logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Zamówienia publiczne

OfertaTerminData
ikonka

MATERIAŁY: Dostawa papieru do urządzeń drukujących dla 22. BLT w Malborku ikona Zamówienia Publiczne

Data: 31.03.2020, Termin: 09.04.2020 10:00
09.04.2020 10:0031.03.2020
ikonka

Usługi poligraficzne polegające na: powielaniu, fotokopiowaniu, pracach introligatorskich oraz wykańczalniczych świadczonych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 30.03.2020, Termin: 08.04.2020 13:00
08.04.2020 13:0030.03.2020
ikonka

Wydruk i dostawa materiałów promocyjno - informacyjnych dla potrzeb Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Tarnowa ikona Zamówienia Publiczne

Data: 30.03.2020, Termin: 08.04.2020 11:00
08.04.2020 11:0030.03.2020
ikonka

SPRZĘT: Świadczenie usługi dzierżawy, wraz z serwisem i dostawą materiałów eksploatacyjnych, 300 sztuk fabrycznie nowych drukarek monochromatycznych formatu A4 dla Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z (...) ikona Zamówienia Publiczne

Data: 28.03.2020, Termin: 15.04.2020 10:00
15.04.2020 10:0028.03.2020
ikonka

SPRZĘT: Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę drukarek 3D oraz skanera 3D ikona Zamówienia Publiczne

Data: 28.03.2020, Termin: 06.04.2020 08:30
06.04.2020 08:3028.03.2020
ikonka

MATERIAŁY: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, urządzeń wielofunkcyjnych, faksów oraz papieru xero A4 dla 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego oraz jednostek będących na jej zaopatrzeniu w 2020 (...) ikona Zamówienia Publiczne

Data: 28.03.2020, Termin: 06.04.2020 09:30
06.04.2020 09:3028.03.2020
ikonka

SPRZĘT: Dostawa zestawu do termotransferu i sublimacyjnej ikona Zamówienia Publiczne

Data: 28.03.2020, Termin: 20.04.2020 12:00
20.04.2020 12:0028.03.2020
ikonka

MATERIAŁY: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących – 2 pakiety ikona Zamówienia Publiczne

Data: 28.03.2020, Termin: 06.04.2020 10:00
06.04.2020 10:0028.03.2020
ikonka

„Promocja Miasta Starachowice poprzez sport – piłkę nożną” ikona Zamówienia Publiczne

Data: 27.03.2020, Termin: 06.04.2020 10:30
06.04.2020 10:3027.03.2020
ikonka

Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych dla IPN ikona Zamówienia Publiczne

Data: 26.03.2020, Termin: 21.04.2020 10:00
21.04.2020 10:0026.03.2020
ikonka

Przeprowadzenie kampanii promocyjnej radiowo - internetowej dla projektu "Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie", (...) ikona Zamówienia Publiczne

Data: 26.03.2020, Termin: 03.04.2020 10:00
03.04.2020 10:0026.03.2020
ikonka

"Wykonanie, dostawa i montaż oznakowania szlaku kajakowego w ramach projektu PL-BY-UK" ikona Zamówienia Publiczne

Data: 26.03.2020, Termin: 06.04.2020 12:00
06.04.2020 12:0026.03.2020
ikonka

Wydanie publikacji na temat Contemporary economics challenges w ramach projektu „Rozwój gospodarczy poprzez aktywną współpracę między szkołami wyższymi a przedsiębiorstwami w polsko-niemieckim regionie (...) ikona Zamówienia Publiczne

Data: 26.03.2020, Termin: 03.04.2020 10:30
03.04.2020 10:3026.03.2020
ikonka

Usługa druku wraz z dostawą dwóch numerów czasopisma „Sztuka i Dokumentacja” Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku ikona Zamówienia Publiczne

Data: 26.03.2020, Termin: 03.04.2020 11:00
03.04.2020 11:0026.03.2020
ikonka

Opracowanie i wydanie e-magazynu oraz wydań papierowych magazynu informacyjnego „Fundusze Europejskie na Mazowszu” RPO WM 2014-2020 ikona Zamówienia Publiczne

Data: 26.03.2020, Termin: 15.04.2020 10:00
15.04.2020 10:0026.03.2020
ikonka

Stworzenie platformy cyfrowej w ramach projektu Energia Młodych Innowatorów wraz z obsługą graficzną i redakcyjną ikona Zamówienia Publiczne

Data: 25.03.2020, Termin: 03.04.2020 12:00
03.04.2020 12:0025.03.2020
ikonka

Dostawa materiałów promocyjnych dla Działu Informacji i Promocji Politechniki Wrocławskiej ikona Zamówienia Publiczne

Data: 25.03.2020, Termin: 03.04.2020 10:00
03.04.2020 10:0025.03.2020
ikonka

Druk materiałów promocyjno - informacyjnych ikona Zamówienia Publiczne

Data: 25.03.2020, Termin: 14.04.2020 08:30
14.04.2020 08:3025.03.2020
ikonka

Transport i obsługa modułowego systemu wystawienniczego Clever Frame® Województwa Małopolskiego podczas wydarzeń współorganizowanych przez Departament Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Urzędu (...) ikona Zamówienia Publiczne

Data: 25.03.2020, Termin: 02.04.2020 13:00
02.04.2020 13:0025.03.2020
ikonka

Sukcesywna dostawa tektury szarej 3 W fala C z nadrukiem w formie kartonu bezkońcowego dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie ikona Zamówienia Publiczne

Data: 25.03.2020, Termin: 01.04.2020 10:00
01.04.2020 10:0025.03.2020
ikonka

Opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego wraz z cyfrową platformą i aplikacją mobilną, umożliwiającego dostęp do informacji o obecnym i prognozowanym stanie jakości powietrza oraz zagrożeniach (...) ikona Zamówienia Publiczne

Data: 24.03.2020, Termin: 08.04.2020 10:00
08.04.2020 10:0024.03.2020
ikonka

Opracowanie graficzne i wydanie czterech kolejnych numerów czasopisma „Magura” wraz z drukiem i dostawą do siedziby Zamawiającego współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 2.4 priorytetu (...) ikona Zamówienia Publiczne

Data: 24.03.2020, Termin: 01.04.2020 11:30
01.04.2020 11:3024.03.2020
ikonka

Wykonanie zestawu tablic "Łemkowskie sady" i "Magurskie łąki" ikona Zamówienia Publiczne

Data: 24.03.2020, Termin: 02.04.2020 10:30
02.04.2020 10:3024.03.2020
ikonka

Dostawa artykułów biurowych i druków ikona Zamówienia Publiczne

Data: 24.03.2020, Termin: 03.04.2020 11:00
03.04.2020 11:0024.03.2020
ikonka

Usługa wykonania materiałów promocyjnych dla jednostek wojskowych i instytucji będących na zaopatrzeniu 15 WOG w Szczecinie. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 23.03.2020, Termin: 31.03.2020 10:00
31.03.2020 10:0023.03.2020
ikonka

Wykonanie oraz dostawa materiałów poligraficznych, realizowane w 2 częściach: Obsługa poligraficzna wraz z sukcesywną dostawą – część I Druk wraz dostawą publikacji Mały Śpiewnik Powstańczy – część II ikona Zamówienia Publiczne

Data: 23.03.2020, Termin: 27.03.2020 11:00
27.03.2020 11:0023.03.2020
ikonka

Publikacja ogłoszeń w prasie w 2020 roku ikona Zamówienia Publiczne

Data: 23.03.2020, Termin: 31.03.2020 11:30
31.03.2020 11:3023.03.2020
ikonka

Zaprojektowanie i budowa dwóch tablic multimedialnych LED informujących o stanie jakości powietrza na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 20.03.2020, Termin: 06.04.2020 12:30
06.04.2020 12:3020.03.2020
ikonka

Dostawa biletów Białostockiej Komunikacji Miejskiej ikona Zamówienia Publiczne

Data: 20.03.2020, Termin: 27.03.2020 08:30
27.03.2020 08:3020.03.2020
ikonka

Dostawa druków medycznych dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 20.03.2020, Termin: 01.04.2020 10:00
01.04.2020 10:0020.03.2020
ikonka

Sukcesywne drukowanie, oprawa i dostawa Gazety Uczelnianej na potrzeby Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 20.03.2020, Termin: 30.03.2020 09:00
30.03.2020 09:0020.03.2020
ikonka

Sukcesywny druk książek wraz z dostawą dla Politechniki Koszalińskiej ikona Zamówienia Publiczne

Data: 20.03.2020, Termin: 02.04.2020 10:00
02.04.2020 10:0020.03.2020
ikonka

ZP-4/2020 Wydanie publikacji w ramach realizacji mikroprojektu POGRANICZE DLA KAŻDEGO ikona Zamówienia Publiczne

Data: 20.03.2020, Termin: 30.03.2020 09:00
30.03.2020 09:0020.03.2020
ikonka

Wyłonienie wykonawcy w zakresie druku i oprawy publikacji Radosława Palonki pt.: „Sztuka i archeologia kultur indiańskich prekolumbijskiego Południowego Zachodu USA”, ISBN: 978-83-233-4707-1, wraz z dostawą (...) ikona Zamówienia Publiczne

Data: 20.03.2020, Termin: 30.03.2020 10:00
30.03.2020 10:0020.03.2020
ikonka

Zakup i dostawa druków ścisłego zarachowania dla KWP zs. w Radomiu ikona Zamówienia Publiczne

Data: 19.03.2020, Termin: 27.03.2020 09:00
27.03.2020 09:0019.03.2020
ikonka

Dostawa gadżetów reklamowych dla uczestników projektu „ Młody e-lider” współfinansowanego w Europejskiego Funduszu Społecznego nr umowy POWR.03.01.00-00-T080/18-00 ikona Zamówienia Publiczne

Data: 19.03.2020, Termin: 30.03.2020 08:30
30.03.2020 08:3019.03.2020
ikonka

Dostawa materiałów promocyjnych z logo AMW na potrzeby Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Lublinie ikona Zamówienia Publiczne

Data: 19.03.2020, Termin: 31.03.2020 12:00
31.03.2020 12:0019.03.2020
ikonka

Kampania informacyjno-promocyjna ikona Zamówienia Publiczne

Data: 19.03.2020, Termin: 01.04.2020 08:30
01.04.2020 08:3019.03.2020
ikonka

Druk i dostawa publikacji dla Wydziału Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie ikona Zamówienia Publiczne

Data: 18.03.2020, Termin: 26.03.2020 10:30
26.03.2020 10:3018.03.2020
ikonka

Świadczenie usług w zakresie drukowania dla Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 18.03.2020, Termin: 26.03.2020 10:00
26.03.2020 10:0018.03.2020
ikonka

Druk publikacji „Zakopiańscy Twórcy Ludowi” ikona Zamówienia Publiczne

Data: 18.03.2020, Termin: 26.03.2020 12:00
26.03.2020 12:0018.03.2020
ikonka

Usługa druku i oprawy ikona Zamówienia Publiczne

Data: 18.03.2020, Termin: 30.03.2020 11:00
30.03.2020 11:0018.03.2020
ikonka

Świadczenie usług poligraficznych – przygotowanie do druku i wykonanie druków typu folderów, książek, katalogów, biuletynów, zaproszeń, dyplomów, plakatów i innych akcydensów z materiałów własnych na (...) ikona Zamówienia Publiczne

Data: 18.03.2020, Termin: 25.03.2020 10:30
25.03.2020 10:3018.03.2020
ikonka

Przetarg nieograniczony na usługę zaprojektowania i druku plakatów oraz nalepek w ramach projektu „Malucha wsparcie na starcie”. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 15.03.2020, Termin: 23.03.2020 09:00
23.03.2020 09:0015.03.2020
ikonka

Druk materiałów promocyjnych związanych z Kulturą Dostępną w Kinach ikona Zamówienia Publiczne

Data: 15.03.2020, Termin: 23.03.2020 10:00
23.03.2020 10:0015.03.2020
ikonka

Wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych z logo ikona Zamówienia Publiczne

Data: 15.03.2020, Termin: 23.03.2020 10:00
23.03.2020 10:0015.03.2020
ikonka

Druk materiałów promocyjnych ikona Zamówienia Publiczne

Data: 13.03.2020, Termin: 09.04.2020 11:30
09.04.2020 11:3013.03.2020
ikonka

Wykonanie usług drukarskich Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku ikona Zamówienia Publiczne

Data: 13.03.2020, Termin: 20.03.2020 09:30
20.03.2020 09:3013.03.2020
ikonka

Dostawa gadżetów NCK ikona Zamówienia Publiczne

Data: 13.03.2020, Termin: 20.03.2020 10:00
20.03.2020 10:0013.03.2020
ikonka

Usługa uruchomienia nowej strony internetowej Urzędu (mazovia.pl) oraz BIP Samorządu Województwa Mazowieckiego ikona Zamówienia Publiczne

Data: 12.03.2020, Termin: 24.03.2020 10:00
24.03.2020 10:0012.03.2020
1 2 3 4
Strona 2 / 225 (ogłoszeń: 11233)
  Ogłoszenia użytkowników zweryfikowanych
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2020 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764