logo
KURIER
Polska reklama i poligrafiaKURIER

Koenig & Bauer na ścieżce rentownego wzrostu

  PR 25.11.2022, przeczytano 391 razy

Mimo niespokojnej sytuacji gospodarczej koncern Koenig & Bauer dzięki dobremu udanemu kwartałowi znajduje się na ścieżce wzrostu. Podobnie jak wiele przedsiębiorstw produkcyjnych, Koenig & Bauer wciąż znajduje się w sytuacji, w której z jednej strony ma do czynienia z wysokim portfelem zamówień, a z drugiej z wpływem wielu negatywnych czynników zewnętrznych, głównie po stronie zaopatrzenia.


Artykuł pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/koenig-and-bauer-na-sciezce-rentownego-wzrostu,398125,artykul.html

- Nasza elastyczność i kreatywność - również wspólnie z naszymi dostawcami - przynosi efekty, ponieważ w ostatnich miesiącach nauczyliśmy się lepiej radzić sobie z nadzwyczajną sytuacją - komentuje pozytywny wynik przychodów i zysków Rzecznik Zarządu Koenig & Bauer dr Andreas Pleßke, dodając: - Po dużym wzroście liczby zamówień w pierwszej połowie 2022 r. popyt ze strony klientów pozostaje wciąż na bardzo wysokim poziomie i cieszymy się, że dzięki naszej najnowszej ofercie cyfrowych i zrównoważonych rozwiązań możemy wkroczyć w nowe obszary biznesowe i tym samym zaoferować naszym klientom wartość dodaną.

Wzrosty w działach Sheetfed oraz Digital & Webfed prowadzą do zwiększenia obrotów

Od lipca do września 2022 r. obroty koncernu wzrosły o 6,7% do 313,9 mln euro w porównaniu z tym samym kwartałem poprzedniego roku. W ujęciu bieżącego roku wzrost był jeszcze silniejszy - o 31,7% w stosunku do I kwartału i o 23,9% w stosunku do II kwartału. Działy Sheetfed oraz Digital & Webfed z ich produktami i rozwiązaniami były głównymi, które przyczyniły się do takiego rozwoju sytuacji. Skumulowane obroty koncernu w wysokości 805,7 mln euro były o 2,3% wyższe niż w roku ubiegłym. Udział obrotów generowanych w obszarze serwisu wzrósł do 32,2% (rok poprzedni: 29,9%).

Znaczna poprawa wyników w ciągu roku pomimo wpływu negatywnych czynników zewnętrznych

Pod względem wyników firma Koenig & Bauer odnotowała w trzecim kwartale EBIT na poziomie 10,8 mln euro (poprzedni rok: 10,3 mln euro). Znaczna poprawa wyniku jest szczególnie widoczna w porównaniu do I kwartału. Tutaj EBIT wyniósł 8,5 mln euro, a w II kwartale 5,3 mln euro. Skumulowany EBIT wynosi -3,0 mln EUR (poprzedni rok: 16,7 mln EUR). Na wynik z poprzedniego roku pozytywnie wpłynęło 21,3 mln euro uzyskane dzięki skuteczniejszej realizacji działań personalnych w ramach P24x. Tym samym uzyskano poprawę wyniku operacyjnego o 1,6 mln euro.

Poprawa operacyjna w porównaniu z pierwszymi dziewięcioma miesiącami 2021 r. wynika głównie z wdrożonego programu efektywnościowego P24x (ok. 24 mln EUR), możliwa była pomimo mniejszego wykorzystania skróconego czasu pracy w poprzednim roku (ok. 8 mln EUR), pozytywnego efektu volumen & mix (ok. 5 mln EUR) oraz innych negatywnych czynników (ok. 13 mln EUR). Wzrost kosztów materiałów i energii (około 24 mln euro) nie mógł być w pełni skompensowany przez zapowiedziane podwyżki cen (około 18 mln euro). Wynika to głównie z przesunięcia w czasie pomiędzy podwyżkami cen a pikami cenowymi w trzecim kwartale, na przykład w przypadku kosztów energii i komponentów elektronicznych. Pozytywnie należy ocenić fakt, że udział pozostałych czynników nie uległ dalszemu zwiększeniu w porównaniu do I półrocza 2022 roku. Oprócz wyceny należności i efektów walutowych czynniki te obejmują również niezbędne prace dodatkowe lub przeróbki na instalacjach i w maszynach z powodu zakłóconych łańcuchów dostaw i obciążają produktywność zarówno w zakładach produkcyjnych, jak i na miejscu u klientów. Po opodatkowaniu dochodów i zysków wynik skonsolidowany na dzień 30 września 2022 roku wyniósł -11,0 mln EUR (rok poprzedni: 5,5 mln EUR). Odpowiada to proporcjonalnemu zyskowi na akcję w wysokości -0,70 EUR (w roku poprzednim: 0,31 EUR). Przy skonsolidowanym wskaźniku kapitału własnego wynoszącym 28,5 % (na koniec 2021 r.: 28,7 %) przedsiębiorstwo ma dobrą pozycję finansową dzięki bazie kapitałowej i ponad 250 mln EUR swobodnie dostępnych środków płynnych.

Silny popyt ze strony klientów w trzecim kwartale prowadzi do łącznego wzrostu wolumenu zamówień o około 5 % powyżej wysokiego poziomu z poprzedniego roku

W pierwszych dziewięciu miesiącach 2022 r. wolumen zamówień  koncernu Koenig & Bauer leżał na poziomie 1 025,9 mln euro, co oznacza wzrost o 4,8% w stosunku do i tak dobrego wyniku sprzed roku, który wyniósł 978,6 mln euro. Utrzymujący się silny popyt ze strony klientów w trzecim kwartale przyniósł 333,0 mln euro.

Portfel zamówień wzrósł zatem o 24,8% rok do roku, do 1 027,0 mln euro na dzień 30 września 2022 r. i jest solidną podstawą czwartego kwartału 2022 r. oraz kolejnych okresów.

Koenig & Bauer otwiera się na nowe obszary działalności dzięki cyfrowym i zrównoważonym rozwiązaniom

Nowy w całym koncernie dział cyfrowy, na czele którego stoi Sandra Wagner, wiceprezes ds. digitalizacji w firmie Koenig & Bauer, koordynuje i wspiera rozwój, implementację i wprowadzanie na rynek cyfrowych produktów i usług - od pierwszego pomysłu do dojrzałości rynkowej.

- Skupiamy się na naszych klientach i wspieramy ich wszędzie tam, gdzie mogą stać się jeszcze bardziej rentowni dzięki rozwiązaniom cyfrowym - mówi Wagner. Na początku października dział cyfrowy uruchomił rozwiązanie branżowe do całościowego zarządzania energią; produkt cyfrowy, który łączy dwa komponenty strategii grupy "Exceeding Print": "zrównoważony rozwój” i "cyfryzację" Wraz ze swoimi klientami na całym świecie firma Koenig & Bauer ma nie tylko duży wpływ na świat druku i opakowań, ale także ponosi odpowiedzialność za zrównoważone projektowanie procesów produkcyjnych. Trzy produktowe komponenty zarządzania energią - automatyczna rejestracja danych pomiarowych, wizualizacja wyników i wynikających z nich działań, w połączeniu z profesjonalnym doradztwem energetycznym, umożliwiają bardziej efektywną produkcję. Dzięki VisuEnergy X już w pierwszym roku korzystania można uzyskać trwałe oszczędności energii na poziomie średnio 7 do 10 procent. Jako rozwiązanie SaaS (software-as-a-service) firma Koenig & Bauer sprzedaje system zarządzania energią na zasadzie subskrypcji. Wdrażanie rozpoczyna się natychmiast i obejmuje w pierwszym etapie europejskie kraje niemieckojęzyczne, ogólnoświatowa premiera produktu nastąpi na początku 2023 r. System kwalifikuje się w Niemczech do dofinansowania przez Federalny Urząd Gospodarki i Kontroli Eksportu (BAFA).

Roczna prognoza na rok 2022 potwierdzona i skonkretyzowana

- W niespokojnym otoczeniu gospodarczym firma Koenig & Bauer pokazała w trzecim kwartale, że jest na ścieżce wzrostu i potrafi dobrze radzić sobie z wszelkimi wyzwaniami - wyjaśnia dr Stephen Kimmich, Dyrektor Finansowy firmy. Jest to jeden z powodów, dla których krótszy horyzont planowania w stosunku do początku roku obrotowego pozwolił nam obecnie potwierdzić naszą prognozę na rok 2022 i określić ją w następujący sposób:

Firma Koenig & Bauer oczekuje obecnie osiągnięcia EBIT operacyjnego na poziomie 15-20 mln euro przy przychodach operacyjnych koncernu na poziomie 1.160-1.190 mln euro, co odpowiada operacyjnej marży EBIT na poziomie 1,3%-1,7%. Dotychczas grupa Koenig & Bauer zakładała niewielki wzrost rok do roku zarówno przychodów operacyjnych (2021: 1 115,8 mln euro), jak i marży operacyjnej EBIT (2021: 0,5%). Pozytywny wpływ na EBIT w poprzednim roku miała bardziej efektywna realizacja działań personalnych w ramach programu P24x i wynikająca z tego korekta rezerwy restrukturyzacyjnej (23 mln euro per saldo).

Grupa Koenig & Bauer nadal potwierdza średnioterminowe cele określone w 2020 roku, do czego przyczynia się również strategia "Exceeding Print". Wraz z publikacją prognozy na rok budżetowy 2023 - która stanowi kolejny ważny krok w kierunku osiągnięcia celów średnioterminowych - cele średnioterminowe określone w 2020 r. są również korygowane o skutki inflacji. Dr Stephen Kimmich, Dyrektor Finansowy firmy Koenig & Bauer, dodaje: - Mimo wszystkich zewnętrznych nieprzewidywalnych zdarzeń czujemy się dobrze pozycjonowani i oczekujemy, że w czwartym kwartale 2022 roku popyt ze strony klientów i wykorzystanie produkcji pozostaną na zadowalającym poziomie.

Dokonane prognozy opierają się na założeniu, że nie wystąpią dalsze komplikacje lub nasilone ograniczenia w stosunku do obecnego stanu działań wojennych na Ukrainie, dostaw energii, globalnych zakłóceń łańcuchów dostaw oraz zwalczania pandemii. Planowane na czwarty kwartał 2022 roku dostawy maszyn i urządzeń stanowią dla firmy Koenig & Bauer duże wyzwanie i będą musiały zostać ponownie ocenione, jeśli sytuacja w globalnym łańcuchu dostaw ulegnie dalszemu pogorszeniu.

Źródło: Koenig & Bauer (CEE) Sp. z o.o.

www.pl.koenig-bauer.com

PR - Tekst opublikowany bezpłatnie na podstawie promocyjnych materiałów prasowych. Redakcja nie odpowiada za jego treść.

REKLAMA

Komentarze

Zaloguj się i dodaj komentarz

Najnowsze w tym dziale

Stora Enso odnotowje najwyższy zysk operacyjny EBIT od ponad 20 lat
31 stycznia odbyła się konferencja dla inwestorów i mediów, podczas której kierownictwo Stora Enso poinformowało o wynikach finansowych grupy za 4. kwartał oraz cały rok 2022. Jak podkreślała Annica Bresky – CEO koncernu, firma osiągnęła w nim najlepszy roczny rezultat finansowy od 22 lat. Jej przychody ze sprzedaży wyniosły w ub.r. 11,86 mld euro, co – bez uwzględniania...
OKI Europe nawiązuje współpracę z Kernow Coatings i Baker Materials
Firma OKI Europe Limited nawiązała strategiczną współpracę partnerską z firmami Kernow Coatings i Baker Materials w celu dalszego rozwoju i zaspokojenia potrzeb klientów w zakresie specjalistycznych nośników do drukowania wytrzymałych etykiet do różnych zastosowań.
Zaproszenie na Durst Wallpaper VIP Event
LFP Industrial Solutions zaprasza na wydarzenie poświęcone drukowi tapet, które odbędzie w Brixen, siedzibie producenta Durst w dniach 8-9.03.2023. Event, który potrwa dwa dni jest idealną sposobnością dla przedstawicieli drukarń poszukujących innowacyjnych i konkurencyjnych rozwiązań w zakresie druku i konfekcjonowania tapet.
Esto. Tektura w cyfrowym wymiarze
W niełatwych dla całej branży poligraficznej czasach, niezwykle ważne dla każdej drukarni jest nie tylko zachowanie czy też zwiększenie produktywności, lecz także ciągły rozwój, chociażby poprzez rozbudowę swojego parku maszynowego. Niestety obecnie inwestycje w nowe rozwiązania technologiczne mogą okazać się pod względem finansowym prawdziwym wyzwaniem. W tej sytuacji...
Colordynamics inwestuje w dwa hybrydowe plotery drukujące Agfa Jeti H3300 UHS LED z myślą o bardziej wydajnej produkcji materiałów POP/POS
Północnoamerykańska drukarnia wielkoformatowa zwiększyła prędkość realizowanej produkcji o 250% dzięki niedawnej inwestycji w dwa wysokowydajne, hybrydowe plotery inkjetowe firmy Agfa – Jeti Tauro H3300 UHS LED. Jak zapewnia jej kierownictwo, za sprawą tej inwestycji firma chce pozyskać kolejne zlecenia z rynku POP/POS, oferując swoim obecnym i potencjalnym klientom z...
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2023 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764