logo
ZASOBNIK
Polska reklama i poligrafiaZASOBNIK
Web.Reporter.pl Kurs HTML 4.01, XHTML 1.0 i CSS 2 z przykładami
autor: Dariusz Majgier • ostatnia aktualizacja kursu: 2003.06.01

[Start][Elementy HTML][Atrybuty HTML][Style CSS][Porady online]
[A] [B] [C] [D] [E] [F] [H] [I] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [Z]
[kolory][tekst][czcionki][rozmiary][pozycje][tabele][listy][formularze]
[struktura][linki][multimedia][bloki][obramowania][tła][synteza][druk]

lang

Atrybut definiuje język dla całej strony lub jej wybranego fragmentu.

Wartości atrybutu:

język narodowy
kody języków określa norma ISO 639, a krajów ISO 3166
Atrybut używany w elementach:
A, ABBR, ACRONYM, ADDRESS, AREA, B, BDO, BIG, BLOCKQUOTE, BODY, BUTTON, CAPTION, CENTER, CITE, CODE, COL, COLGROUP, DD, DEL, DFN, DIR, DIV, DL, DT, EM, FIELDSET, FONT, FORM, H1, H2, H3, H4, H5, H6, HEAD, HR, HTML, I, IMG, INPUT, INS, ISINDEX, KBD, LABEL, LEGEND, LI, LINK, MAP, MENU, META, NOFRAMES, NOSCRIPT, OBJECT, OL, OPTGROUP, OPTION, P, PRE, Q, S, SAMP, SELECT, SMALL, SPAN, STRIKE, STRONG, STYLE, SUB, SUP, TABLE, TBODY, TD, TEXTAREA, TFOOT, TH, THEAD, TITLE, TR, TT, U, UL, VAR
Przykładowe zastosowania:

• Przykład 1:

<p lang="pl">Przykładowy akapit napisany w języku polskim</p>

Przykładowy akapit napisany w języku polskim

• Przykład 2:

<p lang="fr-CA">
Désormais plus puissant, grâce aux nouvelles fonctions ajoutées, 
il vous permet de gérer votre temps de connexion de façon plus 
amusante et plus pratique. 
</p>

Désormais plus puissant, grâce aux nouvelles fonctions ajoutées, il vous permet de gérer votre temps de connexion de façon plus amusante et plus pratique.

 
• • •
Zobacz porady, skrypty, artykuły i gotowe rozwiązania dla właścicieli stron WWW!
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2023 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764