logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Zamówienia publiczne

OfertaTerminData
ikonka

Opracowanie graficzne, skład i przygotowanie do druku czasopisma „Gazeta SGH” ikona Zamówienia Publiczne

Data: 12.08.2022, Termin: 22.08.2022 11:00
22.08.2022 11:0012.08.2022
ikonka

MATERIAŁY: Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek i telefaksów ikona Zamówienia Publiczne

Data: 12.08.2022, Termin: 22.08.2022 12:00
22.08.2022 12:0012.08.2022
ikonka

Usługa opracowania graficznego materiałów wraz z ich wydrukiem i dostawą na potrzeby szkoleń w ramach Projektu ikona Zamówienia Publiczne

Data: 12.08.2022, Termin: 26.08.2022 09:00
26.08.2022 09:0012.08.2022
ikonka

Świadczenie usług realizacji wydruku dokumentów dla potrzeb Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim ikona Zamówienia Publiczne

Data: 12.08.2022, Termin: 19.08.2022 09:00
19.08.2022 09:0012.08.2022
ikonka

Kompleksowa organizacja i obsługa stoiska informacyjno – promocyjnego wraz z degustacją produktów tradycyjnych i regionalnych podczas wydarzenia „XXIII Lubuskie Święto Plonów” ikona Zamówienia Publiczne

Data: 12.08.2022, Termin: 18.08.2022 10:00
18.08.2022 10:0012.08.2022
ikonka

Wykonanie usług drukarskich ikona Zamówienia Publiczne

Data: 12.08.2022, Termin: 19.08.2022 10:00
19.08.2022 10:0012.08.2022
ikonka

SPRZĘT: Zakup wysokonakładowego czarno-białego urządzenia powielająco-drukującego i kontrolera druku wraz z serwisem w okresie 48 miesięcy ikona Zamówienia Publiczne

Data: 12.08.2022, Termin: 25.08.2022 13:00
25.08.2022 13:0012.08.2022
ikonka

Usługa łamania i składu 4 książek naukowych dla potrzeb Wydawnictwa Naukowego Akademii Ignatianum w Krakowie ikona Zamówienia Publiczne

Data: 12.08.2022, Termin: 23.08.2022 12:00
23.08.2022 12:0012.08.2022
ikonka

WYKONANIE DRUKÓW DLA POTRZEB URZĘDU MIASTA CHORZÓW W 2022 ROKU ikona Zamówienia Publiczne

Data: 12.08.2022, Termin: 18.08.2022 10:00
18.08.2022 10:0012.08.2022
ikonka

Sukcesywne świadczenie usługi druku wraz z dostawą dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ikona Zamówienia Publiczne

Data: 12.08.2022, Termin: 19.08.2022 10:00
19.08.2022 10:0012.08.2022
ikonka

Wykonanie i dostawa toreb papierowych z logotypem Dolnego Śląska ikona Zamówienia Publiczne

Data: 12.08.2022, Termin: 18.08.2022 10:00
18.08.2022 10:0012.08.2022
ikonka

Materiały promocyjne dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie ikona Zamówienia Publiczne

Data: 12.08.2022, Termin: 19.08.2022 08:00
19.08.2022 08:0012.08.2022
ikonka

Dostawa gadżetów reklamowych dla Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ikona Zamówienia Publiczne

Data: 12.08.2022, Termin: 22.08.2022 09:00
22.08.2022 09:0012.08.2022
ikonka

Zakup koszulek i gadżetów promocyjnych ikona Zamówienia Publiczne

Data: 12.08.2022, Termin: 22.08.2022 10:00
22.08.2022 10:0012.08.2022
ikonka

Usługa przygotowania i realizacji kampanii internetowej ikona Zamówienia Publiczne

Data: 12.08.2022, Termin: 18.08.2022 10:00
18.08.2022 10:0012.08.2022
ikonka

Usługa publikacji artykułów w prasie ogólnopolskiej oraz w serwisie internetowym ikona Zamówienia Publiczne

Data: 12.08.2022, Termin: 19.08.2022 10:00
19.08.2022 10:0012.08.2022
ikonka

Pełnienie funkcji eksperta w dziedzinie kreowania marki wraz z usługą przygotowania materiałów edukacyjnych i promocyjnych w ramach projektu zintegrowanego IP LIFE PL Pilica Basin CTRL ikona Zamówienia Publiczne

Data: 12.08.2022, Termin: 19.08.2022 10:00
19.08.2022 10:0012.08.2022
ikonka

Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego I ikona Zamówienia Publiczne

Data: 12.08.2022, Termin: 19.08.2022 09:00
19.08.2022 09:0012.08.2022
ikonka

Druk książek: część nr 1 - „Egzekucje publiczne w okupowanej Warszawie. Ujęcie performatywne” autorstwa Pawła Mrowińskiego, część nr 2 - „Władysław Bieńkowski. Biografia” Bartłomieja Kapicy. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 10.08.2022, Termin: 19.08.2022 10:00
19.08.2022 10:0010.08.2022
ikonka

Druk i dostawa dwóch książek: „Bogusław Bachorczyk - roczniki 2013-2016” oraz „Bogusław Bachorczyk - roczniki 2019-2022” dla Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie ikona Zamówienia Publiczne

Data: 10.08.2022, Termin: 17.08.2022 10:30
17.08.2022 10:3010.08.2022
ikonka

Projekt, skład graficzny, druk oraz dostarczenie kalendarzy książkowych na 2023 r. dla Centralnego Punktu Informacyjnego. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 10.08.2022, Termin: 17.08.2022 10:00
17.08.2022 10:0010.08.2022
ikonka

Druk, oprawa oraz dostawa 3 publikacji: druk offsetowy ikona Zamówienia Publiczne

Data: 10.08.2022, Termin: 17.08.2022 09:00
17.08.2022 09:0010.08.2022
ikonka

Druk informatora dla kandydatów ikona Zamówienia Publiczne

Data: 10.08.2022, Termin: 16.08.2022 10:30
16.08.2022 10:3010.08.2022
ikonka

Przeprowadzenie kampanii reklamowej promującej projekt: Ustawa o Artystach Zawodowych na nośnikach zewnętrznych ikona Zamówienia Publiczne

Data: 10.08.2022, Termin: 18.08.2022 12:00
18.08.2022 12:0010.08.2022
ikonka

MATERIAŁY: DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK I KSEROKOPIAREK WRAZ Z ODBIOREM ZUŻYTYCH MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH ikona Zamówienia Publiczne

Data: 10.08.2022, Termin: 26.08.2022 09:00
26.08.2022 09:0010.08.2022
ikonka

Opracowanie, wydanie i dostarczenie przewodnika po bioróżnorodności unikalnej Doliny Dolnej Odry w ramach projektu pn. „Przyroda bez granic w unikalnej Dolinie Dolnej Odry”. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 09.08.2022, Termin: 17.08.2022 10:00
17.08.2022 10:0009.08.2022
ikonka

Dostawa materiałów popularyzacyjnych ikona Zamówienia Publiczne

Data: 08.08.2022, Termin: 16.08.2022 12:00
16.08.2022 12:0008.08.2022
ikonka

Dostawa roll up’a na potrzeby projektu pn. Horyzontalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE- Polska Północna na Politechnice Gdańskiej. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 08.08.2022, Termin: 16.08.2022 12:00
16.08.2022 12:0008.08.2022
ikonka

Dostawa długopisów z logotypem RCKiK w Poznaniu ikona Zamówienia Publiczne

Data: 08.08.2022, Termin: 16.08.2022 10:30
16.08.2022 10:3008.08.2022
ikonka

Druk wydawnictw ikona Zamówienia Publiczne

Data: 08.08.2022, Termin: 16.08.2022 10:00
16.08.2022 10:0008.08.2022
ikonka

Wykonanie/zakup, oznakowanie, opakowanie i dostawę do siedziby Wspólnego Sekretariatu Programu Współpracy Interreg V-A Południowy Bałtyk 2014-2020 w Gdańsku materiałów informacyjno-promocyjnych. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 08.08.2022, Termin: 17.08.2022 10:00
17.08.2022 10:0008.08.2022
ikonka

Usługa druku offsetowego na potrzeby Krakowskiego Biura Festiwalowego w roku 2022 ikona Zamówienia Publiczne

Data: 08.08.2022, Termin: 16.08.2022 10:00
16.08.2022 10:0008.08.2022
ikonka

Usługa łamania i składu 6 zeszytów czasopism naukowych: Multidisciplinary Journal of School Education, Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, Studia Paedagogica Ignatiana, Rocznik Filozoficzny Ign. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 08.08.2022, Termin: 16.08.2022 13:00
16.08.2022 13:0008.08.2022
ikonka

"Rozbudowa portalu i stworzenie Encyklopedii Muzycznej online na potrzeby realizacji projektu pn.: Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego - kontynuacja" ikona Zamówienia Publiczne

Data: 08.08.2022, Termin: 16.08.2022 10:00
16.08.2022 10:0008.08.2022
ikonka

Usługa skanowania dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz import zeskanowanych materiałów do istniejącego systemu dziedzinowego. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 08.08.2022, Termin: 17.08.2022 11:00
17.08.2022 11:0008.08.2022
ikonka

Usługa łamania i składu 7 zeszytów w ramach 4 tytułów czasopism naukowych: Horyzonty Wychowania, Horyzonty Polityki, Forum Philosophicum, Perspektywy Kultury ikona Zamówienia Publiczne

Data: 08.08.2022, Termin: 16.08.2022 12:00
16.08.2022 12:0008.08.2022
ikonka

MATERIAŁY: Sukcesywne dostawy papieru do drukarek i kopiarek dla Jednostek Organizacyjnych PBŚ ikona Zamówienia Publiczne

Data: 06.08.2022, Termin: 12.08.2022 10:00
12.08.2022 10:0006.08.2022
ikonka

MATERIAŁY: Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych ikona Zamówienia Publiczne

Data: 06.08.2022, Termin: 12.08.2022 10:30
12.08.2022 10:3006.08.2022
ikonka

SPRZĘT: Dzierżawa wielofunkcyjnych urządzeń drukujących z systemem do zarządzania wydrukiem dla Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej ikona Zamówienia Publiczne

Data: 06.08.2022, Termin: 16.08.2022 09:30
16.08.2022 09:3006.08.2022
ikonka

DOSTAWA DRUKÓW RESORTOWYCH DLA KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W GDAŃSKU ORAZ JEDNOSTEK GARNIZONU POMORSKIEGO ikona Zamówienia Publiczne

Data: 06.08.2022, Termin: 18.08.2022 09:30
18.08.2022 09:3006.08.2022
ikonka

Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych wielkogabarytowych obrandowanych logotypem Dolnego Śląska ikona Zamówienia Publiczne

Data: 06.08.2022, Termin: 12.08.2022 10:00
12.08.2022 10:0006.08.2022
ikonka

Dostawa materiałów promocyjnych z logo Europejskiego Tygodnia Sportu, logo programu Erasmus+ i napisem Ministerstwo Sportu i Turystyki ikona Zamówienia Publiczne

Data: 06.08.2022, Termin: 12.08.2022 09:00
12.08.2022 09:0006.08.2022
ikonka

Przygotowanie spotów informacyjnych, celem poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w zakresie zaostrzenia sankcji. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 05.08.2022, Termin: 19.08.2022 11:00
19.08.2022 11:0005.08.2022
ikonka

Zakup i dostawa zestawu gadżetów promocyjnych w ramach promocji projektu pn.: „TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII. II POSTĘPOWANIE ikona Zamówienia Publiczne

Data: 05.08.2022, Termin: 12.08.2022 09:30
12.08.2022 09:3005.08.2022
ikonka

Usługa druku offsetowego na potrzeby Krakowskiego Biura Festiwalowego w roku 2022 ikona Zamówienia Publiczne

Data: 05.08.2022, Termin: 16.08.2022 10:00
16.08.2022 10:0005.08.2022
ikonka

MATERIAŁY: Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących, w podziale na pakiety ikona Zamówienia Publiczne

Data: 05.08.2022, Termin: 18.08.2022 11:00
18.08.2022 11:0005.08.2022
ikonka

Druk wydawnictw ikona Zamówienia Publiczne

Data: 05.08.2022, Termin: 16.08.2022 10:00
16.08.2022 10:0005.08.2022
ikonka

Wykonanie i dostawa druków. Dostawa artykułów różnych, obuwia i odzieży pracowniczej medycznej i roboczej. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 05.08.2022, Termin: 12.08.2022 11:00
12.08.2022 11:0005.08.2022
ikonka

Dostawa materiałów biurowych, druków oraz materiałów promocyjnych ikona Zamówienia Publiczne

Data: 05.08.2022, Termin: 12.08.2022 09:00
12.08.2022 09:0005.08.2022
ikonka

Usługa druku informatorów dla Działu Promocji AMS ikona Zamówienia Publiczne

Data: 05.08.2022, Termin: 12.08.2022 10:00
12.08.2022 10:0005.08.2022
1 2 3
Strona 1 / 308 (ogłoszeń: 15369)
  Ogłoszenia użytkowników zweryfikowanych
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2022 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764