logo
KURIER
Polska reklama i poligrafiaKURIER

Konferencja Eco³ firmy Agfa Graphics

  PR 10.11.2017, przeczytano 764 razy
ilustracjastrzałka

Kilkadziesiąt osób, w tym właściciele oraz przedstawiciele kadry zarządzającej polskich drukarń i przygotowalni offsetowych wzięło udział w konferencji ECO³, zorganizowanej 17 października br. w Warszawie przez Agfa Graphics. Była ona w dużej mierze poświęcona programowi partnerskiemu, jaki firma przygotowała z myślą o swoich klientach. Dzięki niemu uzyskają oni dostęp do zaawansowanego oprogramowania do zarządzania produkcją poligraficzną, optymalizującego koszty prowadzonej działalności.


Artykuł pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/konferencja-eco%C2%B3-firmy-agfa-graphics,34439,artykul.html

Przybyłych do warszawskiego Hotelu Airport Okęcie gości powitał Michał Śliz – dyrektor zarządzający polskim oddziałem Agfa Graphics. Przedstawił on czynniki, jakie zdecydowały o wprowadzeniu przez firmę programu ECO³.

- Biorąc pod uwagę wyniki finansowe drukarń, nasza branża ma się całkiem dobrze. Jednak wyzwań stojących przed ich właścicielami jest wiele: m.in. coraz bardziej odczuwalny brak rąk do pracy; rosnące koszty pracownicze i koszty ogólne związane z prowadzoną działalnością; postępująca automatyzacja i informatyzacja produkcji poligraficznej; niepewna przyszłość w kontekście kolejnych dotacji unijnych. Również nasza firma – ponieważ jest producentem materiałów eksploatacyjnych – musi brać pod uwagę zmieniające się warunki rynkowe, choćby dynamiczny wzrost cen surowców, który siłą rzeczy przekłada się na niezbędne korekty cenowe w obszarze wybranej części asortymentu. Program partnerski ECO³ ma pomóc naszym klientom w skutecznym dostosowaniu się do coraz bardziej wymagającego otoczenia rynkowego. Stąd w jego ramach proponujemy nieodpłatny dostęp do zaawansowanych rozwiązań software’owych wspierających produkcję i działalność przedsiębiorstw poligraficznych, m.in. dzięki kontroli procesów, a w konsekwencji – optymalizację kosztów.

ECO³ - ekonomia, ekologia i „ekstra” wygoda

Założenia ECO³ przedstawił Stefan Piotrowski, odpowiedzialny polskim oddziale Agfa Graphics za klientów międzynarodowych i gazetowych.

- Istnieją trzy bazowe przesłanki do jego wprowadzenia – mówił. – Po pierwsze, utrzymanie przez naszą firmę kompleksowej oferty dla prepressu, do czego konieczne jest odwrócenie trendu spadkowego cen płyt. Po drugie – kontynuacja prac badawczo-rozwojowych w zakresie płyt i oprogramowania; tu warto wspomnieć, że przeznaczamy ok. 3% całkowitego obrotu na tego typu działania. Wreszcie – przeciwdziałanie wzrostowi kosztów spowodowanych spadkiem wolumenu sprzedaży, a także – wzrostowi cen surowców niezbędnych do produkcji płyt.

Jak podkreślał Stefan Piotrowski, program ECO³ ma przede wszystkim umożliwić drukarniom offsetowym redukcję kosztów prowadzonej działalności.

- Bazuje on na trzech założeniach: ekonomii, ekologii i „ekstra” wygodzie w użytkowaniu naszych rozwiązań. Ekonomia w naszym rozumieniu to niższe koszty operacyjne, wyższe wydajność i automatyzacja, redukcja zużycia farby i generowanych odpadów, krótszy czas narządu i szybszy start maszyny, wydajne suszenie oraz – co istotne – realizowanie wyższych nakładów. Aspekty ekologiczne programu to m.in.: wyeliminowanie bądź znaczące ograniczenie zużywanej chemii, minimalizacja odpadów, wyeliminowanie wody z procesu prepress, redukcja energii, recykling oraz obniżenie zużycia papieru i farby. Przez „ekstra” wygodę rozumiemy natomiast: rzadszą konserwację sprzętu, utrzymanie stabilności procesów i eliminację zmian w nich zachodzących, wyższą automatyzację oraz ograniczenie czynności związanych z chemią i zmniejszenie jej stanów magazynowych.

Program ECO³ w kontekście produkcji akcydensowej bazuje na trzech filarach: płytach Energy Elite Eco (i towarzyszącej im proekologicznej wywoływarce Arkana), oprogramowaniu InkSave oraz rozwiązaniu Press Tune. Stefan Piotrowski zaprezentował wyliczenia dotyczące kosztów użytkowania Energy Elite Eco w porównaniu ze stosowanymi obecnie przez wielu klientów firmy płytami Energy Elite Pro, wskazując na oszczędności, jakie można osiągnąć dzięki wdrożeniu tych pierwszych. Następnie omówił praktyczne aspekty korzystania ze specjalistycznego oprogramowania, oferowanego w ramach programu ECO³. Klienci – jak mówił – w ramach licencji, uzyskają dostęp do specjalnych kalkulatorów, dostarczających informacji o potencjalnych oszczędnościach, jakie można uzyskać dzięki poszczególnym rozwiązaniom.

- Będą one dostępne w ramach kompleksowej współpracy, tj. zostaną wpisane w istniejące bądź przyszłe kontrakty na dostawy płyt, zapobiegające jednocześnie erozji cenowej – podkreślał Stefan Piotrowski.

Następnie scharakteryzował działanie oprogramowania InkSave i pakietu Press Tune.

- Ten drugi to zestaw narzędzi, gwarantujących wysoką jakość na wszystkich etapach procesu drukowania – od czynności wykonywanych przez operatora maszyny drukującej do działań realizowanych przez zleceniodawcę. Mają one zapewnić dokładniejszą i bardziej efektywną reprodukcję barw, umożliwić operatorowi drukowanie z wyższą jakością, a także monitorowanie efektów pracy z dowolnego komputera. Korzyści dla drukarni i jej klientów są klarowne: utrzymanie standardów drukowania czy też minimalizacja kosztów narządu oraz ograniczenie ilości generowanych odpadów. Co istotne, z naszych wyliczeń wynika, że największe korzyści przy wdrożeniu tego typu narzędzi odniosą drukarnie, posiadające 8-10-letnie maszyny. Te zaś stanowią co najmniej 70% parku sprzętowego w Europie.

Arkana – nowoczesne wywoływanie

O zaletach związanych z użytkowaniem wywoływarki Arkana i dedykowanych jej płyt Energy Elite Eco opowiedział Mirosław Opolski – specjalista ds. płyt offsetowych w polskim oddziale Agfa Graphics. Na wstępie dokonał on porównania płyt Energy Elite Eco i Energy Elite Pro, m.in. w kontekście ich struktury, parametrów oraz kosztów przygotowania form drukowych na nich bazujących. Następnie scharakteryzował proces wywoływania Energy Elite Eco, realizowany w dedykowanym rozwiązaniu – Arkana, wymieniając korzyści wynikające z jego zastosowania: redukcję zużycia chemikaliów, mniejszą częstotliwość mycia (nawet o 65%) czy obniżenie ilości generowanych odpadów. Mirosław Opolski przedstawił zasadę działania tej wywoływarki (tu zwrócił uwagę na właściwe przygotowanie stosowanej wody), zaprezentował też panel obsługi urządzenia, podkreślając prostotę jego użytkowania.

System Arkana pojawił się w ofercie Agfa Graphics na targach drupa 2016 i – jak zapewnia producent – do dzisiaj jest rozwiązaniem unikalnym w skali całego rynku. Jego kaskadowa budowa zapewnia o wiele czystszą, a przez to bardziej proekologiczną, wydajniejszą i tańszą metodę wytwarzania form drukowych.

InkSave – mniej farby, więcej korzyści

Kolejnym prelegentem był Krzysztof Sadziński – Presales Manager w polskim oddziale Agfa Graphics, który zaprezentował gościom konferencji oprogramowanie InkSave. Określił je mianem narzędzia, w którym zastosowano „inteligentne” procesy optymalizacji druku.

- W efekcie rozwiązania technologiczne w nim zastosowane umożliwiają redukcję ilości farby niezbędnej do realizacji danego nakładu, a zarazem znacząco zwiększają jakość drukowanych materiałów – mówił.

Krzysztof Sadziński zaprezentował technologię GCR (Gray Component Replacement), która jest podstawą oprogramowania. W oparciu o nią dokonywane jest obliczanie nowej barwy i konwersja kolorystyczna. Prelegent pokazał przykładowe działania, realizowane z udziałem InkSave, m.in. w kontekście pokrycia farbą. Podkreślał korzyści jakościowe, jakie można uzyskać dzięki jego zastosowaniu: lepszy balans szarości, wyższą jakość druku, redukcję problemów z pasowaniem, większe nasycenie kolorów czy większą liczbę detali w cieniach. Zwrócił też uwagę na aspekty ekonomiczne: krótszy narząd; redukcję makulatury; redukcję farby (nawet do 30%), wody i roztworów zmiękczających; szybsze schnięcie (w druku coldsetowym); niższe zużycie prądu (w heatsecie); szybszy druk w trybie dwustronnym; możliwość drukowania z wyższą prędkością czy redukcję ilości zużywanego proszku. Krzysztof Sadziński podkreślał też pełną integrację oprogramowania InkSave z systemem workflow Apogee.

Standaryzacja i kontrola procesów kluczem do sukcesu

Kwestii utrzymania kryteriów jakościowych i standaryzacji druku poświęcona była kolejna prezentacja – Macieja Baura, Product Managera w polskim oddziale Agfa Graphics. Zatytułowana „Wartościowa jakość – ufaj i kontroluj. Jak drukować lepiej i taniej?”, dotyczyła aspektów związanych z wdrożeniem właściwych procedur (np. zgodnych z wytycznymi normy PSO), pozwalających na zachowanie reżimu produkcyjnego, a w konsekwencji – na pełną kontrolę realizowanych procesów wytwórczych. Maciej Baur poruszył tu m.in. kwestie takie jak: faktyczna wiedza o bieżącej produkcji, weryfikowanie jej jakości oraz pojawiających się reklamacji, czas trwania narządu czy też ilość makulatury w odniesieniu do nakładu. W tym kontekście zaprezentował stanowiące część programu ECO³ rozwiązanie Press Tune, które – jak zapewniał – nie tylko definiuje w jasny sposób kryteria jakości, ale też oferuje zdalny, bieżący dostęp do realizowanych prac, analizuje trendy w produkcji, generuje raporty i szczegółowe analizy na jej temat.

- Na jego wdrożeniu korzystają wszyscy: operator maszyny, dział kontroli jakości, dział prepress, dział zamówień oraz kierownictwo firmy – przekonywał Maciej Baur. – Trawestując zatem znane hasło o „sztuce poligrafii”, w kontekście Press Tune można stwierdzić, że prawdziwą sztuką jest utrzymanie stabilności realizowanej produkcji poligraficznej.

Workflow prepress w „chmurze”

Technologia cloud computing znajduje coraz powszechniejsze zastosowanie także w branży poligraficznej. Agfa Graphics wychodzi naprzeciw tej tendencji, oferując kolejne rozwiązania działające w „chmurze”. Podczas konferencji ECO³ Krzysztof Sadziński przedstawił dwa z nich – Apogee in the Cloud i WebApproval.

Pierwsze to „zdalna” wersja systemu workflow Apogee, przynosząca – zdaniem prelegenta – szereg korzyści jego użytkownikom: choćby brak wydatków na infrastrukturę czy wdrażanie niezbędnego oprogramowania.

- System działa identycznie jak jego wersja stacjonarna, przy czym jest dostępny jako usługa typu SaaS – mówił Krzysztof Sadziński – zarządzana przez specjalistów Agfa Graphics. Jako jej dostawca dbamy zarówno o sprawny przepływ, jak też bezpieczeństwo przetwarzanych danych. Gwarantujemy również stałą aktualizację oprogramowania, dzięki czemu użytkownik ma pewność, że pracuje na jego najnowszej wersji.

Prelegent przytoczył przykład włoskiej drukarni Fratelli Roda, która korzysta z rozwiązania Apogee in the Cloud od około dwóch lat.

- W tym czasie nie zdarzył się tu ani jeden przestój w dziale prepress, spowodowany niegotowością systemu Apogee. Warto dodać, że drukarnia ta co miesiąc naświetla ponad 2000 płyt w formacie VLF przy średnim miesięcznym transferze danych przekraczającym 90 GB – dodał Krzysztof Sadziński.

Drugim narzędziem dostępnym w „chmurze”, jakie zaprezentowano podczas konferencji ECO³, był portal WebApproval 10.1, umożliwiający zdalną komunikację pomiędzy wszystkimi stronami procesu produkcyjnego: klientem, studiem prepress i drukarnią. Krzysztof Sadziński podkreślał bezpieczeństwo i prywatność, jaką zapewnia to rozwiązanie. Przedstawił też dwie jego odmiany, w tym wersję Pro, wzbogaconą o dodatkowe funkcje. Zaprosił jednocześnie do zapoznania się z filmami instruktażowymi, dostępnymi na firmowym kanale w portalu YouTube.

A może inkjet?

Taki tytuł nosiła ostatnia prezentacja konferencji ECO3, autorstwa Przemysława Arabskiego – kierującego działem druku cyfrowego Agfa Graphics w naszym kraju. Posługując się licznymi próbkami dostępnymi dla gości oraz filmami pokazującymi pracę różnych urządzeń, zademonstrował on różnorodność i wszechstronność zastosowań rozwiązań belgijskiego producenta w zakresie druku inkjetowego. Podkreślał przy tym, że są one wykorzystywane nie tylko w tradycyjnej poligrafii i reklamie, ale też coraz częściej w różnych aplikacjach przemysłowych: - Szkło, reprodukcje sztuki, etykiety, opakowania, elementy wyposażenia wnętrz, dekoracje ścienne, panele podłogowe – to tylko niektóre z zastosowań naszych maszyn i materiałów eksploatacyjnych.

Następnie Przemysław Arabski omówił portfolio Agfa Graphics, zwracając uwagę na wybrane rozwiązania. Podkreślił, że w Polsce pracuje obecnie ponad 80 hybrydowych maszyn z serii Anapurna, w tym coraz liczniejsza grupa ploterów, wyposażonych w promienniki UV LED. Z myślą o realizacji większych nakładów i produkcji przemysłowej Agfa Graphics posiada w ofercie model hybrydowy Jeti Tauro, który może zostać wyposażony w moduł ABF do podawania podłoży sztywnych. Z ploterów zadrukowujących wyłącznie tego typu materiały zaprezentowany został model Jeti Titan S/HS. Jeti Mira z kolei to maszyna z płaskim stołem i dostawianym modułem „z roli na rolę”, dostępna w czterech różnych konfiguracjach sprzętowych.

Z dużym zainteresowaniem spotkała się prezentacja wybranych, nietypowych zastosowań ploterów Agfa Graphics, wzbogacona o dostępne na sali konferencyjnej próbki wydruków. Przemysław Arabski pokazał, w jaki sposób rozwiązania z serii Anapurna i Jeti można wykorzystać do takich aplikacji jak: backlit, litery alfabetu Braille’a, imitacja muru zbudowanego z cegieł, druk typu „dzień i noc”, grafiki ścienne, efekty 3D oraz lakierowanie wybiórcze.

- Dziękujemy wszystkim uczestnikom konferencji ECO³. Mamy nadzieję, że przedstawione podczas spotkania propozycje rozwiązań spotkały się z zainteresowaniem naszych gości. Wpisują się one bowiem w filozofię Agfa Graphics, która zakłada bycie nie tylko dostawcą, ale przede wszystkim partnerem dla naszych klientów – podsumowuje Michał Śliz.

Źródło: Agfa Graphics NV

www.agfa-polska.pl

PR - Tekst opublikowany bezpłatnie na podstawie promocyjnych materiałów prasowych. Redakcja nie odpowiada za jego treść.

REKLAMA

Komentarze

Zaloguj się i dodaj komentarz

Najnowsze w tym dziale

Konica Minolta wchodzi na rynek produkcji wysokonakładowej
Na początku przyszłego roku firma Konica Minolta po raz pierwszy w Polsce zaprezentuje swój nowy sztandarowy produkt  – urządzenie do produkcji wysokonakładowej, oparte na technologii tonerowej. Producent kieruje to rozwiązanie do firm poligraficznych, które myślą o ekspansji biznesowej, możliwej dzięki przyspieszeniu procesów produkcyjnych, a co za tym idzie – poprawie...
Dobry sok w dobrym opakowaniu
Sokpol, producent soków, nektarów i napojów, jest pierwszą firmą na polskim rynku, która zdecydowała się wprowadzić do oferty produkt w opakowaniu pochodzenia roślinnego Tetra Pak. Kartony Tetra Pak w ponad 80% składają się z materiałów odnawialnych (pochodzenia stricte roślinnego) i są wyprodukowane z papieru (celulozy) wytworzonej z drewna z certyfikatem FSC. Także...
2-4 mld zł będą musiały przeznaczyć firmy z branży opakowań na dostosowanie się do zmian regulacyjnych związanych z promowaniem gospodarki obiegu zamkniętego, szacują analitycy Santander Bank Polska i SpotData. Wg przygotowanego przez nich raportu, łącznie rozwój branży do 2025 r. będzie wymagał inwestycji na poziomie ok. 20-25 mld zł.
Dzień Dystrybutora w firmie Sun Chemical
14 listopada br. firma Sun Chemical zorganizowała kolejne już spotkanie dla swoich dystrybutorów. Stały się one już tradycją tego producenta farb, a dla jego uczestników są możliwością pozyskania wiedzy na temat nowych produktów w jego ofercie, a także okazją do dobrej zabawy. Tym razem Sun Chemical zaprosił swoich gości na warszawski tor kartingowy, na...
Heidelberg oferuje 12 lat gwarancji na głowice laserowe
Wyjątkowo wysoka wytrzymałość głowic laserowych naświetlarek Suprasetter, ich niezawodność oraz najwyższa jakość obrazowania pozwala zaoferować ich użytkownikom program „Ultimate 12”. Jest to 12-letnia gwarancja na głowice naświetlarek CtP najnowszej generacji, zamówionych wraz z kontraktem na płyty i obsługą serwisową. Dowiedz się więcej. Simply...
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2019 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764