logo
ZASOBNIK
Polska reklama i poligrafiaZASOBNIK
Web.Reporter.pl Kurs HTML 4.01, XHTML 1.0 i CSS 2 z przykładami
autor: Dariusz Majgier • ostatnia aktualizacja kursu: 2003.06.01

[Start][Elementy HTML][Atrybuty HTML][Style CSS][Porady online]
[A] [B] [C] [D] [E] [F] [H] [I] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [Z]
[kolory][tekst][czcionki][rozmiary][pozycje][tabele][listy][formularze]
[struktura][linki][multimedia][bloki][obramowania][tła][synteza][druk]

PARAM

Element definiuje parametry obiektu.

Atrybuty elementu:

valuetype =[data|ref|object] opcjonalny - ???
typ wartości atrybutu
value =[tekst] opcjonalny - IE3, N2, O3.5
wartość parametru
type =[MIME] opcjonalny - ???
rodzaj elementu
name =[tekst] opcjonalny - IE1, N1, O2.1
nazwa elementu
id =[tekst] opcjonalne - IE3, N4, O3.5
unikalny identyfikator
Pozostałe cechy:
znacznik zamykający: zabroniony
przeglądarki: IE3, N2, O3.5
Grupa elementów multimedialnych:
A, APPLET, AREA, IMG, LINK, MAP, NOSCRIPT, OBJECT, PARAM, SCRIPT,
Przykładowe zastosowania:

• Przykład 1:

<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000"
width=120 height=60>
<param name=movie value="../p/ludek.swf">
<param name=quality value=high>
</object>

 
• • •
Zobacz porady, skrypty, artykuły i gotowe rozwiązania dla właścicieli stron WWW!
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2023 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764