logo
ZASOBNIK
Polska reklama i poligrafiaZASOBNIK

Instytucje państwowe

Sortuj wg:   Tytuł ( ) Data ( ) Ocena ( ) Popularność ( )
Aktualny klucz sortu: Oceny (od najniższych)
Opis: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów to państwowy urząd antymonopolowy będący centralnym organem administracji rządowej. W serwisie publikowane są decyzje i stanowiska Urzędu, m.in. w sprawie nieuczciwych praktyk reklamowych i marketingowych, czy praktyk monopolistycznych , baza aktów prawnych poradniki oraz pomoc dla konsumentów i przedsiębiorców.

http://uokik.gov.pl | Dodano: 18.02.2018, Wejść: 7495
Opis: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jest organem konstytucyjnym mającym stać na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji. Wśród uprawnień Rady znajdują się m.in.: udzielanie koncesji na nadawanie sygnału telewizyjnego i radiowego, podział środków z abonamentu radiowo-telewizyjnego, nakładanie kar pieniężnych na nadawców.

http://www.krrit.gov.pl | Dodano: 18.02.2018, Wejść: 7523
Opis: Na stronach Urzędu dostępny jest m.in. Biuletyn Zamówień Publicznych, w którym publikowane są bieżące ogłoszenia o zamówieniach i ich rozstrzygnięciach. Oprócz tego w serwisie znajduje się repozytorium wiedzy oraz platformy usługowe takie jak aukcje i licytacje elektroniczne, eKatalogi.

https://www.uzp.gov.pl | Dodano: 18.02.2018, Wejść: 7507

GUS 

Opis: Centralny organ administracji rządowej zajmujący się zbieraniem i udostępnianiem informacji statystycznych na temat większości dziedzin życia publicznego i niektórych stron życia prywatnego. W serwisie GUS działa m.in. baza internetowa REGON pozwalająca na wyszukiwanie informacji o podmiotach gospodarczych na podstawie numerów Regon, NIP lub KRS.

http://stat.gov.pl | Dodano: 18.02.2018, Wejść: 7501
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2024 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764