logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Zamówienia publiczne

OfertaTerminData
ikonka

USŁUGA DRUKU I DOSTAWA KALENDARZY UNIWERSYTECKICH NA 2020 ROK ikona Zamówienia Publiczne

Data: 06.09.2019, Termin: 16.09.2019 11:30
16.09.2019 11:3006.09.2019
ikonka

Wykonanie usługi druku Polskiego Słownika Biograficznego ikona Zamówienia Publiczne

Data: 06.09.2019, Termin: 16.09.2019 11:00
16.09.2019 11:0006.09.2019
ikonka

Dostawa materiałów promocyjnych z logo PG 2019 ikona Zamówienia Publiczne

Data: 06.09.2019, Termin: 13.09.2019 09:30
13.09.2019 09:3006.09.2019
ikonka

Opracowanie i wykonanie materiałów promocyjno-informacyjnych w ramach projektu pn. „Ochrona zagrożonych gatunków nietoperzy w ramach sieci Natura 2000 w województwie podkarpackim” ikona Zamówienia Publiczne

Data: 06.09.2019, Termin: 13.09.2019 12:00
13.09.2019 12:0006.09.2019
ikonka

Dostawa naklejek informacyjnych dla Urzędu Dozoru Technicznego ikona Zamówienia Publiczne

Data: 06.09.2019, Termin: 20.09.2019 11:00
20.09.2019 11:0006.09.2019
ikonka

Opracowanie graficzne, wykonanie oraz dostawa artykułów informacyjno-promocyjnych w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” ikona Zamówienia Publiczne

Data: 05.09.2019, Termin: 13.09.2019 10:00
13.09.2019 10:0005.09.2019
ikonka

Usługa druku wraz z dostawą publikacji dla Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku ikona Zamówienia Publiczne

Data: 05.09.2019, Termin: 13.09.2019 11:00
13.09.2019 11:0005.09.2019
ikonka

Dostawa czasopism polskich w prenumeracie rocznej, od numeru 1 do numeru ostatniego za rok 2020, w wersji drukowanej i bezpłatnej online, do Biblioteki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie ikona Zamówienia Publiczne

Data: 05.09.2019, Termin: 19.09.2019 10:00
19.09.2019 10:0005.09.2019
ikonka

Druk i dostawa kalendarza ściennego na 2020 r. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 05.09.2019, Termin: 12.09.2019 10:00
12.09.2019 10:0005.09.2019
ikonka

Druk materiałów informacyjno-promocyjnych RPOWP na lata 2014-2020 ikona Zamówienia Publiczne

Data: 05.09.2019, Termin: 13.09.2019 10:00
13.09.2019 10:0005.09.2019
ikonka

Dostawa materiałów promocyjnych dla uczestników kursów j. chińskiego Centrum Współpracy Polska – Chiny Instytutu Konfucjusza Politechniki Opolskiej ikona Zamówienia Publiczne

Data: 04.09.2019, Termin: 12.09.2019 10:00
12.09.2019 10:0004.09.2019
ikonka

Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy ikona Zamówienia Publiczne

Data: 04.09.2019, Termin: 12.09.2019 10:00
12.09.2019 10:0004.09.2019
ikonka

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz sprzętu poligraficznego do Urzędu Miasta Leszna ikona Zamówienia Publiczne

Data: 04.09.2019, Termin: 12.09.2019 10:00
12.09.2019 10:0004.09.2019
ikonka

DOSTAWA ODZNAK, PUDEŁEK DO ODZNAK I LEGITYMACJI „HONOROWY DAWCA KRWI- ZASŁUŻONY DLA ZDROWIA NARODU” DLA NARODOWEGO CENTRUM KRWI CZĘŚCI 1÷3, postępowanie znak: ZZP-183/19 ikona Zamówienia Publiczne

Data: 04.09.2019, Termin: 11.09.2019 09:00
11.09.2019 09:0004.09.2019
ikonka

Uzupełnienie zadań w ramach kompleksowej realizacji kampanii informacyjno-edukacyjnej pn. Kampania edukacyjno-informacyjna z zakresu ochrony bioróżnorodności oraz ochrony jakości powietrza we Wrocławiu i 10 gminach (...) ikona Zamówienia Publiczne

Data: 04.09.2019, Termin: 11.09.2019 10:00
11.09.2019 10:0004.09.2019
ikonka

Dostawa fabrycznie nowych koszulek technicznych z nadrukiem na 31 Bieg Niepodległości. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 04.09.2019, Termin: 12.09.2019 10:00
12.09.2019 10:0004.09.2019
ikonka

Druk i dostawa katalogu do wystawy czasowej o Kazimierzu Moczarskim ikona Zamówienia Publiczne

Data: 04.09.2019, Termin: 11.09.2019 10:00
11.09.2019 10:0004.09.2019
ikonka

Wykonanie instalacji oraz montaż iluminacji terenu ekspozycji Plenerowej (etap I) w ramach dotacji celowej – Modernizacja i rozbudowa systemu telewizji dozorowanej wraz z iluminacją terenu na ekspozycji plenerowej. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 03.09.2019, Termin: 18.09.2019 12:00
18.09.2019 12:0003.09.2019
ikonka

Usługi poligraficzne ikona Zamówienia Publiczne

Data: 03.09.2019, Termin: 11.09.2019 10:00
11.09.2019 10:0003.09.2019
ikonka

Usługa druku i dostawy 20 pozycji (publikacji) w 5 częściach z dopuszczeniem ofert częściowych. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 03.09.2019, Termin: 12.09.2019 11:00
12.09.2019 11:0003.09.2019
ikonka

Wykonanie i dostarczenie materiałów informacyjno-promocyjnych w ramach projektu „Odpoczywaj na wsi” ikona Zamówienia Publiczne

Data: 03.09.2019, Termin: 10.09.2019 10:30
10.09.2019 10:3003.09.2019
ikonka

Zaprojektowanie i wykonanie 10 kompletów systemów wystawienniczych. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 02.09.2019, Termin: 10.09.2019 11:00
10.09.2019 11:0002.09.2019
ikonka

Naświetlanie, druk i oprawa katalogu wystawy: „Po/wy/miary. Dorota Nieznalska, Jorg Herold, Katarina Pirak Sikku”, opatrzonego numerem ISBN ikona Zamówienia Publiczne

Data: 02.09.2019, Termin: 10.09.2019 12:00
10.09.2019 12:0002.09.2019
ikonka

Druk i sukcesywna dostawa książek wraz z materiałem ilustracyjnym, czasopism i informatorów dla Wydawnictwa Uniwersytetu Opolskiego ikona Zamówienia Publiczne

Data: 02.09.2019, Termin: 10.09.2019 10:00
10.09.2019 10:0002.09.2019
ikonka

SUKCESYWNA USŁUGA DRUKU MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH DLA UKSW W WARSZAWIE ikona Zamówienia Publiczne

Data: 02.09.2019, Termin: 11.09.2019 10:30
11.09.2019 10:3002.09.2019
ikonka

Druku katalogu wraz z tekturowym etui, ilustrowanego wizerunkami dzieł sztuki utraconych przez Polskę w wyniku II wojny światowej oraz zadrukowanego tekstem, zwanym „Katalogiem ikona Zamówienia Publiczne

Data: 02.09.2019, Termin: 10.09.2019 11:00
10.09.2019 11:0002.09.2019
ikonka

Drukowanie kolorowych etykiet na bezbarwnych lub białych foliach samoprzylepnych według wzorów dostarczanych przez Zamawiającego ikona Zamówienia Publiczne

Data: 02.09.2019, Termin: 10.09.2019 11:00
10.09.2019 11:0002.09.2019
ikonka

Dostawa i kolportaż materiałów promocyjnych ikona Zamówienia Publiczne

Data: 01.09.2019, Termin: 12.09.2019 11:00
12.09.2019 11:0001.09.2019
ikonka

Dostawa kalendarzy z logotypem Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu na rok 2020 ikona Zamówienia Publiczne

Data: 01.09.2019, Termin: 09.09.2019 10:30
09.09.2019 10:3001.09.2019
ikonka

Usługa polegająca na kompleksowym prowadzeniu działań informacyjnych i promocyjnych w projekcie „www.muzeach”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa ikona Zamówienia Publiczne

Data: 01.09.2019, Termin: 09.09.2019 11:00
09.09.2019 11:0001.09.2019
ikonka

Instalacja elementów systemu identyfikacji wizualnej kamienic siedziby głównej Muzeum Warszawy w Warszawie na kamienicach przy Rynku Starego Miasta 28-42 oraz ul. Nowomiejska 4-8 – Etap I ikona Zamówienia Publiczne

Data: 01.09.2019, Termin: 09.09.2019 10:00
09.09.2019 10:0001.09.2019
ikonka

„Budowę stoiska wystawienniczego Województwa Wielkopolskiego według projektu Zamawiającego na targach CEBIT Australia oraz CEBIT ASEAN Thailand” ikona Zamówienia Publiczne

Data: 30.08.2019, Termin: 09.09.2019 10:00
09.09.2019 10:0030.08.2019
ikonka

Usługa odebrania zużytych i nieaktualnych rollupów reklamowych oraz wykonania rollupów promujących projekty ikona Zamówienia Publiczne

Data: 30.08.2019, Termin: 10.09.2019 12:00
10.09.2019 12:0030.08.2019
ikonka

Wykonanie i dostawa materiałów poligraficznych, promocyjnych i introligatorskich do 35 WOG w Rząsce k/Krakowa ikona Zamówienia Publiczne

Data: 30.08.2019, Termin: 10.09.2019 09:30
10.09.2019 09:3030.08.2019
ikonka

Druk katalogu wraz z dostawą na potrzeby Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi ikona Zamówienia Publiczne

Data: 30.08.2019, Termin: 09.09.2019 10:00
09.09.2019 10:0030.08.2019
ikonka

Usługa opracowania graficznego, retuszu zdjęć, łamania, druku i dostawy wydawnictwa pt. „Kombatanci ziemi świętokrzyskiej” ikona Zamówienia Publiczne

Data: 01.09.2019, Termin: 10.09.2019 11:00
10.09.2019 11:0001.09.2019
ikonka

Dostawa materiałów promocyjnych w podziale na pięć zadań ikona Zamówienia Publiczne

Data: 30.08.2019, Termin: 06.09.2019 11:00
06.09.2019 11:0030.08.2019
ikonka

Opracowanie projektów oraz wykonanie materiałów promocyjnych w podziale na 9 zadań. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 30.08.2019, Termin: 09.09.2019 12:00
09.09.2019 12:0030.08.2019
ikonka

Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej podczas zawodów tanecznych w Gdyni ikona Zamówienia Publiczne

Data: 30.08.2019, Termin: 06.09.2019 09:30
06.09.2019 09:3030.08.2019
ikonka

Promocja gospodarcza miasta Łodzi i regionu łódzkiego w ramach wydarzenia realizowanego w formule „tedowej” organizowanego w konwencji serii krótkich wystąpień publicznych autorytetów i specjalistów różnych (...) ikona Zamówienia Publiczne

Data: 30.08.2019, Termin: 06.09.2019 10:00
06.09.2019 10:0030.08.2019
ikonka

„Kreacja materiałów promocyjnych oraz emisja kampanii w Internecie na potrzeby Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020” ikona Zamówienia Publiczne

Data: 30.08.2019, Termin: 06.09.2019 09:00
06.09.2019 09:0030.08.2019
ikonka

Dostawa toreb bawełnianych kampanii „Ojczysty – dodaj do ulubionych” ikona Zamówienia Publiczne

Data: 30.08.2019, Termin: 06.09.2019 10:00
06.09.2019 10:0030.08.2019
ikonka

Dostawa materiałów promocyjno-informacyjnych w podziale na części ikona Zamówienia Publiczne

Data: 29.08.2019, Termin: 09.09.2019 11:00
09.09.2019 11:0029.08.2019
ikonka

PRZEPROWADZENIE KAMPANII INFORMACYJNO – PROMOCYJNEJ REALIZOWANYCH BADAŃ KOLONOSKOPII W RAMACH PROJEKTU PN.: „WIEM, BADAM SIĘ, ZAPOBIEGAM – BADANIA DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W KIERUNKU WYKRYWANIA (...) ikona Zamówienia Publiczne

Data: 29.08.2019, Termin: 13.09.2019 13:00
13.09.2019 13:0029.08.2019
ikonka

Usługa druku katalogu wraz z dostawą na potrzeby Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi ikona Zamówienia Publiczne

Data: 29.08.2019, Termin: 06.09.2019 10:00
06.09.2019 10:0029.08.2019
ikonka

Wykonanie projektu, łamanie, skład, druk i dostarczenie kalendarzy książkowych na 2020r. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 29.08.2019, Termin: 06.09.2019 10:00
06.09.2019 10:0029.08.2019
ikonka

Druk oraz dostawa wydawnictw promujących Green Velo. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 29.08.2019, Termin: 07.09.2019 10:00
07.09.2019 10:0029.08.2019
ikonka

Opracowanie Tożsamości Wizualnej SGGW – Księga Logo ikona Zamówienia Publiczne

Data: 29.08.2019, Termin: 06.09.2019 10:30
06.09.2019 10:3029.08.2019
ikonka

Usługa przygotowania i przeprowadzenia działań promocyjnych w ramach projektu „Upoluj swoją książkę” ikona Zamówienia Publiczne

Data: 29.08.2019, Termin: 05.09.2019 12:00
05.09.2019 12:0029.08.2019
ikonka

Przygotowanie i dostawa fabrycznie nowych gadżetów z postaciami „EKO Łobuziaków” oraz logiem miasta Katowice z przeznaczeniem na cele promujące ekoodpowiedzialność ikona Zamówienia Publiczne

Data: 29.08.2019, Termin: 10.09.2019 09:30
10.09.2019 09:3029.08.2019
1 2 3 4
Strona 2 / 195 (ogłoszeń: 9724)
  Ogłoszenia użytkowników zweryfikowanych
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2019 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764