logo
ZASOBNIK
Polska reklama i poligrafiaZASOBNIK
Web.Reporter.pl Kurs HTML 4.01, XHTML 1.0 i CSS 2 z przykładami
autor: Dariusz Majgier • ostatnia aktualizacja kursu: 2003.06.01

[Start][Elementy HTML][Atrybuty HTML][Style CSS][Porady online]
[A] [B] [C] [D] [E] [F] [H] [I] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [Z]
[kolory][tekst][czcionki][rozmiary][pozycje][tabele][listy][formularze]
[struktura][linki][multimedia][bloki][obramowania][tła][synteza][druk]

TBODY

Element definiuje i grupuje zawartość tabeli do przewijania. Teoretycznie, przy dużych tabelach zawartość TBODY jest przewijana, podczas gdy nagłówek (THEAD) i stopka (TFOOT) tabeli są cały czas widoczne na ekranie. W praktyce przeglądarki tego nie realizują.

Atrybuty elementu:

align =[left|center|right|justify|char] opcjonalny - IE4, N6, O4
wyrównanie w poziomie (nie zalecany)
valign =[top|middle|bottom|baseline] opcjonalny - IE4, N6, O4
wyrównanie w pionie (nie zalecany)
char =[znak] opcjonalny - ???
znak, względem którego nastąpi wyrównanie
charoff =[piksele] opcjonalny - ???
pozycja znaku wyrównania
id, class =[tekst] opcjonalne - IE3, N4, O3.5
unikalny identyfikator i nazwa klasy CSS
lang, dir =[tekst] opcjonalne - IE4
język i kierunek wyświetlania tekstu bądź elementu
title =[tekst] opcjonalny - IE5
tytuł elementu
style =[CSS] opcjonalny - IE3, N4, O3.5
styl CSS elementu
onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup =[skrypt] opcjonalne
reakcje na zdarzenia pochodzące od myszy lub klawiatury
Pozostałe cechy:
znacznik zamykający: opcjonalny
położenie: wewnątrz elementu TABLE
przeglądarki: IE3, N6, O4
Grupa elementów tabeli:
CAPTION, COL, COLGROUP, TABLE, TBODY, TD, TFOOT, TH, THEAD, TR
Przykładowe zastosowania:

• Przykład 1:

<table border=1>
 <caption>tabelka "tekstowa"</caption>
 <thead align=center>
  <tr><td colspan=3>naglówek tabeli</td></tr>
 </thead>
 <tfoot align=center>
  <tr><td colspan=3>stopka tabeli</td></tr>
 </tfoot>
 <colgroup width=100 align=center>
  <col>
  <col>
  <col width=200>
 </colgroup>
 <tbody>
  <tr><th> opis </th><th> tekst </th><th> tekst </th></tr>
  <tr><td> tekst </td><td> tekst </td><td> tekst </td></tr>
  <tr><td> tekst </td><td> tekst </td><td> tekst </td></tr>
  <tr><td> tekst </td><td> tekst </td><td> tekst </td></tr>
 </tbody>
</table>

tabelka "tekstowa"
naglówek tabeli
stopka tabeli
opis tekst tekst
tekst tekst tekst
tekst tekst tekst
tekst tekst tekst

 
• • •
Zobacz porady, skrypty, artykuły i gotowe rozwiązania dla właścicieli stron WWW!
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2024 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764