logo
ZASOBNIK
Polska reklama i poligrafiaZASOBNIK
Web.Reporter.pl Kurs HTML 4.01, XHTML 1.0 i CSS 2 z przykładami
autor: Dariusz Majgier • ostatnia aktualizacja kursu: 2003.06.01

[Start][Elementy HTML][Atrybuty HTML][Style CSS][Porady online]
[A] [B] [C] [D] [E] [F] [H] [I] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [Z]
[kolory][tekst][czcionki][rozmiary][pozycje][tabele][listy][formularze]
[struktura][linki][multimedia][bloki][obramowania][tła][synteza][druk]

FONT

Element definiuje właściwości czcionki. Przy użyciu FONT trzeba uważać, aby element zamykający nie był "przylepiony" do ostatniego wyrazu w tekscie, który zajmuje więcej niż jedną linię. W przeciwnym razie ostatnia linijka akapitu będzie miała większy odstęp niż pozostałe - co wygląda mało estetycznie. Błąd ten występuje w przeglądarkach Internet Explorer i aby się przed nim zabezpieczyć najlepiej przed elementem zamykającym FONT dodać spację, jak w przykładzie: <FONT color="navy">jakiś fragment tekstu </FONT>.

Atrybuty elementu:

size =[1|2|3|4|5|6|7] opcjonalny - IE1, N1, O2.1
wielkość czcionki
color =[kolor] opcjonalny - IE1, N1, O2.1
kolor czcionki
face =[nazwa] opcjonalny - IE1
rodzaj czcionki
id, class =[tekst] opcjonalne - IE3, N4, O3.5
unikalny identyfikator i nazwa klasy CSS
lang, dir =[tekst] opcjonalne - IE4
język i kierunek wyświetlania tekstu bądź elementu
title =[tekst] opcjonalny - IE5
tytuł elementu
style =[CSS] opcjonalny - IE3, N4, O3.5
styl CSS elementu
onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup =[skrypt] opcjonalne
reakcje na zdarzenia pochodzące od myszy lub klawiatury
Pozostałe cechy:
znacznik zamykający: wymagany
status: nie zalecany, zastąp stylami: font-size, font-family, color
przeglądarki: IE1, N1, O2.1
Grupa elementów liniowych:
ABBR, ACRONYM, B, BASEFONT, BDO, BIG, CITE, CODE, DEL, DFN, EM, FONT, I, INS, KBD, Q, S, SAMP, SMALL, SPAN, STRIKE, STRONG, SUB, SUP, TT, U, VAR,
Przykładowe zastosowania:

• Przykład 1:

Przykładowy tekst, 
<FONT color="green" size="+1">
na którym testowane są elementy
</FONT>
modyfikujące jego wygląd.

Przykładowy tekst, na którym testowane są elementy modyfikujące jego wygląd.

• Przykład 2:

<font size="+3">o</font><font size="+1">ryginalny</font>
<font size="+3">t</font><font size="+1">ytuł</font>

oryginalny tytuł

• Przykład 3:

<font size="-3">r</font>
<font size="-2">o</font>
<font size="-1">s</font>
<font size="-0">n</font>
<font size="+1">ą</font>
<font size="+2">c</font>
<font size="+3">e</font>
  
<font size="+3">l</font>
<font size="+2">i</font>
<font size="+1">t</font>
<font size="+0">e</font>
<font size="-1">r</font>
<font size="-2">k</font>
<font size="-3">i</font>

r o s n ą c e    l i t e r k i

 
• • •
Zobacz porady, skrypty, artykuły i gotowe rozwiązania dla właścicieli stron WWW!
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2024 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764