logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Zamówienia publiczne

OfertaTerminData
ikonka

Wykonanie i dostawa koszulek oraz strojów siatkarskich i piłkarskich opatrzonych logo lub znakiem graficznym ikona Zamówienia Publiczne

Data: 10.06.2019, Termin: 17.06.2019 09:30
17.06.2019 09:3010.06.2019
ikonka

Wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby Województwa Lubuskiego oraz dostawa do siedziby Zamawiającego w podziale na części (2). ikona Zamówienia Publiczne

Data: 10.06.2019, Termin: 17.06.2019 11:00
17.06.2019 11:0010.06.2019
ikonka

Dostawa materiałów promocyjnych, postępowanie nr DE-WZP.261.13.2019.KK ikona Zamówienia Publiczne

Data: 10.06.2019, Termin: 17.06.2019 12:00
17.06.2019 12:0010.06.2019
ikonka

Zakup i dostawa artykułów promocyjnych na potrzeby Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w związku z realizacją PROW 2014-2020 oraz PO (...) ikona Zamówienia Publiczne

Data: 10.06.2019, Termin: 19.06.2019 09:30
19.06.2019 09:3010.06.2019
ikonka

Świadczenie usługi public relations- dotyczących promocji wydarzeń organizowanych przez Instytut Adama Mickiewicza (IAM) w Japonii, związanych z obchodami 100-lecia relacji dyplomatycznych polsko - japońskich, (...) ikona Zamówienia Publiczne

Data: 08.06.2019, Termin: 14.06.2019 12:30
14.06.2019 12:3008.06.2019
ikonka

Dostawa fabrycznie nowych koszulek technicznych z nadrukiem na 29. Bieg Powstania Warszawskiego ikona Zamówienia Publiczne

Data: 08.06.2019, Termin: 14.06.2019 09:00
14.06.2019 09:0008.06.2019
ikonka

Świadczenie usług w zakresie działalności twórczej polegającej na opracowaniu projektów graficznych i przygotowaniu plików do druku, zamieszczenia na stronach www i innych nośnikach na potrzeby działań (...) ikona Zamówienia Publiczne

Data: 08.06.2019, Termin: 25.06.2019 09:00
25.06.2019 09:0008.06.2019
ikonka

Usługa druku i dostawa publikacji „Between The Kingdom of Complacency and The City of Hysteria ikona Zamówienia Publiczne

Data: 08.06.2019, Termin: 14.06.2019 10:00
14.06.2019 10:0008.06.2019
ikonka

Świadczenie usług publikacji ogłoszeń w prasie lokalnej na potrzeby projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16, pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000” dla RDOŚ w Gdańsku ikona Zamówienia Publiczne

Data: 08.06.2019, Termin: 14.06.2019 10:00
14.06.2019 10:0008.06.2019
ikonka

Usługa emisji spotu informacyjnego dot. PO WER na ekranach kin (reklama on screen) w multipleksach na terenie Krosna, Rzeszowa, Stalowej Woli i Przemyśla ikona Zamówienia Publiczne

Data: 08.06.2019, Termin: 14.06.2019 11:00
14.06.2019 11:0008.06.2019
ikonka

Opracowanie, wykonanie oraz dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby organizacji szkoleń organizowanych przez Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w (...) ikona Zamówienia Publiczne

Data: 08.06.2019, Termin: 14.06.2019 10:00
14.06.2019 10:0008.06.2019
ikonka

Realizacja i dostawa oznakowanych gadżetów firmowych do Oddziału Regionalnego AMW w Szczecinie ikona Zamówienia Publiczne

Data: 08.06.2019, Termin: 17.06.2019 10:00
17.06.2019 10:0008.06.2019
ikonka

Wykonanie oraz dostawa gadżetów promocyjnych dla Miasta Chorzów ikona Zamówienia Publiczne

Data: 08.06.2019, Termin: 14.06.2019 11:00
14.06.2019 11:0008.06.2019
ikonka

Wykonanie materiałów promocyjnych oraz nagród rzeczowych dla 4 Wojskowego Oddziału Gospodarczego oraz jednostek i instytucji będących na jego zaopatrzeniu – w podziale na 6 zadań. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 08.06.2019, Termin: 18.06.2019 09:00
18.06.2019 09:0008.06.2019
ikonka

Zakup powierzchni reklamowej, przygotowaniu projektu graficznego, składzie i publikacji ogłoszeń o naborach wniosków i o stanie wdrażania programu w dziennikach regionalnych i lokalnych obejmujących zasięgiem (...) ikona Zamówienia Publiczne

Data: 08.06.2019, Termin: 14.06.2019 10:30
14.06.2019 10:3008.06.2019
ikonka

Zakup i dostawa artykułów promocyjnych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w 2019 roku z podziałem na części ikona Zamówienia Publiczne

Data: 08.06.2019, Termin: 18.06.2019 10:30
18.06.2019 10:3008.06.2019
ikonka

Przygotowanie i wdrożenie elektronicznej platformy współpracy wraz z serwisem i moderatorami ikona Zamówienia Publiczne

Data: 07.06.2019, Termin: 14.06.2019 09:00
14.06.2019 09:0007.06.2019
ikonka

Stworzenie wystawy online w formie strony internetowej wraz z wdrożeniem na potrzeby projektu „Pełnoletni 1918/2018” ikona Zamówienia Publiczne

Data: 07.06.2019, Termin: 12.06.2019 10:00
12.06.2019 10:0007.06.2019
ikonka

Opracowanie aplikacji internetowej do gromadzenia, monitorowania i sprawozdawczości dla IC/PZZJ ikona Zamówienia Publiczne

Data: 07.06.2019, Termin: 14.06.2019 12:00
14.06.2019 12:0007.06.2019
ikonka

Opracowanie i zorganizowanie cyklu 15 spotkań ikona Zamówienia Publiczne

Data: 07.06.2019, Termin: 13.06.2019 11:30
13.06.2019 11:3007.06.2019
ikonka

Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż 2 sztuk tablic informacyjnych w ramach promocji projektu pn. „Zmieniamy Czarne na Zielone – modernizacja parku miejskiego oraz uporządkowanie terenów zielonych nad (...) ikona Zamówienia Publiczne

Data: 07.06.2019, Termin: 14.06.2019 11:00
14.06.2019 11:0007.06.2019
ikonka

Usługa zapewnienia powierzchni reklamowych i publikacji w mediach elektronicznych. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 07.06.2019, Termin: 14.06.2019 09:00
14.06.2019 09:0007.06.2019
ikonka

Dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowych, nieużywanych materiałów reklamowych. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 07.06.2019, Termin: 14.06.2019 11:30
14.06.2019 11:3007.06.2019
ikonka

Usługi w zakresie promocji na potrzeby Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Olsztynie oraz 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Olsztynie ikona Zamówienia Publiczne

Data: 07.06.2019, Termin: 13.06.2019 10:00
13.06.2019 10:0007.06.2019
ikonka

Usługa wykonania i dostawy materiałów promocyjnych w zakresie 7 (siedmiu) części: CZĘŚĆ I – materiały promocyjne dla WSzW w Lublinie; CZĘŚĆ II – materiały promocyjne piśmiennicze dla WSzW w Lublinie; (...) ikona Zamówienia Publiczne

Data: 07.06.2019, Termin: 13.06.2019 11:00
13.06.2019 11:0007.06.2019
ikonka

Dostawa naklejek informacyjnych do Urzędu Dozoru Technicznego ikona Zamówienia Publiczne

Data: 07.06.2019, Termin: 18.06.2019 11:00
18.06.2019 11:0007.06.2019
ikonka

Dostawa materiałów promocyjnych z logo Europejskiego Tygodnia Sportu, logo Programu Erasmus+ i napisem Ministerstwo Sportu i Turystyki ikona Zamówienia Publiczne

Data: 07.06.2019, Termin: 13.06.2019 08:30
13.06.2019 08:3007.06.2019
ikonka

Sukcesywna dostawa materiałów reklamowo-promocyjnych dla potrzeb Wydziału, Studiów Podyplomowych i Konferencji Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii KC-zp.272-330/19 ikona Zamówienia Publiczne

Data: 07.06.2019, Termin: 14.06.2019 08:30
14.06.2019 08:3007.06.2019
ikonka

Wydruk materiałów promocyjnych ikona Zamówienia Publiczne

Data: 07.06.2019, Termin: 02.07.2019 09:30
02.07.2019 09:3007.06.2019
ikonka

Świadczenie usług poligraficznych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego ikona Zamówienia Publiczne

Data: 07.06.2019, Termin: 14.06.2019 13:00
14.06.2019 13:0007.06.2019
ikonka

Usługa druku i dostawy materiałów dla potrzeb Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok ikona Zamówienia Publiczne

Data: 07.06.2019, Termin: 13.06.2019 10:00
13.06.2019 10:0007.06.2019
ikonka

Druk offsetowy wielokolorowy bloku (wnętrza) książki i oprawy publikacji Lydii Kang, Nate’a Pedersena pt.: „Szarlatani. Najgorsze pomysły w dziejach medycyny”, ISBN: 978-83-233-4456-8 wraz z dostawą nakładu do (...) ikona Zamówienia Publiczne

Data: 07.06.2019, Termin: 14.06.2019 12:00
14.06.2019 12:0007.06.2019
ikonka

Dostawa materiałów promocyjnych obrandowanych logotypem Dolnego Śląska ikona Zamówienia Publiczne

Data: 06.06.2019, Termin: 12.06.2019 10:00
12.06.2019 10:0006.06.2019
ikonka

Usługa kompleksowej organizacji i wykonania XI edycji Konkursu Innowator Mazowsza ikona Zamówienia Publiczne

Data: 06.06.2019, Termin: 14.06.2019 09:30
14.06.2019 09:3006.06.2019
ikonka

Dostawę artykułów promocyjnych i reklamowych na potrzeby WIZ Politechniki Białostockiej ikona Zamówienia Publiczne

Data: 06.06.2019, Termin: 12.06.2019 08:30
12.06.2019 08:3006.06.2019
ikonka

Zakup usługi cyklicznej reklamy w gazecie do dnia 31 grudnia 2019 roku na terenie Łodzi związanej z kampanią informacyjną pn.: „Aktywizacja łódzkich seniorów” ikona Zamówienia Publiczne

Data: 06.06.2019, Termin: 12.06.2019 11:00
12.06.2019 11:0006.06.2019
ikonka

Dostawa materiałów promocyjnych ikona Zamówienia Publiczne

Data: 05.06.2019, Termin: 12.06.2019 08:00
12.06.2019 08:0005.06.2019
ikonka

Usługa przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej dotyczącej dobrych praktyk w realizacji projektów współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz wydarzenia (...) ikona Zamówienia Publiczne

Data: 05.06.2019, Termin: 19.06.2019 10:00
19.06.2019 10:0005.06.2019
ikonka

Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych RPO WŁ 2014-2020 ikona Zamówienia Publiczne

Data: 05.06.2019, Termin: 11.06.2019 10:00
11.06.2019 10:0005.06.2019
ikonka

Świadczenie usług PR oraz e-PR w ramach kampanii informacyjno-promocyjnej projektu pn. „Cyfrowa rekonstrukcja i digitalizacja polskich filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych w celu zapewnienia dostępu na (...) ikona Zamówienia Publiczne

Data: 05.06.2019, Termin: 17.06.2019 10:00
17.06.2019 10:0005.06.2019
ikonka

Dostawa i montaż wraz z uruchomieniem tablic wyników w hali sportowej Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII LO przy ul. Grunwaldzkiej 33/35 w Toruniu. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 05.06.2019, Termin: 19.06.2019 12:00
19.06.2019 12:0005.06.2019
ikonka

Druk i dostawa książek dla ILiM ikona Zamówienia Publiczne

Data: 05.06.2019, Termin: 11.06.2019 10:00
11.06.2019 10:0005.06.2019
ikonka

Przygotowanie projektów graficznych, skład, łamanie, przygotowanie wersji elektronicznych do publikacji w Internecie, przygotowanie do druku, druk, prace introligatorskie oraz konfekcjonowanie materiałów (...) ikona Zamówienia Publiczne

Data: 05.06.2019, Termin: 14.06.2019 10:00
14.06.2019 10:0005.06.2019
ikonka

Wykonanie usługi wydruku miesięcznika „Gazeta Parkowa” wraz z dystrybucją bezpośrednią Gazety Parkowej na ulicach na terenie województwa śląskiego. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 05.06.2019, Termin: 11.06.2019 11:00
11.06.2019 11:0005.06.2019
ikonka

Przeprowadzenie kampanii promujących Muzeum Historyczne Miasta Krakowa w Krakowie w formie reklamy zewnętrznej i medialnej oraz realizacja filmów dokumentalnych i promujących projekty Muzeum. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 04.06.2019, Termin: 11.06.2019 11:00
11.06.2019 11:0004.06.2019
ikonka

Kompleksowe przygotowanie i realizacja operacji dotyczącej: identyfikacji, upowszechniania i promocji dobrych praktyk w turystyce na obszarach wiejskich ikona Zamówienia Publiczne

Data: 04.06.2019, Termin: 11.06.2019 12:00
11.06.2019 12:0004.06.2019
ikonka

Druk i dostawa map i wydawnictw promocyjno-informacyjnych MSIT, dla potrzeb Projektu pn.: „Utrzymanie Trwałości i Rozwój Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej „MSIT” w latach 2018-2020” ikona Zamówienia Publiczne

Data: 02.06.2019, Termin: 07.06.2019 12:00
07.06.2019 12:0002.06.2019
ikonka

Usługa drukowania, kopiowania i skanowania na urządzeniach dostarczonych i zainstalowanych przez Wykonawcę w budynkach Izby Administracji Skarbowej na terenie województwa małopolskiego ikona Zamówienia Publiczne

Data: 02.06.2019, Termin: 10.06.2019 10:00
10.06.2019 10:0002.06.2019
ikonka

Usługi poligraficzne ikona Zamówienia Publiczne

Data: 02.06.2019, Termin: 11.06.2019 10:30
11.06.2019 10:3002.06.2019
ikonka

Wykonanie i dostawa gadżetów promocyjnych w ramach projektu: „Nowe życie starego miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie” ikona Zamówienia Publiczne

Data: 02.06.2019, Termin: 10.06.2019 10:30
10.06.2019 10:3002.06.2019
1 2 3 4 5
Strona 3 / 195 (ogłoszeń: 9724)
  Ogłoszenia użytkowników zweryfikowanych
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2019 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764