logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Zamówienia publiczne

OfertaTerminData
ikonka

Swiadczenie usług małej poligrafii w zakresie wydruków dla Centrum AGH UNESCO - KC-zp.272-590/19 ikona Zamówienia Publiczne

Data: 13.09.2019, Termin: 23.09.2019 08:30
23.09.2019 08:3013.09.2019
ikonka

Wydruk oraz dostawa kalendarzy ściennych ikona Zamówienia Publiczne

Data: 13.09.2019, Termin: 23.09.2019 10:00
23.09.2019 10:0013.09.2019
ikonka

Opracowanie i obróbka graficzna projektu, przygotowanie do druku, druk oraz dostawa do siedziby Zamawiającego materiału promocyjno-informacyjnego w postaci kalendarza książkowego na rok akademicki 2019/2020 ikona Zamówienia Publiczne

Data: 13.09.2019, Termin: 20.09.2019 10:00
20.09.2019 10:0013.09.2019
ikonka

Sukcesywny zakup materiałów promocyjnych dla Uniwersytetu Opolskiego ikona Zamówienia Publiczne

Data: 12.09.2019, Termin: 20.09.2019 10:00
20.09.2019 10:0012.09.2019
ikonka

Dostawa materiałów promocyjnych programu Bardzo Młoda Kultura ikona Zamówienia Publiczne

Data: 12.09.2019, Termin: 20.09.2019 10:00
20.09.2019 10:0012.09.2019
ikonka

Wykonanie i dostawa promocyjnych fartuchów kuchennych ikona Zamówienia Publiczne

Data: 12.09.2019, Termin: 20.09.2019 11:00
20.09.2019 11:0012.09.2019
ikonka

Świadczenie usług polegających na ekspozycji reklam na słupach reklamowych dla Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie ikona Zamówienia Publiczne

Data: 12.09.2019, Termin: 20.09.2019 11:00
20.09.2019 11:0012.09.2019
ikonka

Druk katalogów: „Jerzy Duda- Gracz Malarstwo i grafika” oraz „Ryszard Otręba - Grafika i rysunek” w podziale na 2 części ikona Zamówienia Publiczne

Data: 12.09.2019, Termin: 23.09.2019 10:00
23.09.2019 10:0012.09.2019
ikonka

Wyłonienie wykonawcy w zakresie druku offsetowego jednokolorowego (czarnego) bloku (wnętrza) książki wraz z okładką kolorową, oprawą i dostawą dla części tytułów (posiadających numer ISBN lub ISSN) (...) ikona Zamówienia Publiczne

Data: 12.09.2019, Termin: 20.09.2019 10:00
20.09.2019 10:0012.09.2019
ikonka

Usługa drukarska dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ikona Zamówienia Publiczne

Data: 12.09.2019, Termin: 24.09.2019 11:30
24.09.2019 11:3012.09.2019
ikonka

Druk katalogów promocyjnych dla zagranicznych kandydatów na studia (60 stron). ikona Zamówienia Publiczne

Data: 12.09.2019, Termin: 23.09.2019 12:00
23.09.2019 12:0012.09.2019
ikonka

Usługa druku i dostawy publikacji ,,Raport o stanie miasta za 2018 rok” ikona Zamówienia Publiczne

Data: 12.09.2019, Termin: 20.09.2019 10:00
20.09.2019 10:0012.09.2019
ikonka

Wykonanie usług drukarskich na potrzeby Muzeum Narodowego w Gdańsku, druku katalogu pt. Close Your Eyes. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 12.09.2019, Termin: 20.09.2019 12:00
20.09.2019 12:0012.09.2019
ikonka

Druk katalogu wraz z dostawą na potrzeby Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi ikona Zamówienia Publiczne

Data: 12.09.2019, Termin: 19.09.2019 10:00
19.09.2019 10:0012.09.2019
ikonka

Dostawa kalendarzy z logo CSRG S.A. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 12.09.2019, Termin: 19.09.2019 09:00
19.09.2019 09:0012.09.2019
ikonka

Świadczenie usług w zakresie przeprowadzenia promocji Projektu pod nazwą: „Optymalizacja oraz wdrożenie nowych procesów przetwarzania i odzysku odpadów w środkowosudeckim regionie gospodarki odpadami w celu (...) ikona Zamówienia Publiczne

Data: 11.09.2019, Termin: 24.09.2019 10:00
24.09.2019 10:0011.09.2019
ikonka

Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Sekcji Promocji i Kultury Politechniki Opolskiej. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 11.09.2019, Termin: 19.09.2019 10:00
19.09.2019 10:0011.09.2019
ikonka

„Wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby Województwa Lubuskiego oraz ich dostawa do siedziby Zamawiającego, w ramach spotkań „Technologiczne Lubuskie””. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 11.09.2019, Termin: 19.09.2019 11:00
19.09.2019 11:0011.09.2019
ikonka

Dostawa materiałów promocyjnych dla Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Zielonej Górze ikona Zamówienia Publiczne

Data: 11.09.2019, Termin: 19.09.2019 10:00
19.09.2019 10:0011.09.2019
ikonka

Dostawa gadżetów promocyjnych z grawerami i nadrukami „logo AGH” dla Centrum Rekrutacji AGH ikona Zamówienia Publiczne

Data: 11.09.2019, Termin: 20.09.2019 10:30
20.09.2019 10:3011.09.2019
ikonka

„Opracowanie, skład oraz druk katalogu lubuskich przedsiębiorców MŚP (wystawców) na pięć imprez targowych realizowanych w kraju i za granicą.” ikona Zamówienia Publiczne

Data: 11.09.2019, Termin: 20.09.2019 11:00
20.09.2019 11:0011.09.2019
ikonka

Wydruk i dystrybucja do Oddziałów Regionalnych ARiMR formularzy systemowych dotyczących identyfikacji i rejestracji zwierząt dla bydła, owiec i kóz oraz dla świń ikona Zamówienia Publiczne

Data: 11.09.2019, Termin: 20.09.2019 09:30
20.09.2019 09:3011.09.2019
ikonka

Druk i dostawa publikacji „Maciej Szańkowski. Wieloprzestrzenie" ikona Zamówienia Publiczne

Data: 11.09.2019, Termin: 18.09.2019 09:00
18.09.2019 09:0011.09.2019
ikonka

„Dostawy druków medycznych oraz druków powszechnego użytku dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi” ikona Zamówienia Publiczne

Data: 11.09.2019, Termin: 18.09.2019 09:00
18.09.2019 09:0011.09.2019
ikonka

Produkcja i emisja 8 spotów edukacyjnych w ramach realizacji projektu pt. „Świat czysty jest piękniejszy!” ikona Zamówienia Publiczne

Data: 11.09.2019, Termin: 23.09.2019 12:00
23.09.2019 12:0011.09.2019
ikonka

Usługa wykonania materiałów promocyjnych wraz z ich dostawą ikona Zamówienia Publiczne

Data: 11.09.2019, Termin: 19.09.2019 12:00
19.09.2019 12:0011.09.2019
ikonka

Dostawa notesów Murale Polskiej Niepodległości ikona Zamówienia Publiczne

Data: 11.09.2019, Termin: 18.09.2019 10:00
18.09.2019 10:0011.09.2019
ikonka

Dostawa druków potwierdzenia odbioru korespondencji w sprawach egzekucyjnych, podatkowych i karnych skarbowych, na rzecz wszystkich izb administracji skarbowej, Krajowej Informacji Skarbowej i Ministerstwa Finansów ikona Zamówienia Publiczne

Data: 11.09.2019, Termin: 18.09.2019 11:00
18.09.2019 11:0011.09.2019
ikonka

Przygotowanie i dostarczenie materiałów promocyjnych ikona Zamówienia Publiczne

Data: 10.09.2019, Termin: 18.09.2019 10:00
18.09.2019 10:0010.09.2019
ikonka

Przygotowanie, druk i dostawa materiałów informacyjnych w celu wyposażenia Małopolan w wiedzę w zakresie ich praw i obowiązków wynikających z Koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego ikona Zamówienia Publiczne

Data: 10.09.2019, Termin: 18.09.2019 10:00
18.09.2019 10:0010.09.2019
ikonka

Usługa w zakresie druku, oprawy introligatorskiej i dostawy publikacji naukowych ikona Zamówienia Publiczne

Data: 10.09.2019, Termin: 17.09.2019 12:00
17.09.2019 12:0010.09.2019
ikonka

Usługa w zakresie druku,oprawy introligatorskiej i dostawy publikacji naukowej. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 10.09.2019, Termin: 17.09.2019 12:00
17.09.2019 12:0010.09.2019
ikonka

Zaprojektowanie, wykonanie i dystrybucja tablic, certyfikatów dla jednostek POZ oraz dostawa ramek drewnianych za szkłem akrylowym i pendrive w ramach projektu „Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we (...) ikona Zamówienia Publiczne

Data: 10.09.2019, Termin: 17.09.2019 10:00
17.09.2019 10:0010.09.2019
ikonka

Wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych do siedziby Zamawiającego wraz z wniesieniem ikona Zamówienia Publiczne

Data: 09.09.2019, Termin: 17.09.2019 10:00
17.09.2019 10:0009.09.2019
ikonka

Dostawa poligraficznego urządzenia produkcyjnego ikona Zamówienia Publiczne

Data: 09.09.2019, Termin: 19.09.2019 08:00
19.09.2019 08:0009.09.2019
ikonka

Wykonanie i obróbka graficzna fotografii projektów dofinansowywanych w ramach VIII Osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 ikona Zamówienia Publiczne

Data: 09.09.2019, Termin: 17.09.2019 11:00
17.09.2019 11:0009.09.2019
ikonka

Wykonanie usługi drukowania katalogu „Beata Stankiewicz. Dziesięcioro Żydów, którzy rozsławili Polskę” i komiksu Michel Kichka „Falafel po polsku” ikona Zamówienia Publiczne

Data: 09.09.2019, Termin: 17.09.2019 11:30
17.09.2019 11:3009.09.2019
ikonka

Wydrukowanie oraz dystrybucja ulotek informacyjnych oraz plakatów w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej e-zdrowia ikona Zamówienia Publiczne

Data: 08.09.2019, Termin: 16.09.2019 12:00
16.09.2019 12:0008.09.2019
ikonka

Dostawa fabrycznie nowych elementów wyposażenia (systemu audiowizualnego, systemu wystawienniczego) Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Gdańskiej 5 w Bydgoszczy ikona Zamówienia Publiczne

Data: 06.09.2019, Termin: 16.09.2019 11:00
16.09.2019 11:0006.09.2019
ikonka

Zapewnienie sukcesywnej publikacji ogłoszeń prasowych poświęconych promocji Funduszy Europejskich w tytułach prasowych w Małopolsce ikona Zamówienia Publiczne

Data: 06.09.2019, Termin: 13.09.2019 13:00
13.09.2019 13:0006.09.2019
ikonka

„Uatrakcyjnienie i uzupełnienie ścieżki edukacyjnej „Opowieści Turtula” o elementy podnoszące efektywność promocji ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej Suwalskiego Parku Krajobrazowego (...) ikona Zamówienia Publiczne

Data: 06.09.2019, Termin: 27.09.2019 10:00
27.09.2019 10:0006.09.2019
ikonka

Opracowanie graficzne, redakcja techniczna, korekta językowa, skład komputerowy, przygotowanie do druku, druk i dostawa książki o charakterze poradnikowym, popularyzatorskim, promocyjnym w ramach projektu pn. (...) ikona Zamówienia Publiczne

Data: 06.09.2019, Termin: 16.09.2019 11:00
16.09.2019 11:0006.09.2019
ikonka

Usługa druku katalogu wraz z dostawą na potrzeby Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi ikona Zamówienia Publiczne

Data: 06.09.2019, Termin: 16.09.2019 10:00
16.09.2019 10:0006.09.2019
ikonka

USŁUGA DRUKU I DOSTAWA KALENDARZY UNIWERSYTECKICH NA 2020 ROK ikona Zamówienia Publiczne

Data: 06.09.2019, Termin: 16.09.2019 11:30
16.09.2019 11:3006.09.2019
ikonka

Wykonanie usługi druku Polskiego Słownika Biograficznego ikona Zamówienia Publiczne

Data: 06.09.2019, Termin: 16.09.2019 11:00
16.09.2019 11:0006.09.2019
ikonka

Dostawa materiałów promocyjnych z logo PG 2019 ikona Zamówienia Publiczne

Data: 06.09.2019, Termin: 13.09.2019 09:30
13.09.2019 09:3006.09.2019
ikonka

Opracowanie i wykonanie materiałów promocyjno-informacyjnych w ramach projektu pn. „Ochrona zagrożonych gatunków nietoperzy w ramach sieci Natura 2000 w województwie podkarpackim” ikona Zamówienia Publiczne

Data: 06.09.2019, Termin: 13.09.2019 12:00
13.09.2019 12:0006.09.2019
ikonka

Dostawa naklejek informacyjnych dla Urzędu Dozoru Technicznego ikona Zamówienia Publiczne

Data: 06.09.2019, Termin: 20.09.2019 11:00
20.09.2019 11:0006.09.2019
ikonka

Opracowanie graficzne, wykonanie oraz dostawa artykułów informacyjno-promocyjnych w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” ikona Zamówienia Publiczne

Data: 05.09.2019, Termin: 13.09.2019 10:00
13.09.2019 10:0005.09.2019
ikonka

Usługa druku wraz z dostawą publikacji dla Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku ikona Zamówienia Publiczne

Data: 05.09.2019, Termin: 13.09.2019 11:00
13.09.2019 11:0005.09.2019
1 2 3 4
Strona 2 / 206 (ogłoszeń: 10268)
  Ogłoszenia użytkowników zweryfikowanych
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2019 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764