logo
ZASOBNIK
Polska reklama i poligrafiaZASOBNIK

Stowarzyszenia poligraficzne

Sortuj wg:   Tytuł ( ) Data ( ) Ocena ( ) Popularność ( )
Aktualny klucz sortu: Tytuł (A do Z)
Opis: Założona w 1962 FESPA zrzesza krajowe stowarzyszenia reprezentujące branże sitodruku, druku cyfrowego i druku na tekstyliach. Zajmuje się organizacją targów, wydarzeń branżowych oraz organizowaniem współpracy i edukacji. Polskim członkiem FESPA jest Polskie Stowarzyszenie Sitodruku i Druku Cyfrowego.

http://www.fespa.com | Dodano: 18.02.2018, Wejść: 7624
Opis: Istniejąca od 1992 roku Polska Izba Druku jest organizacją samorządu gospodarczego, reprezentującą interesy gospodarcze podmiotów działających w sferze przemysłu poligraficznego na terenie całego kraju.

http://www.izbadruku.org.pl/ | Dodano: 19.02.2011, Wejść: 9621
Opis: Istniejące oficjalnie od 1996 roku Bractwo stanowi integralną część Europejskiej Konfraterni Kawalerów Gutenberga, organizacji działającej w sześciu krajach naszego kontynentu. Idea powstania Bractwa narodziła się we Francji, skąd została przeszczepiona do Niemiec, Włoch, Belgii, Szwajcarii i Polski. Cele statutowe: popularyzacja języka polskiego, promocja i rozwój kultury polskiej, szerzenie idei Europy sprawiedliwej i braterskiej, doskonalenie i rozwój sztuki drukarskiej, wspieranie i propagowanie czytelnictwa oraz edukacji, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.

http://www.bractwogutenberga.pl | Dodano: 16.02.2018, Wejść: 7595
Opis: Podstawowym zadaniem jest szeroko rozumiana współpraca i wzajemna pomoc w obrębie działalności członków Stowarzyszenia. Stowarzyszenie zajmuje się wymianą doświadczeń, organizacją szkoleń i seminariów specjalistycznych. Ponadto realizuje program promocji polskiego przemysłu sitodrukowego i druku cyfrowego w świecie poprzez organizację targów branżowych.

http://www.ssp.com.pl | Dodano: 19.02.2011, Wejść: 9408
Opis: Stowarzyszenie SGIA wywodzące się z branży sitodruku, w erze cyfrowej rozszerzyło zakres działania, skupiając obecnie profesjonalistów z branży poligraficznej, specjalistów w zakresie druku na tekstyliach, druku cyfrowego oraz druku opakowań. Stowarzyszenie organizuje m.in. SGIA Expo - największe targi poligraficzne w USA.

http://www.sgia.org | Dodano: 27.02.2018, Wejść: 7580
Opis: Instytut Poligrafii na Politechnice Warszawskiej istnieje od 1968 roku. Żeby więc ułatwić kontakty między absolwentami powołano do życia Stowarzyszenie Absolwentów IP PW, którego członkami - zgodnie ze zmienionym statutem - może być osoba fizyczna, która ukończyła studia o profilu poligraficznym w Politechnice Warszawskiej. Pomysł powołania do życia Stowarzyszenia Absolwentów Instytutu Poligrafii zrodził się przed Zjazdem z okazji Trzydziestolecia Instytutu Poligrafii (w 1998 roku). Ale wszystkie formalności zostały załatwione dopiero w 2003 roku przed Zjazdem z okazji Trzydziestopięciolecia. Statutowym celem Stowarzyszenia jest integracja środowiska absolwentów, służenie pomocą w rozwiązywaniu istotnych problemów merytorycznych z zakresu wiedzy poligraficznej, ekonomii i przepisów prawa dotyczących tej branży, nawiązanie i utrzymywanie współpracy z podobnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi, wspomaganie szkolnictwa branżowego.

https://absolwencipoligrafii.org | Dodano: 14.02.2018, Wejść: 7560
Opis: Celem Stowarzyszenia jes m.in. stała reprezentacja interesów pomorskiego środowiska poligraficznego wobec organów państwowych oraz organizacji krajowych i zagranicznych, a także wobec podmiotów gospodarczych Ochrona interesów pomorskiego środowiska poligraficznego.

http://www.design.gda.pl/ | Dodano: 19.02.2011, Wejść: 9683
Opis: Celem Stowarzyszenia jest integracja środowiska poligraficznego oraz próba przystosowania do zmieniających się warunków organizacyjnych i ekonomicznych na rynku poligraficznym.

http://www.stowarzyszeniepoligrafow.pl | Dodano: 14.02.2018, Wejść: 7586
Opis: Data, którą przyjęto za powstanie Związku Zawodowego Poligrafów to 1870 rok. W 1990 r. związek stał się członkiem Międzynarodowej Federacji Graficznej (IGF) i Europejskiej Federacji Graficznej (EGF). Obecnie po połączeniu IGF i EGF jest to UNI i UNI-Europa z siedzibą w Brukseli. Organizacja uczestniczy w szkoleniach, kongresach, współpracuje ze związkowcami z Niemiec, Austrii, Włoch i wielu innych krajów Unii. Do ZZP przystąpić mogą oracownicy zatrudnieni w zakładach prowadzących działalność poligraficzną, niezależnie od formy ich własności oraz zakładach pracy związanych z poligrafią i dziedzinach pokrewnych, emeryci, renciści, którzy byli zatrudnieni w ww. zakładach, a także byli pracownicy tych zakładów – poszukujący pracy.

http://www.krzzp.pl | Dodano: 14.02.2018, Wejść: 7619
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2024 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764