logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Zamówienia publiczne

OfertaTerminData
ikonka

Wykonanie materiałów promocyjnych dla Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN ikona Zamówienia Publiczne

Data: 20.10.2020, Termin: 27.10.2020 12:00
27.10.2020 12:0020.10.2020
ikonka

ZAKUP MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH ikona Zamówienia Publiczne

Data: 20.10.2020, Termin: 27.10.2020 11:00
27.10.2020 11:0020.10.2020
ikonka

„Przygotowanie koncepcji oraz przeprowadzenie kampanii promocyjnej z okazji 102. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego” w ramach zadania: „Coroczna organizacja i promocja obchodów rocznicy wybuchu Powstania (...) ikona Zamówienia Publiczne

Data: 20.10.2020, Termin: 27.10.2020 09:30
27.10.2020 09:3020.10.2020
ikonka

Wykonanie oraz dostawa materiałów promocyjnych KFS dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach ikona Zamówienia Publiczne

Data: 20.10.2020, Termin: 28.10.2020 11:00
28.10.2020 11:0020.10.2020
ikonka

SPRZĘT: Dostawa urządzeń drukujących ikona Zamówienia Publiczne

Data: 20.10.2020, Termin: 27.10.2020 10:00
27.10.2020 10:0020.10.2020
ikonka

SPRZĘT: „Zakup i dostawa 57 drukarek oraz 22 urządzeń wielofunkcyjnych” ikona Zamówienia Publiczne

Data: 20.10.2020, Termin: 27.10.2020 10:00
27.10.2020 10:0020.10.2020
ikonka

Usługi drukarskie dla Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Spawalnictwa przy ul. Bł. Czesława 16-18 w Gliwicach ikona Zamówienia Publiczne

Data: 20.10.2020, Termin: 26.10.2020 09:30
26.10.2020 09:3020.10.2020
ikonka

Dostawa testów psychologicznych na potrzeby projektu "UNIWERSYTET JUTRA – zintegrowany program rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”, POWR.03.05.00-00-Z303/17 ikona Zamówienia Publiczne

Data: 19.10.2020, Termin: 27.10.2020 10:30
27.10.2020 10:3019.10.2020
ikonka

Dostawa gadżetów festiwalu Eufonie ikona Zamówienia Publiczne

Data: 19.10.2020, Termin: 26.10.2020 10:00
26.10.2020 10:0019.10.2020
ikonka

ŚWIADCZENIE USŁUG WYDAWNICZYCH DLA DWÓCH CZASOPISM: „HUMAN MOVEMENT” I „PHYSIOTHERAPY QUARTERLY” DLA AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU ikona Zamówienia Publiczne

Data: 19.10.2020, Termin: 28.10.2020 12:00
28.10.2020 12:0019.10.2020
ikonka

1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie działań informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych na rzecz funkcjonowania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne (zespoły ratownictwa medycznego, szpitalne oddziały (...) ikona Zamówienia Publiczne

Data: 17.10.2020, Termin: 27.10.2020 09:00
27.10.2020 09:0017.10.2020
ikonka

Dostawa materiałów promocyjnych dla Wydziału Matematyki Politechniki Wrocławskiej ikona Zamówienia Publiczne

Data: 17.10.2020, Termin: 27.10.2020 10:00
27.10.2020 10:0017.10.2020
ikonka

„Dostawa materiałów promocyjnych z logotypami Funduszy Europejskich" ikona Zamówienia Publiczne

Data: 17.10.2020, Termin: 26.10.2020 10:00
26.10.2020 10:0017.10.2020
ikonka

Wykonanie i dostarczenie materiałów informacyjno-promocyjnych opatrzonych logo Polski Atom i adresem strony internetowej: www.polskiatom.gov.pl ikona Zamówienia Publiczne

Data: 17.10.2020, Termin: 27.10.2020 12:00
27.10.2020 12:0017.10.2020
ikonka

Kampania internetowa o charakterze społecznym na temat promocji zawodów pielęgniarki i położnej, w ramach prowadzonej na rzecz Ministerstwa Zdrowia kampanii informacyjno-edukacyjno-promocyjnej pn. „Stawiam na (...) ikona Zamówienia Publiczne

Data: 17.10.2020, Termin: 27.10.2020 09:00
27.10.2020 09:0017.10.2020
ikonka

Wydrukowanie kolorowanki, ulotek, plakatów i naklejek o tematyce prewencyjnej oraz dostarczenie ich do 16 Oddziałów Regionalnych i Centrali KRUS. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 17.10.2020, Termin: 26.10.2020 09:30
26.10.2020 09:3017.10.2020
ikonka

MATERIAŁY: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 17.10.2020, Termin: 26.10.2020 10:00
26.10.2020 10:0017.10.2020
ikonka

MATERIAŁY: Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących ikona Zamówienia Publiczne

Data: 17.10.2020, Termin: 26.10.2020 11:00
26.10.2020 11:0017.10.2020
ikonka

Świadczenie usług fotokopiowania, drukowania oraz skanowania za pomocą urządzeń wielofunkcyjnych w Areszcie Śledczym w Szczecinie ikona Zamówienia Publiczne

Data: 17.10.2020, Termin: 26.10.2020 10:00
26.10.2020 10:0017.10.2020
ikonka

MATERIAŁY: Dostawa papieru do drukarek i kserokopiarek dla Urzędu Miejskiego Wrocławia ikona Zamówienia Publiczne

Data: 17.10.2020, Termin: 26.10.2020 10:00
26.10.2020 10:0017.10.2020
ikonka

Usług druku i oprawy- „Forest Terminology in Use ikona Zamówienia Publiczne

Data: 17.10.2020, Termin: 26.10.2020 10:00
26.10.2020 10:0017.10.2020
ikonka

ZP-10/2020 Druk i dostawa materiałów poligraficznych ikona Zamówienia Publiczne

Data: 17.10.2020, Termin: 26.10.2020 08:00
26.10.2020 08:0017.10.2020
ikonka

Wydruk i dostawa materiałów niezbędnych do zorganizowania centralnej wysyłki zaproszeń w ramach Programu Badań Przesiewowych raka jelita grubego. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 17.10.2020, Termin: 26.10.2020 09:00
26.10.2020 09:0017.10.2020
ikonka

Przeprowadzanie kampanii informacyjno-promocyjnej projektu „Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi”, współfinansowanego w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji (...) ikona Zamówienia Publiczne

Data: 16.10.2020, Termin: 23.10.2020 09:00
23.10.2020 09:0016.10.2020
ikonka

Dostawa materiałów promocyjnych ikona Zamówienia Publiczne

Data: 16.10.2020, Termin: 23.10.2020 10:00
23.10.2020 10:0016.10.2020
ikonka

Kampania LED ikona Zamówienia Publiczne

Data: 16.10.2020, Termin: 23.10.2020 10:00
23.10.2020 10:0016.10.2020
ikonka

Wydruk i dostawa pakietów promocyjno-informacyjnych ikona Zamówienia Publiczne

Data: 16.10.2020, Termin: 23.10.2020 10:00
23.10.2020 10:0016.10.2020
ikonka

SPRZĘT: Zakup kserokopiarek dla Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu ikona Zamówienia Publiczne

Data: 16.10.2020, Termin: 26.10.2020 10:00
26.10.2020 10:0016.10.2020
ikonka

Wykonanie i dostawa kalendarzy książkowych Województwa Wielkopolskiego na 2021 rok. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 16.10.2020, Termin: 26.10.2020 12:00
26.10.2020 12:0016.10.2020
ikonka

SPRZĘT: DOSTAWA KOLOROWEGO SYSTEMU DRUKU CYFROWEGO ikona Zamówienia Publiczne

Data: 16.10.2020, Termin: 23.10.2020 10:00
23.10.2020 10:0016.10.2020
ikonka

MATERIAŁY: Zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek atramentowych i laserowych na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 16.10.2020, Termin: 23.10.2020 10:00
23.10.2020 10:0016.10.2020
ikonka

Wykonanie i dostawa koszulek reklamowych dla Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej ikona Zamówienia Publiczne

Data: 15.10.2020, Termin: 22.10.2020 12:00
22.10.2020 12:0015.10.2020
ikonka

Przeprowadzenie kampanii outdoorowej RPO WiM 2014-2020 ikona Zamówienia Publiczne

Data: 15.10.2020, Termin: 22.10.2020 10:00
22.10.2020 10:0015.10.2020
ikonka

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE USŁUG POLIGRAFICZNYCH ikona Zamówienia Publiczne

Data: 15.10.2020, Termin: 22.10.2020 12:00
22.10.2020 12:0015.10.2020
ikonka

Graficzne opracowanie 8 nowych wirtualnych wystaw tematycznych i przetworzenie 41 już istniejących wirtualnych wystaw tematycznych na potrzeby projektu „Wirtualna Małopolska” ikona Zamówienia Publiczne

Data: 15.10.2020, Termin: 23.10.2020 12:00
23.10.2020 12:0015.10.2020
ikonka

Dostawa opakowań (toreb) na wyposażenie do zestawu Indywidulanego Pakietu Medycznego IPMED dla 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego ikona Zamówienia Publiczne

Data: 15.10.2020, Termin: 22.10.2020 09:30
22.10.2020 09:3015.10.2020
ikonka

MATERIAŁY: Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faksów oraz artykułów biurowych. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 15.10.2020, Termin: 20.10.2020 11:00
20.10.2020 11:0015.10.2020
ikonka

Usługa druku i dostawy miesięcznika „NAFTA-GAZ” – sukcesywnie od grudnia 2020 r. do listopada 2022 r. dla Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego ikona Zamówienia Publiczne

Data: 15.10.2020, Termin: 26.10.2020 10:00
26.10.2020 10:0015.10.2020
ikonka

Promocja w mediach (zadanie 1, zadanie 2, zadanie 3) na lata 2020 - 2022 w ramach projektu pn.: „Kooperacyjne Opolskie – profesjonalne otoczenie biznesu II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (...) ikona Zamówienia Publiczne

Data: 15.10.2020, Termin: 26.10.2020 09:00
26.10.2020 09:0015.10.2020
ikonka

Wydruk i dostawa 1 wydania miesięcznika społeczno-kulturalnego „Gazeta Rybnicka” o numerze ISSN 1232-437X ikona Zamówienia Publiczne

Data: 15.10.2020, Termin: 22.10.2020 10:00
22.10.2020 10:0015.10.2020
ikonka

MATERIAŁY: Dostawa materiałów biurowych, papierniczych i plastycznych ikona Zamówienia Publiczne

Data: 15.10.2020, Termin: 22.10.2020 10:00
22.10.2020 10:0015.10.2020
ikonka

Dostawa i montaż oznakowania zadaszenia pomiędzy pawilonami wystawowymi oraz oświetlenia ekspozycji zewnętrznej w Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu ikona Zamówienia Publiczne

Data: 14.10.2020, Termin: 21.10.2020 12:00
21.10.2020 12:0014.10.2020
ikonka

Wykonanie oraz dostawa artykułów wystawienniczych i informacyjno-promocyjnych ikona Zamówienia Publiczne

Data: 14.10.2020, Termin: 22.10.2020 10:00
22.10.2020 10:0014.10.2020
ikonka

Obsługa nośników reklamowych na potrzeby kampanii promującej Kordegardę. Galerię Narodowego Centrum Kultury i ofertę wydawniczą NCK ikona Zamówienia Publiczne

Data: 14.10.2020, Termin: 21.10.2020 10:00
21.10.2020 10:0014.10.2020
ikonka

Wykonanie i dostawa oznakowanych gadżetów promocyjnych na potrzeby promocji „Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej" ikona Zamówienia Publiczne

Data: 14.10.2020, Termin: 23.10.2020 11:00
23.10.2020 11:0014.10.2020
ikonka

Zakup i dostarczanie zadrukowanych kopert na dokumentację medyczną oraz na zdjęcia RTG ikona Zamówienia Publiczne

Data: 14.10.2020, Termin: 23.10.2020 10:00
23.10.2020 10:0014.10.2020
ikonka

SPRZĘT: DOSTAWA DRUKARKI 3D ikona Zamówienia Publiczne

Data: 14.10.2020, Termin: 03.11.2020 09:00
03.11.2020 09:0014.10.2020
ikonka

MATERIAŁY: Dostawa papieru kserograficznego ikona Zamówienia Publiczne

Data: 14.10.2020, Termin: 22.10.2020 12:00
22.10.2020 12:0014.10.2020
ikonka

Usługa outsourcingu obejmująca drukowanie, kopiowanie i skanowanie dokumentów na potrzeby jednostek Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku ikona Zamówienia Publiczne

Data: 14.10.2020, Termin: 22.10.2020 10:00
22.10.2020 10:0014.10.2020
ikonka

MATERIAŁY: Dostawy artykułów biurowych, tuszy, tonerów i bębnów do drukarek oraz druków dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku - powtórka ikona Zamówienia Publiczne

Data: 14.10.2020, Termin: 21.10.2020 10:00
21.10.2020 10:0014.10.2020
1 2 3
Strona 1 / 248 (ogłoszeń: 12395)
  Ogłoszenia użytkowników zweryfikowanych
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2020 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764