logo
KURIER
Polska reklama i poligrafiaKURIER

Koenig & Bauer o cyfrowej transformacji i Connected Services - cz. 1.

  PR 07.06.2019, przeczytano 286 razy
ilustracjastrzałka
Ralf Sammeck, CEO Koenig & Bauer Sheetfed i Członek Zarządu Koenig & Bauer przywitał ponad 1.100 specjalistów z branży z 40 krajów na obu eventach dotyczących cyfryzacji w firmie Koenig & Bauer w Radebeul

Cyfrowe innowacje przeznaczone dla drukarzy z całego świata: w dniach 16. i 17. oraz 20. i 21. maja firma Koenig & Bauer zaprezentowała w swojej siedzibie w Radebeul nowe, ukierunkowane na klienta oferty bazujące na cyfrowej transformacji oraz usługach opartych na zbieraniu danych. Pierwsze dwa dni eventu poświęcone były zakładom zajmującym się drukiem akcydensowym, kolejne dwa – drukiem opakowaniowym.


Artykuł pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/koenig-and-bauer-o-cyfrowej-transformacji-i-connected-services---cz.-1.,382804,artykul.html

Łącznie w ciągu czterech dni miało okazję spotkać się ponad 1.100 specjalistów z 40 krajów. Otrzymali oni wyczerpujące informacje na temat tego, w jaki sposób cyfryzacja może nie tylko usprawnić i zoptymalizować procesy produkcyjne w firmie, ale również w jaki sposób mogą oni skorzystać z nowej oferty firmy i wykorzystać w swoich procesach biznesowych usługi oparte o zbieranie danych.

Stabilne partnerstwo to gwarancja bezpieczeństwa

Ralf Sammeck, CEO Koenig & Bauer Sheetfed i Członek Zarządu Koenig & Bauer, oraz Thomas Göcke, Dyrektor Marketingu & CRM przywitali gości i przedstawili nową kampanię wizerunkową przedsiębiorstwa. Jej motto „We print your world“ podkreśla różnorodność produktów drukowanych: Koenig & Bauer łączy farby i podłoża drukowe, podłoża drukowe i technologie, technologie i ludzi. Tym samym najstarszy producent maszyn drukujących na świecie oferuje najszersze porfolio produktów w branży poligraficznej. Klienci mają do dyspozycji całą paletę rozwiązań z jednej ręki, które ułatwiają im realizację ich celów.

Ralf Sammeck odniósł się do stabilnych wyników finansowych spółki przy jednoczesnym wzroście liczy zamówień oraz obrotów, co dla użytkowników oznacza gwarancję bezpieczeństwa podczas dokonywania wyboru urządzeń produkcyjnych. Dzięki partnerstwu oraz akwizycjom innych spółek portfolio producenta maszyn drukujących zostało poszerzone znacznie poza zakres jego kompetencji podstawowych. Najnowsze przejęcia spółek Iberica oraz Duran, zawiązanie spółki joint venture z firmą Durst oraz współpraca z firmami Optimus i Esko są dowodem na to, że wdrażana strategia jest udana. Kompleksowe rozwiązania firmy Koenig & Bauer pozwalają na wzrost produktywności oraz jakości produkcji a także na zwiększenie jej transparentności. Jak wyjaśnił p. Sammeck, celem spółki jest uczynienie użytkowników maszyn oraz systemów firmy jeszcze bardziej skutecznymi oraz wsparcie ich w osiąganiu wyższych zysków.

Wiodące drukarnie działające w obszarze produkcji akcydensów oraz opakowań decydują się na rozwiązania technologiczne made by Koenig & Bauer. Dotyczy to zarówno szybkich, offsetowych arkuszowych maszyn drukujących z rodziny Rapida jak i rewolucjonizującej proces sztancowania sztancy rotacyjnej Rapida RDC 106, sztanc płaskich takich jak Ipress 106 K PRO, czy składarko – sklejarek Omega Allpro 110.

Wiele rozwiązań firmy Koenig & Bauer zostało już nagrodzonych: Aplikacje Rapida LiveApps otrzymały w ubiegłym roku nagrodę Intertech Technology Award. W bieżącym roku jury iF Design Award uhonorowało język formy oraz wzornictwo maszyny VariJET 106. Firmie Koenig & Bauer została także przyznana nagroda German Brand Award  za wiodącą pozycję w dziedzinie budowy maszyn.

Podstawa rozwoju nowych produktów i usług

ilustracjastrzałka

Ekspert ds. innowacji i kreatywności, p. Gerriet Danz, wyjaśnił podczas swojego niezwykle inspirującego wykładu, jak utopie i science fiction mogą zamieniać się w rzeczywistość, a co za tym idzie – w obrót. Posłużył się przykładami z praktyki historycznej, aby pokazać, w jaki sposób opór można przekształcić w sukces.

Ekspert z dziedziny innowacji i kreatywności Gerriet Danz podczas swoich inspirujących wystąpień wyjaśniał, w jaki sposób utopie i science fiction stają się rzeczywistością, jak zmienić opór w sukces oraz jak brać udział w kształtowaniu przyszłości.

Jedno z jego różnorodnych podejść: tylko ten, kto zmienia perspektywę, może brać udział w kształtowaniu przyszłości. Wystarczy pomyśleć o nowym wymiarze druku dostępnym dzięki drukarkom 3D, o byłych producentach filmowych, którzy stali się producentami kosmetyków oraz o rozwiązaniach kombinowanych jak na przykład drony motorowe na usługach policji w Dubaju.

Kto stawia właściwe pytania, ten znajdzie odpowiedzi na przyszłość. Apel Gerrieta Danza: stworzenie nowych impulsów rozwoju przemysłu poligraficznego z pomocą technik kreatywnych oraz dzięki stawianiu właściwych pytań.

Nowe doświadczenia klientów dzięki usługom opartym na zbieraniu danych

Najlepszym przykładem tego, jak z kreatywnych pomysłów oraz danych cyfrowych powstają nowe doświadczenia klientów oraz innowacyjne usługi, jest dostępna od kilku lat oferta firmy Koenig & Bauer. Przedsiębiorstwo stało się jednym z wizjonerów w branży w zakresie cyfryzacji procesów biznesowych. Większość zorientowanych na klienta usług związanych z produktem opiera się na danych dotyczących wydajności maszyn oraz ich plikach logfile. Firma Koenig & Bauer oferuje następujące rozwiązania:

Usługa PressCall służy poprawie komunikacji podczas zdalnej konserwacji. Wciśnięcie przycisku na stanowisku sterowania powoduje, że technicy linii hotline otrzymują wszelkie niezbędne im informacje dotyczące maszyny. Komunikacja zostaje zoptymalizowana, a bariery językowe nie stanowią już przeszkody. Ponadto w systemie CMR automatycznie zostaje założone zdarzenie. Takie rozwiązanie pozwala na szybsze i bardziej wydajne rozwiązywanie problemów, co pozwala na skrócenie czasów przestojów oraz zwiększenie dostępności urządzeń.

ilustracjastrzałka

Prezentacja na żywo usługi Visual PressSupport: Możliwość przekazywania zdjęć oraz filmów wraz efektami dźwiękowymi a także dostępność funkcji pozwalających na ich komentowanie pozwalają na perfekcyjny opis występujących problemów. Tym samym funkcjonalność usługi zdalnej konserwacji poszerza się o obszar technologii procesów oraz mechaniki.

Usługa Visual PressSupport to kolejne narzędzie poprawiające komunikację podczas zdalnej konserwacji oraz pozwalające na przeniesienie współpracy pomiędzy klientami a działem serwisu na nowy, wyższy poziom. Możliwość przekazywania zdjęć oraz filmów z efektami dźwiękowymi a także dostępność funkcji pozwalających na ich komentowanie oznacza znacznie bardziej precyzyjny opis występujących problemów, także przy zastosowaniu mobilnych urządzeń końcowych. Dzięki temu opcja Visual PressSupport zwiększa funkcjonalność usługi zdalnej konserwacji zapewniając pomoc w zakresie technologii procesów oraz mechaniki. Wszystko jest dodatkowo udokumentowane w komponencie serwisowym platformy CRM i tym samym zostaje udostępnione zainteresowanym osobom. Usługa Visual PressSupport może być także dostępna bez konieczności zdalnego połączenia z działem serwisu.

Dane wydajnościowe i kontrolne w zasięgu ręki

Użytkownicy posiadający aktywną usługę zdalnej konserwacji raz w miesiącu otrzymują raport wydajnościowy (Performance Report), który prezentuje dane oraz kluczowe wskaźniki wydajnościowe maszyny w przejrzystej formie. Raport ten pozwala na szybką kontrolę wszystkich istotnych parametrów dotyczących maszyny. Dodatkowo istnieje możliwość porównania danych wydajnościowych z danymi pochodzącymi z maszyn podobnego typu, zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie – oczywiście z zachowaniem pełnej anonimowości. Daje to możliwość znalezienia potencjałów optymalizacyjnych, zredukowania nieplanowanych czasów przestojów oraz zaplanowania z wyprzedzeniem prac konserwacyjnych. Dzięki temu zwiększa się wydajność i dostępność maszyny.

Usługa Press Inspection Report pozwala na podsumowanie wyników inspekcji maszyn w sposób równie przejrzysty jak z wykorzystaniem opcji raportów wydajnościowych. Użytkownicy widzą od razu potencjał ulepszeń technicznych a także przyczyny i czas trwania podejmowanych czynności konserwacyjnych. Równolegle następuje priorytetyzacja planowanych działań w zależności od ich wpływu na możliwości produkcyjne maszyny oraz konieczność wymiany poszczególnych części zamiennych.

Proces serwisowy oparty na IoT

Firma Koenig & Bauer stworzyła portal dla klientów „Customer Community“ mający służyć jako centralny punkt kontaktowy. W portalu tym użytkownicy mają możliwość znalezienia wszelkich usług cyfrowych: mogą oni zakładać nowe zdarzenia, wyświetlać otwarte zdarzenia oraz raporty wydajnościowe a także korzystać z innych usług cyfrowych. Użytkownicy oraz producent sięgają dzięki temu do tej samej bazy, a podczas współpracy dysponują tymi samymi informacjami. Platforma Customer Community Koenig & Bauer łączy wszystkie usługi cyfrowe w jednym miejscu.

ilustracjastrzałka

Thomas Göcke (z prawej) Dyrektor Marketingu & CRM firmy Koenig & Bauer Sheetfed podczas rozmowy z moderatorem Svenem Oswaldem, podsumował dostępne już dziś w Koenig & Bauer usługi oparte na gromadzeniu danych.

Thomas Göcke zaprezentował, w jaki sposób usługa Predictive Maintenance staje się rzeczywistością. Dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji możliwe jest przewidzenie wystąpienia usterek, zanim jeszcze będą one miały wpływ na produkcję lub nawet doprowadzą do powstania awarii. Jeżeli na przykład maszyna zgłosi potencjalną awarię baterii zapasowej, podjęte zostaną działania prowadzące do jej wymiany zanim jeszcze dojdzie do jej faktycznego wyczerpania.

- Oznacza to gromadzenie i ocenianie dużych ilości danych z ogromną wydajnością i precyzją - wyjaśniał Thomas Göcke. - Firma Empolis Industrial Analytics wspiera nas w tym zakresie udostępniając usługi Rule Mining oraz proces Machine Learning realizowane przez sztuczną inteligencję, jak na przykład system Artificial Ignorance. Pozwala on na wyłowienie i oddzielenie w całym strumieniu informacji danych dotyczących typowych zachowań maszyny.

Od złożenia zlecenia w systemie MIS poprzez jego druk i dalszą obróbkę po druku aż po kalkulację powykonawczą – to wszystko mogli obserwować zgromadzeni goście podczas prezentacji na żywo w pełni automatycznego Workflow w drukarni akcydensowej oraz opakowaniowej.

Firma Koenig & Bauer rozwija procesy serwisowe bazujące na IoT: Pozwalają one na rozpoznanie błędów oraz ich przyczyn na maszynie Rapida jeszcze przed ich wystąpieniem a także ich automatyczną analizę. Manager serwisu otrzymuje kompletne informacje dotyczące danego błędu i na tej podstawie dokonuje planowania wykonania usług zdalnej konserwacji oraz ewentualnych wizyt techników. Technik na miejscu wykonuje prace serwisowe w oparciu o wcześniej zaplanowany zakres prac jeszcze przed wystąpieniem awarii maszyny. Czasy przestojów również są odpowiednio planowane. Użytkownik korzysta z niezawodnego procesu produkcyjnego i zwiększonej wydajności maszyny.  Aplikacja serwisowa pozwala technikowi serwisu na dostęp do historii maszyny i wszelkich działań serwisowych oraz umożliwia podpisanie protokołu serwisowego bezpośrednio na jego urządzeniu końcowym.

Źródło: Koenig & Bauer Sp. z o.o.

www.koenig-bauer.com

PR - Tekst opublikowany bezpłatnie na podstawie promocyjnych materiałów prasowych. Redakcja nie odpowiada za jego treść.

REKLAMA

Komentarze

Zaloguj się i dodaj komentarz

Najnowsze w tym dziale

Cyfrowa maszyna Accurio Label 190 firmy Konica Minolta w drukarni Unidruk
Accurio Label 190 - cyfrowa maszyna do przemysłowego, cyfrowego druku etykiet w trybie rolowym została w ostatnim czasie uruchomiona w firmie Unidruk z Krakowa. Nowa usługa - związana z cyfrową produkcją etykiet tej prężnie działającej drukarni, dotychczas bazującej na szeroko pojętym akcydensie - adresowana jest do drukarń fleksograficznych, realizujących wysokie nakłady oraz...
Technologia Apogee Cloud w szwajcarskiej firmie Merkur Druck
Od pewnego czasu cztery zakłady poligraficzne, należące do szwajcarskiej grupy medialnej Merkur Druck, w części związanej z cyfrowym prepressem realizują swoją produkcję w oparciu o działające „w chmurze” rozwiązanie workflow – Apogee Cloud firmy Agfa. Jak podkreślają przedstawiciele drukarń użytkujących ten oferowany w ramach usługi SaaS (Software as a...
Api na targach Packaging Innovations 2019
Po raz kolejny API Group będzie wystawcą londyńskiej edycji targów Packaging Innovations, organizowanych w dniach 11-12 września br. Najważniejszą premierą, prezentowaną na stoisku firmy (nr A34), będzie kolejna edycja specjalnego wydawnictwa dedykowanego najnowszym trendom w branży opakowań i etykiet luksusowych – API Trends Folio, uwzględniającego okres od...
Labelexpo Europe 2019: targowe zapowiedzi partnerów System P
Podczas zbliżających się targów Labelexpo Europe 2019 swoją ofertę, w tym światowe premiery, zaprezentują producenci rozwiązań dla branży opakowaniowej i etykietowej, reprezentowani w naszym kraju przez System P: AVT, DCM Usimeca, Lesko Engineering, Lundberg, MPS oraz Rietstack. Z myślą o klientach z Polski, wybierających się na tę najważniejszą imprezę wystawienniczą...
Konica Minolta: ponad 1500 instalacji Accurio Pro Flux w Europie
Konica Minolta odnotowała półtora tysiąca instalacji oprogramowania Accurio Pro Flux, zrealizowanych na rynku europejskim. Jak podkreśla Michał Wiśniewski, Production Printing &Solutions Product Manager w polskim oddziale tej firmy, średniej wielkości drukarnia wykonująca około 10 zleceń dziennie (przy hipotetycznym założeniu, że jedno zlecenie to około pięć tysięcy broszur...
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2019 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764