logo
WIEDZA
Polska reklama i poligrafiaWIEDZA

Medyczne public relations na rzecz poprawy zdrowia pacjentów

  PR 27.06.2023, przeczytano 608 razy
Marta Sułkowska, Biuro prasowe Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, prowadząca praktykę PR w ramach Salus Public Relations, członkini Polskiego Stowarzyszenia Public Relations.:

Edukacja zdrowotna to ważne narzędzie profilaktyki pierwotnej i wtórnej schorzeń oraz skuteczny sposób na zwiększenie efektywności prowadzonej terapii. Poparciem tej tezy jest wdrażanie działań o charakterze public relations przez rosnącą liczbę podmiotów takich jak towarzystwa naukowe, laboratoria analityczne, szpitale, a nawet prywatne praktyki lekarskie. Aby działania edukacyjne w obszarze medycznym przyniosły oczekiwany efekt (realne zwiększenie świadomości w danej dziedzinie), powinny spełniać kilka warunków; po pierwsze: być rzetelne, to jest oparte na aktualnej wiedzy medycznej, po drugie: przystępne, czyli zrozumiałe dla grupy docelowej, i po trzecie: prowadzone w sposób ciągły – tak, by dać odbiorcom szansę na stopniowe przyswajanie i utrwalanie wiedzy – zwraca uwagę Marta Sułkowska z Biura prasowego Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.


Artykuł pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/medyczne-public-relations-na-rzecz-poprawy-zdrowia-pacjentow,400546,artykul.html

Dlaczego public relations?

Potrzebę prowadzenia regularnych działań o charakterze edukacyjnym i świadomościowym Sekcja Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (SRS PTK) dostrzegła w 2017 roku. Od tego czasu na przestrzeni lat organizacja zaangażowała się w szereg działań z obszaru PR, takich jak kampanie i cykle świadomościowe, a także edukacyjne wydarzenia specjalne skierowane do pacjentów. W kolejnych latach wywiady, artykuły problemowe oraz komentarze eksperckie skutecznie przybliżały odbiorcom zagadnienia związane z obszarem zaburzeń rytmu serca, czego potwierdzeniem okazały się wysokie wskaźniki dotarcia kampanii informacyjnych, raportowane przez niezależne instytucje analizujące media, a także pozytywne opinie pacjentów potwierdzające potrzebę publikowania rzetelnych opracowań poświęconych diagnostyce i terapii arytmii. Po co medycznemu towarzystwu naukowemu profesjonalne działania PR? Odpowiedzi na te pytania nasuwają przykłady zrealizowanych przez Sekcję inicjatyw z tego obszaru.

Cel 1: rzetelnie wypełnić lukę informacyjną

„Nasi pacjenci ze wszczepionymi urządzeniami nie wiedzą, jak na co dzień żyć ze wszczepionymi im układami do elektroterapii! Co im wolno, a czego powinni unikać? Czy bezpieczne jest korzystanie z kuchenki indukcyjnej? A wiertarki?”. Albo: „Czy ablacja to inwazyjny zabieg? Jak się do niego właściwie przygotować?”. Jak przyznają specjaliści z zakresu elektrofizjologii i elektroterapii, na wyczerpujące odpowiedzi na te i inne powtarzające się pytania pacjentów podczas wizyt w poradniach zaburzeń rytmu serca nie zawsze wystarcza czasu. A nawet jeśli wystarcza, pacjent nie zawsze jest gotowy na przyjęcie wiedzy od razu (chory bywa diagnozą zaskoczony, zdarza się, że jest zdezorientowany, zestresowany). Kiedy w procesie terapii pacjent próbuje spokojnie uporządkować sobie informacje, dowiedzieć się o swojej chorobie czegoś więcej, nierzadko zadaje sobie pytania: Z czym właściwie wiąże się moja choroba? Co dla mnie oznacza? Czy mogę leczyć się - i żyć - lepiej? Okazuje się, że odnalezienie wiarygodnych informacji na ten temat nie jest, niestety, sprawą prostą. W ramach Forum Serce Pacjenta, inicjatywy prowadzonej dorocznie przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, eksperci PTK przyznawali: „zwłaszcza w internecie nie brakuje przyciągających uwagę sensacyjnych nagłówków, „prawdziwych” dramatów „rzeczywistych” pacjentów czy „cudownych” recept na szybkie uzdrowienie. Niemożność weryfikacji tych treści powinna każdorazowo skłonić do ostrożności. W przeciwnym razie łatwo się pogubić i, niestety, poważnie sobie zaszkodzić. Nawet treści niemające na celu wprowadzenia odbiorcy w błąd mogą, w sposób nieintencjonalny, okazać się szkodliwe. Nieprecyzyjna, niepełna, niewłaściwie sformułowana informacja nierzadko wystarczy, by pacjent poczuł się zaniepokojony, przestraszony, zdezorientowany. To w oczywisty sposób nie pomaga w prowadzonej terapii, w której stan psychiczny i nastawienie chorego są niezwykle ważne”[1].

Cel 2: efektywnie i przystępnie edukować

Edukacja prowadzona w ramach profilaktyki pierwotnej i wtórnej musi być rzetelna, ale także efektywna. Jak skutecznie docierać z wiedzą o zdrowiu do społeczeństwa? Najlepiej poprzez środki masowego przekazu, w tym media tradycyjne i społecznościowe – te kanały, w których odbiorcy rzeczywiście przebywają. Sekcja Rytmu Serca zrealizowała w tej formule kolejne edycje kampanii „Tydzień wiedzy o migotaniu przedsionków”, w ramach której eksperci wyjaśniali za pomocą krótkich komentarzy, wpisów oraz infografik, kto jest potencjalnie zagrożony rozwinięciem migotania przedsionków, czy tej arytmii można zapobiegać, jak prawidłowo mierzyć puls (w tym jako follow up kampanii „Zmierz Rodzicom puls – chroń bliskich przed udarem!”) oraz dlaczego tak ważne jest właściwe leczenie arytmii.

W styczniu 2023 roku SRS PTK zainaugurowała „Miesiąc świadomości zaburzeń rytmu serca” z popularnym cyklem „Alfabet arytmii”, w którym najważniejsze zagadnienia związane z obszarem zaburzeń rytmu serca przekazywane były w formie krótkich definicji. W mediach rozwinięcia haseł takich jak: arytmia, ablacja, stymulator serca ukazywały się w formie słowniczka pacjenta i w formie cyklów redakcyjnych. Dodatkowo, w nawiązaniu do poszczególnych pojęć, w radiu i telewizji aranżowane były specjalne audycje tematyczne. Szacowany przez Press Service Monitoring Mediów zasięg dla całej kampanii wyniósł blisko 18 mln odbiorców. Działania o charakterze PR są pomocne w edukacji pacjentów. A specjalistów? Okazuje się, że na tym polu PR to także wartościowe narzędzie. Przykład: kolejne wytyczne, zalecenia, opinie eksperckie, konsensusy. Wartościowym polem do ich omówienia są cykliczne kongresy, konferencje i spotkania warsztatowe specjalistów, jednak nie mniej istotnym narzędziem edukacji okazują się komentarze eksperckie nawiązujące do tych opracowań. Co jest w wytycznych najważniejsze, a czego istotnego w nich nie zawarto? Czy nowe zalecenia sprawdzą się w polskiej praktyce klinicznej? Zawarte w raz opublikowanych i stale dostępnych w prasie, a także, jeśli nie przede wszystkim, internecie (w formie artykułów i podcastów) różne spojrzenia ekspertów na to samo zagadnienie stają się przyczyną do twórczych dyskusji oraz cennych konkluzji w zakresie możliwości implementacji wytycznych i zaleceń do codziennej praktyki klinicznej.

Cel 3: budować i wzmacniać świadomość

Czy pojedyncze wywiady, audycje, a nawet prowadzone na przestrzeni tygodni celowane kampanie informacyjne mogą skutecznie podnieść świadomość w danym obszarze medycyny? Żaden specjalista public relations nie potwierdzi tego z pełną odpowiedzialnością. Kluczem do faktycznego zwiększenia poziomu świadomości w obszarze danego zagadnienia i skutecznej zmiany postaw pacjentów jest konsekwentne działanie długofalowe. Pacjent musi mieć czas, by spokojnie, w dowolnie wybranym przez siebie momencie zapoznać się z przygotowanymi materiałami (jako PR-owcy szczególnie doceniamy w tym kontekście wszelkie materiały o charakterze trwałym, które możemy stale przypominać i przekazywać odbiorcom działań świadomościowych: broszury drukowane i podlinkowane online, audycje dostępne w formie podcastów i nagrań wideo, artykuły prasowe i internetowe, do których można wrócić w dowolnie wybranym momencie). Nie mniej istotna niż długookresowość działań edukacyjno-świadomościowych jest ich dostępność dla pacjenta. Ważne, by pacjent nie musiał specjalnie szukać naszych treści, a aby były one dostępne dla niego w tych źródłach, z których rzeczywiście korzysta on na co dzień. Ważnym kanałem są w tym kontekście media społecznościowe. W przypadku projektów medycznych konieczne jest jednak opracowanie odpowiedniej polityki medialnej, która pozwoli efektywnie docierać do pacjentów i skutecznie komunikować się z nimi, ale jednocześnie zabezpieczy przed ryzykiem oczekiwania ze strony chorych świadczenia konsultacji przez internet, poleceń specjalistów i oczekiwania udostępnienia danych kontaktowych lekarzy. To bardzo wrażliwy obszar i specyfika medycznych PR bezsprzecznie musi je uwzględniać. W przypadku działań SRS PTK stosowana polityka medialna od sześciu lat pozwala na merytoryczny kontakt z odbiorcami profilu na portalu społecznościowym Facebook, nienaruszający zasad compliance ani dobrych praktyk PR. Obecnie liczba obserwujących profil Sekcji to 3,2 tys. osób – szerokie grono odbiorców dodatkowo obliguje do utrzymywania najwyższych standardów działań medialnych.

Źródło: Salus Public Relations

PR - Tekst opublikowany bezpłatnie na podstawie promocyjnych materiałów prasowych. Redakcja nie odpowiada za jego treść.

REKLAMA

Komentarze

Zaloguj się i dodaj komentarz

Najnowsze w tym dziale

Google AI: narzędzia kreowania zasobów kreatywnych w reklamie
Podczas Google Marketing Live przedstawiliśmy nowe narzędzia do kontroli generowania zasobów kreatywnych, wciągające reklamy, funkcje wizualnego opowiadania historii.
Cyfrowe doświadczenia przenoszą się do sklepów stacjonarnych
Dwie trzecie kupujących szuka inspiracji wewnątrz sklepu, a ekrany cyfrowe stają się idealnym medium do prezentowania pełnej gamy oferty i opcji jej personalizacji. Marki mogą prowadzić najbardziej błyskotliwe kampanie, aby przyciągnąć uwagę kupujących na ulicach handlowych lub w galeriach, jednak niezmienną prawdą pozostaje to, iż niezależnie od tego, jakie reklamy klienci...
Modelki AI czy ambasadorowie marek? Kto jest bardziej skuteczny?
Analiza danych, automatyzacja procesów, personalizacja ofert czy tworzenie contentu to tylko kilka zadań marketingowców, w których coraz częściej wykorzystywana jest sztuczna inteligencja. Używanie narzędzi działających w oparciu o AI pozwala na zwiększenie wydajności zespołu i coraz większą skuteczność kampanii marketingowych. Cyfrowe modelki to przyszłość mediów...
Gextrecs. Brandglow dla Polskiej Agencji Kosmicznej
GEXTRECS (GOVSATCOM Extreme Events Civil Security Service) to projekt realizowany w ramach programu Horyzont Europa m.in. przez Polską Agencję Kosmiczną. Jego celem jest przygotowanie innowacyjnych scenariuszy oraz realizacja demonstracji dotyczących sytuacji kryzysowych przy wykorzystaniu usług bezpiecznej łączności satelitarnej dla użytkowników rządowych, czyli GOVSATCOM.
Jak social media mieszają w demokracji algorytmami rekomendującymi treści
Sensacyjne nagłówki klikają się lepiej niż wyważone polemiki. To sprawia, że są też bardziej widoczne na platformach społecznościowych, takich jak Facebook, bo ich algorytmy premiują „angażujące” treści. W czasie kampanii wyborczej ten wyścig po uwagę może mieć poważne konsekwencje.
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2024 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764