logo
WIEDZA
Polska reklama i poligrafiaWIEDZA

CASE STUDY: #maszwplywnaodplyw

  PR 09.10.2019, przeczytano 205 razy
ilustracjastrzałka

Agencja Nonoproblemo dla PUK Komorniki. Akcja edukacyjna „Masz wpływ na odpływ” dla mieszkańców gminy nagrodzona w konkursie „Głośna woda”.


Artykuł pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/maszwplywnaodplyw,384278,artykul.html

W zalewie potrzeb

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Komornikach, jednej z najprężniej rozwijających się podpoznańskich gmin, zwróciło się do agencji Nonoproblemo z potrzebą rozpoczęcia kampanii informacyjnej dotyczącej zapobiegania awariom gminnej sieci sanitarnej.

Po debriefingu strony uznały, że – zważywszy na zakres potrzeb oraz oczekiwane efekty – najskuteczniejszym rozwiązaniem będzie przeprowadzenie długofalowej kampanii edukacyjnej obejmującej:

 • identyfikację najczęściej występujących typów problemów,
 • opracowanie strategii komunikacji i dobór narzędzi edukacyjnych,
 • stworzenie harmonogramu działań skierowanych do mieszkańców gminy,
 • przeprowadzenie kampanii informacyjnej i specjalnych akcji edukacyjnych.

W sieci zależności

Nonoproblemo, jak zwykle w przypadku pracy nad kampanią edukacyjną, przeprowadziło research podobnych działań przeprowadzonych w Polsce i na świecie. Wyniki researchu były jednoznaczne – kampanie te zazwyczaj koncentrowały się na zakazach i straszeniu konsekwencjami. W przypadku kampanii dla PUK Komorniki Nonoproblemo postanowiło skoncentrować się na pozytywnym przekazie i odpowiedzialnym uświadamianiu.

Założenia komunikacyjne akcji:

 1. Pokazanie, jakie są najczęstsze problemy dotyczące sieci sanitarnej gminy Komorniki.
 2. Ujawnienie najczęstszych przyczyn zatorów w gminnej sieci.
 3. Wyjaśnienie, dlaczego konkretne działania podnoszą ryzyko wystąpienia zatorów.
 4. Wskazanie prawidłowych postaw – gdzie wyrzucać te odpady, które często, nieprawidłowo, trafiały do sieci sanitarnej.

Przekaz bez zatorów

Elementem spajającym wszystkie działania prowadzone w ramach kampanii edukacyjnej jest hasło wiodące MASZ WPŁYW NA ODPŁYW, które:

 • jednoznacznie identyfikuje problem, którego dotyczy kampania (odpływ),
 • ma pozytywny, proaktywny przekaz,
 • jednoczy lokalną społeczność,
 •  łatwo wpada w ucho.

ilustracjastrzałka

Do hasła wiodącego agencja Nonoproblemo opracowała slogany towarzyszące, dotyczące głównych problemów zidentyfikowanych na etapie researchu:

 • Olej i rura – kłopotów fura (zatykanie rur kanalizacyjnych przez oleje i inne tłuszcze wylewane do odpływów) – 15% awarii w gminie Komorniki

ilustracjastrzałka

 •  WC i śmieci – to problem w sieci (zapychanie kanalizacji środkami higienicznymi, które powinny trafiać do koszy) – w 2018 r. z sieci kanalizacyjnej w gminie Komorniki odłowiono 90 ton nierozpuszczalnych, tzw. nawilżanych, chusteczek)

ilustracjastrzałka

 •  Kanał i piach – zator aż strach (zapychanie sieci sanitarnej odpadami budowalnymi) – przyczyna co drugiej awarii w gminie Komorniki.

ilustracjastrzałka

Mocne uderzenie, czyli start kampanii

Kampania edukacyjna „Masz wpływ na odpływ” została zainaugurowana podczas gminnych dożynek. Główną osią obecności PUK na dożynkach był konkurs wiedzy. Nonoproblemo stworzyło ulotki informacyjne, które były dystrybuowane podczas imprezy. Dzięki zawartym w nich informacjom mieszkańcy zyskiwali wiedzę na temat przyczyn awarii i „domowych” metod zapobiegania takim zdarzeniom. Mogli zatem przystąpić do konkursu wiedzy, w ramach którego można było wygrać materiały promujące kampanię „Masz wpływ na odpływ”.

ilustracjastrzałka

Tuż po dożynkach w przestrzeni publicznej gminy Komorniki (wiaty przystankowe, witryny informacyjne, tablice informacyjne) pojawiła się seria plakatów promujących akcję:

 •  opartych na haśle wiodącym i wyrazistej grafice,
 •  dwustronnych – z jednej strony informujących o przyczynie, z drugiej – wskazujących rozwiązanie – prawidłowe postępowanie,
 •  związanych z trzema obszarami (łazienka, kuchnia, budowa), których dotyczą najczęstsze przyczyny awarii sieci sanitarnej w gminie.

ilustracjastrzałka

ilustracjastrzałka

ilustracjastrzałka

Wszystkie gospodarstwa domowe otrzymały również ulotkę informacyjną (wraz z rachunkiem za wodę). Powstała ponadto strona internetowa www.maszwplywnaodplyw.pl, w lokalnej prasie pojawiły się publikacje na temat kampanii.

Kamila Radomska-Woźniak, szefowa agencji Nonoproblemo:

- Większa świadomość to większe poczucie odpowiedzialności, dlatego tak ważne są akcje takie jak „Masz wpływ na odpływ”. Problem lekkomyślnego korzystania z kanalizacji nie dotyczy przecież jedynie gminy Komorniki. To problem globalny – i bez względu na to, czy jesteś mieszkańcem Poznania, Plewisk czy Paryża, nie możesz wylewać oleju do zlewu lub toalety. Trzeba korzystać z kanalizacji z głową i świadomością, że naprawdę mamy wpływ na odpływ.

Głośne rezultaty

Już pierwszy etap kampanii odbił się szerokim echem i zyskał uznanie zarówno decydentów, mieszkańców, jak i specjalistów w branży wod-kan. Kampania „Masz wpływ na odpływ” wygrała VI edycję konkursu „Głośna woda” organizowanego przez miesięcznik „Wodociągi-Kanalizacja” – na najciekawsze inicjatywy edukacyjne organizowane przez przedsiębiorstwa wod-kan (w kategorii przedsiębiorstw działających na obszarze obejmującym od 30 tys. do 100 tys. mieszkańców).

Jury doceniło przyciągające wzrok grafiki, chwytliwe hasła, przemyślaną koncepcję oraz długofalowe plany i potencjał kampanii.

Z nurtem, czyli w dobrym kierunku

W IV kwartale 2019 r. rusza II etap kampanii. Zgodnie z opracowaną przez Nonoproblemo strategią tym razem będzie koncentrować się na działaniach angażujących młodych mieszkańców gminy.

Źródło: Nonoproblemo

www.nonoproblemo.pl

PR - Tekst opublikowany bezpłatnie na podstawie promocyjnych materiałów prasowych. Redakcja nie odpowiada za jego treść.

REKLAMA

Komentarze

Zaloguj się i dodaj komentarz

Najnowsze w tym dziale

Jak wybrać najlepszą matrycę
Od kilkunastu lat rynek monitorów zdominowały monitory LCD, zajmują mniej miejsca na biurku, są zdrowsze (co nie znaczy, że idealnie zdrowe) dla oczu i nie sieją promieniowaniem elektromagnetycznym. Wady? - Kot nie może na nich się wygrzewać tak jak na modelach kineskopowych. Kupując monitor LCD trafiamy jednak na parametr jakim jest typ matrycy. Choć jest to kwestia związana...
Nowe unijne regulacje dotyczące recyclingu i gospodarki obiegu zamkniętego wymuszą duże zmiany w sektorze opakowań. Analitycy Santander Bank Polska i Spot Data w raporcie „Rewolucja opakowań. Polscy producenci wobec zmian regulacji i preferencji konsumentów” wskazują, że mimo coraz większego wpływu ekologii na branżę, trendy w konsumpcji sprzyjające wzrostowi...
Nie ma wątpliwości co do tego, że rozporządzenie RODO zmieniło model marketingu cyfrowego. Przy okazji zmieniło też sam marketing, dając czujnym specjalistom w tej dziedzinie bezprecedensową szansę na wyróżnienie się na tle konkurencji. Dążenie do uzyskania od klientów jednoznacznej i trwałej zgody na działania marketingowe to zarazem obowiązek (i...
Przesyłki kreatywne – jak robić to dobrze?
Na efektywność i skuteczność współpracy z influencerami wpływa wiele czynników. Zaczynając od indywidualnych relacji z danym blogerem, budżetu oraz właściwego doboru profilu do specyfiki produktu, usługi czy marki. Jedną z ważniejszych kwestii, często pomijanych, jest sposób przekazania produktów lub usługi influencerowi. Mowa o tzw. przesyłce...
Marketing conversion: Skończ ze sztuką dla sztuki. Publikuj, by sprzedawać
Twoja firma co miesiąc pozyskuje 50 – 100 - 200 publikacji w Internecie. Świetne tytuły. Wysokie AVE. Osoby odpowiedzialne za e-PR spędzają wiele godzin, by osiągnąć ten wynik. Nie przekłada się to jednak na ilość wejść na Twoją stronę WWW. Nie ma więcej zapytań, a finalnie - nie wzrasta ilość klientów. Dlaczego? I jak to zmienić? Co jest ważne: nie trzeba dokonywać...
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2019 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764