logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Zamówienia publiczne

OfertaTerminData
ikonka

Usługi w zakresie promocji - kampania outdoorowa ikona Zamówienia Publiczne

Data: 25.02.2020, Termin: 06.03.2020 12:00
06.03.2020 12:0025.02.2020
ikonka

Dostawa artykułów promocyjnych dla Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej ikona Zamówienia Publiczne

Data: 25.02.2020, Termin: 04.03.2020 10:30
04.03.2020 10:3025.02.2020
ikonka

Przygotowanie, wydanie oraz dostawa publikacji promocyjnych na temat polsko-rosyjskich publikacji prezentujących produkty turystyczne, w ramach projektu nr PR/1/008/2018 ‘Tourism beyond the boundaries – tourism (...) ikona Zamówienia Publiczne

Data: 25.02.2020, Termin: 03.03.2020 10:00
03.03.2020 10:0025.02.2020
ikonka

Sukcesywne wykonywanie i dostawa druków i formularzy urzędowych na potrzeby Urzędu Miasta Płocka w 2020 r. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 25.02.2020, Termin: 04.03.2020 11:00
04.03.2020 11:0025.02.2020
ikonka

Usługa opracowania i przeprowadzenia kampanii promocyjnej projektu. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 25.02.2020, Termin: 03.03.2020 13:30
03.03.2020 13:3025.02.2020
ikonka

Przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej Województwa Podkarpackiego podczas imprez sportowych z udziałem klubów sportowych z województwa podkarpackiego, które w danej dyscyplinie znajdują się na (...) ikona Zamówienia Publiczne

Data: 24.02.2020, Termin: 04.03.2020 10:00
04.03.2020 10:0024.02.2020
ikonka

Przedmiotem zamówienia jest dostawa druków i formularzy służbowych dla jednostek Policji województwa dolnośląskiego. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 24.02.2020, Termin: 05.03.2020 11:00
05.03.2020 11:0024.02.2020
ikonka

„Świadczenie usług w zakresie druku, oprawy introligatorskiej i dostawy do siedziby Zamawiającego publikacji naukowych Polskiej Akademii Nauk” ikona Zamówienia Publiczne

Data: 24.02.2020, Termin: 03.03.2020 11:00
03.03.2020 11:0024.02.2020
ikonka

Organizacja konferencji informacyjnej dla projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. „Budowa infrastruktury portowej do odbioru ścieków sanitarnych ze statków w Porcie Gdynia" ikona Zamówienia Publiczne

Data: 23.02.2020, Termin: 05.03.2020 10:30
05.03.2020 10:3023.02.2020
ikonka

Oznakowanie szlaku turystycznego na terenie Nadleśnictwa Strzelce Krajeńskie w ramach zadania „Powstanie szlaku pieszo-rowerowego „Puszczy Gorzowskiej” (modernizacja i powstanie nowej infrastruktury (...) ikona Zamówienia Publiczne

Data: 23.02.2020, Termin: 03.03.2020 09:30
03.03.2020 09:3023.02.2020
ikonka

Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Programu CED ikona Zamówienia Publiczne

Data: 21.02.2020, Termin: 03.03.2020 11:30
03.03.2020 11:3021.02.2020
ikonka

Promocja Gminy Miasto Włocławek poprzez sport. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 21.02.2020, Termin: 02.03.2020 09:30
02.03.2020 09:3021.02.2020
ikonka

Dostarczenie materiałów promocyjnych. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 21.02.2020, Termin: 02.03.2020 10:00
02.03.2020 10:0021.02.2020
ikonka

Opracowanie i wykonanie materiałów reklamowych na potrzeby Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 21.02.2020, Termin: 02.03.2020 09:00
02.03.2020 09:0021.02.2020
ikonka

Świadczenie usług poligraficznych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej ikona Zamówienia Publiczne

Data: 21.02.2020, Termin: 02.03.2020 09:30
02.03.2020 09:3021.02.2020
ikonka

Wyłonienie wykonawcy w zakresie druku i oprawy publikacji Ch. A. Padesky, D. Greenberger pt.: „Umysł ponad nastrojem. Zmień nastrój poprzez zmianę sposobu myślenia”, ISBN: 978-83-233-4212-0, wyd. 2 dodruk, wraz (...) ikona Zamówienia Publiczne

Data: 21.02.2020, Termin: 02.03.2020 12:00
02.03.2020 12:0021.02.2020
ikonka

Świadczenie usługi druku i dostawy czasopisma VIATA ACADEMICA wydawanego przez Wydawnictwo UPJPII w Krakowie ikona Zamówienia Publiczne

Data: 21.02.2020, Termin: 02.03.2020 11:00
02.03.2020 11:0021.02.2020
ikonka

Druk i dostawa broszur ankietowych ikona Zamówienia Publiczne

Data: 21.02.2020, Termin: 02.03.2020 10:00
02.03.2020 10:0021.02.2020
ikonka

Naświetlanie płyt CTP, druk i oprawa dziesięciu książek ikona Zamówienia Publiczne

Data: 21.02.2020, Termin: 02.03.2020 11:00
02.03.2020 11:0021.02.2020
ikonka

Promocja miasta Ostrowca Świętokrzyskiego poprzez sport - piłkę siatkową kobiet ikona Zamówienia Publiczne

Data: 20.02.2020, Termin: 28.02.2020 09:30
28.02.2020 09:3020.02.2020
ikonka

Wykonanie gadżetów z przeznaczeniem na cele promocyjne Miasta Katowice. Zamówienie składa się z 22 części. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 20.02.2020, Termin: 28.02.2020 08:00
28.02.2020 08:0020.02.2020
ikonka

Dostawa artykułów reklamowych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ikona Zamówienia Publiczne

Data: 20.02.2020, Termin: 03.03.2020 10:30
03.03.2020 10:3020.02.2020
ikonka

Druk katalogu wystawy czasowej o Muranowie i atlasu Muranowa w wersji polskiej i angielskiej ikona Zamówienia Publiczne

Data: 20.02.2020, Termin: 28.02.2020 12:00
28.02.2020 12:0020.02.2020
ikonka

Druk i dostawa Zeszytów Dydaktycznych dla uczestników warsztatów Green Guerillaz City Activists - Zielona miejska partyzantka - Warsztat IV - w ramach projektu „Nature is my Homeland - międzynarodowe działania (...) ikona Zamówienia Publiczne

Data: 20.02.2020, Termin: 28.02.2020 09:30
28.02.2020 09:3020.02.2020
ikonka

Usługa opracowania, wydrukowania i dystrybucji albumu dobrych praktyk dla WUP w Łodzi ikona Zamówienia Publiczne

Data: 20.02.2020, Termin: 02.03.2020 12:00
02.03.2020 12:0020.02.2020
ikonka

Wydruk gazetki Osiedla Rataje w 2020 r ikona Zamówienia Publiczne

Data: 20.02.2020, Termin: 28.02.2020 10:00
28.02.2020 10:0020.02.2020
ikonka

Usługa drukowania ulotek i materiałów promocyjnych dla potrzeb Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego ikona Zamówienia Publiczne

Data: 20.02.2020, Termin: 04.03.2020 12:00
04.03.2020 12:0020.02.2020
ikonka

Kampania pn. „Region - działania informacyjno-promocyjne dotyczące najważniejszych wydarzeń Województwa Lubuskiego w mediach drukowanych” ikona Zamówienia Publiczne

Data: 19.02.2020, Termin: 27.02.2020 10:00
27.02.2020 10:0019.02.2020
ikonka

Świadczenie usług związanych z działaniami komunikacyjnymi Instytutu Adama Mickiewicza w mediach społecznościowych oraz obsługą strony internetowej IAM ikona Zamówienia Publiczne

Data: 18.02.2020, Termin: 26.02.2020 11:00
26.02.2020 11:0018.02.2020
ikonka

Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 18.02.2020, Termin: 26.02.2020 11:30
26.02.2020 11:3018.02.2020
ikonka

Usługa opracowania i realizacji kampanii informacyjno-promocyjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ikona Zamówienia Publiczne

Data: 18.02.2020, Termin: 28.02.2020 10:00
28.02.2020 10:0018.02.2020
ikonka

Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby promocji Białegostoku – kocyki niemowlęce ikona Zamówienia Publiczne

Data: 18.02.2020, Termin: 26.02.2020 09:30
26.02.2020 09:3018.02.2020
ikonka

Usługi drukowania wraz z dostawą dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ikona Zamówienia Publiczne

Data: 18.02.2020, Termin: 26.02.2020 10:00
26.02.2020 10:0018.02.2020
ikonka

Usługa prenumeraty e-wydań dziennika regionalnego województwa warmińsko-mazurskiego, zamieszczania artykułów, materiałów reklamowych oraz prowadzenia działań marketingowych na portalach internetowych dziennika (...) ikona Zamówienia Publiczne

Data: 18.02.2020, Termin: 26.02.2020 10:00
26.02.2020 10:0018.02.2020
ikonka

Druk i dostawa broszur ankietowych ikona Zamówienia Publiczne

Data: 18.02.2020, Termin: 27.02.2020 10:30
27.02.2020 10:3018.02.2020
ikonka

Usługa kopiowania i drukowania świadczona na urządzeniu cyfrowym laserowym wielobarwnym, w siedzibie Zamawiającego w okresie 4 lat ikona Zamówienia Publiczne

Data: 18.02.2020, Termin: 27.02.2020 10:00
27.02.2020 10:0018.02.2020
ikonka

„Roman Ingarden. Filozof i fotograf”, „Papieże – vol. 2”, zeszytu edukacyjnego, mapki i foldera dla Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK ikona Zamówienia Publiczne

Data: 18.02.2020, Termin: 25.02.2020 11:30
25.02.2020 11:3018.02.2020
ikonka

Druk i dostawa ulotek i wyklejek do Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej ikona Zamówienia Publiczne

Data: 18.02.2020, Termin: 25.02.2020 10:00
25.02.2020 10:0018.02.2020
ikonka

Korekta redakcyjna, przygotowanie do druku i druk wydawnictwa turystycznego w niemieckiej wersji językowej wraz z ich dostarczeniem do siedziby Zamawiającego. ikona Zamówienia Publiczne

Data: 18.02.2020, Termin: 26.02.2020 10:00
26.02.2020 10:0018.02.2020
ikonka

Dostawa materiałów reklamowych na potrzeby Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji ikona Zamówienia Publiczne

Data: 18.02.2020, Termin: 25.02.2020 11:00
25.02.2020 11:0018.02.2020
ikonka

Promocja Miasta Kwidzyna przez sport ikona Zamówienia Publiczne

Data: 17.02.2020, Termin: 25.02.2020 10:00
25.02.2020 10:0017.02.2020
ikonka

Druk i dostawa kwartalnika „Pamięć i Przyszłość” – 4 numery w roku 2020 ikona Zamówienia Publiczne

Data: 17.02.2020, Termin: 24.02.2020 10:00
24.02.2020 10:0017.02.2020
ikonka

Usługa drukowania i dostawy książek, czasopism, broszur oraz akcydensów na potrzeby Politechniki Wrocławskiej ikona Zamówienia Publiczne

Data: 17.02.2020, Termin: 25.02.2020 10:00
25.02.2020 10:0017.02.2020
ikonka

Usługi wykonywania i dostarczania naklejek i plakatów informacyjnych w 2020 roku ikona Zamówienia Publiczne

Data: 16.02.2020, Termin: 21.02.2020 11:30
21.02.2020 11:3016.02.2020
ikonka

Opracowanie graficzne, skład i druk materiałów informacyjno-promocyjnych dotyczących Karty „Lubelska Karta Seniora” oraz laserowe znakowanie danych na Kartach, zwanej w dalszej części umowy „Kartą” ikona Zamówienia Publiczne

Data: 16.02.2020, Termin: 24.02.2020 12:00
24.02.2020 12:0016.02.2020
ikonka

Digitalowa kampania wizerunkowa CNK i digitalową kampanię Pikniku Naukowego (2) ikona Zamówienia Publiczne

Data: 16.02.2020, Termin: 24.02.2020 12:00
24.02.2020 12:0016.02.2020
ikonka

Promocja Województwa Warmińsko-Mazurskiego podczas rozgrywek ekstraklasy kobiet w piłce ręcznej ikona Zamówienia Publiczne

Data: 14.02.2020, Termin: 24.02.2020 10:00
24.02.2020 10:0014.02.2020
ikonka

Zakup mediów związanych z realizacją kampanii informacyjno – promocyjnej Budżet Obywatelski ikona Zamówienia Publiczne

Data: 14.02.2020, Termin: 24.02.2020 11:00
24.02.2020 11:0014.02.2020
ikonka

Dostawę artykułów promocyjnych i reklamowych na potrzeby Politechniki Białostockiej ikona Zamówienia Publiczne

Data: 14.02.2020, Termin: 24.02.2020 08:30
24.02.2020 08:3014.02.2020
ikonka

Dostawa artykułów reklamowych dla SGGW na 2020 rok ikona Zamówienia Publiczne

Data: 14.02.2020, Termin: 28.02.2020 09:00
28.02.2020 09:0014.02.2020
1 2 3
Strona 1 / 222 (ogłoszeń: 11093)
  Ogłoszenia użytkowników zweryfikowanych
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2020 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764