logo
KURIER
Polska reklama i poligrafiaKURIER

Labels Open Day w firmie Konica Minolta

  PR 05.03.2019, przeczytano 1135 razy
ilustracjastrzałka
Od lewej - Mateusz Woźniak (Konica Minolta), Łukasz Kajda (Grafpress), Jarosław Krasnodębski (Konica Minolta) Fot. Konica Minolta

Blisko setka osób reprezentujących branżę poligraficzną, głównie segment etykietowy, wzięła udział w spotkaniu Labels Open Day. Wydarzenie, zorganizowane przez Konica Minolta wraz z partnerami technologicznymi firmy (Avery Dennison i Grafisk Maskinfabrik), odbyło się 14 lutego br. w jej warszawskim centrum demonstracyjnym. Stało się ono okazją do dyskusji o rozwoju rynku etykietowego i działających na nim podmiotów oraz omówienia zagadnień, determinujących zachowania konsumentów, także w kontekście zmian zachodzących we współczesnym świecie. Podczas spotkania firma Konica Minolta przedstawiła swoją filozofię działania dla tego segmentu rynkowego. Bazuje ona na bliskiej i kompleksowej współpracy z klientami oraz oferowaniu im nie tylko zaawansowanych rozwiązań, uwzględniających potrzeby i oczekiwania końcowego odbiorcy, ale także na oferowaniu wiedzy i doradztwie. Ważnym akcentem Labels Open Day było podpisanie kontraktu na nową maszynę do cyfrowej produkcji etykiet – Accurio Label 190 z drukarnią Grafpress z Olkusza.


Artykuł pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/labels-open-day-w-firmie-konica-minolta,381490,artykul.html

Mówi Mateusz Woźniak, dyrektor ds. sprzedaży urządzeń produkcyjnych Konica Minolta Business Solutions Polska:

- Nasza firma przez wiele lat dostarczała rozwiązania biurowe, nieco później – ogromny potencjał naszych urządzeń produkcyjnych odkryły także drukarnie komercyjne czy dziełowe, dla których stworzyliśmy szereg linii produktowych. Kolejnym krokiem umacniania naszej obecności na szeroko pojętym rynku poligraficznym było pojawienie się w roku 2013 w ofercie Konica Minolta pierwszej maszyny dedykowanej produkcji etykiet. W kolejnych latach wdrożyliśmy setki urządzeń w drukarniach etykietowych z całego świata, realizując przy tym filozofię, która jest podstawą działania naszej firmy: ukierunkowanie na klienta, wspólną z nim pracę nad rozwijaniem obecnych i wdrażaniem nowych rozwiązań i modeli biznesowych, budowanie wartości dodanej dla końcowego użytkownika i pomoc klientom w wyróżnieniu się w coraz bardziej konkurencyjnym otoczeniu rynkowym. Wydarzeniami takimi jak Labels Open Day chcemy dotrzeć do szerszego audytorium  z naszą wizją i propozycją innowacyjnego podejścia do biznesu, który może gwarantować sukces. Zaproszenie do współpracy przy tej okazji naszych partnerów miało nam pomóc w zbudowaniu swego rodzaju centrum kompetencji, z którego nasi klienci będą mogli korzystać w rozbudowany sposób, zgodnie z ich potrzebami.

Założenia filozofii działania Konica Minolta znalazły się w prezentacji wygłoszonej przez Mateusza Woźniaka, będącej jednocześnie wprowadzeniem do całego spotkania. Wskazał w niej obecne trendy i zjawiska, determinujące rozwój rynku etykiet, m.in. coraz powszechniejsze zastosowanie technologii cyfrowych – nie tylko w kontekście drukowania, ale też wprowadzania dodatkowych elementów takich jak tzw. augmented reality:

- Mamy do czynienia z rosnącym znaczeniem dygitalizacji i personalizacji w otaczającym nas świecie, także w kontekście opakowań i etykiet – mówił. – Na rynku pojawiają się zupełnie nowe modele biznesowe, oferujące bardzo szerokie możliwości i zapewniające o wiele większą niż dotychczas interakcję z końcowym użytkownikiem. Naszym celem jest oferowanie  klientom nowych rozwiązań, umożliwiających tzw. „inteligentną” produkcję etykiet. Co kryje się pod tym pojęciem? Właściwe dopasowanie danego rozwiązania do potrzeb końcowego użytkownika, zarówno pod względem zawartości jak też nakładu. Wprowadzanie efektów specjalnych, treści animowanych, kastomizacja czy personalizacja – wszystko to jest już dzisiaj dostępne i realizowane przez nas we współpracy z klientami, choć wielu z nich wciąż nie jest świadomych ogromnych możliwości tego obszaru – mówił Mateusz Woźniak.

Do jego słów w naturalny sposób nawiązał gość specjalny Labels Open Day – dr Iwo Zmyślony reprezentujący School of Form/SPWS. W swojej prezentacji zatytułowanej „Bądź zwinny albo giń! Segmentacja w poligrafii” przedstawił on szereg czynników, także natury antropologicznej, wpływających na zmiany w zachowaniach konsumenta, a co się z tym wiąże – decydujących także o być albo nie być wielu firm poligraficznych. Wskazał m.in. na nieuchronność głębokich przemian na całym rynku i podkreślił fakt że przetrwają na nim tylko najbardziej elastyczni w działaniu i zorientowani na klienta (oczekującego krótkich, niepowtarzalnych i przyciągających uwagę serii) gracze. W efekcie już w niedługim czasie zmieni się całe spektrum usług drukarskich i model ich świadczenia. Wiele miejsca w swojej prezentacji Iwo Zmyślony poświęcił takim zagadnieniom jak świat VUCA (gdzie dominują zmienność, niepewność, złożoność i niejasność) czy paradoks eksperta; ekonomia doświadczeń, projektowanie usług i doświadczenia użytkownika; segmentyzacja, kastomizacja, personalizacja czy wykorzystanie tzw. big data w codziennej działalności. Podkreślał, że zarówno w kontekście wprowadzania na rynek nowych produktów i rozwiązań, jak też utrzymania właściwych relacji z konsumentem, ich dostawcy będą musieli zwracać szczególną uwagę na takie aspekty jak: interakcja z odbiorcą, autentyzm, co-branding, niszowość i segmentacja oferty. Jak dodał, wnioski te dotyczą również firm z branży poligraficznej i ich przyszłości na stale zmieniającym się rynku.

- Cieszymy się, że wiele wątków, jakie znalazły się w prezentacji dr Iwo Zmyślonego, wpisuje się w filozofię działania Konica Minolta – mówi Mateusz Woźniak. – To pokazuje bowiem, że założenia, jakie nam przyświecają w kreowaniu zupełnie nowych standardów współpracy z klientami, oferowania im całego spektrum kompetencji i wiedzy, wdrażania nieszablonowych, opartych na ko-kreacji rozwiązań, są słuszne i wychodzą naprzeciw zmieniającej się rzeczywistości rynkowej.

Jak dodaje Jarosław Krasnodębski, koordynator ds. sprzedaży rozwiązań druku przemysłowego Konica Minolta Business Solutions Polska, coraz więcej klientów – także z Polski – pozytywnie odbiera to nowatorskie podejście, czego efektem są kolejne projekty biznesowe i wdrożenia maszyn marki Konica Minolta w na rodzimym rynku:

- Nawiązując do przytoczonego kilka razy w wystąpieniu dr Iwo Zmyślonego terminu customer centricity, w naszej firmie wszystko rozpoczyna się właśnie od klienta. Jako firma technologiczna, która myślami i działaniami wybiega w przyszłość, to na nim chcemy być skoncentrowani – jego obecnych, ale także przyszłych potrzebach. Stąd szereg kroków, które zawsze poprzedzają tworzoną przez nas ofertę: badamy i mierzymy rynek, na którym działa klient, dostrzegając jego szanse i zagrożenia. Następnie przedstawiamy kompleksowe, „holistyczne” rozwiązanie, dobierając do współpracy najlepszych partnerów. Spotkanie Labels Open Day miało zatem stanowić inspirację dla naszych klientów, ale też przynieść próbę odpowiedzi na rodzące się z tyłu głowy pytania. Finalnie zaś – obrazować praktyczną stronę cyfrowej produkcji.

Jedną z drukarń, jakie zaufały marce Konica Minolta i jej biznesowemu podejściu, jest firma Grafpress z Olkusza. Podczas lutowego wydarzenia jej właściciel – Łukasz Kajda,  w symboliczny sposób podpisał umowę zakupu maszyny Accurio Label 190, za którą - od strony Konica Minolta – odpowiedzialny był Jarosław Krasnodębski. Od chwili pojawienia się na targach Labelexpo 2017, model ten zdobywa coraz większą popularność, także wśród drukarń etykietowych z naszego kraju.

- Rosnąca liczba jego wdrożeń świadczy o pełnej dojrzałości naszej technologii, skierowanej do rynku etykietowego – kontynuuje Jarosław Krasnodębski – a zarazem stanowi potwierdzenie, że stworzony przez nas i wyróżniający się model komunikacji z klientem – polegający na wyjściu poza horyzont „płaskiej” sprzedaży – jest skuteczny. W efekcie kolejne drukarnie etykietowe, m.in. z Polski decydują się dołączyć do grona użytkowników Konica Minolta.

Łukasz Kajda potwierdza: - Decydując się na inwestycję w nową maszynę do produkcji etykiet, uważnie obserwowaliśmy rynek i dostępne na nim rozwiązania. Maszyna Acurio Label 190, także w kontekście kolejnych jej wdrożeń w drukarniach z całego świata, okazała się sprawdzoną propozycją: zaawansowaną technologicznie, a jednocześnie zapewniającą wysoką jakość, wydajność i elastyczność produkcyjną. Jesteśmy przekonani, że będzie ona stanowić znaczące wzmocnienie naszego parku sprzętowego.

Labels Open Day był jednocześnie okazją do zaprezentowania swojej oferty przez – współtworzących to wydarzenie – partnerów technologicznych Konica Minolta. I tak firma Grafisk Maskinfabrik (współpracująca z japońskim producentem od wspomnianych targów Labelexpo Europe 2017) zaprezentowała – po raz pierwszy w Europie – kompaktowy konwerter DC330 MINI. Uczestnicy spotkania wysłuchali prezentacji przygotowanej przez Michała Pawelę – menedżera produktu Grafisk Maskinfabrik, mieli też możliwość obejrzeć maszynę, która specjalnie na tę okazję pojawiła się w centrum demonstracyjnym.

Z kolei na temat podłoży znajdujących zastosowanie w cyfrowym druku etykiet opowiedział Piotr Krassowski, Technical Consultant NEE w firmie Avery Dennison. Omówił on różnorodne media znajdujące się w ofercie tego producenta, także nietypowe, skierowane na rynek produkcji etykietowej.

- Bardzo dziękujemy, także w imieniu naszych partnerów, wszystkim, którzy znaleźli czas, by przybyć na Labels Open Day. Mamy nadzieję, że przyjęta formuła i przygotowane prezentacje wzbudziły zainteresowanie naszych gości. Ze swojej strony deklarujemy chęć do dalszych, obustronnych dyskusji. Naszym celem jest bowiem zbudowanie nie tylko właściwych relacji z klientami, ale też prowadzenie z nimi twórczego dialogu, który – raz jeszcze przywołując słowa Iwo Zmyślonego – pozwoli pozostać im „zwinnymi” i „elastycznymi”, przygotowanymi na zmieniające się potrzeby i realia rynkowe. To z kolei pomoże im odnieść sukces – podsumowuje Mateusz Woźniak.

Źródło: Konica Minolta Business Solutions Polska Sp.z o.o.

www.konicaminolta.pl

PR - Tekst opublikowany bezpłatnie na podstawie promocyjnych materiałów prasowych. Redakcja nie odpowiada za jego treść.

REKLAMA

Komentarze

Zaloguj się i dodaj komentarz

Najnowsze w tym dziale

OKI Europe nawiązuje współpracę z Kernow Coatings i Baker Materials
Firma OKI Europe Limited nawiązała strategiczną współpracę partnerską z firmami Kernow Coatings i Baker Materials w celu dalszego rozwoju i zaspokojenia potrzeb klientów w zakresie specjalistycznych nośników do drukowania wytrzymałych etykiet do różnych zastosowań.
Zaproszenie na Durst Wallpaper VIP Event
LFP Industrial Solutions zaprasza na wydarzenie poświęcone drukowi tapet, które odbędzie w Brixen, siedzibie producenta Durst w dniach 8-9.03.2023. Event, który potrwa dwa dni jest idealną sposobnością dla przedstawicieli drukarń poszukujących innowacyjnych i konkurencyjnych rozwiązań w zakresie druku i konfekcjonowania tapet.
Esto. Tektura w cyfrowym wymiarze
W niełatwych dla całej branży poligraficznej czasach, niezwykle ważne dla każdej drukarni jest nie tylko zachowanie czy też zwiększenie produktywności, lecz także ciągły rozwój, chociażby poprzez rozbudowę swojego parku maszynowego. Niestety obecnie inwestycje w nowe rozwiązania technologiczne mogą okazać się pod względem finansowym prawdziwym wyzwaniem. W tej sytuacji...
Colordynamics inwestuje w dwa hybrydowe plotery drukujące Agfa Jeti H3300 UHS LED z myślą o bardziej wydajnej produkcji materiałów POP/POS
Północnoamerykańska drukarnia wielkoformatowa zwiększyła prędkość realizowanej produkcji o 250% dzięki niedawnej inwestycji w dwa wysokowydajne, hybrydowe plotery inkjetowe firmy Agfa – Jeti Tauro H3300 UHS LED. Jak zapewnia jej kierownictwo, za sprawą tej inwestycji firma chce pozyskać kolejne zlecenia z rynku POP/POS, oferując swoim obecnym i potencjalnym klientom z...
Stora Enso podpisuje umowę dotyczącą sprzedaży papierni Hylte i rezygnuje ze zbycia zakładów Anjala
Stora Enso poinformowała o podpisaniu umowy sprzedaży papierni Hylte (Szwecja) i wszystkich wchodzących w jej skład zasobów firmie Sweden Timber, działającej w branży drzewnej. Wartość transakcji opiewa na ok. 18 mln euro, a jej sfinalizowanie ma nastąpić w 1. półroczu br. Jeżeli chodzi o papiernię Anjala (Finlandia), kierownictwo koncernu podjęło decyzję o...
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2023 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764