logo
ZASOBNIK
Polska reklama i poligrafiaZASOBNIK
Web.Reporter.pl Kurs HTML 4.01, XHTML 1.0 i CSS 2 z przykładami
autor: Dariusz Majgier • ostatnia aktualizacja kursu: 2003.06.01

[Start][Elementy HTML][Atrybuty HTML][Style CSS][Porady online]
[A] [B] [C] [D] [E] [F] [H] [I] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [Z]
[kolory][tekst][czcionki][rozmiary][pozycje][tabele][listy][formularze]
[struktura][linki][multimedia][bloki][obramowania][tła][synteza][druk]

onmouseup

Definiuje reakcję na zdarzenie pochodzące od myszy i polegające na puszczeniu przycisku myszy, gdy jej wskaźnik znajduje się nad elementem. Wtedy wywoływany jest zwykle jakiś skrypt, często jest to skrypt napisany w języku JavaScript.

Wartości atrybutu:

skrypt
np. alert('Nastąpiła reakcja');
Atrybut używany w elementach:
A, ABBR, ACRONYM, ADDRESS, AREA, B, BIG, BLOCKQUOTE, BODY, BUTTON, CAPTION, CENTER, CITE, CODE, COL, COLGROUP, DD, DEL, DFN, DIR, DIV, DL, DT, EM, FIELDSET, FORM, H1, H2, H3, H4, H5, H6, HR, I, IMG, INPUT, INS, KBD, LABEL, LEGEND, LI, LINK, MAP, MENU, NOFRAMES, NOSCRIPT, OBJECT, OL, OPTGROUP, OPTION, P, PRE, Q, S, SAMP, SELECT, SMALL, SPAN, STRIKE, STRONG, SUB, SUP, TABLE, TBODY, TD, TEXTAREA, TFOOT, TH, THEAD, TR, TT, U, UL, VAR
Przykładowe zastosowania:

• Przykład 1:

<p onmouseup="alert(\'Nastąpiła reakcja\')">najedź i puść klawisz!</p>

najedź i puść klawisz

 
• • •
Zobacz porady, skrypty, artykuły i gotowe rozwiązania dla właścicieli stron WWW!
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2024 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764