logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Zamówienia publiczne

OfertaTerminData
ikonka

Usługa polegająca na wydrukowaniu książki Schubert I ikona Zamówienia Publiczne

Data: 12.06.2019, Termin: 18.06.2019 12:00
18.06.2019 12:0012.06.2019
ikonka

Naświetlanie, druk i oprawa katalogu „Migrations. Late Gothic Art in Silesia”, opatrzonego numerem ISBN ikona Zamówienia Publiczne

Data: 12.06.2019, Termin: 25.06.2019 09:00
25.06.2019 09:0012.06.2019
ikonka

Wykonanie usług drukarskich dla Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku ikona Zamówienia Publiczne

Data: 12.06.2019, Termin: 19.06.2019 10:30
19.06.2019 10:3012.06.2019
ikonka

Usługi poligraficzne dla jednostek UAM – przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części ikona Zamówienia Publiczne

Data: 12.06.2019, Termin: 24.06.2019 11:00
24.06.2019 11:0012.06.2019
ikonka

Wykonanie i dostawa druków dla Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie z podziałem na 2 części: Część 1: Wykonanie i dostawa: tomu pokonferencyjnego „Dylan i jego czasy” oraz książki „Leszek (...) ikona Zamówienia Publiczne

Data: 12.06.2019, Termin: 18.06.2019 11:00
18.06.2019 11:0012.06.2019
ikonka

Wykonanie i dostawa gadżetów promocyjnych z logo AMW do Biura Prezesa Agencji Mienia Wojskowego - zamówienie w podziale na 5 części ikona Zamówienia Publiczne

Data: 11.06.2019, Termin: 18.06.2019 11:00
18.06.2019 11:0011.06.2019
ikonka

Dostawa i wykonanie materiałów reklamowo-promocyjnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie ikona Zamówienia Publiczne

Data: 11.06.2019, Termin: 18.06.2019 11:00
18.06.2019 11:0011.06.2019
ikonka

Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych w ramach Programu „Rodzina Trzy Plus” ikona Zamówienia Publiczne

Data: 11.06.2019, Termin: 18.06.2019 11:30
18.06.2019 11:3011.06.2019
ikonka

Kampania informacyjno-edukacyjna „Segreguj z nami w kolorach recyklingu” – etap I ikona Zamówienia Publiczne

Data: 11.06.2019, Termin: 18.06.2019 10:00
18.06.2019 10:0011.06.2019
ikonka

Realizacja zadania pn. Promocja miasta poprzez sport: Promocja Częstochowy poprzez zespół ekstraklasy tenisa stołowego, biorący udział w rozgrywkach organizowanych przez Polski Związek Tenisa Stołowego oraz (...) ikona Zamówienia Publiczne

Data: 11.06.2019, Termin: 24.06.2019 10:30
24.06.2019 10:3011.06.2019
ikonka

Wykonanie, dostawa i montaż tablic edukacyjnych i informacyjnych wraz z drewnianymi stelażami ikona Zamówienia Publiczne

Data: 11.06.2019, Termin: 17.06.2019 09:30
17.06.2019 09:3011.06.2019
ikonka

Wykonanie zabudowy stoiska WorldBuild/KazBuild w Ałmaty w Kazachstanie w ramach projektu Power up your Business in Małopolska 2 współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, (...) ikona Zamówienia Publiczne

Data: 11.06.2019, Termin: 18.06.2019 12:00
18.06.2019 12:0011.06.2019
ikonka

Druk publikacji ”Architektura w Polsce” i notatnika ikona Zamówienia Publiczne

Data: 11.06.2019, Termin: 17.06.2019 10:00
17.06.2019 10:0011.06.2019
ikonka

Druk i dostawa zeszytów edukacyjnych ikona Zamówienia Publiczne

Data: 11.06.2019, Termin: 17.06.2019 13:00
17.06.2019 13:0011.06.2019
ikonka

Usługa opracowania i publikacji artykułów oraz reklamy w magazynie dystrybuowanym na lotnisku im. Lecha Wałęsy w Gdańsku ikona Zamówienia Publiczne

Data: 10.06.2019, Termin: 18.06.2019 12:30
18.06.2019 12:3010.06.2019
ikonka

Wykonanie oraz dostawa materiałów promocyjnych do Filii w Ełku Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 10.06.2019, Termin: 17.06.2019 10:00
17.06.2019 10:0010.06.2019
ikonka

Wykonanie i dostawa koszulek oraz strojów siatkarskich i piłkarskich opatrzonych logo lub znakiem graficznym ikona Zamówienia Publiczne

Data: 10.06.2019, Termin: 17.06.2019 09:30
17.06.2019 09:3010.06.2019
ikonka

Wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby Województwa Lubuskiego oraz dostawa do siedziby Zamawiającego w podziale na części (2). ikona Zamówienia Publiczne

Data: 10.06.2019, Termin: 17.06.2019 11:00
17.06.2019 11:0010.06.2019
ikonka

Dostawa materiałów promocyjnych, postępowanie nr DE-WZP.261.13.2019.KK ikona Zamówienia Publiczne

Data: 10.06.2019, Termin: 17.06.2019 12:00
17.06.2019 12:0010.06.2019
ikonka

Zakup i dostawa artykułów promocyjnych na potrzeby Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w związku z realizacją PROW 2014-2020 oraz PO (...) ikona Zamówienia Publiczne

Data: 10.06.2019, Termin: 19.06.2019 09:30
19.06.2019 09:3010.06.2019
ikonka

Świadczenie usługi public relations- dotyczących promocji wydarzeń organizowanych przez Instytut Adama Mickiewicza (IAM) w Japonii, związanych z obchodami 100-lecia relacji dyplomatycznych polsko - japońskich, (...) ikona Zamówienia Publiczne

Data: 08.06.2019, Termin: 14.06.2019 12:30
14.06.2019 12:3008.06.2019
ikonka

Dostawa fabrycznie nowych koszulek technicznych z nadrukiem na 29. Bieg Powstania Warszawskiego ikona Zamówienia Publiczne

Data: 08.06.2019, Termin: 14.06.2019 09:00
14.06.2019 09:0008.06.2019
ikonka

Świadczenie usług w zakresie działalności twórczej polegającej na opracowaniu projektów graficznych i przygotowaniu plików do druku, zamieszczenia na stronach www i innych nośnikach na potrzeby działań (...) ikona Zamówienia Publiczne

Data: 08.06.2019, Termin: 25.06.2019 09:00
25.06.2019 09:0008.06.2019
ikonka

Usługa druku i dostawa publikacji „Between The Kingdom of Complacency and The City of Hysteria ikona Zamówienia Publiczne

Data: 08.06.2019, Termin: 14.06.2019 10:00
14.06.2019 10:0008.06.2019
ikonka

Świadczenie usług publikacji ogłoszeń w prasie lokalnej na potrzeby projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16, pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000” dla RDOŚ w Gdańsku ikona Zamówienia Publiczne

Data: 08.06.2019, Termin: 14.06.2019 10:00
14.06.2019 10:0008.06.2019
ikonka

Usługa emisji spotu informacyjnego dot. PO WER na ekranach kin (reklama on screen) w multipleksach na terenie Krosna, Rzeszowa, Stalowej Woli i Przemyśla ikona Zamówienia Publiczne

Data: 08.06.2019, Termin: 14.06.2019 11:00
14.06.2019 11:0008.06.2019
ikonka

Opracowanie, wykonanie oraz dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby organizacji szkoleń organizowanych przez Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w (...) ikona Zamówienia Publiczne

Data: 08.06.2019, Termin: 14.06.2019 10:00
14.06.2019 10:0008.06.2019
ikonka

Realizacja i dostawa oznakowanych gadżetów firmowych do Oddziału Regionalnego AMW w Szczecinie ikona Zamówienia Publiczne

Data: 08.06.2019, Termin: 17.06.2019 10:00
17.06.2019 10:0008.06.2019
ikonka

Wykonanie oraz dostawa gadżetów promocyjnych dla Miasta Chorzów ikona Zamówienia Publiczne

Data: 08.06.2019, Termin: 14.06.2019 11:00
14.06.2019 11:0008.06.2019
ikonka

Wykonanie materiałów promocyjnych oraz nagród rzeczowych dla 4 Wojskowego Oddziału Gospodarczego oraz jednostek i instytucji będących na jego zaopatrzeniu – w podziale na 6 zadań. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 08.06.2019, Termin: 18.06.2019 09:00
18.06.2019 09:0008.06.2019
ikonka

Zakup powierzchni reklamowej, przygotowaniu projektu graficznego, składzie i publikacji ogłoszeń o naborach wniosków i o stanie wdrażania programu w dziennikach regionalnych i lokalnych obejmujących zasięgiem (...) ikona Zamówienia Publiczne

Data: 08.06.2019, Termin: 14.06.2019 10:30
14.06.2019 10:3008.06.2019
ikonka

Zakup i dostawa artykułów promocyjnych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w 2019 roku z podziałem na części ikona Zamówienia Publiczne

Data: 08.06.2019, Termin: 18.06.2019 10:30
18.06.2019 10:3008.06.2019
ikonka

Przygotowanie i wdrożenie elektronicznej platformy współpracy wraz z serwisem i moderatorami ikona Zamówienia Publiczne

Data: 07.06.2019, Termin: 14.06.2019 09:00
14.06.2019 09:0007.06.2019
ikonka

Stworzenie wystawy online w formie strony internetowej wraz z wdrożeniem na potrzeby projektu „Pełnoletni 1918/2018” ikona Zamówienia Publiczne

Data: 07.06.2019, Termin: 12.06.2019 10:00
12.06.2019 10:0007.06.2019
ikonka

Opracowanie aplikacji internetowej do gromadzenia, monitorowania i sprawozdawczości dla IC/PZZJ ikona Zamówienia Publiczne

Data: 07.06.2019, Termin: 14.06.2019 12:00
14.06.2019 12:0007.06.2019
ikonka

Opracowanie i zorganizowanie cyklu 15 spotkań ikona Zamówienia Publiczne

Data: 07.06.2019, Termin: 13.06.2019 11:30
13.06.2019 11:3007.06.2019
ikonka

Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż 2 sztuk tablic informacyjnych w ramach promocji projektu pn. „Zmieniamy Czarne na Zielone – modernizacja parku miejskiego oraz uporządkowanie terenów zielonych nad (...) ikona Zamówienia Publiczne

Data: 07.06.2019, Termin: 14.06.2019 11:00
14.06.2019 11:0007.06.2019
ikonka

Usługa zapewnienia powierzchni reklamowych i publikacji w mediach elektronicznych. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 07.06.2019, Termin: 14.06.2019 09:00
14.06.2019 09:0007.06.2019
ikonka

Dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowych, nieużywanych materiałów reklamowych. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 07.06.2019, Termin: 14.06.2019 11:30
14.06.2019 11:3007.06.2019
ikonka

Usługi w zakresie promocji na potrzeby Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Olsztynie oraz 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Olsztynie ikona Zamówienia Publiczne

Data: 07.06.2019, Termin: 13.06.2019 10:00
13.06.2019 10:0007.06.2019
ikonka

Usługa wykonania i dostawy materiałów promocyjnych w zakresie 7 (siedmiu) części: CZĘŚĆ I – materiały promocyjne dla WSzW w Lublinie; CZĘŚĆ II – materiały promocyjne piśmiennicze dla WSzW w Lublinie; (...) ikona Zamówienia Publiczne

Data: 07.06.2019, Termin: 13.06.2019 11:00
13.06.2019 11:0007.06.2019
ikonka

Dostawa naklejek informacyjnych do Urzędu Dozoru Technicznego ikona Zamówienia Publiczne

Data: 07.06.2019, Termin: 18.06.2019 11:00
18.06.2019 11:0007.06.2019
ikonka

Dostawa materiałów promocyjnych z logo Europejskiego Tygodnia Sportu, logo Programu Erasmus+ i napisem Ministerstwo Sportu i Turystyki ikona Zamówienia Publiczne

Data: 07.06.2019, Termin: 13.06.2019 08:30
13.06.2019 08:3007.06.2019
ikonka

Sukcesywna dostawa materiałów reklamowo-promocyjnych dla potrzeb Wydziału, Studiów Podyplomowych i Konferencji Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii KC-zp.272-330/19 ikona Zamówienia Publiczne

Data: 07.06.2019, Termin: 14.06.2019 08:30
14.06.2019 08:3007.06.2019
ikonka

Wydruk materiałów promocyjnych ikona Zamówienia Publiczne

Data: 07.06.2019, Termin: 02.07.2019 09:30
02.07.2019 09:3007.06.2019
ikonka

Świadczenie usług poligraficznych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego ikona Zamówienia Publiczne

Data: 07.06.2019, Termin: 14.06.2019 13:00
14.06.2019 13:0007.06.2019
ikonka

Usługa druku i dostawy materiałów dla potrzeb Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok ikona Zamówienia Publiczne

Data: 07.06.2019, Termin: 13.06.2019 10:00
13.06.2019 10:0007.06.2019
ikonka

Druk offsetowy wielokolorowy bloku (wnętrza) książki i oprawy publikacji Lydii Kang, Nate’a Pedersena pt.: „Szarlatani. Najgorsze pomysły w dziejach medycyny”, ISBN: 978-83-233-4456-8 wraz z dostawą nakładu do (...) ikona Zamówienia Publiczne

Data: 07.06.2019, Termin: 14.06.2019 12:00
14.06.2019 12:0007.06.2019
ikonka

Dostawa materiałów promocyjnych obrandowanych logotypem Dolnego Śląska ikona Zamówienia Publiczne

Data: 06.06.2019, Termin: 12.06.2019 10:00
12.06.2019 10:0006.06.2019
ikonka

Usługa kompleksowej organizacji i wykonania XI edycji Konkursu Innowator Mazowsza ikona Zamówienia Publiczne

Data: 06.06.2019, Termin: 14.06.2019 09:30
14.06.2019 09:3006.06.2019
1 2 3 4
Strona 2 / 195 (ogłoszeń: 9724)
  Ogłoszenia użytkowników zweryfikowanych
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2019 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764