logo
ZASOBNIK
Polska reklama i poligrafiaZASOBNIK
Web.Reporter.pl Kurs HTML 4.01, XHTML 1.0 i CSS 2 z przykładami
autor: Dariusz Majgier • ostatnia aktualizacja kursu: 2003.06.01

[Start][Elementy HTML][Atrybuty HTML][Style CSS][Porady online]
[A] [B] [C] [D] [E] [F] [H] [I] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [Z]
[kolory][tekst][czcionki][rozmiary][pozycje][tabele][listy][formularze]
[struktura][linki][multimedia][bloki][obramowania][tła][synteza][druk]

DL

Element definiuje listę definicji.

Atrybuty elementu:

compact =[brak] opcjonalny - IE1, N1, O2.1
lista bardziej zwartą
id, class =[tekst] opcjonalne - IE3, N4, O3.5
unikalny identyfikator i nazwa klasy CSS
lang, dir =[tekst] opcjonalne - IE4
język i kierunek wyświetlania tekstu bądź elementu
title =[tekst] opcjonalny - IE5
tytuł elementu
style =[CSS] opcjonalny - IE3, N4, O3.5
styl CSS elementu
onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup =[skrypt] opcjonalne
reakcje na zdarzenia pochodzące od myszy lub klawiatury
Pozostałe cechy:
znacznik zamykający: opcjonalny
przeglądarki: IE1, N1, O2.1
Grupa elementów list:
DD, DIR, DL, DT, LI, MENU, OL, UL
Przykładowe zastosowania:

• Przykład 1:

<dl>
 <dt> hasło1
  <dd> wyjaśnienie hasła1 - może być nawet bardzo 
     długie, wtedy automatycznie jest zawijane tak, 
     aby zachować odstęp 
 <dt> hasło2
  <dd> wyjaśnienie hasła2
 <dt> hasło3
  <dd> wyjaśnienie hasła3
</dl>

hasło1
wyjaśnienie hasła1 - może być nawet bardzo długie, wtedy automatycznie jest zawijane tak, aby zachować odstęp
hasło2
wyjaśnienie hasła2
hasło3
wyjaśnienie hasła3
 
• • •
Zobacz porady, skrypty, artykuły i gotowe rozwiązania dla właścicieli stron WWW!
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2023 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764