019, Termin: 08.05.2019 10:00
08.05.2019 10:0003.05.2019
ikonka

Wykonanie i druk materiałów naukowo-szkoleniowych i informacyjnych planowanych w latach 2019 – 2021 w ramach działalności naukowo-szkoleniowej, wydawniczej Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 03.05.2019, Termin: 09.05.2019 08:30
09.05.2019 08:3003.05.2019
ikonka

Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej ikona Zamówienia Publiczne

Data: 03.05.2019, Termin: 10.05.2019 10:00
10.05.2019 10:0003.05.2019
ikonka

Zakup powierzchni reklamowej typu outdoor wraz z ekspozycją, zakup mediów oraz druk materiałów poligraficznych na potrzeby realizacji kampanii informacyjno–promocyjnej pn. Bądźmy razem w walce o czyste powietrze (...) ikona Zamówienia Publiczne

Data: 03.05.2019, Termin: 08.05.2019 12:00
08.05.2019 12:0003.05.2019
ikonka

Wykonanie i dostawa gadżetów promocyjnych ikona Zamówienia Publiczne

Data: 03.05.2019, Termin: 08.05.2019 12:00
08.05.2019 12:0003.05.2019
ikonka

Dostawy sukcesywne druków medycznych na okres 2 lat ikona Zamówienia Publiczne

Data: 03.05.2019, Termin: 10.05.2019 10:00
10.05.2019 10:0003.05.2019
ikonka

Zakup materiałów promocyjnych na potrzeby Biura Sejmiku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze oraz dostawa do siedziby Zamawiającego. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 03.05.2019, Termin: 09.05.2019 11:00
09.05.2019 11:0003.05.2019
ikonka

Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby XIX Konferencji Naukowej pt. „Aktualne Problemy w Elektroenergetyce” APE’ 19 dla Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej ikona Zamówienia Publiczne

Data: 03.05.2019, Termin: 10.05.2019 09:30
10.05.2019 09:3003.05.2019
ikonka

Zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie gadżetów promujących Wrocław ikona Zamówienia Publiczne

Data: 03.05.2019, Termin: 10.05.2019 12:00
10.05.2019 12:0003.05.2019
ikonka

Opracowanie projektów graficznych, wykonanie oraz dostarczenie materiałów promocyjnych w ramach promocji projektu pn. „Kujawy+Pomorze – promocja potencjału gospodarczego regionu” oraz „Kujawsko-Pomorskie – (...) ikona Zamówienia Publiczne

Data: 03.05.2019, Termin: 09.05.2019 10:00
09.05.2019 10:0003.05.2019
ikonka

Przetarg nieograniczony na dostawę namiotu promocyjnego z nadrukowaną informacją o projekcie pn. „Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodą w przestrzeni miejskiej Radomia”. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 03.05.2019, Termin: 10.05.2019 09:00
10.05.2019 09:0003.05.2019
ikonka

Dostawa balonów reklamowych ikona Zamówienia Publiczne

Data: 01.05.2019, Termin: 08.05.2019 10:00
08.05.2019 10:0001.05.2019
ikonka

Naświetlanie, druk i oprawa czasopisma Roczniki Sztuki Śląskiej, T. XXVII, opatrzonego numerem ISSN 0557-2231 ikona Zamówienia Publiczne

Data: 01.05.2019, Termin: 09.05.2019 10:00
09.05.2019 10:0001.05.2019
ikonka

Zakup bluz z logiem Uniwersytetu Morskiego w Gdyni ikona Zamówienia Publiczne

Data: 01.05.2019, Termin: 16.05.2019 10:00
16.05.2019 10:0001.05.2019
ikonka

Dostawa gadżetów konferencyjnych dla Uniwersytetu Morskiego w Gdyni - TransNav 2019 ikona Zamówienia Publiczne

Data: 01.05.2019, Termin: 10.05.2019 10:00
10.05.2019 10:0001.05.2019
ikonka

Usługa opracowania i przeprowadzenia kampanii promocyjnej projektu „Warmińsko-Mazurski Start-up Inkubator” realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr RPWM.01.03.01-28-0001/18-00 w ramach osi priorytetowej 1- (...) ikona Zamówienia Publiczne

Data: 01.05.2019, Termin: 10.05.2019 10:00
10.05.2019 10:0001.05.2019
ikonka

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy materiałów reklamowych i promocyjnych z logo UJ. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 01.05.2019, Termin: 07.05.2019 09:00
07.05.2019 09:0001.05.2019
ikonka

Zaprojektowanie, wykonanie i montaż wystawy edukacyjnej do Parku Nauki Torus w Ciechanowie ikona Zamówienia Publiczne

Data: 29.04.2019, Termin: 06.05.2019 10:00
06.05.2019 10:0029.04.2019
ikonka

Wykonanie i dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 29.04.2019, Termin: 13.05.2019 11:30
13.05.2019 11:3029.04.2019
ikonka

Usługa drukowania okładek, materiałów promocyjnych, informatorów, kalendarzy oraz teczek ikona Zamówienia Publiczne

Data: 29.04.2019, Termin: 09.05.2019 10:00
09.05.2019 10:0029.04.2019
ikonka

Dostawę artykułów promocyjnych i reklamowych na potrzeby projektu „Podlaski Uniwersytet Dziecięcy ikona Zamówienia Publiczne

Data: 29.04.2019, Termin: 10.05.2019 10:30
10.05.2019 10:3029.04.2019
ikonka

Usługi montażu i obsługi sceny, oświetlenia i nagłośnienia wraz z organizacją zaplecza scenicznego podczas imprezy Międzynarodowe Małopolskie Spotkania z Folklorem 2019" ikona Zamówienia Publiczne

Data: 29.04.2019, Termin: 13.05.2019 10:00
13.05.2019 10:0029.04.2019
ikonka

Druk i dostawa gazety, ulotek, schematów sieci komunikacyjnej, plakatów, wyklejek oraz wizytówek do Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej ikona Zamówienia Publiczne

Data: 29.04.2019, Termin: 09.05.2019 10:00
09.05.2019 10:0029.04.2019
ikonka

Wykonanie usług poligraficznych - druków Szkolnictwa Wyższego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego znak sprawy AEZ/S-037/2019 ikona Zamówienia Publiczne

Data: 29.04.2019, Termin: 09.05.2019 10:00
09.05.2019 10:0029.04.2019
ikonka

Usługa druku i dostawy 20 pozycji w 7 częściach, w tym publikacje oraz zestawy pocztówkowe z dopuszczeniem ofert częściowych. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 29.04.2019, Termin: 07.05.2019 11:00
07.05.2019 11:0029.04.2019
ikonka

Sukcesywne usługi drukowania i dostawy druków reklamowych na potrzeby Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Chorzów w 2019 roku ikona Zamówienia Publiczne

Data: 29.04.2019, Termin: 06.05.2019 10:00
06.05.2019 10:0029.04.2019
ikonka

Przetarg nieograniczony na usługę druku i dostawy ulotek i plakatów dotyczących zasad segregacji odpadów komunalnych na terenie Gminy Miasta Radomia ikona Zamówienia Publiczne

Data: 29.04.2019, Termin: 07.05.2019 09:00
07.05.2019 09:0029.04.2019
ikonka

Wykonanie oraz dostawa drukowanych materiałów promocyjnych dla Gminy Lublin – 6 części ikona Zamówienia Publiczne

Data: 29.04.2019, Termin: 07.05.2019 10:30
07.05.2019 10:3029.04.2019
ikonka

Druk i oprawa dwóch nakładów książek: Dekorator wnętrz… oraz Zajawka. Śląski hip-hop 1993-2003 ikona Zamówienia Publiczne

Data: 29.04.2019, Termin: 08.05.2019 13:00
08.05.2019 13:0029.04.2019
ikonka

Opracowanie projektu graficznego, skład oraz druk i dostawa albumu jubileuszowego zamawianego na potrzeby Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej ikona Zamówienia Publiczne

Data: 29.04.2019, Termin: 07.05.2019 12:00
07.05.2019 12:0029.04.2019
ikonka

Centrum Nauki Kopernik: Kampania promującą Centrum Nauki Kopernik i planetarium ikona Zamówienia Publiczne

Data: 28.04.2019, Termin: 09.05.2019 12:00
09.05.2019 12:0028.04.2019
ikonka

Dostawa materiałów promocyjnych dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ikona Zamówienia Publiczne

Data: 28.04.2019, Termin: 10.05.2019 11:00
10.05.2019 11:0028.04.2019
ikonka

Wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych z logo AMW na potrzeby OR Agencji Mienia Wojskowego w Lublinie ikona Zamówienia Publiczne

Data: 28.04.2019, Termin: 10.05.2019 12:00
10.05.2019 12:0028.04.2019
ikonka

Zorganizowanie kompleksowego najmu outdoorowych powierzchni reklamowych dla Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku ikona Zamówienia Publiczne

Data: 29.04.2019, Termin: 08.05.2019 10:30
08.05.2019 10:3029.04.2019
ikonka

Zakup materiałów oraz artykułów promocyjnych do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie do Wydziału Spraw Cudzoziemców ikona Zamówienia Publiczne

Data: 28.04.2019, Termin: 07.05.2019 09:00
07.05.2019 09:0028.04.2019
ikonka

Dostawa materiałów promocyjnych dla Działu Rekrutacji Politechniki Wrocławskiej - Zadania ikona Zamówienia Publiczne

Data: 28.04.2019, Termin: 09.05.2019 10:00
09.05.2019 10:0028.04.2019
ikonka

Świadczenie usługi polegającej na publikacji materiałów prasowych informacyjnych i promocyjnych w wybranych tytułach w prasie ogólnopolskiej na potrzeby Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ikona Zamówienia Publiczne

Data: 26.04.2019, Termin: 09.05.2019 11:00
09.05.2019 11:0026.04.2019
1 2 3 4 5
Strona 3 / 191 (ogłoszeń: 9542)
  Ogłoszenia użytkowników zweryfikowanych
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2019 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764