logo
KURIER
Polska reklama i poligrafiaKURIER

BADANIE: Leasing Index 2023 – nastroje przedsiębiorców pozytywne, gorzej z koniunkturą

  PR 19.12.2023, przeczytano 425 razy
ilustracja

Najnowsza edycja badania „Leasing Index” zrealizowanego przez Santander Leasing wskazuje, że w poszczególnych branżach firmy oceniają swoją sytuację pozytywnie – 41 proc. uważa ją za dobrą, a większość bo 58 proc. uważa, że nie ulegnie ona zmianie w 2024 r. (23 proc. ocenia, że może się poprawić). Inaczej przedsiębiorcy postrzegają ogólną sytuację gospodarczą w Polsce - aż 70 proc. respondentów określa ją jako złą.


Artykuł pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/leasing-index-2023-%E2%80%93-nastroje-przedsiebiorcow-pozytywne%2C-gorzej-z-koniunktura,402523,artykul.html

Z badania „Leasing Index” wynika, że firmy oceniają sytuację w swojej branży lepiej niż w całej polskiej gospodarce. Najbardziej pozytywnie w tym zakresie wypowiadają się przedstawiciele branży usługowej i produkcyjnej, gdzie bardzo dobrze i dobrze sytuację w swoim sektorze ocenia 49 i 48 proc. firm. Jako złą lub bardzo złą sytuację w tych branżach ocenia 10 proc. przedsiębiorców produkcyjnych i 7 proc. usługowych. Pozostałe dwie branże, czyli budowlana oraz handlowa pozytywnie oceniają obecne warunki na poziomie 36 i 29 proc. Odmiennego zdania jest 26 proc. firm z sektora budowlanego oraz 25 proc. przedsiębiorstw usługowych.

- Sygnały napływające z gospodarki krajowej i globalnej oraz z rynków finansowych pozostają niejednoznaczne. Potwierdza to również nasze badanie i różne wskazania przedstawicieli analizowanych branż. W krajowych wskaźnikach widzimy coraz więcej potwierdzenia tego, że aktywność gospodarcza zaczęła delikatnie poprawiać się w trzecim kwartale. GUS wskazywał na lekkie ożywienie, które jest widoczne m.in.
w odsezonowanych danych o sprzedaży detalicznej, produkcji budowlano-montażowej, a także produkcji sprzedanej przemysłu. Jak wskazują analitycy ten trend powinien być kontynuowany, a sprzyjać mu będzie silny rynek pracy i wyraźny wzrost realnych dochodów gospodarstw domowych
 – podkreśla Mariusz Włodarczyk, dyrektor zarządzający Santander Leasing. – Należy jednak wskazać, że dynamika zysków przedsiębiorstw będzie niższa niż w roku ubiegłym głównie za sprawą długotrwałego efektu wzrostu cen i kosztów produkcji. Popyt konsumpcyjny zmalał, udział inwestycji w PKB jest historycznie niski, jednak nie hamuje to popytu na rynku leasingu, który w I połowie 2023 odnotował niecałe 15 proc. wzrostu, a w naszym przypadku uzyskał jeszcze lepszy wskaźnik gdyż wyniósł 16 proc. – dodaje.

Inwestycje oraz bariery w rozwoju firm

43 proc. przedsiębiorstw, które wzięły udział w badaniu deklaruje, że chce rozwijać skalę swojej działalności, co jednak stanowi spadek o 13 punktów procentowych w porównaniu do badania w 2019 roku. Najczęściej wskazywanym (80 proc.) obszarem rozwoju jest poszerzenie portfolio o nowe produkty lub usługi. Spada natomiast chęć przedsiębiorców do rozwoju firm poprzez zwiększanie zatrudnienia.

ilustracjastrzałka

- Aż o połowę więcej firm niż w 2019 roku chce rozwijać się w oparciu o wprowadzenie nowych produktów i usług. Jednak w rozbiciu na branże pojawiają się zauważalne dysproporcje, co jednoznacznie wskazuje, że firmy wyznaczają priorytety inwestycyjne w zależności od aktualnej koniunktury danego sektora. Z drugiej strony należy wskazać, że zgodnie z najnowszymi danymi GUS za trzy kwartały br. wskaźnik cen nakładów inwestycyjnych w stosunku do trzech kwartałów 2022 r. wyniósł 104,9 co stanowi wzrost o 4,9 proc. – podkreśla Mariusz Włodarczyk.

W przypadku branży produkcyjnej ponad połowa badanych firm (54 proc.) deklaruje chęć rozwoju głównie w oparciu o poszerzanie portfolio (74 proc.), rzadziej zaś poprzez zwiększenie mocy produkcyjnych (26 proc.) czy też zwiększenie zatrudnienia lub sieci dystrybucji (15 proc.). Podobnie kształtuje się podejście sektora usługowego. Skłonność inwestycyjną wskazuje co druga badana firma, z czego zdecydowana większość (89 proc.) chce to osiągnąć poprzez nowe produkty i usługi, rzadziej zaś chcą stawiać na zwiększenie zatrudnienia (25 proc.) i nowe oddziały (11 proc.). Z kolei tylko 38 proc. firm handlowych i 31 proc. budowalnych w ogóle deklaruje chęć rozwoju prowadzonej działalności.

- Warto podkreślić, że niemal sześć na dziesięć przedsiębiorstw uznało, że ogólna sytuacja rynkowa (58 proc.) oraz wysokie koszty prowadzenia działalności (58 proc.) to główne przeszkody hamujące ich rozwój. Wpływ trudnej sytuacji na rynku odczuwa blisko trzykrotnie więcej firm niż w 2021 roku, a wysokie koszty niemal dwukrotnie więcej. Oddziaływanie konkurencji, które w 2021 roku znajdowało się na drugim miejscu, a obecnie jest na trzecim (27 proc.), a jego istotność wzrosła o 5 pp. w porównaniu do 2021 roku – wskazuje Mariusz Włodarczyk.

Wskaźnik koniunktury gospodarczej

Z najnowszej edycji badania „Leasing Index” wynika, że aż 70 proc. badanych firm określa ogólną sytuację gospodarczą w Polsce jako (raczej lub zdecydowanie) złą i jedynie 13 proc. przedsiębiorców uważa, że w 2024 roku koniunktura w Polsce ulegnie poprawie.

- Biorąc pod uwagę ocenę małych firm w zakresie obecnej i przyszłej sytuacji w gospodarce, w poszczególnych branżach oraz sytuacji w badanych firmach obliczyliśmy, że uśredniony wskaźnik koniunktury gospodarczej w 2023 roku wynosi 58 proc. – wskazuje Mariusz Włodarczyk.

Jako złą i bardzo złą ocenę bieżącej sytuacji gospodarczej w Polsce wskazuje aż 80 proc. firm budowlanych, 69 proc. handlowych, 67 proc. produkcyjnych oraz 64 proc. usługowych.

Szukając mimo wszystko pozytywów, warto jednak zwrócić uwagę na dane makro jeśli chodzi o spodziewany przez OECD wzrost PKB na poziomie 2,6 proc. w 2024 r. i 2,9 proc. w 2025 r. Najnowsze dane GUS za III kwartał br. mówią, że PKB (wyrównany sezonowo) zwiększył się realnie o 1,5 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 0,6 proc. Te wskaźniki wraz ze wzrastającą, po okresie załamania, podażą na środki trwałe przez przedsiębiorców dają mocne podstawy do utrzymania prognozowanego ponad 10 proc. wzrostu leasingu w roku 2024 – podsumowuje Mariusz Włodarczyk.

Źródło: Santander Leasing

PR - Tekst opublikowany bezpłatnie na podstawie promocyjnych materiałów prasowych. Redakcja nie odpowiada za jego treść.

REKLAMA

Komentarze

Zaloguj się i dodaj komentarz

Najnowsze w tym dziale

Raport Intrum EPR 2024: firmy coraz silniejsze
W obliczu ciągle zmieniającego się krajobrazu gospodarczego, polskie firmy wykazują się zdolnością do adaptacji. Analiza danych z ostatnich lat pokazuje, że firmy coraz śmielej patrzą w przyszłość – 36% z nich ocenia swoją organizację jako silniejszą niż przed rokiem, a niemal 1/3 zanotowała wzrost przychodów...
Obligatoryjny KSeF. Opinia BCC
Business Centre Club popiera wdrożenie systemu KSeF jednocześnie dla wszystkich podatników. Dzięki temu rozwiązaniu, wszyscy podatnicy będą mogli dostosować swoje procesy w tym samym czasie, co zwiększa przewidywalność oraz równość w traktowaniu podmiotów gospodarczych.
Postępowania sądowe trwają coraz dłużej. Zwłaszcza gospodarcze
Czas trwania postępowań sądowych, zamiast maleć, w ostatnich latach wzrósł. W przypadku spraw gospodarczych przewlekłość procesów może oznaczać paraliż działalności firmy, a w konsekwencji nawet jej upadłość. Zdaniem prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej receptą na ten stan rzeczy powinna być informatyzacja systemu sądowego, zwiększenie jego finansowania oraz ograniczenia...
Po kilku miesiącach pracy nowego parlamentu polscy przedsiębiorcy, oczekujący większej swobody i stabilności w prowadzeniu biznesu, z lekkim zniecierpliwieniem patrzą na ruchy polityków. Liczą przede wszystkim na zmiany w naliczaniu składki zdrowotnej, która obecnie jest uzależniona od wysokości przychodów. Czy obietnice wyborcze na pewno zostaną...
Nastroje konsumenckie w Polsce wciąż nad kreską
Kwiecień to czwarty kolejny miesiąc, w którym wskaźnik Barometru Nastrojów Konsumenckich w Polsce utrzymuje się na plusie. Od stycznia wynik niemal się nie zmienił, na co z pewnością przychylnie patrzą producenci i detaliści. Takie dane płyną z najnowszych badań GfK – An NIQ Company.
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2024 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764