logo
KURIER
Polska reklama i poligrafiaKURIER

Marka DomBank do Getin Banku

  PR 20.04.2008, przeczytano 2702 razy

Urząd Patentowy RP przyznał prawo do nazwy "dom bank hipoteki po prostu" Getin Bankowi. Marka DomBank wraca tym samym po trzech latach do Getin Banku.


Artykuł pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/marka-dombank-do-getin-banku,7143,artykul.html

Getin Bank pod szyldem DomBanku rozpoczął sprzedaż kredytów hipotecznych w sierpniu 2004. W 2005 roku hipoteczny pion Getin Banku musiał zrezygnować z posługiwania się swoją pełną nazwą, ponieważ ta sama nazwa została zgłoszona wcześniej w Urzędzie Patentowym przez bank konkurencyjny. Po otrzymaniu informacji o tym fakcie, a także wezwaniu do zaprzestania używania spornej nazwy, Getin Bank przemianował swoją hipoteczną markę na „Dom – hipoteki po prostu”.

Mimo braku możliwości używania oryginalnej nazwy, DomBank – już pod nazwą Dom –podbił polski rynek hipotek. Choć modyfikacji musiało ulec logo, założenia biznesowe pozostały te same. Dzięki elastycznemu podejściu do potrzeb i możliwości swoich klientów DomBank w momencie startu zagospodarował atrakcyjną niszę rynkową, która nie stanowiła przedmiotu zainteresowania, dość konserwatywnie wówczas działających, polskich banków. Zgodnie z hasłem „hipoteki po prostu”, DomBank po prostu postawił na łatwość procesu i dostępność kredytów dla osób, jak dotąd „wykluczonych” z kręgu zainteresowania banków, np. z uwagi na ich niestandardową sytuację finansową.

Decyzja Urzędu Patentowego zamyka sprawę przyznania prawa do używania znaku Getinowi.

Źródło: GETIN Bank


Podsumowanie sprawy znaku DOMBANK

Urząd Patentowy RP nie prowadzi statystyk zgłoszenia takiego samego znaku przez różnych przedsiębiorców. Z mojej praktyki wynika, że zgłoszenia takich samych lub podobnych znaków towarowych w sposób świadomy, nie są liczne, sądzę, że rocznie ich liczba nie przekracza kilku procent. Podstawową grupę zgłaszanych znaków podobnych stanowią znaki, które są tworzone celem podobieństwa do znaków znanych, albo znaki sugerujące związek z takim produktami poprzez podobną budowę znaku i używane do oznaczania produktów reklamowanych w mediach, w tym również w mediach zagranicznych, mogą to być również fikcyjne znaki stworzone na potrzeby filmu, serialu telewizyjnego. Kolejne grupy stanowią znaki zawierające wyrazy odnoszące się do jakości produktów, pochodzące najczęściej od przymiotników, dalej znaki wykorzystujące określenia żargonowe, używane najczęściej przez młodzież, a także znaki zawierające w sobie oznaczenia okolicznościowe, związane z ważnym wydarzeniem. Przykładem tego ostatniego może być zgłoszenie kilkudziesięciu znaków towarowych zawierających wyrażenie EURO 2012 (albo samą liczbę 2012). Najczęściej zainteresowanie takimi oznaczeniami przejawia branża kosmetyczna, alkoholowa, spożywcza oraz odzieżowa i obuwnicza. Takie zgłoszenia są dokonywane w okresie kilku miesięcy.

Do rzadkich przypadków, szacuję, że najwyżej kilka rocznie, należą znaki identyczne zgłaszane przez firmy konkurencyjne w wyniku uzyskania poufnej informacji o zamiarze zgłoszenia przez drugą firmę takiego znaku. Wówczas zgłoszenia są dokonywane w odstępie kilku do najwyżej kilkunastu dni i są to znaki o identycznym członie podstawowym, słownym lub graficznym. Taki przypadek miał niewątpliwie miejsce w postępowaniu w sprawie znaku DOMBANK.

Dotychczas typowy czas rozpatrywania zgłoszenia znaku, którego nowość i zdolność rejestrowa nie nasuwała wątpliwości eksperta UP RP wynosił ok. 3 lata, a w ostatnim okresie czas ten został skrócony o prawie 50%, natomiast w przypadku wystąpienia kolizji do znaku wcześniejszego okres ten wydłużał się i nawet obecnie przekracza 3 lata. Czas ten zależy od przebiegu postępowania, jest krótszy, jeśli postępowanie kolizyjne jest prowadzone z inicjatywy UP RP i tylko z udziałem zgłaszającego i wydłuża się w przypadku interwencji osoby trzeciej. Termin zakończenia postępowania zależy w mniejszym stopniu od determinacji osoby trzeciej, w większym od eksperta UP RP, a w znacznie większym stopniu od przyjętej metody postępowania przez zgłaszającego. Jeśli zgłaszający, przy założeniu, że UP RP uznałby argumenty osoby trzeciej za istotne, chciałby bronić swojego znaku, to wykorzystując wszystkie instancje odwoławcze (wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, zaskarżenie decyzji urzędu do wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a następnie do Naczelnego SA), to postępowanie może skutecznie przedłużyć co najmniej o rok, półtora.

Można zatem stwierdzić, iż długość takiego postępowania zależy przede wszystkim z jednej strony od skutecznej argumentacji osoby trzeciej, a z drugiej od zgłaszającego. Tą zależność widać w przypadku postępowania w sprawie znaku DOMBANK zgłoszonego przez firmę konkurencyjną GE (numer zgłoszenia Z-282880), gdzie skuteczna argumentacja osoby zainteresowanej (GBG, nr zgł. Z-283286) spowodowała wydanie przez UP RP decyzji odmownej, a brak woli obrony swojego stanowiska przez zgłaszającego, który wydaje się być również pochodną przedstawionej przez GBG argumentacji w zgłoszonych uwagach do znaku Z-282880 miał niewątpliwie ogromny wpływ na szybkie zakończenie postępowania. W przypadku wykorzystania przez GE środków odwoławczych postępowanie toczyłoby się jeszcze przez szereg miesięcy. Należy również zauważyć, iż zakończenie postępowania w sprawie znaku Z-282880 umożliwiło bardzo szybkie wydanie decyzji o udzieleniu ochrony dla znaku DOMBANK, Z-283286. W tej sprawie mógł być jeszcze wdrożony 3 scenariusz, który uniemożliwiłby szybka rejestrację znaku DOMBANKU, polegający na udzieleniu ochrony dla znaku wcześniejszego (niezależnie, czy w trybie administracyjnym, czy po odwołaniach) i następnie zaistnieniu konieczności złożenia sprzeciwu, co spowodowałoby uruchomienie postępowania spornego przed UP RP i oczywiście następnie odwoławczego przed dwuinstancyjnym Sądem Administracyjnym.

Wiele możliwości i scenariuszy postępowania wskazuje niewątpliwie na znaczny stopień skomplikowania sprawy i wagę rozstrzygnięć na jej poszczególnych etapach.

Wobec powyższego należy pozytywnie ocenić fakt nieodwołania się GE od decyzji UP RP odmawiającej udzielenia ochrony dla znaku Z-282880, co spowodowało umorzenie tego postępowania i tym samym umożliwiło szybkie i pozytywne zakończenie postępowania w sprawie znaku Z-283286. Dodatkowym czynnikiem, który umożliwił szybką rejestrację znaku Z-283286 było wyjaśnienie przed zakończeniem postępowania w sprawie znaku GE wszelkich wątpliwości UP RP zarówno formalnych (uzgodnienie wykazu towarów) jak i merytorycznych – wypowiedź w sprawie kolizji (zgłoszonych przez GE uwag do tej sprawy) ze znakiem GE.

Podsumowanie Opracował:

Włodzimierz Januszkiewicz
Rzecznik patentowy

Źródło: GETIN Bank

PR - Tekst opublikowany bezpłatnie na podstawie promocyjnych materiałów prasowych. Redakcja nie odpowiada za jego treść.

REKLAMA

Komentarze

Zaloguj się i dodaj komentarz

Najnowsze w tym dziale

Bon 1000 Plus – Polish Outdoor Group do rządu RP
26 maja br. odbyła się konferencja organizowana wspólnie przez Ministerstwo Rozwoju i PARP w sprawie „Pozyskiwania środków finansowych dla branży turystycznej” – nadal nie wiadomo, które podmioty zostaną uwzględnione w projekcie bonu 1000 plus.  Na początku maja Stowarzyszenie Polish Outdoor Group zwróciło się z postulatem...
Pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy jest najpopularniejszą formą wsparcia, skierowaną do polskich przedsiębiorców w ramach Tarczy Antykryzysowej. Odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania, związane ze złożeniem wniosku.
Nie trzeba będzie składać wniosków o umorzenie mikropożyczki
Mikropożyczka dla przedsiębiorców w wysokości 5000 złotych jest jednym ze sztandarowych elementów ustaw antykryzysowych. Według ostatnich zapowiedzi rządu jej umorzenie będzie możliwe bez składania wniosków. Eksperci inFakt pozytywnie oceniają tę zmianę. Ich zdaniem pomoże to uniknąć przedsiębiorcom konieczności spłaty pożyczki wraz z odsetkami.
Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) uruchomił 1 czerwca nabór wniosków o premię technologiczną na korzystniejszych zasadach, wprowadzonych w ramach funduszowego pakietu antywirusowego i tarczy antykryzysowej. Premia technologiczna to dotacja, która spłaca do 70 proc. kredytu technologicznego zaciągniętego przez firmę w banku komercyjnym. Innowacyjni przedsiębiorcy...
BGK dopłaci firmom do oprocentowania kredytów
W BGK powstanie specjalny Fundusz Dopłat do Oprocentowania. Do przedsiębiorców dotkniętych skutkami pandemii ma trafić w sumie 565 mln zł. Pieniądze z budżetu państwa spłacą część odsetek do kredytów zaciąganych przez firmy w bankach komercyjnych. Sejm właśnie zajął się projektem ustawy w tej sprawie.
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2020 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764