logo
ZASOBNIK
Polska reklama i poligrafiaZASOBNIK
Web.Reporter.pl Kurs HTML 4.01, XHTML 1.0 i CSS 2 z przykładami
autor: Dariusz Majgier • ostatnia aktualizacja kursu: 2003.06.01

[Start][Elementy HTML][Atrybuty HTML][Style CSS][Porady online]
[A] [B] [C] [D] [E] [F] [H] [I] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [Z]
[kolory][tekst][czcionki][rozmiary][pozycje][tabele][listy][formularze]
[struktura][linki][multimedia][bloki][obramowania][tła][synteza][druk]

TABLE

Element definiuje tabelę.

Atrybuty elementu:

bgcolor =[kolor] opcjonalny - IE2, N3, O2.1
kolor tła
align =[left|center|right] opcjonalny - IE2, N2, O2.1
wyrównanie w poziomie
width =[piksele, procenty] opcjonalny - IE2, N3, O2.1
szerokość tabeli
cellspacing =[piksele] opcjonalny - IE2, N3, O2.1
szerokośc krawędzi komórek
cellpadding =[piksele] opcjonalny - IE2, N3, O2.1
odległość akapitu od krawędzi komórki
summary =[tekst] opcjonalny - N6
opis tabeli
frame =[border|void|above|below|hsides|vsides|lhs|rhs|box] opcjonalny - IE3, N6
typ obramowania tabeli
rules =[all|none|groups|rows|cols] opcjonalny - N6
typ krawędzi tabeli
border =[piksele] opcjonalny - IE2, N1.1, O2.1
szerokość obramowania tabeli
id, class =[tekst] opcjonalne - IE3, N4, O3.5
unikalny identyfikator i nazwa klasy CSS
lang, dir =[tekst] opcjonalne - IE4
język i kierunek wyświetlania tekstu bądź elementu
title =[tekst] opcjonalny - IE5
tytuł elementu
style =[CSS] opcjonalny - IE3, N4, O3.5
styl CSS elementu
onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup =[skrypt] opcjonalne
reakcje na zdarzenia pochodzące od myszy lub klawiatury
Pozostałe cechy:
znacznik zamykający: wymagany
przeglądarki: IE2, N1.1, O2.1
Grupa elementów tabeli:
CAPTION, COL, COLGROUP, TABLE, TBODY, TD, TFOOT, TH, THEAD, TR
Przykładowe zastosowania:

• Przykład 1:

<table width="300" border="1">
  <tr align="center">
    <td width="60%">komórka a</td>
    <td width="40%">komórka b</td>
  </tr>
</table>

komórka a komórka b

 
• • •
Zobacz porady, skrypty, artykuły i gotowe rozwiązania dla właścicieli stron WWW!
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2023 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764