logo
KURIER
Polska reklama i poligrafiaKURIER

Konkurs na logo Kongresu Kultury Polskiej 2009

   31.08.2008, przeczytano 7355 razy

Konkurs na opracowanie elementu identyfikacji wizualnej (znaku graficznego) Kongresu Kultury Polskiej 2009 organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury.


Artykuł pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/konkurs-na-logo-kongresu-kultury-polskiej-2009,7802,artykul.html

Narodowe Centrum Kultury ogłasza konkurs na opracowanie elementu identyfikacji wizualnej (znaku graficznego) Kongresu Kultury Polskiej 2009 organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury. Nagroda główna wynosi 10 000 złotych brutto, a termin składania prac upływa 15 września 2008 roku.

Celem konkursu jest wykreowanie znaku graficznego, który zostanie wykorzystany do identyfikacji, popularyzacji i promocji Kongresu Kultury Polskiej 2009, w szczególności poprzez jego umieszczanie na plakatach i innych drukach promocyjnych wydawanych przez Narodowe Centrum Kultury lub na jego zlecenie, różnych nośnikach reklamy przestrzennej oraz do promocji interaktywnych w Internecie i innych mediach.

Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, w szczególności: studenci i absolwenci wyższych uczelni artystycznych, artyści i projektanci graficzni. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić nie więcej niż jedną pracę konkursową.

Prace konkursowe należy nadsyłać do dnia 15 września 2008 roku na adres: Narodowe Centrum Kultury, ul. Senatorska 12, 00 – 082 Warszawa z dopiskiem: „Konkurs Kongres Kultury Polskiej 2009”

Źródło: Narodowe Centrum Kultury

REKLAMA

Komentarze

Zaloguj się i dodaj komentarz
avatar użytkownika
,

Konkurs nie dotyczy nowego loga Narodowego Centrum Kultury, tylko kongresu przezeń organizowanego. Warto poprawić tytuł, bo aktualne brzmienie wprowadza w błąd.

pozdrawiam - Justyna

avatar użytkownika
,

Chcąc przystąpić do konkursu rozpisanego przez NCK, na logo Kongresu Kultury Polskiej 2009,
przeczytałam regulamin i natknęłam się w nim na
błędy, nie licujące z powagą instytucji.

Otóż przede wszystkim:

1) "Autor pracy nagrodzonej zobowiązany jest do przeniesienia na Narodowe Centrum Kultury majątkowych praw autorskich do opracowanego
przez siebie znaku graficznego oraz prawa własności egzemplarzy utworu
złożonych w ramach konkursu" to oczywiście zrozumiała, ale
"jak również przeniesienia na Narodowe Centrum Kultury uprawnienia do
wykonywania osobistych praw autorskich do utworu." jest absurdem.
Osobiste prawa autorskie są NIEZBYWALNE.
Natomiast dalsza część tego punktu, czyli:
"W tym celu Autor pracy nagrodzonej zawrze z Narodowym Centrum Kultury
umowę, co będzie jednoznaczne z możliwością wykorzystania przez NCK
nagrodzonej pracy konkursowej na wszystkich wskazanych w umowie polach
eksploatacji" mówi nadal o prawach majątkowych, a nie osobistych praw autorskich.

2) w regulaminie nie ma składu jury, oceniającego projekty.
W przypadku konkursu na znak graficzny, organizatorzy obowiązani są poddać projekty ocenie fachowców z tej dziedziny, czyli art. plastyka o specjalizacji graficznej.

3) "Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za działania osób
trzecich, związanych z organizacją konkursu" Cokolwiek to znaczy,
tracę zaufanie do instytucji publicznej, która nie chce brać odpowiedzialności za ewentualne destrukcyjne działania osób dopuszczonych przez siebie do pracy.

Podejrzewam,że taką właśnie osobą może być ktoś, kto pisał ten
regulamin.

Sama nie zamierzam brać udziału w tym konkurasie.

avatar użytkownika
,

Przepraszam - nasz błąd, faktycznie tytuł był mylący

Najnowsze w tym dziale

Konkurs na pamiątkę regionu Warmii i Mazur 2019
Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza do udziału w kolejnej edycji konkursu na „Pamiątkę regionu Warmii i Mazur”. Celem konkursu jest pozyskanie pamiątki, która kojarzy się z regionem, symbolizuje jej kulturę, tradycje regionalne i zwyczaje. Do wygrania jest 5 tys. zł brutto, prace można przesyłać do końca czerwca.
Grotowski. Elementarz - Konkurs na 4 gadżety
Instytut im. Jerzego Grotowskiego ogłasza konkurs na projekt graficzny kompletu 4 gadżetów: torby, notesu, bidonu oraz ołówka, które stanowić będą spójną całość. Konkurs realizowany jest w 20. rocznicę śmierci Jerzego Grotowskiego i stanowi część projektu „Grotowski. Elementarz”, w ramach którego refleksji poddajemy najważniejsze...
Redakcja magazynu „Kalejdoskop” ogłosiła konkurs na okładkę majowego numeru. Nagrodą jest publikacja pracy oraz honorarium autorskie.
Ambasada RP w Singapurze ogłosiła otwarty konkurs na zaprojektowanie logo "Polsko-singapurskiej przyjaźni" z okazji 50. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Singapuru.
Nabór na 11. edycję Bella Skyway Festival
Już jedenasty raz z rzędu, pod koniec sierpnia, Toruń zmieni się nie do poznania za sprawą świetlnych instalacji i zjawiskowych mappingów 3D. W ramach rozpoczynającego się naboru, artyści mogą zgłaszać swoje pomysły na instalacje, projekcje czy interaktywne świetlne działania. Projekty można przesyłać tylko do 28 lutego 2019 roku. Więcej informacji o tegorocznego...
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2019 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764