logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Zamówienia publiczne

OfertaTerminData
ikonka

Kampania billboardowa ikona Zamówienia Publiczne

Data: 12.05.2019, Termin: 28.05.2019 08:30
28.05.2019 08:3012.05.2019
ikonka

Produkcja, montaż i dostawa oraz wyposażenie turystycznych tablic informacyjnych w aplikację w technologii AR (augmentem reality) celem oznakowania nimi wskazanych obiektów na Szlaku Piastowskim. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 12.05.2019, Termin: 20.05.2019 10:00
20.05.2019 10:0012.05.2019
ikonka

Zorganizowanie i przeprowadzenie konferencji OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi ikona Zamówienia Publiczne

Data: 12.05.2019, Termin: 20.05.2019 11:00
20.05.2019 11:0012.05.2019
ikonka

Druk i dostawa do Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej materiałów graficznych dotyczących obowiązujących zasad selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ikona Zamówienia Publiczne

Data: 12.05.2019, Termin: 20.05.2019 09:00
20.05.2019 09:0012.05.2019
ikonka

Naświetlanie, druk i oprawa katalogu wystawy „W pogoni za kolorem. Szkła Jerzego Słuczana-Orkusza”, opatrzonego numerem ISBN ikona Zamówienia Publiczne

Data: 12.05.2019, Termin: 21.05.2019 08:30
21.05.2019 08:3012.05.2019
ikonka

Druk i dostawa materiałów promocyjno - informacyjnych dla Gminy Miasto Kołobrzeg na rok 2019 ikona Zamówienia Publiczne

Data: 12.05.2019, Termin: 20.05.2019 12:30
20.05.2019 12:3012.05.2019
ikonka

Przygotowanie materiałów do druku, wydruk i dystrybucja 8 numerów kwartalnika „Probacja” w podziale na 2 części ikona Zamówienia Publiczne

Data: 12.05.2019, Termin: 17.05.2019 12:00
17.05.2019 12:0012.05.2019
ikonka

Usługa druku specjalistycznego i oprawy adaptacji podręczników szkolnych i książek pomocniczych, dostosowanych do potrzeb uczniów niewidomych, wykonanych w systemie Braille’a (z podziałem na tomy) i adaptacji (...) ikona Zamówienia Publiczne

Data: 12.05.2019, Termin: 22.05.2019 12:00
22.05.2019 12:0012.05.2019
ikonka

Wykonanie i dostawa materiałów promujących markę „Łódzkie Promuje” oraz programy polityki zdrowotnej i działania w ramach kampanii „Łódzkie ma pomysł na zdrowie” ikona Zamówienia Publiczne

Data: 12.05.2019, Termin: 22.05.2019 10:00
22.05.2019 10:0012.05.2019
ikonka

Przygotowanie techniczne, produkcja oraz dostawa materiałów promocyjnych dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ikona Zamówienia Publiczne

Data: 12.05.2019, Termin: 21.05.2019 10:30
21.05.2019 10:3012.05.2019
ikonka

Wykonanie i dostawa materiałów oraz nośników promocyjnych na potrzeby realizacji działań z zakresu budowy społeczeństwa informacyjnego ikona Zamówienia Publiczne

Data: 12.05.2019, Termin: 20.05.2019 10:00
20.05.2019 10:0012.05.2019
ikonka

Świadczenie usługi polegającej na publikacji materiałów informacyjno-promocyjnych mających na celu promowanie działań gospodarczych podejmowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie (...) ikona Zamówienia Publiczne

Data: 12.05.2019, Termin: 20.05.2019 12:00
20.05.2019 12:0012.05.2019
ikonka

Zakup i dostawa artykułów promocyjnych na potrzeby promowania Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska ikona Zamówienia Publiczne

Data: 12.05.2019, Termin: 20.05.2019 10:30
20.05.2019 10:3012.05.2019
ikonka

Usługa polegająca na wydrukowaniu 2 tytułów wydawnictw książkowych ikona Zamówienia Publiczne

Data: 10.05.2019, Termin: 17.05.2019 12:00
17.05.2019 12:0010.05.2019
ikonka

USŁUGA DRUKU MAGNESÓW NA SAMOCHÓD WRAZ Z DOSTAWĄ NA POTRZEBY AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. WŁADYSŁAWA STRZEMIŃSKIEGO W ŁODZI ikona Zamówienia Publiczne

Data: 10.05.2019, Termin: 17.05.2019 10:00
17.05.2019 10:0010.05.2019
ikonka

Usługa przygotowania i realizacji materiałów upowszechniających model rehabilitacji kompleksowej w ramach projektu pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej (...) ikona Zamówienia Publiczne

Data: 10.05.2019, Termin: 17.05.2019 10:00
17.05.2019 10:0010.05.2019
ikonka

USŁUGA OPRACOWANIA, SKŁADU, DRUKU I DOSTAWY 2 WYDAŃ BIULETYNU ROPS „OBSERWATOR ŚWIĘTOKRZYSKI” ikona Zamówienia Publiczne

Data: 10.05.2019, Termin: 17.05.2019 11:00
17.05.2019 11:0010.05.2019
ikonka

Usługa druku katalogu wraz z dostawą na potrzeby Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi ikona Zamówienia Publiczne

Data: 10.05.2019, Termin: 17.05.2019 10:00
17.05.2019 10:0010.05.2019
ikonka

Reklama w Internecie ikona Zamówienia Publiczne

Data: 10.05.2019, Termin: 17.05.2019 10:30
17.05.2019 10:3010.05.2019
ikonka

Kampanie mediowe: Kampania promująca konkurs edukacyjny „Rodzinna Akcja – Zdrowa Rywalizacja” oraz kampania promująca treści edukacyjne i narzędzia NCEŻ ikona Zamówienia Publiczne

Data: 10.05.2019, Termin: 21.05.2019 09:30
21.05.2019 09:3010.05.2019
ikonka

Działania promocyjne i informacyjne związane z otwarciem ETNOCENTRUM Ziemi Krośnieńskiej w ramach projektu pn. „Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania ETNOCENTRUM Ziemi Krośnieńskiej” (...) ikona Zamówienia Publiczne

Data: 10.05.2019, Termin: 20.05.2019 10:00
20.05.2019 10:0010.05.2019
ikonka

Dostawa materiałów promocyjnych wraz z umieszczeniem nadruku. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 10.05.2019, Termin: 17.05.2019 10:00
17.05.2019 10:0010.05.2019
ikonka

Sukcesywna dostawa gadżetów i materiałów promocyjnych z logo Politechniki Poznańskiej na okres 12 miesięcy lub do wyczerpania zapasów dla Politechniki Poznańskiej ikona Zamówienia Publiczne

Data: 10.05.2019, Termin: 17.05.2019 10:30
17.05.2019 10:3010.05.2019
ikonka

Zakup, wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Krakowa w 2019 roku ikona Zamówienia Publiczne

Data: 10.05.2019, Termin: 17.05.2019 11:00
17.05.2019 11:0010.05.2019
ikonka

Modernizacja strony internetowej www.nocnaukowcow.malopolska.pl zbudowanej w oparciu o bezpłatny system zarządzania treścią CMS WordPress ikona Zamówienia Publiczne

Data: 09.05.2019, Termin: 20.05.2019 13:00
20.05.2019 13:0009.05.2019
ikonka

Edycja, druk i dystrybucja 22 tomów wydawanych w ramach projektu grantowego NPRH, realizowanego na Wydziale Historycznym UW. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 09.05.2019, Termin: 16.05.2019 10:00
16.05.2019 10:0009.05.2019
ikonka

Dostawa materiałów promocyjnych ikona Zamówienia Publiczne

Data: 09.05.2019, Termin: 16.05.2019 08:00
16.05.2019 08:0009.05.2019
ikonka

Skład, druk i dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych dla Działu Informacji i Promocji Politechniki Wrocławskiej. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 09.05.2019, Termin: 16.05.2019 10:00
16.05.2019 10:0009.05.2019
ikonka

Wykonanie i dostawy materiałów informacyjno-promocyjnych z logotypami ikona Zamówienia Publiczne

Data: 09.05.2019, Termin: 20.05.2019 13:00
20.05.2019 13:0009.05.2019
ikonka

Świadczenie usług akwizytorskich na rzecz Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej SA w Krakowie, polegających na pozyskiwaniu reklamodawców, sponsorów audycji telewizyjnych i podmiotów finansujących kampanie (...) ikona Zamówienia Publiczne

Data: 08.05.2019, Termin: 15.05.2019 13:00
15.05.2019 13:0008.05.2019
ikonka

Organizacja spotkania integracyjno-rekreacyjnego dla pracowników metra Warszawskiego ikona Zamówienia Publiczne

Data: 07.05.2019, Termin: 14.05.2019 12:00
14.05.2019 12:0007.05.2019
ikonka

Sukcesywne wykonywanie wraz z dostawą druków firmowych dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ikona Zamówienia Publiczne

Data: 07.05.2019, Termin: 15.05.2019 11:00
15.05.2019 11:0007.05.2019
ikonka

Druk i oprawa książki : Królestwo niebieskie. Arkadiusz Gola ikona Zamówienia Publiczne

Data: 07.05.2019, Termin: 13.05.2019 11:00
13.05.2019 11:0007.05.2019
ikonka

Dostawa druków offsetowych oraz materiałów promocyjnych w okresie maj-lipiec 2019 ikona Zamówienia Publiczne

Data: 07.05.2019, Termin: 14.05.2019 11:00
14.05.2019 11:0007.05.2019
ikonka

Dostawa materiałów promocyjnych i reklamowych dla Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki ikona Zamówienia Publiczne

Data: 07.05.2019, Termin: 14.05.2019 10:00
14.05.2019 10:0007.05.2019
ikonka

URUCHOMIENIE, UDOSTĘPNIENIE ORAZ UTRZYMANIE PLATFORMY INTERNETOWEJ WRAZ Z APLIKACJĄ MOBILNĄ ikona Zamówienia Publiczne

Data: 04.05.2019, Termin: 14.05.2019 10:00
14.05.2019 10:0004.05.2019
ikonka

Wykonanie oraz dostawa gadżetów promocyjnych z nadrukiem promocyjnym dla Gminy Lublin – 6 części ikona Zamówienia Publiczne

Data: 04.05.2019, Termin: 10.05.2019 10:30
10.05.2019 10:3004.05.2019
ikonka

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221.000 euro na usługę transportu, montażu i demontażu stoiska targowego wraz z zapewnieniem obsługi technicznej w trakcie targów CEBIT Russia 2019 w Moskwie (Rosja). ikona Zamówienia Publiczne

Data: 03.05.2019, Termin: 15.05.2019 12:00
15.05.2019 12:0003.05.2019
ikonka

Dostawa tablicy pamiątkowej i albumu w celu realizacji promocji Projektu: „Rozwój działalności artystycznej i edukacyjnej NFM poprzez zakup sprzętu i wyposażenia” ikona Zamówienia Publiczne

Data: 03.05.2019, Termin: 09.05.2019 10:00
09.05.2019 10:0003.05.2019
ikonka

Produkcja 14 eventów realizowanych we współpracy z partnerem mediowym o zasięgu ogólnopolskim, obsługa działań Zamawiającego w czasie eventów, produkcja materiałów reklamowych wykorzystywanych na eventach ikona Zamówienia Publiczne

Data: 03.05.2019, Termin: 10.05.2019 09:30
10.05.2019 09:3003.05.2019
ikonka

Aktualizacja, opracowanie merytoryczne, graficzne, wydruk i dostawa opracowań sektorowych wraz z listą przedsiębiorstw województwa opolskiego w ramach Projektu pn. KOOP II ikona Zamówienia Publiczne

Data: 03.05.2019, Termin: 10.05.2019 09:00
10.05.2019 09:0003.05.2019
ikonka

Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów poligraficznych i reklamowych z nadrukiem do siedziby Zamawiającego ikona Zamówienia Publiczne

Data: 03.05.2019, Termin: 08.05.2019 10:00
08.05.2019 10:0003.05.2019
ikonka

Dostawa druków biletowych dla Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego ikona Zamówienia Publiczne

Data: 03.05.2019, Termin: 10.05.2019 10:00
10.05.2019 10:0003.05.2019
ikonka

Druk publikacji pt. „Galeria malarstwa polskiego oraz europejskiej sztuki zdobniczej” w ramach projektu „Pałac w muzeum, Muzeum w Pałacu. Ochrona, zachowanie i udostępnienie na cele publiczne zabytków ruchomych (...) ikona Zamówienia Publiczne

Data: 03.05.2019, Termin: 10.05.2019 09:00
10.05.2019 09:0003.05.2019
ikonka

Druk książek oraz albumu na potrzeby Biura Mediów i Promocji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 03.05.2019, Termin: 08.05.2019 10:00
08.05.2019 10:0003.05.2019
ikonka

Wykonanie i druk materiałów naukowo-szkoleniowych i informacyjnych planowanych w latach 2019 – 2021 w ramach działalności naukowo-szkoleniowej, wydawniczej Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 03.05.2019, Termin: 09.05.2019 08:30
09.05.2019 08:3003.05.2019
ikonka

Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej ikona Zamówienia Publiczne

Data: 03.05.2019, Termin: 10.05.2019 10:00
10.05.2019 10:0003.05.2019
ikonka

Zakup powierzchni reklamowej typu outdoor wraz z ekspozycją, zakup mediów oraz druk materiałów poligraficznych na potrzeby realizacji kampanii informacyjno–promocyjnej pn. Bądźmy razem w walce o czyste powietrze (...) ikona Zamówienia Publiczne

Data: 03.05.2019, Termin: 08.05.2019 12:00
08.05.2019 12:0003.05.2019
ikonka

Wykonanie i dostawa gadżetów promocyjnych ikona Zamówienia Publiczne

Data: 03.05.2019, Termin: 08.05.2019 12:00
08.05.2019 12:0003.05.2019
ikonka

Dostawy sukcesywne druków medycznych na okres 2 lat ikona Zamówienia Publiczne

Data: 03.05.2019, Termin: 10.05.2019 10:00
10.05.2019 10:0003.05.2019
1 2 3 4
Strona 2 / 191 (ogłoszeń: 9542)
  Ogłoszenia użytkowników zweryfikowanych
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2019 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764