logo
KURIER
Polska reklama i poligrafiaKURIER

Newline Interactive o odpowiedzialności środowiskowej

  PR 29.05.2024, przeczytano 441 razy
ilustracjastrzałka

Solidarność międzypokoleniowa, która nakazuje poszukiwać rozwiązań pozwalających na dalszy wzrost z poszanowaniem zasobów naturalnych planety dla przyszłych pokoleń to zrównoważony rozwój. To jeden z najważniejszych tematów współczesnego świata, którego nie wolno bagatelizować. U jego podstaw leżą rzeczy fundamentalne - takie jak czyste powietrze i woda do picia czy miejsca do życia wolne od toksycznych odpadów. Newline Interactive – lider na rynku monitorów interaktywnych - przykłada do tego dużą wagę. Opracowana przez firmę strategia ma charakter kompleksowy. Poczynając od projektowania produktów, ich efektywności energetycznej - poprzez pakowanie i transport, a także zarządzanie magazynem. Newline Interactive przestrzega rygorystycznych standardów i dysponuje certyfikatami potwierdzającymi to zaangażowanie.


Artykuł pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/newline-interactive-o-odpowiedzialnosci-srodowiskowej,404415,artykul.html

„W Newline Interactive postęp, innowacja i dążenie do najwyższych standardów jest normą. Nie możemy jednak przy tym zapominać o środowisku i doprowadzać do jego degradacji. Nie idziemy na kompromisy. Chcemy dawać najlepsze rozwiązania i dopracowane produkty, które w sposób modułowy można rozbudowywać o akcesoria potrzebne w bieżącej działalności. Dzięki redukcji opakowań wydajność transportowa kontenera z monitorami interaktywnymi Newline poprawiła się aż o 46% to pozwala znacznie zmniejszyć ślad węglowy. Wymaga to pracy, zaangażowania i szukania nowych rozwiązań, ale jest koniecznością!” – informuje Piotr MorkoSenior Marketing Manager Newline Interactive EMEA

Zaczyna się od projektu

Produkty Newline Interactive są projektowane w sposób przemyślany, pozwalający na dostosowanie ich do indywidualnych potrzeb. System modułowy zakłada konfigurowanie urządzeń zgodnie z konkretnymi potrzebami użytkowników, a tym samym eliminowanie niepotrzebnych materiałów i redukcję odpadów. Urządzenia łatwo uaktualnić, co przedłuża ich cykl życia i promuje efektywność zasobów. Dając klientom możliwość dostosowania i rozbudowy systemów według potrzeb, firma przyczynia się do bardziej zrównoważonej konsumpcji technologii.

Dodatkowo interaktywne monitory Newline są plug-and-play, co pozwala wyeliminować dodatkowe kable i akcesoria podczas instalacji. Jest to także redukcja kosztów związanych z zakupem i utylizacją materiałów.

Redukcja zużycia energii

Maksymalizacji efektywności energetycznej to również jeden z celów Newline Interactive Produkty przechodzą rygorystyczne testy i procesy certyfikacji, aby zapewnić zgodność z branżowymi standardami, takimi jak CE (EMC + LVD + FCC + red), RoHS, Reach i Energy Star. Te certyfikaty potwierdzają zaangażowanie firmy w redukcję zużycia energii, minimalizowanie wpływu na środowisko oraz dostarczanie zrównoważonych rozwiązań.

Minimalizowanie odpadów i zamknięty obieg w łańcuchu dostaw

W najnowszej linii monitorów firma wykorzystała innowacyjne projekty opakowań, które pozwoliły na zmniejszenie zużycia materiałów o 30% w porównaniu z poprzednimi modelami. Dodatkowo, dzięki zastosowaniu materiałów w pełni nadających się do recyclingu możliwe stało się zredukowanie odpadów, rocznie trafiających na wysypiska, o ponad 100 ton. Pozwoliło to o 25% zmniejszyć ślad węglowy Newline Interactive związany z opakowaniami.
Odpowiedzialność środowiskowa firmy obejmuje również zarządzanie końcem życia produktów. Newline Interactive posiada certyfikat WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive), zapewniający zgodność z przepisami regulującymi recykling i utylizację elektrośmieci. Odzysk i ponowne wykorzystania materiałów wynosi od 88 do 90%, - co jest wielkością imponującą, spójną z modelem gospodarki o maksymalnej efektywności zasobów i minimalizacji odpadów.

Transport

Konsekwentna polityka ograniczania opakowań doprowadziła do imponującego wzrostu liczby urządzeń, które mogą trafić do jednego kontenera. Ten wzrost jest na poziomie 46%. Oznacza to znaczną redukcję emisji CO2. Dodatkowo Newline Interactive stara się rezygnować z samolotów korzystając z bardziej zrównoważonych środków transportu – kolejowego i morskiego.

Zarządzanie magazynem

Dla firmy niezwykle istotna jest współpraca z partnerami o podobnym podejściu do zrównoważonego rozwoju. W regionie EMEA Newline Interactive wybrało DSV jako partnera do zarządzania magazynem ze względu na ich środowiskowe zaangażowanie.

Liczne inicjatywy mające na celu redukcję emisji dwutlenku węgla w całym łańcuchu dostaw pozwoliły osiągnąć 20% redukcję emisji CO2 związanych z działalnością magazynową i dystrybucją. Współpraca z DSV pozwoliła zdefiniować dodatkowe strategie mające na celu dalsze zmniejszenie śladu węglowego, z celem do osiągnięcia całkowitej redukcji emisji CO2 o 40% do 2030 roku.

Certyfikaty i standardy Newline Interactive

 • CE (EMC + LVD + FCC + red) Oznakowanie CE jest obowiązkowym znakiem zgodności wymaganym dla produktów sprzedawanych w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Oznacza to, że produkt spełnia istotne wymagania dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska określone w odpowiednich dyrektywach UE. W ramach oznakowania CE kilka dyrektyw dotyczy produktów elektronicznych:
 • Dyrektywa EMC (Elektromagnetyczna Kompatybilność) - Zapewnia, że urządzenia elektroniczne nie emitują nadmiernych zakłóceń elektromagnetycznych i nie są podatne na zakłócenia ze strony innych urządzeń, co promuje kompatybilność elektromagnetyczną na rynku UE.
 • LVD (Dyrektywa Niskiego Napięcia): Zapewnia bezpieczeństwo urządzeń elektrycznych, określając wymagania bezpieczeństwa dla produktów z napięciem między 50 a 1000 woltów prądu przemiennego lub między 75 a 1500 woltów prądu stałego.
 • FCC (Federalna Komisja Łączności): Chociaż głównie dotyczy Stanów Zjednoczonych, zgodność z FCC jest często poszukiwana przez producentów eksportujących urządzenia elektroniczne na cały świat. Zapewnia, że produkty spełniają przepisy dotyczące zakłóceń elektromagnetycznych (EMI) i ograniczeń ekspozycji na fale radiowe (RF) określone przez FCC.
 • RED (Dyrektywa Dotycząca Urządzeń Radiowych): Dotyczy produktów z możliwością komunikacji bezprzewodowej, takich jak urządzenia z obsługą Wi-Fi. Zapewnia, że urządzenia radiowe spełniają istotne wymagania dotyczące wydajności widma, kompatybilności elektromagnetycznej i bezpieczeństwa użytkownika.
 • Energy Star: Certyfikacja Energy Star to dobrowolny program ustanowiony przez Agencję Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych (EPA) w celu identyfikowania i promowania energooszczędnych produktów i praktyk. Produkty noszące znak Energy Star spełniają rygorystyczne kryteria efektywności energetycznej ustalone przez EPA, co przekłada się na znaczące oszczędności energii dla konsumentów i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.
 • RoHS (Ograniczenie Substancji Niebezpiecznych): Zgodność z dyrektywą RoHS jest istotna w przemyśle elektronicznym, ponieważ ogranicza stosowanie substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Przestrzegając wymagań RoHS, Newline Interactive zapewnia, że produkty są wolne od szkodliwych substancji, takich jak ołów, rtęć, kadm i halogenowane związki ognioodporne. To zobowiązanie do bezpieczeństwa produktów i ochrony środowiska nie tylko chroni zdrowie ludzkie i ekosystemy, ale także ułatwia recykling i utylizację elektrośmieci, promując gospodarkę o obiegu zamkniętym i zmniejszając zanieczyszczenie wysypisk.
 • REACH (Rejestracja, Ocena, Zatwierdzenie i Ograniczenie Chemikaliów): Rozporządzenie REACH odgrywa istotną rolę w ochronie ludzkiego zdrowia i środowiska przed ryzykiem związanym z chemikaliami. Przestrzegając wymagań REACH, Newline Interactive demonstruje zobowiązanie do przejrzystości, zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwa chemicznego w całym łańcuchu dostaw. Poprzez rejestrację, ocenę i zatwierdzenie chemikaliów zapewnia odpowiedzialne wykorzystanie i zarządzanie substancjami. Minimalizuje negatywne skutki dla zdrowia ludzkiego, fauny i flory. Ta proaktywna strategia zarządzania chemikaliami buduje zaufanie, wzmacnia zobowiązanie do zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności korporacyjnej.

Newline Interactive posiada kilka prestiżowych certyfikatów:

 • ISO 9001: Certyfikacja ISO 9001 sygnalizuje przestrzeganie przez Newline Interactive Systemu Zarządzania Jakością (QMS), zapewniając, że produkty i usługi stale spełniają wymagania klientów i normy regulacyjne. Poprzez wdrażanie rygorystycznych środków kontroli jakości, optymalizuje efektywność operacyjną, ostatecznie redukując odpady i maksymalizując wykorzystanie zasobów.
 • ISO 14001: Jako producent zaangażowany w odpowiedzialność środowiskową Newline Interactive przywiązuje dużą wagę do Systemu Zarządzania Środowiskowego (EMS) ISO 14001. Certyfikacja ta potwierdza proaktywne podejście do identyfikowania, zarządzania i ograniczania wpływu środowiskowego we wszystkich aspektach działalności. Poprzez wdrażanie zrównoważonych praktyk, minimalizowanie zużycia zasobów i redukcję zanieczyszczeń co przyczynia się do ochrony ekosystemów i ograniczania zmian klimatu.
 • ISO 27001: Bezpieczeństwo informacji w epoce cyfrowej jest niezmiernie ważne, a certyfikacja ISO 27001 podkreśla zaangażowanie Newline Interactive w ochronę wrażliwych informacji. Poprzez wdrażanie kompleksowych systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Ta certyfikacja buduje zaufanie i pewność, oraz wzmacnia reputację jako niezawodnego i godnego zaufania partnera.
 • ISO 45001: Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników są priorytetem w Newline Interactive, a System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO 45001 (OHSMS) podkreśla zaangażowanie w zapewnienie bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy.
 • ISO 20000: certyfikacja ta podkreśla zaangażowanie w doskonałość w zarządzaniu usługami IT. Dowodzi zdolności do wdrażania najlepszych praktyk w zarządzaniu usługami IT, w tym projektowania, przejścia, dostarczania i doskonalenia usług. Poprzez ciągłe monitorowanie i optymalizację procesów usług informatycznych, Newline Interactive poprawia jakość, niezawodność i efektywność usług, co ostatecznie przekłada się na zadowolenie klientów i sukces biznesowy.

Zaangażowanie w ochronę środowiska, bezpieczeństwo użytkowników i zgodność działań z przepisami jest potwierdzone w certyfikatach i standardach, którymi Newline Interactive dysponuje. Firma osiąga sukces rynkowy, wyznaczając kierunki rozwoju dla branży. Udowadnia w ten sposób, że można dbać o rozwój i wzrost wyraźnie ograniczając swój negatywny wpływ na środowisko.

Źródło: Newline Interactive

www.newline-interactive.com

Dodatkowe informacje:

Newline Interactive została założona w 2012 roku w USA. Firma należy do grupy HiteVision, czyli największego producenta monitorów interaktywnych na świecie, właściciela 418 patentów. Produkty są dystrybuowane w 60 krajach i cieszą się ogromnym zaufaniem klientów oraz partnerów biznesowych. Biura firmy znajdują się w Teksasie, Hiszpanii, Polsce, Niemczech, we Włoszech, w Indiach, Chinach, Korei oraz na Tajwanie.
Marka kojarzy się z niezawodnością, oraz intuicyjną i łatwą obsługą. Właśnie to jest kluczem do sukcesu Newline. Do charakterystycznych cech urządzeń należą znakomita jakość obrazu oraz wyjątkowa precyzja pisania.
W 2022r. firma Newline Interactive jako pierwsza zaproponowała monitory interaktywne z Android 11. Oferta na rok 2024 obejmuje monitory z Android 13 i certyfikatem Google EDLA. Urządzenia są wyposażone w powłokę antybakteryjną z certyfikatem TUV oraz USB-C z możliwością przesyłania wideo, dźwięku, dotyku, danych i zasilania. Klienci mogą również skorzystać z atrakcyjnej oferty uchwytów ściennych oraz mobilnych stojaków. Wśród propozycji Newline są też wysokiej jakości kamery i mikrofony do wideokonferencji. Monitory można dodatkowo wyposażyć w komputery OPS. Monitory Newline oferują również podwójną ochronę oczu dzięki zastosowaniu dodatkowej, sprzętowej redukcji niebieskiego światła.
W ofercie firmy znajduje się również obsługiwany dotykiem 27-calowy monitor Newline FLEX.
Sprzedaż produktów Newline w Polsce odbywa się przez autoryzowany kanał dystrybucji. 
Dystrybutorem urządzeń jest AGRAF Sp. z o.o., który prowadzi również serwis gwarancyjny Newline w Polsce.
W 2023 r. Newline Interactive oraz Agraf Sp. zo.o. zyskały prawo do korzystania z tytułu : „PARTNER PROGRAMU Laboratoria Przyszłości”. Monitory interaktywne Newline Lyra oraz Newline FLEX trafiły do Showroomu Laboratoriów Przyszłości w Warszawie i Wrocławiu.

PR - Tekst opublikowany bezpłatnie na podstawie promocyjnych materiałów prasowych. Redakcja nie odpowiada za jego treść.

REKLAMA

Komentarze

Zaloguj się i dodaj komentarz

Najnowsze w tym dziale

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) przypomina, że zbliża się termin zakończenia naboru „Wzornictwo w MŚP” z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 (FEPW). W ramach działania można otrzymać środki na opracowaną strategię wzorniczą, która będzie przedmiotem wdrożenia innowacji w przedsiębiorstwie. Budżet naboru to 100 mln...
czołowi międzynarodowi eksperci i działacze w obszarze zdrowia publicznego wzywają do rezygnacji ze sponsoringu dużych imprez sportowych przez duże marki słodzonych napojów. Nowa kampania pt. "Kick Big Soda Out of Sport” („Pozbądźmy się dużych marek napojów z imprez sportowych”) zwraca uwagę na szkodliwość obecnego modelu współpracy...
Biuro Coca-Cola HBC w Warszawie projektu Bit Creative
Biuro firmy Coca-Cola HBC w warszawskim budynku Business Garden rozlokowane zostało na 3 piętrach o łącznej powierzchni 5,5 tys. mkw. Inwestorowi zależało by było ono nie tylko funkcjonalne i dopasowane do stylu pracy korporacji, ale też zaprojektowane zgodnie z brandbookiem firmy. Do współpracy przy projekcie wnętrza zaprosili więc architektów...
Projekt „Fokus na Allure” w kampanii Peugeot E-3008
Agencja Leo Burnett Warszawa na zlecenie marki Peugeot zrealizowała projekt wokół kampanii wprowadzającej na rynek nowego elektrycznego SUV-a typu fastback „Next-Level” – Peugeot E-3008. Innowacyjny model promuje wirtualna galeria, prezentująca wynik współpracy marki Peugeot z wybitnymi fotografami.
Marka Tygryski stawia na multibranding
W poszukiwaniu jeszcze bardziej atrakcyjnych rozwiązań dla swoich Klientów, marka Tygryski specjalnie dla sieci sklepów Lidl przygotowała coś wyjątkowego! W ramach akcji multibrandingu razem z Grupą JuraPark, Tygryski o smaku toffi i miód malina pojawiły się na sklepowych półkach w nowych, większych opakowaniach. Lecz to nie wszystko… W...
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2024 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764