logo
KURIER
Polska reklama i poligrafiaKURIER

Mały ZUS Plus: ZUS blokuje przedsiębiorcom dokumenty

   19.02.2024, przeczytano 343 razy

Rzecznik informował już, iż zgodnie z literalną interpretacją przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych przedsiębiorcy, którzy korzystali z Małego ZUS (od lutego 2020 r. – Małego ZUS Plus) w latach 2019-2021, a następnie przez dwa lata: 2022, 2023 opłacali standardowe składki na ubezpieczenia społeczne, od stycznia 2024 r. mają prawo ponownie skorzystać z Małego ZUS Plus.


Artykuł pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/maly-zus-plus%3A-zus-blokuje-przedsiebiorcom-dokumenty,403149,artykul.html

Do Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców zgłaszają się przedsiębiorcy, którym ZUS blokuje, unieważnia, odrzuca dokumenty ubezpieczeniowe dotyczące preferencyjnego oskładkowania nazywanego Małym ZUS Plus.

Praktyka odrzucania dokumentów bez rozpoznania sprawy w drodze decyzji administracyjnej podlegającej kontroli sądowej sama w sobie stanowi naruszenie praw przedsiębiorców. Niestety z relacji przedsiębiorców wynika, iż Zakład stosuje tez inne reperkusje.

Zakład przestrzega o możliwości nałożenia kary grzywny w wysokości do 5000,00 złotych za składanie rzekomo nieprawidłowych dokumentów ubezpieczeniowych, pomimo iż nie dysponuje prawomocnym orzeczeniem sądu powszechnego, na podstawie którego mógłby chociaż domniemywać, iż interpretacja ZUS jest nie do podważenia.

A zgodnie z Kodeksem wykroczeń odpowiedzialności za wykroczenie podlega ten tylko, kto popełnia czyn społecznie szkodliwy, zabroniony przez ustawę, nie popełnia wykroczenia ten, komu nie można przypisać winy.

Zakład informuje o możliwości wstrzymania wypłaty zasiłku chorobowego, pomimo iż dokonanie zgłoszenia z kodem właściwym dla ww. preferencji składkowej w żaden sposób nie odpowiada żadnej z przesłanek do wstrzymania wypłaty zasiłku wskazanej w art. 66 ustawy zasiłkowej.

Wskutek działań Zakładu przedsiębiorcy w systemie e-WUŚ (elektroniczna weryfikacja uprawnień świadczeniobiorców) widnieją jako osoby nieuprawnione do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, pomimo iż sam fakt prowadzenia działalności gospodarczej jest równoznaczny z podleganiem ubezpieczeniu zdrowotnemu, a tym samym oznacza, iż mają oni bezwzględne prawo do świadczeń.

Działania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych stanowią formę nadużycia pozycji organu, który dysponuje kapitałem osobowym, technicznym i finansowym, wobec przedsiębiorców o najniższych dochodach, czyli siłą rzeczy dysponujących najskromniejszymi narzędziami służącymi do obrony swoich praw.

Wobec praktyk Zakładu Rzecznik ponownie zwrócił się do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jako organu nadzorującego zgodność działań Zakładu z obowiązującymi przepisami prawa o podjęcie działań naprawczych.

Źródło: Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

REKLAMA

Komentarze

Zaloguj się i dodaj komentarz

Najnowsze w tym dziale

Obserwacja zachowań 450 tys. konsumentów w ponad 710 obiektach wykazała, że w I kwartale br. ruch w galeriach spadł o blisko 5% rdr. Natomiast odwiedzających było o niecały 1% mniej niż rok wcześniej. Częstotliwość wizyt zmniejszyła się rok do roku o ponad 4%, za to zwiększył się czas spędzany w tego typu placówkach. Ostatnio był średnio dłuższy o ponad 2...
Leasing uwolniony z papieru po 24 latach?
Czy umowę leasingu, podobnie jak umowę kredytu lub pożyczki, będzie można wreszcie zawrzeć elektronicznie? Jest projekt ustawy, który usuwa archaiczny nakaz zachowania formy pisemnej, obowiązujący od 2000 roku . Oszczędności z wyeliminowania papierowych umów leasingu mogą wynieść ok. 15 mln zł rocznie – szacuje Carsmile.
Co Polacy kupują przez internet? Trendy w e-commerce
Klienci, którzy przyzwyczaili się do kupowania w sieci, są w niej coraz aktywniejsi. W konsekwencji z roku na rok w wielu kategoriach poziom wydatków rośnie, a co za tym idzie, zwiększa się także wartość polskiego rynku e-commerce.
Zetki o Zetkach. Jakie jest pokolenie Zet w Polsce?
Roszczeniowi małolaci, którym nie chce się pracować, przyklejeni do smartfona i liczący się jedynie z opinią influencerów? O generacji Zet krąży wiele mitów. Co jest jednak najważniejsze dla osób urodzonych w latach 1997-2012? Jacy powinni być ich zdaniem pracodawcy? Na co najczęściej wydają pieniądze? Czy gromadzą...
Odczyt Barometru EFL na II kwartał br. wyniósł 52,6 pkt. i jest o 0,1 pkt. wyższy w ujęciu kwartalnym i o 4,9 pkt. wyższy w ujęciu rocznym. Obecnie odnotowana wartość to najwyższy wynik od II kwartału 2021 roku (52,8 pkt.), a w ostatnich pomiarach zauważalny jest systematyczny wzrost wartości wskaźnika Barometru. Eksperci EFL zwracają także uwagę na rosnący już od roku...
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2024 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764