logo
KURIER
Polska reklama i poligrafiaKURIER

Konkurs na identyfikację dla Instytutu Muzyki i Tańca

   07.01.2019, przeczytano 349 razy
ilustracjastrzałka

STGU zaprasza do wzięcia udziału w dwuetapowym konkursie na wykonanie identyfikacji dla Instytutu Muzyki i Tańca (wkrótce: Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca).


Artykuł pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/konkurs-na-identyfikacje-dla-instytutu-muzyki-i-tanca,380702,artykul.html

Ważne informacje w pigułce:

 • Ogłoszenie konkursu: 04.01.2019
 • Termin nadsyłania portfolio – 24.01.2019

Portfolio wysyłamy pod adres email: imit[at]stgu.pl – preferujemy portfolio w formacie PDF, przedstawiające kompleksowe realizacje brandingowe
Osoba odpowiedzialna za konkurs: Lena Mitkowa, Członkini Zarządu STGU, kontakt: board[at]stgu.pl – koniecznie w temacie prosimy o wskazanie tematu zapytania (KONKURS IMiT / pytanie)

Komplet materiałów (Regulamin, Umowa z Twórcą, Briefing, Zakres) dostępny jest TUTAJ

W ramach współpracy, STGU wspiera Instytut Muzyki i Tańca przy organizacji konkursu oraz będzie wsparciem merytorycznym przy wyborze wykonawcy.

Tło dla przeprowadzenia procesu

Instytut Muzyki i Tańca planuje w 2019 r. zmianę nazwy na Narodowy Instytut Muzyki i Tańca. Zmiana nazwy nie wiąże się ze zmianą zakresu działalności. Instytut Muzyki i Tańca (wkrótce: Narodowy Instytutu Muzyki i Tańca) działa na rzecz kultury muzycznej i tanecznej w Polsce, wspierając profesjonalnych artystów i instytucje artystyczne w realizacji ich misji.

O Instytucie Muzyki i Tańca (wkrótce: Narodowym Instytucie Muzyki i Tańca)

Instytut Muzyki i Tańca został powołany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2010 r. z zadaniem wspierania kultury muzycznej i tanecznej w Polsce.

Celem działania Instytutu w zakresie muzyki i tańca jest działalność na rzecz edukacji kulturalnej i rozwoju twórczości artystycznej ze względu na podstawowe znaczenie tego obszaru dla wszystkich innych działań artystycznych, społecznych i cywilizacyjnych.

Zadania Instytutu:

 • formułowanie opinii i wniosków oraz podejmowanie działań na rzecz jakości zarządzania kulturą muzyczną i taneczną w Polsce oraz form jej finansowania;
 • formułowanie opinii i wniosków oraz podejmowanie działań na rzecz edukacji muzycznej i tanecznej w Polsce;
 • ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego związanego z muzyką i tańcem, ze szczególnym wspieraniem kompletowania dokumentacji historycznej zaniedbanych okresów w dziejach muzyki polskiej;
 • promocja polskiej muzyki artystycznej i tańca artystycznego w kraju i za granicą.

W tym celu Instytut prowadzi ze środków MKiDN programy twórcze, naukowe, wydawnicze i edukacyjne, skierowane do profesjonalnych muzyków, tancerzy, do twórców ludowych oraz do szerszej publiczności.

IMiT jest również miejscem wymiany informacji. Dokumentacja i archiwizacja wydarzeń kulturalnych, konferencje, badania naukowe, analizy, raporty i udostępnianie zbiorów stanowią istotną część jego działalności. Instytut prowadzi także kilkanaście portali tematycznych, poświęconych polskiej muzyce i tańcowi, m.in. www.taniecPOLSKA.pl, www.muzykapolska.org.pl, www.instrumenty.edu.pl i www.orkiestrownik.pl.

Struktura organizacyjna Instytutu składa się z Departamentu Muzyki, Departamentu Tańca oraz biblioteki połączonej z czytelnią i mediateką.

Instytut Muzyki i Tańca (wkrótce: Narodowy Instytutu Muzyki i Tańca) pełni funkcję instytucji zarządzającej dla czterech Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Są to: „Zamówienia kompozytorskie”, „Muzyka”, „Muzyczny ślad” i „Moniuszko 2019 – Promesa”.

Departament Muzyki (DM) prowadzi programy własne Instytutu, m.in.: „Dyrygent – rezydent”, „Jazzowy debiut fonograficzny”, „Szkoła mistrzów budowy instrumentów ludowych”, „Filharmonia. Ostrożnie, wciąga” i „Szkoła mistrzów tradycji”.

W ramach DM działa m.in. pracownia muzyki tradycyjnej oraz pracownia edukacji i psychologii muzyki. DM organizuje przyznawanie nagrody polskiego środowiska muzycznego Koryfeusz Muzyki Polskiej i Galę Nagrody im. Oskara Kolberga. Wspiera programy edukacyjne, a także inne wartościowe inicjatywy z zakresu muzyki klasycznej, współczesnej, tradycyjnej i jazzowej.

Departament Tańca działa na rzecz sztuki tańca. Prowadzi różnorodne programy własne, m.in.: „Zamówienia choreograficzne”, „Scena dla tańca”, „Myśl w ruchu”, „Wspieranie aktywności międzynarodowej”, „Program wydawniczy”, „Program przekwalifikowania zawodowego tancerzy – stypendia” i „Program wymiany rezydencyjnej”. Organizuje również we współpracy z Teatremgalerią Studio „Scenę Tańca Studio”. W ramach ogólnopolskiego programu „Niepodległa” tworzy „Polską Kronikę Tańca”.

IMiT jest organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Perły Tańca oraz organizowanych co dwa lata wydarzeń – Międzynarodowego Konkursu Muzyki Polskiej im. S. Moniuszki i Polskiej Platformy Tańca. Jest również głównym organizatorem Polskiej Sieci Tańca.

Instytut dysponuje biblioteką wraz z czytelnią i mediateką. Tworzy Narodowe Archiwum Tańca, Archiwum Muzyki Polskiej oraz Kolekcję Nagrań Muzyki Polskiej, których zasoby są udostępnianie nieodpłatnie w czytelni i mediatece wszystkim zainteresowanym.

Cele rebrandingu:

 • stworzenie nowoczesnej identyfikacji wizualnej dla Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca, będącej elementem utrwalania wizerunku NIMiT jako wiodącej instytucji dedykowanej sztuce muzycznej i sztuce tańca w Polsce, reprezentującej polskich artystów tych dziedzin również za granicą;
 • wzmacnianie spójnego przekazu wizualnego w odpowiedzi na nakreślone strategiczne elementy rozwoju marki NIMiT;
 • przygotowanie materiałów firmowych i elementów key visual dla często eksploatowanych materiałów, wraz z przekazaniem plików otwartych i wskazanie wytycznych dla dalszej pracy osobom odpowiedzialnym za ten obszar w NIMiT.

Zakres do II etapu Konkursu:

Po wyborze 3 projektantów / studiów projektowych, chcielibyśmy otrzymać prezentację, która pozwoli jury na wybranie odpowiedniego projektanta / studia do zrealizowania dalszego projektu.

W drugim etapie chcielibyśmy zobaczyć:

 1. proponowany logotyp NIMiT
 2. wdrożenie identyfikacji / KV na przykładzie wizytówki
 3. wdrożenie identyfikacji / KV na przykładzie rollupu

Przygotowanie powyższych materiałów jest odpłatne 1500 zł netto zgodnie z pkt 4.1 Regulaminu Konkursu.

Pełen zakres zlecenia

Logo

W ramach przygotowania znaku NIMiT, konieczne będzie zaprojektowanie następujących rozwiązań:

 • znak NIMiT główny oraz skrócony
 • proporcja znaku – rozpisanie na siatce
 • dobranie kroju pisma i zastępczego kroju pisma z odpowiedniej rodziny (Google Fonts / Zestaw dostępny w Microsoft / Typekit) – kompleksowe doradztwo dotyczące fontów i ich użycia i licencjonowania
 • przygotowanie formatów plików: EPS / PNG / PDF / SVG w wersji pełnej, skróconej, pionowej i poziomej; odpowiednie opisanie zastosowania poszczególnych typów plików przy rozwiązaniach technicznych / produkcyjnych
 • przygotowanie w każdym z formatów plików wersji kolorystycznej (RGB / CMYK / Pantone), monochromatycznej i achromatycznej wraz z opisem ich zastosowania przy konkretnych produkcjach
 • brandbook dla logotypu i derywatów

Część ta jest wyceniona na 10 500 zł netto.

 Podstawowe materiały marki

 • wizytówka; w tym: wybór papieru i techniki druku oraz przekazanie plików w taki sposób, aby następne dodruki odbywały się możliwie jak najbardziej sprawnie
 • papier firmowy – do druku – wybór papieru / sposobu druku, przygotowanie harmonogramu dostaw i usprawnienie zamawiania papieru na bieżąco
 • papier firmowy – zdefiniowany Word / forma cyfrowa – wskazanie na odpowiednie użycie zdefiniowanego dokumentu (strona tytułowa, strony kolejne, style akapitowe i style znakowe)
 • teczka – zdefiniowanie papieru / materiału i sposobu wykonania, wybranie techniki druku / zdefiniowanie koniecznych nakładów oraz poziomu budżetu
 • koperty – zdefiniowanie informacji na kopercie (w tym informacje stałe), formatów kopert i sposobu zadruku
 • rollup – zdefiniowanie wielkości i sposobu produkcji
 • komplimentka – wybór papieru / sposobu druku
 • zebranie wszystkich materiałów w jeden podręcznik i przekazanie plików

Część ta jest wyceniona na 3 200 zł netto.

Gadżety marki

Każdorazowo: propozycja gadżetu, wybór techniki, wybór producenta, przygotowanie materiałów produkcyjnych

 • torba papierowa
 • torba materiałowa
 • kubek
 • długopis
 • ołówek
 • naklejka
 • brzegowe informacje o znakowaniu na gadżecie
 • zebranie wszystkich materiałów w jeden podręcznik i przekazanie plików

Część ta jest wyceniona na 2 150 zł netto.

Key visual

Przygotowane materiały key visual będą rodzajem szablonu i wskazówki dla dalszych projektów wykonywanych dla marki – we współpracy z wybranym projektantem lub wewnętrznie.

Preferowane oprogramowanie to Indesign. Przy tworzeniu materiałów key visual, należy uwzględnić:

 • koncept kreatywny – przykładowe realizacje
 • opis kreatywny – jak będzie wyglądać praca przy zaprojektowanych i dalszych materiałach
 • opis konstrukcyjny
 • przekazanie zdefiniowanych poprawnie w Indesign plików do dalszej pracy (zdefiniowane wzorce stron, style akapitowe, style znakowe, siatki)
 • przekazanie instrukcji dalszego użytkowania

Zestaw KV to:

 • wzór plakatu – przykład plakatu, proporcje, sposób przygotowywania kolejnych materiałów, idea dla przygotowania plakatu, rozmieszczenie informacji, metoda produkcji
 • wzór ulotki – przykład ulotki, proporcje, sposób przygotowywania kolejnych materiałów, idea dla przygotowania plakatu, rozmieszczenie informacji, metoda produkcji
 • wzór katalogu – przykładowe strony / 8 typów stron / opis konstrukcji, opis obrazowania, opis użytych elementów, przekazanie plików Indesign, przeszkolenie
 • wzór postu Social Media – wielkości, proporcje, sposoby zastosowania
 • wzór banneru internetowego – wielkości, proporcje, sposoby zastosowania

Część ta jest wyceniona na 5 200 zł netto.

 Znakowanie przestrzeni

Na etapie rebrandingu znakowanie przestrzeni traktujemy skrótowo, nie planując daleko idących rozwiązań. Tym niemniej, należy uwzględnić przygotowanie podstawowego key visuala i podstawy do znakowania: kolorystyka, liternictwo, proporcje, sposób wykonania dla:

 • oznakowania ogólnego w Instytucji
 • tablicy kierunkowej
 • znaku kierunkowego
 • zapisu oznakowania Sali

Część ta jest wyceniona na 2 650 zł netto.

Całość prac została wyceniona na 23 700 zł netto.

Źródło: STGU

www.stgu.pl

REKLAMA

Komentarze

Zaloguj się i dodaj komentarz

Najnowsze w tym dziale

Gazetki Intermarché docenione przez branżę
W tegorocznej edycji programu AdRetail Inspirio gazetki supermarketów spożywczych Intermarché otrzymały podwójne wyróżnienie. Była to nagroda dla Najlepszej Gazetki wśród Supermarketów, a także Najczęściej Wyświetlanej Gazetki w serwisach Grupy AdRetail w 2018 roku w kategorii Sklepy Wielobranżowe. Praca włożona w produkcję tych...
5. edycja konkursu Chespa Packaging Design: Słoik miodu lub butelka wina
Trwa nabór prac do piątej edycji konkursu Chespa Packaging Design. W tym roku zadania projektowe przygotowane zostały przez partnera konkursu, firmę: Piwnice Półtorak Wine & Spirits oraz przez organizatora konkursu – firmę Chespa. Termin nadsyłania projektów upływa 20.04.2019 r.
Konkurs na SIW Instytutu Ekspertyz Ekonomicznych i Finansowych
Instytutu Ekspertyz Ekonomicznych i Finansowych w Łodzi ogłasza konkursu na System Identyfikacji Wizualnej. Termin nadsyłania prac upływa 15 kwietnia.
Zyxel Multy U zdobywa nagrodę If Design Award 2019
Urządzenie Multy U otrzymało nagrodę iF DESIGN AWARD 2019 w kategorii rozwiązań telekomunikacyjnych. To jedna z najbardziej prestiżowych, międzynarodowych nagród w dziedzinie wzornictwa produktowego.
Butelka Björn w gronie zwycięzców konkursu Art of Packaging 2019
Butelka wódki Björn, produkowanej przez BZK Alco, zwyciężyła w Art of Packaging 2019 w kategorii Proffesional 2019 Opakowanie Pragnienia. Jurorzy oceniali ponad pół tysiąca projektów, spośród których nagrodzono tylko 24 w różnych kategoriach. Ideą konkursu jest promowanie kreatywności i innowacyjności w branży opakowań na rynku...
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2019 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764