logo
KURIER
Polska reklama i poligrafiaKURIER

Koenig & Bauer: Raport za 3 kwartał 2020 roku

  PR 27.11.2020, przeczytano 371 razy

Pandemia Covid 19, która w ostatnich tygodniach ponownie zaostrzyła swój przebieg w większości krajów, podobnie jak w wielu innych sektorach odcisnęła wyraźne piętno także na wynikach biznesowych Grupy Koenig & Bauer. W trzecim kwartale poziom zamówień spadł o 13,8% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego do poziomu 232,6 mln EUR, z kolei sprzedaż spadła o 32,2% do 198,1 mln EUR. Oprócz skutków pandemii do tego spadku obrotów w znacznym stopniu przyczyniły się nowe wewnętrzne wytyczne Koenig & Bauer AG dotyczące bilansu obrotów w segmencie Sheetfed, z jednorazowym przesunięciem przychodów w wysokości 52,5 mln € na 2021 rok. Łączny wolumen zamówień w pierwszych dziewięciu miesiącach 2020 r. wyniósł 712,8 mln EUR, o 15,4 % mniej niż w roku poprzednim (843,0 mln EUR), ale był znacznie lepszy niż wskazywały ogólne dane branżowe dotyczące maszyn drukarskich opublikowane przez VDMA, które to w analogicznym okresie zapowiadały spadek o 26,8%. Skumulowane obroty za pierwsze dziewięć miesięcy 2020 r. wynosiły 602,6 mln EUR (2019 r.: 798,2 mln EUR).


Artykuł pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/koenig-and-bauer%3A-raport-za-3-kwartal-2020-roku,389357,artykul.html

W celu umocnienia pozycji spółki jako wiodącego dostawcy w branży opakowaniowej, przemysłowej, druku papierów wartościowych oraz obróbki po druku a także w celu zwiększenia rentowności operacyjnej Koncernu, Zarząd i Rada Nadzorcza podjęły pod koniec września decyzję o realizacji opracowywanego i rozwijanego w ciągu ostatnich miesięcy programu Performance 2024. Jednorazowe koszty niezbędne w związku z wdrożeniem kompleksowego pakietu środków zostały ujęte w 3. kwartale w formie rezerwy w wysokości 57,6 mln EUR. Dodatkowo nowa wytyczna dotycząca bilansowania obrotów, o której mowa powyżej, obciążyła wynik przed opodatkowaniem kwotą 6,3 mln EUR. Pozytywny wpływ miał jednorazowy dochód w wysokości 4,8 mln EUR pochodzący ze sprzedaży nieruchomości we Frankenthalu. Per Saldo EBIT za 3. kwartał wyniósł -61,3 mln EUR. Jednakże EBIT jeszcze przed uwzględnieniem zdarzeń nadzwyczajnych znacznie się poprawił z -34,9 mln EUR w 1. kwartale i -10,2 mln EUR w 2. kwartale do -2,2 mln EUR w 3. kwartale. Pomimo mniejszych efektów skróconego czasu pracy w porównaniu z 2. kwartałem, próg rentowności skorygowanego zysku przed opodatkowaniem w 3. kwartale został prawie osiągnięty. Kumulacyjnie zysk przed opodatkowaniem za pierwsze trzy kwartały 2020 r. wyniósł -102,2 mln EUR (2019 r.: 5,2 mln EUR), wynik koncernu -109,0 mln EUR (2019 r.: 1,0 mln EUR) a wynik na akcję -6,62 EUR (2019 r.: 0,05 EUR).

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej i wolne przepływy pieniężne były w 3. kwartale wyraźnie dodatnie i wyniosły odpowiednio 20,8 mln EUR i 26,9 mln EUR co oznacza znaczną poprawę w porównaniu z analogicznym kwartałem ubiegłego roku (-27,7 mln EUR i -39,0 mln EUR). Pomimo istotnego wzrostu zapasów na stan ten miał wpływ niższy poziom należności i innych aktywów oraz wyższy poziom zaliczek otrzymanych od klientów.

Rozwój działalności poszczególnych segmentów

W segmencie Sheetfed odnotowano w 3. kwartale potężny wzrost złożonych zamówień, sięgający 128,6 Mio. € (3. kwartał 2019: 132,0 Mio. €). Pomimo znaczącego wzrostu w segmencie wielkoformatowych maszyn offsetowych oraz składarko-sklejarek, poziom zamówień otrzymanych w pierwszych trzech kwartałach był o 9,9% niższy niż w roku poprzednim i wynosił 462,6 mln EUR, głównie z powodu mniejszej ilości zamówień w obszarze urządzeń średnio- i półformatowych. Przesunięcie przychodów w wysokości 52,5 mln EUR na 2021 r. podjęte w związku z nową wytyczną dotyczącą realizacji obrotów przyczyniło się znacząco do spadku obrotów w 3. kwartale z 151,1 mln EUR do 81,6 mln EUR. Skumulowane obroty za pierwsze dziewięć miesięcy wyniosły 287,1 mln EUR, co oznacza spadek o 30,0 % w stosunku do roku poprzedniego (410,0 mln EUR). Przy wskaźniku Book-to-Bill na poziomie 1,45 portfel zamówień wzrósł z 242,5 mln EUR do 312,9 mln EUR. Ze względu na efekt obrotu oraz rezerwę utworzoną pod kątem wdrożenia programu "Performance 2024", EBIT w 3. kwartale wyniósł -31,7 mln EUR (2019 r.: -1,5 mln EUR), był także znacznie niższy w pierwszych trzech kwartałach i wyniósł -49,1 mln EUR w porównaniu z -2,8 mln EUR w roku poprzednim.

Dzięki sukcesom sprzedażowym systemów RotaJET i maszyn HP, segment Digital & Web odnotował w 3. kwartale zadowalający poziom zamówień w wysokości 34,1 mln EUR (3. kwartał 2019: 18,1 mln EUR). W pierwszych trzech kwartałach zamówienia wyniosły 90,8 mln EUR w porównaniu do 108,0 mln EUR w roku poprzednim, co było spowodowane niższym poziomem zamówień w obszarze rolowych maszyn offsetowych oraz druku opakowań elastycznych. Na skutek pandemii obroty wyniosły 36,0 mln EUR w trzecim kwartale i 87,6 mln EUR w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy, co oznacza spadek odpowiednio o 40,9 mln EUR i 105,4 mln EUR w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Poziom nowych zamówień zredukowany został z 88,4 Mio. € na 69,3 Mio. €. Dochód przed opodatkowaniem, który został obciążony przede wszystkim rezerwą na wdrożenie programu "Performance 2024", wyniósł -9,2 mln EUR w 3. kwartale i -21,3 mln EUR w pierwszych trzech kwartałach (rok poprzedni odpowiednio -4,3 mln EUR i -15,1 mln EUR).

W segmencie Special poziom zamówień w 3. kwartale w wysokości 82,8 mln EUR oraz po dziewięciu miesiącach w wysokości 233,5 mln EUR były niższe od ubiegłorocznych wartości, wynoszących odpowiednio 131,4 mln EUR i 306,7 mln EUR. Do spadku wolumenu zamówień przyczyniło się obniżenie ich ilości w obszarach papierów wartościowych, systemów znakowania oraz druku na korpusach szklanych. Rozwinął się za to segment druku na blasze. W 3. kwartale osiągnięty został obrót na poziomie 87,3 Mio. € (2019: 107,8 Mio. €). Przychody osiągnięte w pierwszych dziewięciu miesiącach roku spadły do 247,4 mln EUR (w 2019 r.: 312,7 mln EUR). Wartość zamówień na koniec września wyniosła 273,7 mln EUR, w porównaniu z 339,5 mln EUR w roku poprzednim. EBIT wyniósł -25,6 mln EUR w 3. kwartale i -35,9 mln EUR w pierwszych dziewięciu miesiącach (rok poprzedni: odpowiednio 6,6 mln EUR i 12,9 mln EUR), głównie ze względu na rezerwę na wdrożenie programu "Performance 2024".

Prognozy

Prezes Zarządu, Claus Bolza-Schünemann: - Poza zwiększeniem wydajności i przygotowaniem Koncernu do oczekiwanego w ciągu najbliższych kilku lat umiarkowanego wzrostu do poziomu obrotów około 1,3 mld EUR po zakończeniu czteroletniego programu, celem Performance 2024 jest wzmocnienie naszej konkurencyjności w perspektywie długoterminowej. Dzięki kontynuacji i przyspieszeniu wszystkich procesów innowacyjnych, a także rozwojowi procesów i produktów, do 2024 r. mają zostać osiągnięte roczne oszczędności kosztów na poziomie ponad 100 mln EUR. Po wdrożeniu zatwierdzonych dostosowań kosztowych i strukturalnych średniookresowym celem pozostaje zwrot ze sprzedaży (w oparciu o EBIT) na poziomie co najmniej 7 %. W 4. kwartale 2020 r. przewidujemy negatywny wpływ na przebieg działalności gospodarczej ze względu na pogarszającą się międzynarodową sytuację związaną z pandemią Covid 19. W roku obrotowym 2020 spodziewamy się obrotów finansowych Koncernu na poziomie od 900 do 950 milionów EUR oraz ujemnego EBIT-u przed „zdarzeniami nadzwyczajnymi” w średnim zakresie dziesiątków milionów.

Źródło: Koenig & Bauer (CEE) Sp. z o.o.

www.pl.koenig-bauer.com/pl

PR - Tekst opublikowany bezpłatnie na podstawie promocyjnych materiałów prasowych. Redakcja nie odpowiada za jego treść.

REKLAMA

Komentarze

Zaloguj się i dodaj komentarz

Najnowsze w tym dziale

Heidelberg Speedmaster XL 106: rekord Fort Dearborn w liczbie wykonanych odbitek
Fort Dearborn, amerykańska firma specjalizująca się w produkcji etykiet i opakowań, mająca dwadzieścia zakładów w całym kraju, wykonała w 2020 roku prawie 82 miliony odbitek na swoim Heidelbergu Speedmaster XL 106 -8+L. Ten rekord związany był m.in. ze zwiększonym zapotrzebowaniem rynku na etykiety i opakowania na produkty spożywcze podczas pandemii COVID-19.
Podczas internetowych targów virtual.drupa (odbywających się w dniach 20-23 kwietnia br.) Konica Minolta, we współpracy ze swoimi partnerami i klientami, zademonstruje szereg rozwiązań ze swojego bogatego portfolio. Obecność firmy na tym wirtualnym wydarzeniu, przebiegająca pod hasłem „Rethinking possibilites”, będzie uwzględniać takie obszary jej...
Mark Andy organizuje kolejne branżowe webinaria dla studentów z całego świata
Tradycją stały się już organizowane przez Mark Andy spotkania dla studentów. W tym roku będą one miały charakter webinariów, kolejnych już organizowanych przez tę firmę. Skierowane są do studiujących z całego świata, kształcących się na kierunkach związanych z branżą poligraficzną i pokrewnymi. Odbędą się one w dwóch terminach. Z myślą o...
DrTusz.pl zachęca swoich klientów do włączenia się w akcję “Drzewo na zamówienie”. W dniach od 12 do 25 kwietnia 2021 r. każde zamówienie w sklepie DrTusz, to jedna sadzonka drzewa, które firma posadzi podczas finału w Nadleśnictwie Waliły - oficjalnego partnera wydarzenia.
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2021 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764