logo
KURIER
Polska reklama i poligrafiaKURIER

BADANIE: Kto zarabia za dużo? Politycy i influencerzy na cenzurowanym

  PR 27.02.2024, przeczytano 541 razy
ilustracjastrzałka

Zawody związane z polityką nie cieszą się w Polsce sympatią - według najnowszego raportu No Fluff Jobs „Ranking zawodów 2024. Jak Polki i Polacy oceniają wybrane profesje?” 86 proc. badanych uważa, że politycy i polityczki zarabiają za dużo, a u 70 proc. zawód ten budzi negatywne skojarzenia. Zdaniem 39 proc. ta praca ma małe znaczenie dla społeczeństwa. Najwięcej sympatii budzą natomiast zawody medyczne - lekarski oraz pielęgniarski – które jednocześnie zajmują wysokie miejsca na liście profesji uznawanych za zbyt nisko opłacane.


Artykuł pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/kto-zarabia-za-duzo-politycy-i-influencerzy-na-cenzurowanym,403262,artykul.html

Najmniejszym poważaniem Polacy darzą zawody polityka i polityczki oraz influencera i influencerki, jak wynika z najnowszego raportu „Ranking zawodów 2024. Jak Polki i Polacy oceniają wybrane profesje?” od No Fluff Jobs, polskiego portalu z ogłoszeniami o pracy, który od 10 lat wyznacza standardy rekrutacji. Aż 86 proc. badanych uważa, że politycy i polityczki zarabiają za dużo, w przypadku influencerów i influencerek takiego zdania jest 69 proc. badanych. Trzecim najbardziej przepłacanym zawodem są prawnicy i prawniczki - tak uważa 54 proc. badanych. Tuż za podium znaleźli się sportowcy i sportowczynie (45 proc. wskazań). 

Chociaż oba te zawody teoretycznie powinny kojarzyć się z wywieraniem wpływu na społeczeństwo, to 61 proc. ankietowanych sądzi, że zawód influencera / influencerki ma niskie znaczenie społeczne. Takiego zdania o politykach i polityczkach jest 39 proc. ankietowanych. Trzecie miejsce zajmują specjaliści i specjalistki ds. marketingu (29 proc. odpowiedzi). 

ilustracjastrzałka

Zawody o największym wpływie społecznym najgorzej opłacane

W ocenie badanych odpowiednio wynagradzane są przede wszystkim osoby zajmujące się księgowością (60 proc. odpowiedzi), przedstawicielstwem handlowym (56 proc.) oraz programowaniem (52 proc.). Za mało, zdaniem największej liczby osób, zarabiają pielęgniarze i pielęgniarki (65 proc. odpowiedzi), rolnicy i rolniczki  (59 proc.) oraz nauczyciele i nauczycielki (54 proc.). 

Programiści i programistki IT, jak i reszta zawodów zajmujących się technologią, to osoby wykonujące często niewidzialną pracę, która niezwykle ułatwia nam życie. To dzięki pracy zespołów IT w trakcie pandemii udało nam się sprawnie przenieść codzienność do świata wirtualnego. To im w dużej mierze zawdzięczamy m.in. łatwy dostęp do konsultacji lekarskich online, szybki obieg dokumentacji medycznej, płatności internetowe czy możliwość załatwiania urzędowych spraw przez Internet, bez stania w kolejkach. Znaczenie społeczne pracy w programowaniu, choć niewidoczne na pierwszy rzut oka, jest nieocenione i będzie rosnąć w miarę dalszego rozwoju technologii – komentuje Tomasz Bujok, CEO No Fluff Jobs

Ta grupa zbyt nisko, zdaniem największej liczby ankietowanych, opłacanych zawodów, częściowo pokrywa się z tymi uznawanymi za najważniejsze, jeśli chodzi o wpływ wywierany na społeczeństwo. Tutaj pierwsze miejsce z 80 proc. wskazań zajmują lekarze i lekarki (którzy zajęli piąte miejsce na liście najsłabiej opłacanych profesji), pielęgniarze i pielęgniarki (75 proc.) oraz nauczyciele i nauczycielki (54 proc.). 

Najwięcej sympatii budzą zawody medyczne oraz… rolnicze

Również z profesjami medycznymi Polki i Polacy najbardziej sympatyzują. Zawód pielęgniarski budzi pozytywne skojarzenia u 71 proc. badanych, a lekarski u 66 proc. badanych. Prawie taką samą sympatią cieszą się rolnicy i rolniczki (63 proc. ankietowanych). Najmniej sympatii budzą zawody związane z polityką (70 proc. odpowiedzi) oraz influencerstwem (54 proc.). Trzecie miejsce, ale z dużo mniejszą liczbą wskazań, zajmują policjanci i policjantki (22 proc.). 

No Fluff Jobs zapytał też badanych, która płeć, ich zdaniem, dominuje w różnych zawodach. Okazuje się, że aż 88 proc. Polek i Polaków postrzega zawód lekarski jako neutralny płciowo, podczas gdy, według danych GUS-u, niemal 60 proc. osób wykonujących go to kobiety. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku profesji nauczycielskiej, którą 67 proc. badanych postrzega jako neutralną płciowo, podczas gdy  kobiety stanowią w niej ponad 80 proc. zatrudnionych osób. Za bardziej męski zawód najwięcej osób uznało rolnictwo – 52 proc. uważa, że dominują tutaj mężczyźni. Kolejne miejsca zajmują praca w policji (46 proc. wskazań) oraz programowanie (39 proc.). 

Źródło: No Fluff Jobs

Dodatkowe informacje:

Raport No Fluff Jobs powstał na podstawie badania DIY wykonanego na platformie Omnisurv by IQS w dniach 12–14 stycznia 2024 roku (CAWI). Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej próbie 1000 pracujących, aktywnych zawodowo Polek oraz Polaków w wieku 18-64 lat.

PR - Tekst opublikowany bezpłatnie na podstawie promocyjnych materiałów prasowych. Redakcja nie odpowiada za jego treść.

REKLAMA

Komentarze

Zaloguj się i dodaj komentarz

Najnowsze w tym dziale

Obserwacja zachowań 450 tys. konsumentów w ponad 710 obiektach wykazała, że w I kwartale br. ruch w galeriach spadł o blisko 5% rdr. Natomiast odwiedzających było o niecały 1% mniej niż rok wcześniej. Częstotliwość wizyt zmniejszyła się rok do roku o ponad 4%, za to zwiększył się czas spędzany w tego typu placówkach. Ostatnio był średnio dłuższy o ponad 2...
Leasing uwolniony z papieru po 24 latach?
Czy umowę leasingu, podobnie jak umowę kredytu lub pożyczki, będzie można wreszcie zawrzeć elektronicznie? Jest projekt ustawy, który usuwa archaiczny nakaz zachowania formy pisemnej, obowiązujący od 2000 roku . Oszczędności z wyeliminowania papierowych umów leasingu mogą wynieść ok. 15 mln zł rocznie – szacuje Carsmile.
Co Polacy kupują przez internet? Trendy w e-commerce
Klienci, którzy przyzwyczaili się do kupowania w sieci, są w niej coraz aktywniejsi. W konsekwencji z roku na rok w wielu kategoriach poziom wydatków rośnie, a co za tym idzie, zwiększa się także wartość polskiego rynku e-commerce.
Zetki o Zetkach. Jakie jest pokolenie Zet w Polsce?
Roszczeniowi małolaci, którym nie chce się pracować, przyklejeni do smartfona i liczący się jedynie z opinią influencerów? O generacji Zet krąży wiele mitów. Co jest jednak najważniejsze dla osób urodzonych w latach 1997-2012? Jacy powinni być ich zdaniem pracodawcy? Na co najczęściej wydają pieniądze? Czy gromadzą...
Odczyt Barometru EFL na II kwartał br. wyniósł 52,6 pkt. i jest o 0,1 pkt. wyższy w ujęciu kwartalnym i o 4,9 pkt. wyższy w ujęciu rocznym. Obecnie odnotowana wartość to najwyższy wynik od II kwartału 2021 roku (52,8 pkt.), a w ostatnich pomiarach zauważalny jest systematyczny wzrost wartości wskaźnika Barometru. Eksperci EFL zwracają także uwagę na rosnący już od roku...
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2024 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764