logo
ZASOBNIK
Polska reklama i poligrafiaZASOBNIK
Web.Reporter.pl Kurs HTML 4.01, XHTML 1.0 i CSS 2 z przykładami
autor: Dariusz Majgier • ostatnia aktualizacja kursu: 2003.06.01

[Start][Elementy HTML][Atrybuty HTML][Style CSS][Porady online]
[A] [B] [C] [D] [E] [F] [H] [I] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [Z]
[kolory][tekst][czcionki][rozmiary][pozycje][tabele][listy][formularze]
[struktura][linki][multimedia][bloki][obramowania][tła][synteza][druk]

TD

Element definiuje poszczególne komórki tabeli, które mogą być także puste.

Atrybuty elementu:

colspan, rowspan =[liczba] opcjonalny - IE2, N1.1, O2.1
ilość połączonych kolumn lub wierszy
nowrap =[brak] opcjonalny - IE2, N1.1, O2.1
blokowanie przełamywanie akapitów
abbr =[tekst] opcjonalny - ???
opisuje skrótowo zawartość komórki w tabeli
axis =[tekst] opcjonalny - ???
nazwa pokrewnej grupy komórek
headers =[ID] opcjonalny - ???
lista nazw nagłówków komórek
scope =[row|col|rowgroup|colgroup] opcjonalny - ???
zasięg komórki nagłówka
bgcolor =[kolor] opcjonalny - IE2, N3, O2.1
kolor tła
align =[left|center|right] opcjonalny - IE2, N2, O2.1
wyrównanie w poziomie
valign =[top|middle|bottom|baseline] opcjonalny - IE4
wyrównanie w pionie
width, height =[piksele] opcjonalny - IE2, N1.1, O2.1
szerokość i wysokość elementu
char =[znak] opcjonalny - ???
znak, względem którego nastąpi wyrównanie
charoff =[piksele] opcjonalny - ???
pozycja znaku wyrównania
id, class =[tekst] opcjonalne - IE3, N4, O3.5
unikalny identyfikator i nazwa klasy CSS
lang, dir =[tekst] opcjonalne - IE4
język i kierunek wyświetlania tekstu bądź elementu
title =[tekst] opcjonalny - IE5
tytuł elementu
style =[CSS] opcjonalny - IE3, N4, O3.5
styl CSS elementu
onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup =[skrypt] opcjonalne
reakcje na zdarzenia pochodzące od myszy lub klawiatury
Pozostałe cechy:
znacznik zamykający: opcjonalny
położenie: wewnątrz elementu TR
przeglądarki: IE2, N1.1, O2.1
Grupa elementów tabeli:
CAPTION, COL, COLGROUP, TABLE, TBODY, TD, TFOOT, TH, THEAD, TR
Przykładowe zastosowania:

• Przykład 1:

<table width=300 border=1>
  <tr align=center>
    <td width="60%">komórka a</td>
    <td width="40%">komórka b</td>
  </tr>
</table>

komórka a komórka b

 
• • •
Zobacz porady, skrypty, artykuły i gotowe rozwiązania dla właścicieli stron WWW!
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2024 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764