logo
ZASOBNIK
Polska reklama i poligrafiaZASOBNIK

Różne

Sortuj wg:   Tytuł ( ) Data ( ) Ocena ( ) Popularność ( )
Aktualny klucz sortu: Oceny (od najniższych)
Opis: Organizacja o charakterze naukowo-technicznym i menedżerskim, skupiającą członków indywidualnych oraz podmioty gospodarcze, których działalność jest związana z papiernictwem i dziedzinami pokrewnymi. Celem działalności Stowarzyszenia jest: integracja papierników, kultywowanie tradycji stowarzyszeniowych i dokumentowanie historii papiernictwa, a także kształtowanie wśród członków etyki zawodowej, koleżeńskiej solidarności i wzajemnej pamięci, reprezentowanie środowiska papierników wobec organów administracji publicznej i samorządu gospodarczego, prowadzenie działalności naukowo-technicznej.

http://www.spp.pl | Dodano: 16.02.2018, Wejść: 8084
Opis: Polska Izba Przemysłu Targowego powstała w 2006 roku. Jest ogólnopolską izbą gospodarczą, która zrzesza, na zasadzie dobrowolności, polskich przedsiębiorców działających w branży targowej oraz w branżach związanych pośrednio lub bezpośrednio z organizacją targów i usługami dla targów i ich klientów.

http://www.polfair.com.pl | Dodano: 19.02.2011, Wejść: 10539
Opis: Ideą Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej (STGU) jest obrona niezależności twórczej projektantów, prawideł i reguł rzetelnego, profesjonalnego designu oraz prestiżu zawodu grafika.

http://stgu.pl/ | Dodano: 19.02.2011, Wejść: 10518
Opis: Związek Polskich Artystów Fotografików – stowarzyszenie twórczo-zawodowe fotografów, którego zadaniem jest zachowanie ich dotychczasowego dorobku oraz promocja i rozwój współczesnej fotografii. ZPAF powstał w 1947 r. jako kontynuacja Fotoklubu Polskiego – organizacji fotografów działającej w okresie międzywojennym. Od 1992 roku ZPAF stowarzyszony jest w World Council of Professional Photographers oraz w Federation of European Photographers.

http://www.zpaf.pl/ | Dodano: 19.02.2011, Wejść: 10323
Opis: Związek Polskich Artystów Plastyków jest największym w kraju stowarzyszeniem twórców, założonym w 1911 r. w Krakowie. Zrzesza ponad 7.000 artystów sztuk wizualnych o specjalnościach: malarstwo, grafika, rzeźba, medalierstwo, ceramika, szkło, witraż, tkanina, wzornictwo przemysłowe, architektura wnętrz, mebel, scenografia, konserwacja dzieł sztuki, wystawiennictwo, itp. Do ZPAP przyjmowani są absolwenci akademii sztuk pięknych i innych szkół wyższych kształcących w kierunkach plastycznych. Raz na trzy lata odbywa się akcja przyjęć osób na podstawie dowodów twórczej działalności.

http://www.zpap.org.pl/ | Dodano: 19.02.2011, Wejść: 10893
Opis: Fundacja Panoptykon działa na rzecz na rzecz ochrony wolności i praw człowieka w społeczeństwie nadzorowanym. Diagnozuje zagrożenia związane z praktykami nadzoru, interweniuje w przypadkach nadużyć, wypracowuje alternatywne rozwiązania, pobudza do krytycznej refleksji i działania. Problemy, którymi zajmuje się Fundacja wiążą się m.in. z tworzeniem zintegrowanych baz danych o obywatelach, rozwojem monitoringu wizyjnego, niebezpiecznymi pomysłami na zwiększanie bezpieczeństwa publicznego, próbami kontrolowania przepływu informacji w Internecie i rejestrowania codziennej aktywności każdego z nas. Fundacja powstała w kwietniu 2009 r. Należy do Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, europejskiej koalicji European Digital Rights Initiative, Fundamental Rights Platform, EAPN Polska oraz Koalicji na rzecz przystąpienia Polski do Partnerstwa Otwartych Rządów.

https://panoptykon.org | Dodano: 18.02.2018, Wejść: 8048
Opis: PIK została zawiązana w 1990 roku zaraz po przemianach ustrojowych jako samorząd gospodarczy wydawców i księgarzy, aby w trakcie tworzenia się nowych podstaw prawnych w Polsce reprezentować branżę wydawniczą. Polska Izba Książki działa na rzecz wykształcenia dobrych obyczajów graczy rynku wydawniczo-księgarskiego w ich relacjach biznesowych.

http://pik.org.pl | Dodano: 18.02.2018, Wejść: 8332
Opis: Organizacja samorządu gospodarczego - reprezentuje interesy wydawców wobec władz państwowych, uczestniczy w opiniowaniu istotnych dla środowiska ustaw i rozporządzeń, wspiera wydawców w prowadzeniu działalności wydawniczej poprzez szkolenia, a także sporządzanie i dostarczanie ekspertyz dotyczących podatków, prawa prasowego i autorskiego. Izba promuje czytelnictwo prasy i prasę jako nośnik reklamowy. Izba działa także na rzecz tworzenia ładu w działalności wydawniczej i kolportażowej.

https://www.iwp.pl | Dodano: 18.02.2018, Wejść: 8058
Opis: Fundacja popularyzuje korzystanie z kultury z legalnych źródeł oraz integruje środowiska twórców i odbiorców, chce kształtować poczucie odpowiedzialności za kulturę w cyfrowej rzeczywistości. Upowszechnia wiedzę na temat bezpieczeństwa i zagrożeń w sieci. Fundacja realizuje warsztaty z zakresu prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej, edukacji filmowej i medialnej dla uczniów, studentów, nauczycieli, wykładowców i różnych grup zawodowych, udostępnia w serwisie Bazę Legalnych Źródeł.

http://www.legalnakultura.pl | Dodano: 27.02.2018, Wejść: 8041
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2024 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764