logo
KURIER
Polska reklama i poligrafiaKURIER

Konkurs na identyfikację wizualną Muzeum Fotografii w Krakowie

   20.12.2018, przeczytano 1184 razy
ilustracjastrzałka

Muzeum Fotografii w Krakowie ogłasza konkurs na projekt identyfikacji wizualnej i informacyjnej wraz z logotypem Muzeum, które staną się oficjalnym elementem identyfikacji graficznej tej instytucji. Zwycięzca otrzyma zlecenie obejmujące obok logotypu takze projekty materiałów i gadżetów, key visual, oznakowania przestrzenne i wytyczne dla strony WWW.


Artykuł pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/konkurs-na-identyfikacje-wizualna-muzeum-fotografii-w-krakowie,380591,artykul.html

Ważne informacje w pigułce:

 • Ogłoszenie konkursu: 11.12.2018
 • Termin nadsyłania portfolio – 10.01.2019
 • Portfolio wysyłamy pod adres email: mhf(at)stgu.pl
 • Osoba odpowiedzialna za konkurs: Lena Mitkowa, Członkini Zarządu STGU, kontakt: board(at)stgu.pl - koniecznie w temacie prosimy o wskazanie tematu zapytania(KONKURS MHF / pytanie)

W ramach współpracy, STGU wspiera MHF przy organizacji konkursu oraz będzie wsparciem merytorycznym przy wyborze wykonawcy.

Celem Konkursu jest zaprojektowanie nowego znaku graficznego (logo) oraz  materiałów graficznych, które nawiązywać będą do działalności Muzeum oraz spójnie identyfikować wszystkie oddziały Muzeum, biorąc pod uwagę ich specyfikę. Konkurs na projekt identyfikacji wizualnej i informacyjnej Muzeum Fotografii w Krakowie ma wyłonić identyfikację wizualną najlepiej komunikującą markę i wartości jakimi kieruje się Muzeum w swojej działalności. Na podstawie wybranego projektu logotypu, laureat zostanie poproszony o stworzenie pozostałych elementów identyfikacji wizualnej. 

Materiały

 • Regulamin i 3 załączniki (w tym Wymogi/Brief, Zakres, Wytyczne do punktacji przez jury) [ZIP]
 • Umowa z Twórcą (zwycięzcą konkursu) i załącznik (Zakres zlecenia, harmonogram) [ZIP]

Konkurs jest dwuetapowy:

ETAP 1 – projektanci składają portfolio

ETAP 2 –wybrani 3 projektanci przygotowują odpłatnie zadanie konkursowe

Po pierwszym etapie przewidziany jest czas na dodatkowe pytania (debriefing) i videochat, w którym odpowiemy na wszystkie wątpliwości.

Po wyborze 3 projektantów / studiów projektowych, chcielibyśmy otrzymać prezentację, która pozwoli jury na wybranie odpowiedniego projektanta / studia do zrealizowania dalszego projektu.

Tło dla przeprowadzenia procesu

Decyzja o zmianie logotypu i systemu identyfikacji wizualnej Muzeum podyktowana jest chęcią zachowania spójności między wizerunkiemcharakterem naszej instytucji. Spektakularna ewolucja instytucji oraz dynamika zmian, jakim w ostatnich dwóch latach poddawane jest Muzeum, stwarzają konieczność uaktualnienia bieżącego wizerunku, swoistego przedstawienia się swoim odbiorcom na nowo, tak aby zyskali oni pełen obraz korzystnych zmian, jakie zaszły i nadal będą prowadzone w obrębie naszej instytucji. Obecnie funkcjonujący logotyp powstał kilka lat przed wypracowaniem nowej wizji i strategii Muzeum, nie mógł więc uwzględniać ważnych obszarów jego działalności, takich jak: koncentracja na rozwoju nowoczesnego, spójnego programu dla publiczności, rozwój naszej kolekcji, budowanie nowej sieci kontaktów czy szeroko rozumianej edukacji. Na obecnym etapie naszej działalności aktualny logotyp oraz system identyfikacji wizualnej Muzeum stał się więc nieadekwatny względem potrzeb oraz konieczności rozwijania koncepcji muzeum przez najbliższe lata. 
Ponadto zależy nam na zwiększeniu potencjału istniejącej marki Muzeum Fotografii w Krakowie, przy pełnym zachowaniu jej tradycyjnych zalet. Chcemy położyć nacisk na pogłębianie relacji z obecnymi odbiorcami i przyciągnięcie nowych odbiorców, dzięki stale rozszerzanej i uatrakcyjnianej ofercie edukacyjno-kulturalnej. Niemniej istotnym elementem jest tu położenie akcentu i podkreślenie zachodzących w obrębie instytucji zmian, które logotyp powinien jasno i wyraźnie sygnalizować.

Cel konkursu

 • Projekt znaku słowno-graficznego (logotypu) Muzeum Fotografii w Krakowie powinien jednoznacznie kojarzyć się z tą instytucją i oddawać jej unikatowy charakter. Powinien nawiązywać zarówno do 30-letniej tradycji instytucji, ale jednocześnie oddawać jej nowoczesny i profesjonalny charakter. Powinien być znakiem oryginalnym, łatwym do zapamiętania, czytelnym i funkcjonalnym, usprawniającym komunikację, estetycznym, występować samodzielnie oraz w połączeniu z nazwą – Muzeum Fotografii w Krakowie. 
 • Ważne jest uwzględnienie zmiany w obrębie nazwy instytucji: z Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie (skrót: MHF) na Muzeum Fotografii w Krakowie (która nie kładzie akcentu na aspekt historyczny). „MHF” funkcjonujący dotychczas jako skrót m.in. w adresie strony internetowej oraz nazwa w przekazie potocznym musi zostać zastąpiony nowym atrakcyjnym i czytelnym skrótem, pochodzącym bezpośrednio od nazwy polskiej, lub też funkcjonującym samodzielnie (np. skrót ''MOCAK'' pochodzi od angielskiego tłumaczenia nazwy Museum of Contemporary Art Kraków).
 • Logotyp i identyfikacja wizualna Muzeum powinny umożliwiać jego łatwą reprodukcję na różnych nośnikach i za pomocą różnych technik (druk, grawerowanie itp.), by pozostało ono czytelne niezależnie od wielkości formatu.
 • Istotnym celem jest podkreślenie wyjątkowości instytucji (pierwsze i jedyne muzeum fotografii w Polsce), jej przewagi konkurencyjnej (obejmuje zasięgiem nie tylko fotografię, ale też inne dziedziny sztuki; skupia się nie tylko na tradycji historycznej, ale również wskazuje kierunki współczesnej sztuki)

Należy uwzględnić, że logotyp i identyfikacja wizualna będą funkcjonować w trzech obiektach, którymi dysponuje Muzeum Fotografii w Krakowie. Logotyp musi być spójny stylistycznie i estetycznie z architekturą i charakterem poszczególnych obiektów. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu Identyfikacji Wizualnej – Logotypu, pozwalającego na kreowanie wizerunku MUZEUM FOTOGRAFII W KRAKOWIE. Muzeum oczekuje uzyskania oryginalnego projektu znaku graficznego, który stanie się oficjalnym logotypem, identyfikującym wszelkie działania, wydarzenia, publikacje i innego rodzaju przedsięwzięcia realizowane w ramach realizacji zadań statutowych Muzeum Fotografii w Krakowie.

Wybrany logotyp będzie przeznaczony w szczególności do celów:

 • promocyjnych
 • identyfikacyjnych
 • reprezentacyjnych
 • korespondencyjnych

Logotyp będzie wykorzystywany w związku z działalnością statutową Muzeum, a w szczególności umieszczony będzie na:

 • plakatach
 • ulotkach i innych drukach promocyjnych
 • nośnikach elektronicznych i w Internecie
 • nośnikach reklamy zewnętrznej
 • gadżetach promocyjno-reklamowych i okolicznościowych
 • wyremontowanych obiektach (siedzibach) Muzeum Fotografii w Krakowie
 • papierze firmowym i innych akcydensach poligraficznych
 • ogłoszeniach prasowych i spotach telewizyjnych

Projekt powinien zawierać wersję podstawową oraz uproszczoną Logotypu Muzeum Fotografii w Krakowie. Do projektu Logotypu załączony powinien być opis idei i pomysłu stojącego za daną propozycją znaku graficznego.

Zakres II etap

1) proponowany logotyp Muzeum Fotografii
2) wdrożenie identyfikacji / KV na przykładzie wizytówki
3) wdrożenie identyfikacji / KV na przykładzie plakatu wydarzenia

Etap ten jest odpłatny, dla wybranych w I etapie przez jury projektantów / studiów graficznych. Wynagrodzenie wynosi 1 500 zł netto. 

Zakres dla zwycięzcy

Logo

 1. znak Muzeum Fotografii w Krakowie – pełen znak
 2. znak Muzeum Fotografii w Krakowie – znak skrócony wraz z propozycją zapisu
 3. główny znak – proporcja znaku podstawowego i derywatów (odpowiednio dla danych lokalizacji Muzeum)
 4. rozpisanie na siatce 
 5. dobranie kroju pisma i zastępczego kroju pisma z odpowiedniej rodziny (Google Fonts / Zestaw dostępny w Microsoft / Typekit) – kompleksowe doradztwo dotyczące fontów i ich użycia i licencjonowania 
 6. przygotowanie formatów plików: EPS / PNG / PDF / SVG w wersji pełnej, skróconej, pionowej i poziomej; odpowiednie opisanie zastosowania poszczególnych typów plików przy rozwiązaniach technologicznych / produkcyjnych 
 7. przygotowanie w każdym z formatów plików wersji kolorystycznej (RGB / CMYK / Pantone), monochromatycznej i achromatycznej wraz z opisem ich zastosowania przy konkretnych produkcjach
 8. przygotowanie brandbooka dla logotypu, określającego wszystkie powyższe wytyczne jak i właściwe i niewłaściwe sposoby użycia znaku

Przewidziane wynagrodzenie za tę część prac: 10 000 zł netto.

Podstawowe materiały marki

 1. wizytówka; w tym: wybór papieru i techniki druku oraz przekazanie plików w taki sposób, aby następne dodruki odbywały się możliwie jak najbardziej sprawnie
 2. papier firmowy – zdefiniowany Word / forma cyfrowa – wskazanie na odpowiednie użycie zdefiniowanego dokumentu (strona tytułowa, strony kolejne, style akapitowe i style znakowe)
 3. teczka – zdefiniowanie papieru / materiału i sposobu wykonania, wybranie techniki druku / zdefiniowanie koniecznych nakładów oraz poziomu budżetu
 4. szablon Powerpoint – zdefiniowanie liczby slajdów wzorcowych i ich dalszego użycia
 5. stopka mailowa
 6. zebranie wszystkich materiałów w jeden podręcznik i przekazanie plików

Przewidziane wynagrodzenie za tę część prac: 2 450 zł netto.

Gadżety marki

 1. identyfikator
 2. brzegowe informacje o znakowaniu na gadżecie

Przewidziane wynagrodzenie za tę część prac: 800 zł netto.

Key visual

sposób, w jaki przygotowywane będą layouty (poszerzone spektrum postrzegania marki) na podstawie wzoru plakatu:
wzór plakatu – przykład plakatu, proporcje, sposób przygotowywania kolejnych materiałów, idea dla przygotowania plakatu, rozmieszczenie informacji, metoda produkcji

Przewidziane wynagrodzenie za tę część prac: 2 500 zł netto.

Znakowanie przestrzeni

Na etapie rebrandingu znakowanie przestrzeni traktujemy skrótowo, nie planując daleko idących rozwiązań. Tym niemniej, należy uwzględnić:

 1. przygotowanie podstawowego key visuala i podstawy do znakowania: kolorystyka, liternictwo, proporcje, sposób wykonania
 2. przygotowanie podstawowych elementów znakowania: tablicy informacyjnej, znaku kierunkowego, zapisu numeru sali

Przewidziane wynagrodzenie za tę część prac: 2000 zł netto.

Wytyczne dla strony WWW

Strona internetowa będzie budowana przez zewnętrzny zespół. Od twórcy identyfikacji wizualnej oczekujemy przygotowania wytycznych do zbudowania strony WWW (częściowo ujętych w brandbooku) oraz odbioru projektu i zweryfikowaniu jego zgodności z identyfikacją

Przewidziane wynagrodzenie za tę część prac: 1 500 zł netto.

Wynagrodzenie za całość prac: 23 677,50 zł brutto.

Źródło: STGU

www.stgu.pl

REKLAMA

Komentarze

Zaloguj się i dodaj komentarz

Najnowsze w tym dziale

Zwycięzcy Sony World Photography Awards 2024
Podczas uroczystej gali w Londynie World Photography Organisation ogłosiła zwycięzców klasyfikacji generalnej konkursu Sony World Photography Awards 2024. Odbywająca się już po raz 17. ceremonia wręczenia nagród jest ważnym corocznym wydarzeniem, które ma na celu wyróżnienie najlepszych fotografów i zaprezentowanie zdjęć i historii, które w...
Trzy nominacje i nagroda Sabre Awards EMEA 2024 dla Publicon
17 kwietnia w Londynie rozdano nagrody Sabre Awards EMEA 2024 dla najbardziej nowatorskich projektów branży PR i komunikacji. Agencja Publicon Services otrzymała aż trzy nominacje – najwięcej z Polski. Jury wyróżniło dwa projekty sponsoringowe: kampanię „Łączy nas najlepszy skład” realizowaną wspólnie z PZPN i Jeronimo Martins oraz roczny raport sponsoringowy dla Grupy...
Kierunek świętuje Dzień Kreatywności
Agencja reklamowa Kierunek Kreatywny świętując Międzynardowy Dzień Kreatywności 21 kwietnia, przygotowała na swoich social media mini konkurs, w którym do wygrania są plakaty przygotowane we współpracy z krakowską artystką MAD MOJO.  
Wspólnie z ekspertami z Fundacji Climate Strategies Poland przeprowadziliśmy szczegółowe badanie śladu węglowego Gali EFFIE Awards Poland 2023. Badanie to obejmowało trzy dni wydarzenia (dzień przed i dzień po) oraz uczestników gali, co pozwoliło uwzględnić różnorodne aspekty emisji związane z ich udziałem.
Kampania Kompanii Piwowarskiej z nagrodą ECU Sustainability Awards
Kompania Piwowarska po raz czwarty razem z Fundacją „Dom w Łodzi” prowadziła kampanię społeczną FASOFF, szerzącą świadomość na temat FAS czyli alkoholowego zespołu płodowego. Tym razem pod hasłem: „Będę TATĄ! - nie piję razem z nią”. Kampania otrzymała nagrodę ECU Sustainability Award przyznawaną podczas European Circular Retail Congress, będącego częścią...
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2024 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764